Városszemle Keszthelyen

Szállodát vásároltak

Adott a továbblépés lehetősége


Több információs táblára van szükség

Városszemle Keszthelyen

A keszthelyi városszemlén az elmúlt héten a strandok, a Balaton-part és a belváros megtekintése, valamint az áprilisi városszemle óta megtett intézkedések volt a fő téma. Az önkormányzat turizmus és külkapcsola-tok bizottsága, valamint az érintett területek szakemberei a kevés negatívum mellett sok pozitív tapasztalattal tértek vissza a szemléről.

Vargáné Várkonyi Erzsébet bizottsági elnök, a szemle vezetője értékelésében elmondta, hogy a korábbi szemlén még problémaként jelentkező negatívumok, hiányosságok mintegy 80 százaléka megszűnt az intézkedések következtében. Tovább kell fejleszteni az információs táblarendszert, amelyek Keszthely látnivalóinak elérhetőségéről adnak tájokoztatást, valamint a bejövő és a centrumba tartó forgalmat a Sopron utcai parkolóba vezetik. Ez utóbbi sűrgős, hogy csökkenteni lehessen a belváros zsúfoltságát. Éppen ezért már a gyenesdiási körforgalmi csomópontnál tervezik kihelyezni azt a táblát, amely a kastély megközelítését a Csapás útról a Sopron utca felé ajánlja. A Sopron utcai parkolóktól könnyen és hamar elérhető a belváros, ezért ezt mintegy centrum parkolóként kívánják jelezni a turistáknak. Ezek a táblák – a hivatal szerint – 10 napon belül kihelyezésre kerülnek. A Balaton partja szépen gondozott, a strandok állapota is kifogástalan és már számos padot megvásároltak, így a bizottság 5 padot, Katona Kálmán családja, valamint a Nők a Balatonért Egyesület pedig további padokat. Számos jelzés érkezett a vállalkozóktól, lokálpatriótáktól is további padok vásárlására, így remélhető, hogy hamarosan kicserélődnek a parton lévő ülőalkalmatosságok a cserére indított akció során. Egyre inkább magára vonja a figyelmet a Libás térség szabad strandja, egyre több vendég látogatja, s ez késztetheti az önkormányzatot a strandkoncepció átgondolására is. A Városi strandon sem talált a bizottság hiányosságot, csupán a padokat kellene lerögzíteni, mert a vendégek állandóan elhurcolják. A virágosítás itt is önmagáért beszél. Évek óta negatívum, hogy a Városi strandtól a Helikon strandig vezető partszakaszon nincs megfelelő közvilágítás, és a terület jó része gondozatlan, kivéve a Halászcsárda előtti területet, amelyet a Helikon Liget Egyesület önként és saját zsebből tett rendbe és végzi a folyamatos gondozását is. Meggondolandó, hogy a Sport Kempinget érdemes volna hosszabb távra bérbe adni, így a bérlőnek is érdekévé válhatna a fejlesztés, a modernizálás. A szemle résztvevői a sétáló utcán megállapították, hogy az üzletek előtti kipakolások szép csendben terjeszkednek az úttest közepe felé, ezért fokozott intézkedést kértek a közterület-felügyelettől. Ötletként merült fel, hogy a városháza környékén tábla tüntesse fel Keszthely testvérvárosi kapcsolatait. Felmerült a bizottság tagjai között, hogy a jövőben hasznosabb lehetne egy-egy terület szakirányos áttekintése, s esetleg az egyénileg megválasztott képviselők vezetésével lehetne áttekinteni a városrészekben felmerülő problémákat.
Egyébként – a városszemlétől függetlenül – az eddig virágtalan virágládákba az elmúlt hét közepén újra kiültették a virágokat. Remélhetőleg ezek fenntartása, öntözése nem állítja megoldhatatlan probléma elé az illetékeseket. 

vissza az elejére


Szállodát vásároltak

A közelmúltban Hévíz a Hunguest Rt-vel kötött szerződése alapján megvásárolta az Aquamarin Szállodaipari Kft-t. A tárgyalások eredményeként 750 millió forintos vételárat állapítottak meg, a város ennek tíz százalékát foglalóként már ki is fizette.

A vásárlás a remények szerint lehetővé teszi azoknak a legfontosabb, már korábban meghatározott feladatoknak, céloknak a megvalósítását, amelyeket mind az önkormányzat, mind a civil szervezetek, mind a lakosság szorgalmazott. Nevezetesen: a város ezen a területen képzeli el a már régóta óhajtott élményfürdő, aquapark megvalósítását. A terület és a létesítmény adottsága azonban lehetővé teszi azt is, hogy a sportcsarnok szomszédságában, az iskolával közösen üzemeltetve uszodát helyezzenek el. A testület nem a „klasszikus” versenyuszodában, hanem 33 méteres medencében gondolkodik, ami azonban ugyancsak kiválóan szolgálná a tanuszodai feladatokat.
Természetesen az elképzelések megvalósítása érdekében a gyógyintézmény korszerűsítése elkerülhetetlen. A tervek megvalósításához az önkormányzat nagymértékben támaszkodna a Széchenyi Terv pályázataira, hiszen azokon keresztül komoly központi, vissza nem térítendő támogatások várhatóak. A Széchenyi Terv-pályázat előkészítése viszont igen gyors és hatékony munkát igényel. A benyújtásához szükséges engedélyezési, megvalósíthatósági dokumentáció elkészítésére a képviselők Vértes Árpád polgármestert hatalmazták fel. A polgármester azt javasolta, hogy a tervezésre több szakembert is kérjenek fel, s a tervek úgy készüljenek el, hogy azokban jelöljék meg a munkálatok egyes ütemeit, fázisait. A testület e javaslatot elfogadta, így máris indulhatnak az előkészítő munkák.

vissza az elejére


Keszthely-Hévíz településfejlesztési koncepció

Adott a továbblépés lehetősége

Folytatólagos, majd azt követően rendkívüli testületi ülést tartott a múlt hét elején Keszthely önkormányzata. Ez utóbbira olyan témák miatt volt szükség, amelyek a nyári szünet utáni első ülésig túllépnének a határidőn, egyebek mellett a köztisztviselői törvény módosítása okán a jegyzői, illetve az aljegyzői eskütétel kötelező letételével. A rendkívüli ülés során erre az eskütételre is sor került.

A testület még a számos zárt ülés előtt tárgyalt a mostanra elkészült Keszthely-Hévíz településfejlesztési koncepcióról, amelyet az önkormányzat megrendelése alapján a Koller és Társa Kft. megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Intézetében készítettek el. A több mint 100 oldalas dokumentum mintegy 70 oldalon keresztül elemzi a kora tavasz óta folytatott széles körű, s a térség minden területére kiterjedő vizsgálatok helyzetelemzését, s ezt követően tér át a városfejlesztési koncepció kidolgozására. A város gazdaság-fejlesztésének irányai kitérnek egyebek mellett a turizmus differenciált fejlesztésére, az ipari parkok lehetőségeire, az innováció orientált agrárgazdaság fejlesztésére is. Áttekintik az infrastrukturális fejlesztési feladatokat, a közlekedési hálózatok fejlesztési lehetőségeit, a kommunális ellátás fejlesztését, valamint a humán infrastruktúra előtt álló feladatokat, de az oktatás és a kultúra, valamint a közművelődés előtt álló feladatok is részét képezik a koncepciónak. Külön fejezetekben tekintik át az önkormányzati eszközrendszer, a gazdálkodás, valamint a városfejlesztés intézményrendszerének lehetőségeit. A hozzászólásokból kiderült, hogy mindenki jónak tartja a tényfeltárásra épülő koncepciót, s így a testület elfogadta azt, első olvasatnak tekintve, mintegy alapdokumentációként a további fejlesztésekhez.
A ZÉTA Rt. helyiségbérleti jog visszavásárlását kérte az önkormányzattól. A témával kapcsolatban Hegedüs László alpolgármester fejtette ki véleményét, miszerint előnytelen lenne a város számára a visszavásárlás, hiszen hasonló esetekben határozott idejű bérleti szerződések kapcsán jóval több bérleti díjért adhat ki az önkormányzat üzlethelyiségeket. Az önkormányzat egyhangú szavazattal döntött arról, hogy nem vásárolja vissza a bérleti jogot.
Sportcélú telephely kiépítéséről is döntés született, ugyanis elhúzódó témaként szerepelt az önkormányzat előtt a keszthelyi vitorlásklubok elhelyezésének ügye. A korábbi helykijelöléssel kapcsolatban a klubok mind ez ideig nem tettek érdemi lépéseket, s így a mostanra megváltozott körülmények okán a Vízisporttelep elhelyezését az erre a célra legalkalmasabbnak látszó ládagyár területén kell megoldani. A telephelyen jelenleg is vízisport-egyesületek működnek, így könnyebben megoldható a sportegyesületek ésszerűbb elhelyezése, megszüntetve ezzel a több éve húzódó bizonytalanságot.
Az ezt követő rendkívüli ülés során a köztisztviselői tövényből adódóan Vincze Józsefné dr. jegyző és dr. Somkuti Edina aljegyző letették a testület előtt az esküt. Az ülésre két sürgősséggel behozott napirendi pont is felkerült, ám az egyenkénti szavazás során a Castrum Kemping bérleti ügyének tárgyalását elutasították a képviselők.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online