Erős Keszthelyt építhetnek

Gyásznapi megemlékezés Márton-nap Gyenesdiáson Mesélő üvegek Hévízen

 

Megalakult az új képviselő-testület

Erős Keszthelyt építhetnek

A Festetics-kastély tükörtermében került sor a város képviselő-testületének alakuló ülésére.

Az ünnepi eseményen letette polgármesteri esküjét Nagy Bálint, a város újonnan megválasztott polgármestere, Vozár Péterné alpolgármester és az önkormányzat tíz képviselője. A Fidesz-KDNP képviseletében: Csótár András, Raffai Róbert Zsoltné, Vozár Péterné, Horváth Tamás, Nemes Klára, dr. Ifi Ferenc és Dósa Zsolt; a KÉVE jelölőszervezet képviseletében pedig: Dékány Péter Tamás, Czuth Zoltán László és Molnár Tibor János tettek ígéretet a város szolgálatára. A házigazda intézmény képviseletében mondott köszöntőt Pálinkás Róbert, a kastélymúzeum igazgatója, aki elmondta: a Festetics-örökség – szerinte – évszázadok óta meghatározza az irányt, és képes összefogni a városban tevékenykedőket. Az értékteremtéshez mindenkinek jó egészséget és kitartó munkát kívánva arra kérte az új testület tagjait, hogy politikai ellentéteiket félretéve együtt, közösen dolgozzanak a város fejlődése érdekében.
Elöljáróban dr. Cseszár Zsuzsanna, a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke ismertette a helyhatósági választás jogerőssé vált eredményeit. A jelöltek bemutatását követően utalt rá, hogy a hatos számú választókerületben kialakult szavazategyenlőség miatt időközi választást írnak ki, melyet legkésőbb február 9-ig kell megtartani. A helyzetre tekintettel az alakulóülésen a 11 helyett csak tíz képviselő tette le esküjét. Az elnök minden közreműködőnek köszönetét tolmácsolta a jól szervezett és eredményes választás lebonyolításáért. Nagy Bálint polgármesterként minden helyi választópolgárnak köszönetét tolmácsolta, függetlenül attól, hogy ki, kire szavazott. „– Erős, közösségekre épülő Keszthelyt szeretnék. Olyan várost, ahol lehet tervezni, ahol lehet családot alapítani, ahol aktív civil élet van; ahol jó iskolák, tiszta, rendezett közterületek, gazdag programok, minőségi munkahelyek vannak. Ahol minden korosztály megtalálja a hétköznapok és ünnepnapok örömét, ahol erős gazdasági háttér adja meg a fejlődés lehetőségét. Ahol az idős és fiatal generáció tagjai is megbecsülve érzik magukat.” A közösségünkben rejlő erőt egymásra odafigyeléssel kell kimutatnunk.A jelentős fejlődés előtt álló város vezetőinek valamennyi keszthelyiért dolgoznia kell! – húzta alá. A polgármesteri programom középpontjában is a helyi közösségek erősítése áll. Az együttműködés kiszélesítését szerinte az is jelzi, hogy minden eddiginél több fiatal kapott pozíciót a vezetésben. Az új elnevezést kapó pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökévé dr. Ifi Ferencet választották. Mellette tag lett Dékány Péter és Raffai Róbertné, külső szakértőként pedig dr. Boldizsár Erzsébet és Dósa Csaba segíti a munkát. Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról, majd az ellenzéki képviselők által kezdeményezett vita után végül alpolgármesterré választották Vozár Péternét. Határoztak a polgármester és az alpolgármester illetményéről. Döntést hoztak a városstratégiai bizottság összetételéről is. Ennek elnöke továbbra is Dósa Zsolt maradt, tagként Czuth Zoltán és Csótár András kapott bizalmat, a grémium külső szakértője lesz Szák-Kocsis László és Kulics Gábor. Az emberi erőforrások bizottságot Csótár András vezeti majd elnökként, tagjai lettek: Horváth Tamás, Molnár Tibor és Nemes Klára, külső tagként segíti a feladatellátást Molnár Anna, Pusztai Krisztina és Sáringer-Kenyeres Marcell. Az ellenzéki képviselők szavazataikkal is annak a véleményüknek adtak hangot, hogy személyi javaslataikat egyáltalán nem fogadták el; az ülésen megosztó, pártpolitikai egyeduralmat idéző, antidemokratikus pozícióosztás történt – hangzott el. A Velencei tükörteremben mondott pohárköszöntőjében Manninger Jenő országgyűlési képviselő reményét fejezte ki, hogy a jövőben mindenki Keszthelyért fog dolgozni, és a tapasztalható élénk fejlődés jellemezni fogja a várost a következő évtizedekben is.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Megidézték '56 hőseit

Gyásznapi megemlékezés

Koszorúzással egybekötött, kegyeleti megemlékezést tartottak november negyedikén, Keszthelyen, a Szent Miklós temető kopjafájánál, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 63. évfordulóján. Ifj. Kalapos István verssel, Tál Zoltán plébános pedig a tisztelgőkkel közösen mondott imával, az egybegyűltek pedig égő mécsesekkel emlékeztek a hősökre, áldozatokra.

 A gyásznapon mondott emlékezőbeszédében Tamáska Péter történész, szociológus Benedikty Tamás Szuvenír című labirintusregény főszereplőjét állította mondanivalójának középpontjába. A szerző volt politikai fogolyként leplezetlen őszinteséggel ragadja meg a történések lényegét. Mérlegh Sándor negyedikes gimnazistát és egyúttal a corvinista felkelők legifjabb szakaszparancsnokát a harcok után két fejlövéssel kivégzik, de életben marad egy tömegsír tetején. Minden erejét összeszedve próbál kiutat találni a Ludovika fallal körülvett bozótos halálcsapdájából. A kamaszgyerek végül megmenekül az oroszok elől és életben marad. A szónok szerint a méltatlanul elfeledett, megrázó könyvben hitelesen kiviláglanak a Corvin közi harcok epizódjai, az ellenállás hőseinek felejthetetlen történetei, a szolidaritás, a barátság és a szeretet motívumai. A kétszázezres orosz invázió hét-nyolcezernyi felkelője november 8–11. között kezdte feladni a harcot. Tudták, hogy senkire sem számíthatnak, de az ellenállásuk még erősebb lett. A legjobb, legütőképesebb egységek pedig a 18 év alattiakból álltak. A statisztikai hivatal 2700 harcokban elesett halottról és húszezer kórházban ápolt sebesültről beszélt 1957-ben. A kórházba jutottak közül minden hatodik életét vesztette, ezért a halottak számát illetően bölcs dolog még háromezer fővel számolni – húzta alá. Az egyéb statisztikai könyveket, kórházi kartonokat is begyűjtötték és megsemmisítették. A Nyugat és a baloldal belső árulása, a kádári megtorlás, a salgótarjáni sortűz a nemzet tragédiái voltak. Zárásként a történész kiemelte: „– Hogy viszonylag békében éltük meg a rendszerváltást, azt igenis ezen hősöknek, a srácoknak köszönhetjük. Ők tudva tudták, hogy meghalnak, de ellenálltak az utolsó csepp vérükig.”

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Márton-nap Gyenesdiáson

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület hagyományos Márton-napi közös, zenés vacsoráját a gyenesdiási iskola aulájában rendezték meg a közelmúltban újbor-kóstolással, libasültek bemutatásával.

A gyerekek lampionos bevonulásával kezdődött a műsoros est. A kötetlen beszélgetések és kóstolók után Pálházi Bence bandája gondoskodott a jó hangulatról, majd fergeteges táncház zárta az estet, de közös éneklés is volt a helyi kultúrcsoportok vezényletével. A rendezvény ezúttal is batyus jellegű volt, süteményt és italokat a résztvevők láthatóan nagy mennyiségben hoztak magukkal. Az esten Gálné Németh Ildikó, az egyesület elnöke számolt be az 1998 novemberében alakult egyesület munkájáról, feladatellátásáról, céljairól. Az önkormányzat vezetői pedig átadták a „Virágos Gyenesdiás” településdekorációs program elismeréseit. Gál Lajos polgármester és Gyutai Barna, a környezetvédelmi és településfejlesztési bizottság elnöke oklevélben is részesítette Lambert Ivánnét, a legszebb népi elemekkel díszített kert kiépítéséért. A legvirágosabb kert fődíjat Paulin Tiborné részére nyújtották át. A „Gondozott díszkert” címet 2019-ben Szalay Andrea birtokolja. Herczegh Erzsébet alakította ki a leginkább környezetbarát kertet a Nyugat-Balaton aktív és családbarát üdülőfalujában, így ő is díjazásban részesült.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Egyedi díszüvegek, poharak, régi fürdőélet

Mesélő üvegek Hévízen

Régmúlt idők patikai, bolti és az otthonokban használt üvegeit mutatja be a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ Muzeális Gyűjteménye február negyedikéig. Közel ezer üvegtárgy bemutatásával november második péntekén indult útnak a „Mesélő üvegek” című kiállítássorozat, míves, színes, régi darabokból.

A tárlat nyitóünnepségén a vendégeket Hermann Katalin igazgató köszöntötte, majd bemutattak egy kisfilmet az üvegfújás technikájáról. A kiállított darabok értékéről, a hazai magángyűjteményekben feltalálható egyedi darabokról Pattantyús Gergely üvegtervező iparművész beszélt. Gombos László ütőtanár pedig a különböző hangmagasságokon megszólaló üvegpoharakból csalt ki csilingelő koncerthangokat. A múzeum időszaki termeiben feltárul az üveggyűjtés különleges szelete: a szódás vagy szikvízipar területe. A szifonok egy különleges univerzumba kalauzolják el a betérőket. A díszüvegek speciális csoportját jelenítik meg az egyediségükkel hivalkodó fürdőkúrapoharak, mesélve a régi idők fürdőéletéről. A kiállítók: Brandschott Csaba, Csidei Péter, Hermann Katalin, Horváth Zoltán, Kiss Csepreghy Ákos, Kiss Sándor és Terleczky József gyűjteményeikből a leginkább látványos üvegtárgyaikat tették közszemlére. Fúvott ital- (sörös, likőrös) palackok, ballonok valamint légyfogó, befőttes-, kocsmai, porciós-, foncsorozott, vajköpülő, oxigénes szikvizes-, dianás-, gyógyvizes-, tintás-, parfümösüvegek is kényeztetik a szemet. Sarkos hegyélű, ablakos és sima szódásüvegek, Glória és Ideál típusú szifonok mellett bemutatást nyer az 1920–45 közötti, rendkívül ritka: „Nem, nem, soha!” feliratú szódásüveg is.

 

 

 

 

 

vissza az elejére