Ráférne a modernizálás

 

Jó teljesítményt nyújtanak

 

Cserszegtomaji nőnap Egy élet a Kis-Balatonért

Tavaszra várva

Áradás, szürkeség, sár és elhanyagoltság. Tél utáni állapotok a Balaton partján. Tavaszra vár a természet, napsütésre, melegre. Felvételünkön: távolban a keszthelyi strand. El lehet kezdeni a környezetszépítést.

vissza az elejére


Keszthely közúthálózatáról

Ráférne a modernizálás

Az elmúlt hónapok csapadékos, változékony időjárása kedvezett a kátyúk képződésének. Az átlagos téli időszakhoz képest rendkívül nagy mennyiségű csapadék hullott eső formájában. A csapadékos időjárás és a fagyási-olvadási ciklusok gyakori váltakozása miatt a burkolathibák száma is jelentősen megnőtt a keszthelyi és a környékbeli közúthálózaton is. Ezen úthálózat melyik szakaszain vannak a legnagyobb útkárok? – kérdeztük Marczin Bencétől, a Magyar Közút Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől.

– Nagyobb számban jellemzően az öreg, makadám burkolatú útszakaszokon jelentkeznek a kátyúk, például a Keszthely–Várvölgy, vagy a Keszthely–Zalaszántó összekötő utakon. A téli hónapok csapadékmentes időszakaiban egy vagy két brigádunk folyamatosan járja a megyei úthálózatot és a keletkezett balesetveszélyes úthibákat a lehető legrövidebb időn belül megszüntetik.

– A keszthelyi és a kisrégiós közúthálózat összekötő, illetve bekötőútjai közül melyek vannak az átlagosnál jobb állapotban?
– Keszthely térségében a bekötő- és összekötő utak – összességében mellékutak – burkolata jellemzően már bőven meghaladta a tervezési időtartamát. Az utóbbi években nem volt olyan jellegű felújítás, amely egy teljes bekötő- vagy összekötő utat magában foglalt volna. A mellékúthálózat jellemzően elöregedett kopórétegű, korszerűtlen utántömörödő pályaszerkezetű, felújításra szoruló. Rövidebb szakaszokon viszont fel tudtuk újítani a burkolatot, például a Várvölgyi úton.

– Az ideiglenes javítási munkákat a közutakon telente hidegaszfalt felhasználásával végzik. Mikor, hol nyitnak újra a melegaszfalt-keverő telepek, ahonnan beszerezhető az anyag, amivel a tartós javítási munkák elvégezhetők?
– A télen végzett kátyúzásokra sem lehet egyértelműen azt mondani, hogy ideiglenesek, bár a beépítési körülmények nagyban befolyásolják az eredményességet.
. Speciális kátyúzókeveréket használunk ilyenkor, amely –10 fokig is bedolgozható, és viszonylag tartósan tölti be a funkcióját. Ebből az anyagból az elmúlt téli hónapokban keszthelyi mérnökségünk mindegy hatvan tonnát használt fel kátyúzásra. A mérnökség – területi elhelyezkedése miatt – több keverőtelepről: Marcaliból, Jánosházáról, Bakról is hozhat melegaszfaltot.

– Pillanatnyilag a zala megyei főhálózat mennyi első- és másodrendű főutat tartalmaz? Milyen a főutak általános állapota Keszthely körzetében?
– Elsőrendű zalai főútnak nincs keszthelyi érintettsége, a másodrendű főutak közül a 71-es 23,4 km; a 75-ös 17,6 km, a 76-os 33,4 km, a 760. számú főút pedig 9 kilométer hosszúságban érinti a keszthelyi üzemmérnökség területét. A helyi mérnökséghez tartozó főutak is az úgynevezett OKA (Országos Közúti Adatbank) úthálózati adatok alapján osztályozva vannak minden évben egy 1-től 5-ig terjedő skálán (1 a legjobb, 5 a legrosszabb osztályzat). Átlagban pontoztuk az érintett főúthálózat burkolati felületállapotát (3,1), az egyenetlenséget (1,8), a nyomvályúmélységet (2,1), a teherbírást (2,0) és a vízelvezetés állapotát (1,4). Elmondhatjuk, hogy Keszthely környékén az utóbbi években több főúti szakasz újonnan épült, vagy fel lett újítva, ezért a megyei átlaghoz képest a főutak állapota itt jobb.

– Hatvankilencmilliárd forintos hazai forrásból országszerte 444 kilométer főúti és 119 kilométer mellékúti szakasz újul meg – jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztálya március elsején. Keszthely környékét érinti majd ez a fejlesztés?
– A komplex útfelújítási program részeként Keszthely térségét illetően a 71-es számú főút mintegy 1,8 km-es szakasza kerül felújításra a 94,5-ös és a 96,6-os kilométer szelvények, Balatongyörök és Vonyarcvashegy között. Ez a beavatkozás a korábbi felújítás folytatásaként egy újabb szakaszon oldja meg az útállapot problémáját. A Keszthely–Bak–Rédics 75-ös másodrendű főút is több szelvényét érintően felújításra kerül.

– Csaknem kétmilliárd forint értékben szerezett be eszközöket a közelmúltban a Magyar Közút. A Keszthelyhez tartozó régióban milyen új eszköz- és gépbeszerzés van napirenden?
– A 2014–2015. évi gépbeszerzések között a keszthelyi mérnökség egy darab új John Deere típusú nagyteljesítményű traktort kapott kiegészítő kaszálóadapterekkel, valamint egy darab új JCB típusú univerzális rakodógépet.

vissza az elejére


Cserszegtomaji nőnap

Nemcsak hölgyeknek szervezett egy derűs hangulatú tavaszváró nőnapi ünnepséget a cserszegtomaji önkormányzat március első vasárnapján a Szabó István Általános Iskola tornacsarnokába.

A helyi hölgyeket a tisztelet és a nagyrabecsülés hangján Bartha Gábor polgármester köszöntötte. Meleg szavakkal üdvözölte azt a 21 asszonyt is, akiknek köszönhetően megnyílhatott a Cserszegtomaji Kézimunka-kiállítás.
A már elhunyt Györei Györgynén és Bruzsa Józsefnén kívül a bemutató míves darabjaiért emléklapot kapott Andor Renáta, Andor Bettina, Andor Lászlóné, Borbélyné Németh Zsuzsanna, Deák Imréné. Elismerést kapott: Herczegné Beliczky Ágnes, Kiss Ferencné, Kormosné Takács Lívia, Kovács Imréné, Kozma Márta, Moosné Glász Dóra, Penteliné Szabó Szilvia, Pollainé Birkás Ildikó, Rajkóné Baracsi Tímea, Simon Katalin, Szi Tamásné, Torma Zsuzsanna, Varga Andrea, Vargáné Tóth Erzsébet.

A polgármester köszöntött olyan példaadó hölgyeket is, akik a település életében fontos szerepet töltenek be, miközben komoly teljesítményt nyújtanak, vagy éppen kerek születésnapjukat ünneplik. Kovács Imréné, Bódisné Józsefné, Kiss Ferencné, Boros Lajosné és Rédei Lajosné külön-külön méltatásban kapott jutalmat. A virágoskert pompájához hasonlított tárlatot Palkovics Zoltánné, a kulturális bizottság elnöke nyitotta meg, méltatva a munkákat a kötéstől a horgolásig, a varrástól a gyöngyfűzésig, a hímes tojástól a gobelinig, a hímzéstől a dísztárgyig.

vissza az elejére


Futó Elemér könyvének bemutatója

Egy élet a Kis-Balatonért

A Balatonberényért Egyesület (BALABE) és a Balatoni Múzeum február utolsó szombatján rendezte meg Futó Elemér: Egy élet a Kis-Balatonért című könyvének bemutatóját. A BALABE gondozásában megjelent könyv Futó Elemér kéziratainak, munkáinak válogatása. A Kis-Balaton szakavatott ismerője előtt, a természet- és környezetvédelem fontosságát hangsúlyozó szakember örökségét példaként hozva tisztelegtek a könyvbemutatóval, amelyet nagyon sokan tiszteltek meg jelenlétükkel.

A 2010-ben elhunyt szerzőt, a jelenlévők zöme személyesen is ismerte. Többen kollégái, barátai és tisztelői voltak. Mint elhangzott: a Kis-Balaton őrzője, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park nyugalmazott vezető természetvédelmi őre 71 esztendősen hagyta itt a földi világot, de rengeteg értékes írás maradt utána. Jelentős munkát végzett az egykori Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet területi bővítésének és a régió nemzeti parki védettségének megalapozásában. A rendezvényen dr. Szabó István, Pro Natura-díjas keszthelyi egyetemi tanár közeli barátként emlékezett meg a szerző életének fontosabb állomásairól.

Beszélt a Somogy Polgáraiért-díjjal kitüntetett kis-balatoni őrkerületi vezetőről, jelleméről és az általa képviselt értékekről. A könyvbemutató szervezésében is segédkezet nyújtó szakember, említést tett arról, hogy több kézirat vár még kiadásra. Futó Elemér özvegye, Irma asszony segítségével és a Nemzeti Kulturális Alap pályázatának támogatásával nemrégiben megjelenhetett a könyv, amelyik arról is számot ad, hogy miféle mintaszerű faj- és élőhelyvédelmi programokat bonyolított a szerző a tájegységben. Könyvével a láp- és mocsárvilág szakavatott ismerője, a természeti értékek megőrzésének élharcosa, a hazai természetvédelem emblematikus alakja a természeti tudatformálás területén evezett új vizekre.

vissza az elejére