Hivatástudatból jeles

Takarékosabb gazdálkodást


Jubileumi díszoklevelet kaptak

Hivatástudatból jeles

Négy arany-, három gyémánt- és két vasdiplomát vehetett át november 10-én délután az a kilenc keszthelyi nyugdíjas pedagógus, akik részére jubileumi díszoklevelet adományozott az illetékes, jogutód főiskola abból az alkalomból, hogy éppen ötven, hatvan, illetve 65 éve szerezték meg tanítói, illetve tanári diplomájukat.

Antal Béláné egykori tanítványaként üdvözölte a polgármestert.A helyi városháza dísztermében Mohácsi József polgármester Molnár Imre alpolgármester és Milus Lajos osztályvezető jelenlétében köszöntötte Bartha Lajosnét, Lővei Tibort, Szabó Mártont és Balatinecz Oszkárnét, akik pontosan félszáz éve fejezték be főiskolai tanulmányaikat. A polgármester rövid köszöntőjében gratulált a hivatástudatból jelesre vizsgázó nyugdíjas pedagógusoknak, akik megérdemlik a pihenést a becsületes lelkiismeretességgel, évtizedeken át végzett fárasztó, nehéz munkájuk elismeréseként.
Ünnepélyes keretek között vette át gyémántdiplomáját: Nagy Jenő és felesége, valamint Marton Jenő is. Csótár András az önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke levél útján köszöntötte azokat, akik máig példaként állhatnak a tanulóifjúság előtt.
A Zalaegerszegi Tanítóképzőben 65 esztendeje végzett Antal Béláné és a Szegedi Állami Polgári Iskola Tanárképző Főiskoláján 65 éve oklevelet szerző Császár Jánosné részére pedig vasdiplomát adományoztak.
A Csokonai ÁMK diákjai egy zenés-verses műsor előadásával tették emlékezetessé a nyugdíjas tanárok és tanítók kötetlen eszmecserével záródó rendezvényét.

vissza az elejére


Sok pénz megy el a működtetésre

Takarékosabb gazdálkodást

Helyzetfelmérést és értékelést végzett a hévízi képviselő-testület az önkormányzat költségvetési intézményeinek gazdálkodásáról. A Bognár Péter belső ellenőr készítette anyag megállapítja: a város évről évre mindig többet költ intézményeinek fenntartására, finanszírozására. Ehhez az állami normatív támogatások nem változnak, az önkormányzat által saját erőből hozzátett összeg azonban annál inkább.

Jelentős hibának tartja az ellenőr, hogy a kötelező közalkalmazotti béremelések alkalmával – miután a hévízi intézményeknél nincs jutalmazási, premizálási szabályzat – a jutalom szinte automatikusan járt mindenkinek, hiszen az intézményvezetők nem voltak érdekeltek a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásában.
Szinte minden intézménynél takarékossági intézkedéseket kell bevezetni – így az írásos előterjesztés. A Teréz Anya Gondozási Központnál például költségkímélő megoldás lehetne a gazdasági, személyzeti munka, illetve a szállítási, karbantartási tevékenység átszervezése. Az Egységes Művelődési Intézmény esetében egyértelműbben meg kellene határozni a rendezvényszervezések feladatát, létszámát és költségenkénti lebontását, miután arra egyre nagyobb összegeket költ a város.
Példásnak nevezte a gazdálkodást az ellenőr a Brunszvik-óvoda esetében, ahol a vezető valóban takarékossági szempontokat figyelembe véve szervezi a munkát. Az oktatási intézményekkel kapcsolatosan ugyanakkor megjegyzi: az önkormányzat költségvetését csökkentené, ha az óvodába csak helyi lakosok gyermekeit vennék föl, és megfontolandó az egy telephelyű óvoda kialakításának kérdése is.
Szintén követhető példaként említi az ellenőr az Illyés-iskola takarékossági lépéseit, melyeket a gyermeklétszám csökkenése miatt vezetett be az igazgató: a személyi kiadások csökkentését a külső előadók igénybe vételének mérséklésével, és a nyugdíjas kolléga megüresedett helyének „zárolásával” érik el.
A Fontana Filmszínházat illetően sorsának eldőltéig a játszási napok és az előadások számának csökkentésére tett javaslatot Bognár Péter.
Az intézmények tételes elemzése után Bognár Péter leszögezi: az önként vállalt, intézményi támogatással járó feladatok terheit a város tovább már nem növelheti, az ezekre szánt összegek nem érhetik el a költségvetés 40 százalékát.
A költségkímélő megoldások miatt számításba kell venni egyes feladatok társulási keretben történő megoldását, több esetben pedig a teherviselést kell átvizsgálni, sőt, civil társadalmi, karitatív szervezetek erőforrásainak bevonhatóságát is felül kell vizsgálni. Legalább a jövő évi költségvetés véglegesítéséig zárolni kell az álláshelyeket, és a jutalmazási rendszert is át kell gondolni oly módon, hogy az valóban ösztönző jellegű, és személyre szóló legyen.
A testület a beszámolót tudomásul vette, és az egyes intézményekre lebontva szabta meg a működtetési feladatokat.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online