Kirobbanó április

Épül a fiatalok otthona

Lapunk a közgyűlés előtt

Lakótelkek és szánkópálya


Kirobbanó április

(Fotó: Zavilla)

vissza az elejére


Zárt ülésen - kitüntetésekről

Épül a fiatalok otthona

Ötven napirendi pontot tárgyalt múlt heti ülésén a zalaegerszegi önkormányzat. Mint Tombi Lajos alpolgármester a közgyűlést követő másnapi sajtótájékoztatón elmondta, este 10 órára fejezte be a munkát a közgyűlés.

Az egyik legfontosabb döntésnek tartotta az alpolgármester, hogy elfogadásra került az a rendelet, amely szabályozza, hogy kik kaphatnak lakást és milyen feltételekkel a fiatal családok otthonában. Az építkezés a földmunkálatokkal már az elmúlt hetekben megkezdődött az Átalszegett utcában. Megkezdődtek a földmunkák az Átalszegett utcában Az épületben való elhelyezésre jogosultak azok a fiatalok, akiknél a házastársak egyike legalább öt éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik és a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét. A fiataloknak pályázniuk kell a fiatal családok otthonába. Tombi Lajos hangsúlyozta: nem bérlakásról van szó, és ezzel a lehetőséggel új támogatási rendszert vezetett be a város. A beköltözőknek szálláshasználati díjat kell fizetniük, valamint kötelező az előtakarékosság. Az alpolgármester szerint az idén karácsonyra 60 család költözhet be a fiatalok otthonába. (A rendelet részleteit lapunk következő számában olvashatják.)
Sajnálatosnak nevezte az alpolgármester, hogy nem kapta meg a többségi támogatást az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló rendelettervezet. Bár, mint fogalmazott, a következő testületi ülésre „visszahozhatják” , amennyiben a rendeletet nem tudja a város megalkotni, úgy a tervezett belterületbe vonás késik. 
A közgyűlés elfogadta a zalaegerszegi rendőrkapitányság beszámolóját a város közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, valamint köszönetét fejezte ki a rendőrség munkájáért. Arról is döntött a testület, hogy nem tartja indokoltnak a türelmi zóna kijelölését Zalaegerszeg városában. 
Több témát is tárgyaltak a képviselők zárt ülésen. Határoztak az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról: heten 600 ezer forint kamatmentes kölcsönt kaptak, hárman 500 ezret, míg három pályázó kérelmét elutasították. Ismét feltételeket határozott meg a képviselő-testület a Zalagabona Rt. eladásra kínált irodaházával kapcsolatban. Az önkormányzat, bár emelte a vételárat, ez még mindig elmarad az rt. által kért összegtől. A város hajléktalanszállás kialakítását tervezné, amennyiben megszületik az egyezség. 
Döntött a közgyűlés a Pro Urbe kitüntetések és a díszpolgári cím odaítéléséről is. Míg az első elismerésre 14 jelölés történt, a díszpolgári címre 7 személyt javasoltak. Végül úgy döntött a testület, hogy kettő helyett 1 Pro Urbe kitüntetés kerül kiadásra (a második javaslat nem kapta meg a kellő számú szavazatot), és a város díszpolgárát is döntő többséggel szavazta meg a testület. Az elismeréseket május 12-én, a városnapi ünnepségen vehetik át. 
(v. zs.)

vissza az elejére


Lapunk a közgyűlés előtt

Ismét három évre – 2003. április 30-ig – köt támogatási megállapodást Egerszeg önkormányzata a ZalaEgerszeG lapot kiadó ZALA-LAP Kiadói Kft.-vel. Az idei évre a támogatási összeg 15 millió 700 ezer forint, ami a városi hetilap éves költségvetésének mintegy 50 százaléka. Ez fedezi a nyomdaköltséget és a nyomdai előkészítés egy részét. Az újság előállítási költségeinek másik felét a ZALA-LAP Kft. biztosítja. 
A kiadó tulajdonosai – a társaság ügyvezetője és a hetilap szerkesztői – elfogadják azt a közgyűlési határozatot, amely kimondja: „A ZALA-LAP Kiadói Kft. 60 napos nyilatkozattételi határidővel elővásárlási jogot biztosít Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére bármely tag üzletrészének esetleges értékesítése esetén”. 
Ez a középtávú megállapodás biztosítja, hogy a jövőben is Zalaegerszeg minden lakójához – változatlanul 25 ezer példányban – eljut a város lapja az eddig megszokott színvonalon. 

vissza az elejére


Lakótelkek és szánkópálya

Átalakítás vette kezdetét a csácsi városrész Bozsoki útja menti domboldalon. Míg korábban fenyő- és egyéb fák tarkították azt a részt, néhány hete a csupasz domboldal látványa fogadja a Balaton felől Zalaegerszegre érkezőket. A pusztítás okáról Herkliné Ebedli Gyöngyinél, a településrész önkormányzati képviselőjénél érdeklődtünk.

– Nemrégiben vásárolta meg az önkormányzat a szóban forgó területet az erdőfelügyelőségtől azzal a fő céllal, hogy a 74-es főút elkerülő szakaszának feltöltésére Dombbontók Bozsokon (Fotó: Zavilla András) hasznosítsa a földet – válaszolta lapunk érdeklődésére a képviselő asszony. – Sajnáljuk mi is, hogy ki kellett vágni ezen célból az ottani fákat, ám nem adódott más megoldás az elkerülő út első szakaszának megépítéséhez. Várhatóan a föld egyharmadára, maximum felére lesz majd szükség az út feltöltésének munkálatai során. A fennmaradó részen pedig lakótelkek kialakítását tervezi a város. 
Ugyanakkor a domb hátsó területét is rendezni kell. Korábban ugyanis, amikor a felüljárót építették, a bánya másik oldaláról kezdték meg a földhordást, a terepet viszont senki nem rendezte. Kialakult ott ily módon időközben egy illegális szemétlerakó hely, mely nemcsak csúfítja a környezetet, de más jellegű problémák forrása is lehet. Mindenképpen szükségessé vált tehát ezen rész rendezése, mely meg is kezdődött már. Felmerült az az ötlet is, mely szerint szánkópályát lenne célszerű létrehozni ezen a hátsó részen a gyerekek számára, de a csácsi búcsú helyszínéül is szolgálhatna a terület, vagy akár egy szép kis parknak is helyet adhatna.
F. M. 

vissza az elejére