Biztos alapokra építhettek

Keszthely pert nyert

Kitüntetéseket adtak át

Nagyobb önállóságot kérnek


Kilencéves Hévíz városa

Biztos alapokra építhettek

Ünnepi megemlékezéssel, három napos programmal tisztelgett Hévíz várossá avatásának kilencedik évfordulója előtt.A Galéria átriumában tartott megnyitó ünnepségen Vértes Árpád polgármester üdvözölte a hévízieket, illetve a szép számban megjelent, a városban tartózkodó vendégeket.

Manninger Jenő köszönti a hévízieket.Köszöntőjében elmondta: Hévíz méltó a város névhez. A dinamikus fejlődés, amely mind a lakosságnak, mind a már két ciklusban tevékenykedő képviselő-testület munkájának köszönhető, töretlen, és ezt a fejlődést Hévíz a további években is meg akarja őrizni, tovább szeretné vinni.
A polgármester rámutatott: már a várossá válás óta folyamatos a küzdelem annak érdekében, hogy Hévíz tavával együtt fejlődjön. Ennek szükségessége az elmúlt évek során nyilvánvalóvá vált. Sajnos, az önkormányzat máig nem szólhat bele a fürdő fejlődésébe, az ezzel kapcsolatos problémákkal azonban minden esetben az önkormányzatot keresik fel, teszik felelőssé. A polgármester megerősítette: a képviselő-testület továbbra is küzdeni fog azért, hogy a város kezelői jogot szerezzen a tó felett. A tavalyi évben 120 millió forintot különítettek el fürdőfejlesztésre, s a célok között a téli fürdő felújításának feladata a legsürgetőbb. A tó nemcsak a város, nemcsak a kórház, de az egész nemzet kincse – mutatott rá Vértes Árpád –, éppen emiatt fontos minden ezzel összefüggő kérdés.
A köszöntőt követően Manninger Jenő, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára tartott ünnepi beszédet. Ebben – amellett, hogy osztotta a városnak a tóval kapcsolatos aggodalmait, értékelte azokat az immár évszázadok óta folyó törekvéseket, amelyekkel a település naggyá tételén dolgoztak sokan. Az államtitkár rámutatott: bár Hévíz nevét valóban csak kilenc éve jegyzik a városok között, a fejlődés a római korban lerakott biztos alapokra épülhetett. Az itt fakadó, páratlan értékű gyógyvíz lehetőségeinek kiaknázásához mindig is megfelelő szervezettség kellett. Ez az összefogó munka igazán az önkormányzat működése óta valósult meg a már említett alapokra építve, az itt élők és dolgozók munkájával támogatva. A városnak azonban a természeti kincsen kívül is van mit felmutatnia: kulturális, művészeti életével ugyancsak beírta magát a leggyakrabban emlegetett településnevek közé.
A köszöntőt követően Manninger Jenő számára Vértes Árpád maradandó emléket adott át: Osváth Miklós akvarellista Hévíz természeti értékét ábrázoló alkotását.

vissza az elejére


Keszthely pert nyert

Az elmúlt év december 27-én indított eljárást a Zala Megyei Önkormányzat Keszthely önkormányzata ellen 14 millió forint és járulékai megfizetéséért.

Az előzmény ismert: 2000. július 1-jével Keszthely átadta a megyei önkormányzatnak három intézményét, a Közgazdasági Szakközépiskolát, a Vajda János Gimnáziumot, és a Zöldmező utcai iskolát. A követelést a megye arra alapította, hogy meglátása szerint a 2000. július 3-án esedékes béreket és az ahhoz kapcsolódó járulékokat még Keszthelynek kellett volna kifizetnie. A városnak azonban az álláspontja más volt, ugyanis meglátásuk szerint 6 havi kiadáshoz hat havi állami normatíva jár. A második félév során az állami normatívákat Keszthely átutalta, egy esetben azonban, augusztus 1-jén levonásba helyezte közel 14 millió forint összegben azt a pénzösszeget, ami 2000. július végén a TÁKISZ reá terhelt. Első fokon a Zala Megyei Bíróság tárgyalta az ügyet, mivel 10 millió forintnál magasabb volt a per tárgyának értéke. A második tárgyalásra 2001. április 25-én került sor, s az ítélet szerint Keszthelynek adva igazat, elutasította a Zala Megyei Önkormányzat követelését, s kötelezte a perköltség megfizetésére. Az írásba foglalástól számított 15 napon belül áll jogában a megyének a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtania a fellebbezését. A keszthelyi álláspontot igazolták a szakértői állásfoglalások, s a Belügyminisztérium állásfoglalása is a keszthelyi, pénzforgalmi szemléletű elszámolást támasztotta alá.

vissza az elejére


A legjobban dolgozók elismerése

Kitüntetéseket adtak át

A hagyományokhoz híven a város napján került sor azoknak a kitüntetéseknek az átadására, amelyekkel Hévíz a településért legtöbbet dolgozók munkáját ismeri el.

Pro-Urbe-díjas dr. Horváth Anna.A képviselő-testület döntése alapján a Pro Urbe-díjat idén dr. Horváth Béláné dr. Horváth Anna, a Szent András kórház orvos-igazgatója vehette át a reumatológia területén végzett tudományos munkájáért, Hévíz fürdő és város hírnevének öregbítéséért. Pro Kultúra Hévíz-díjban tizenhatan részesültek. Kitüntetést vehetett át Bakál Ferencné, a SZOT volt üdültetési igazgatója, aki tevékenységével meghatározójává vált a város életének. Balázs Antal rákóczifalvi képzőművész az Évszázadok öröksége címmel létrehozott magángyűjteményéért, melyet Hévíz rendelkezésére bocsátott. Balázsy Mária Éva közművelődési referens, az Egységes Művelődési Intézmény megbízott vezetője a város kulturális életében évek óta végzett színvonalas munkájáért. Bertók Miklós, Hévíz sportéletében végzett aktív közreműködéséért. Dr. Dósa Jenőné, a Móricz Zsigmond könyvtár vezető könyvtárosa lelkiismeretes tevékenységéért, az olvasókör szélesítéséért. Korosa Istvánné, a Honvéd utca utcabizalmija a lakosság összefogásáért, az utcaszépítő mozgalomban való aktív részvételért. Lázár László a sportéletben kifejtett szervező tevékenységéért. Lengyel Kálmánné, a kórház főigazgatói titkárságának vezetője Hévíz társadalmi életében végzett szerepéért.Az „Év Rendőre”: Tóth Károly.
Németh Ferenc, a Kodály utca utcabizalmija a lakosság széleskörű összefogásáért, az utcaszépítő munkák koordinálásáért. Nyári Elek, a Magyar Csárda Népi Zenekara vezetője Hévíz hírnevének határokon túli népszerűsítéséért. Pál Gyuláné, az egészségügyi alapellátásban végzett munkájáért. Ponyicsányi Ágnes, a kézilabda szakosztályban végzett kimagasló munkájáért. Szarka László, az Illyés-iskola igazgatója a város kulturális életében, illetve az alapfokú oktatásban végzett színvonalas tevékenységéért. Tekler Irén, a Szobakiadók Szövetségének titkára, alapító tagja a szövetség által alapított vándorserleg elnyeréséért, odaadó munkájáért. Varga Endre, a Musica Antiqua együttes vezetője az együttes nemzetközi hírnevének öregbítéséért, kiemelkedő szerepléseiért. Nemes Norbert, a hévízi televízió szerkesztője a helyi közéletben végzett szerepéért.
A megnyitó ünnepségen adták át az Év Rendőre címet is, amit ezúttal Tóth Károly alezredes, a hévízi rendőrőrs parancsnoka vehetett át a város közbiztonságának megteremtésében végzett kiemelkedő munkája jutalmaként. Oklevélben és pénzjutalomban részesült Gyenes István, Györei Zsolt, Kun Gábor főtörzsőrmester és Hegedűs Csaba törzsőrmester Hévíz közbiztonsága megteremtésében játszott szerepéért.

vissza az elejére


Megyei önkormányzati vezetők munkaülésén

Nagyobb önállóságot kérnek

Nem a szokványos megyeszékhelyi helyszínek egyikén, hanem ezúttal Hévízen tartotta soros gyűlését a Megyei Önkormányza-tok Országos Szövetsége.

A városházi kétnapos találkozó első napján Vértes Árpád köszöntötte az ország megyéiből érkezetteket. A házigazda rövid tájékoztatót adott a település fejlődéséről, idegenforgalmi lehetőségeiről, illetve a városnak a Hévízi-tó kezelésével kapcsolatos, évek óta tartó küzdelméről. Utóbbi eredményessé válásához a jelenlévő vezetők elvi támogatását is kérte. A köszöntő után rövid belvárosi sétára invitálta a vendégeket, akik elismerően szóltak Hévíz fejlődéséről.Az ezt követő ülésen – mely ebben a ciklusban első alkalommal gyűlt össze a Dunántúl egyik városában – az önkormányzati rendszer helyi ügyeiről esett szó. Kiemelt témaként kezelték az önkormányzati rendszer továbbfejlődési lehetőségeinek vizsgálatát. A vita alapjául a Belügyminisztérium által februárban elkészített munkaanyag szolgált. (Az anyagot a megyei vezetők már korábban is tárgyalták, véleményezték.) Tárgyaltak az elmúlt év önkormányzati pénzügyi gazdálkodásáról, és meghallgatták a szövetség szakmai szervezetének, a főjegyzői kollégiumnak az elmúlt év munkáiról szóló beszámolóját.
A munkaülés során készültek fel a megyék első emberei az idei év június 30-ára Ópusztaszerre tervezett ünnepi országos gyűlésre is, melyen közös ünnepi nyilatkozatot adnak majd ki. E nyilatkozat elfogadását a mostani ülésen készítették elő.
A munkaülés második napján dr. Kara Pál, a Belügyminisztérium önkormányzati ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkára volt a szövetség vendége. Az államtitkár a már említett BM-anyag elkészítésének előzményeiről és fontosságáról szólt. 
Hangsúlyozta: az önkormányzati törvények – hasonlóan más előírásokhoz – nem örök érvényűek, azok folytonos felülvizsgálata, bővítése, módosítása szükséges feladat. Különösen szükséges a fennállásuknak immár 11. évfordulóját ünneplő önkormányzatokra vonatkozó törvények felülvizsgálata. A megyei vezetőkkel folytatott minisztériumi beszélgetések, egyeztetések során világossá vált, hogy az önkormányzatoknak nagyobb önállóságra volna szükségük, s erre azok fel is készültek. Kara Pál kiemelte: a változások nagy része a középszintű önkormányzatiság megreformálására kell, hogy irányuljon. Kérdés azonban, hogy ehhez elegendő-e a jelenlegi önkormányzati törvény módosítása, vagy abban nagyobb változtatások szükségesek. Fontos azonban – mutatott rá -, hogy minden egyes módosítás széles konszenzuson alapuljon. Ugyancsak lényeges annak megerősítése, hogy a megyei önkormányzat nemcsak városi, hanem kisvárosi és falusi önkormányzatokból áll. Igazi megyei önkormányzatról csak ezek együttes működését látva lehet beszélni. Emiatt is tartotta jelentős előrelépésnek az államtitkár a tanácskozás helyszínválasztását, hiszen azzal a szövetség a fent említett cél megvalósulásához tette meg az egyik legfontosabb lépést.

– aa – 

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online