Átadták a Matáv-játszóteret

A polgármester javadalma

Kiegyensúlyozottan

Regionális cserenap


Hetedikként az országban

ÁTADTÁK A MATÁV-JÁTSZÓTERET

 

Szombaton délelőtt Zalaegerszegen, a Vizslaparkban a hivatalos átadási ceremóniával egyidőben a gyermekek birtokba vehették a Matáv Rt. által létesített impozáns, iparművész által formatervezett kis játszóteret – mely az országban hat másik város után hetedikként került átadásra.

Reiner Ákos és dr. Gyimesi Endre az átadáson.

Dr. Gyimesi Endre polgármester annak a véleményének adott hangot, hogy a kultúra és a sport szponzorálásaFormatervezett játszótér a Vizslaparkban. minden településen gondot okoz. Éppen ezért csak üdvözölni lehet a Matáv Rt. kezdeményezését. Zalaegerszegen 1989–1999 között biztosan nem létesült játszótér – az önkormányzat idén egyet már átadott, s egyet még feltétlenül át kíván adni – hiszen ezek a létesítmények nemcsak a gyerekek mozgásigényét elégítik ki, hanem szépérzéküket is fejlesztik, kulturált környezetben tölthetik el szabadidejüket.
A Matáv Rt. részéről Reiner Ágoston értékesítési igazgató az ünnepélyes átadást követően úgy vélekedett, hogy hiába van egy városnak milliárdos költségvetése, amikor azt kezdik elosztani, kiderül, hogy sok mindenre nem jut pénz, főleg az ilyen jellegű beruházásokra.
– Nagyon örülök, hogy egy ilyen szép helyen kaptunk lehetőséget a játszótér létesítésére. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan piacvezető cégnek, mint a Matáv Rt. részt kell vállalnia a társadalmi célú szponzorálásban is, s remélhetően ezzel példát mutatunk a többi nagyvállalat számára is – mondta a Matáv Rt. értékesítési igazgatója.

vissza az elejére


Nincs költségtérítés

A POLGÁRMESTER JAVADALMA

 

Új törvényi szabályozás alapján állapítják meg augusztus elsejétől a polgármesterek illetményét. A zalaegerszegi közgyűlés konszenzusos alapon döntött, vita nélkül fogadták el a legutolsó testületi ülésén a városvezetők új bérét. A törvény szerint egyébként a megyei jogú városok és a megyei önkormányzatok esetében a köztisztviselői illetményalap 11-, 12-, vagy 13- szorosa állapítható meg fizetésként. A döntéseket a közgyűlések hozzák. Hogy milyen összehasonlításban érdemes általában a polgármesterek illetményét vizsgálni, azt olvasóinkra bízzuk. 

A közelmúltban több napilap is foglalkozott a különböző nagyságú települések polgármestereinek javadalmazásával. Táblázatok is megjelentek az alapilletményről, a költségtérítési átalányról, az évi egy, vagy több alkalommal adható és kapható jutalmazásokról viszont nem esett szó. Ugyanis a polgármesterek átlagos jövedelme is – sok egyéb foglalkozáshoz hasonlóan – több tételből állhat össze. A Magyar Hírlapban a közelmúltban megjelent táblázatból például az tűnik ki, hogy Zalaegerszeg polgármestere országosan az élen jár javadalmazását illetően. Ezt követően a megyei napilapban is megjelent egy táblázat, amely tudni véli a két városvezető költségtérítési átalányát is... A szerkesztőségünkbe érkező olvasói észrevételek okán a polgármesteri hivatalban először dr. Tóth László jegyzőtől érdeklődtünk, aki elmondta: az új törvényi szabályozás egyik kérdőjele pontosan az a bizonyos költségtérítési átalány, amelyet hat hónap igazolt költségeivel kell alátámasztani. Amíg ez nincs meg, nem lehet költségtérítést fizetni. Tételes, számlákkal bizonyított igazolásról van szó. A szigorú feltételt az illetmények emelése miatt hozták a törvényalkotók. Dr. Tóth László mindehhez hozzátette: jelenleg a város szervezeti és működési szabályzata lehetőséget adna a költségtérítésre, vizsgálják is ezt a kérdést, de úgy tűnik, a polgármester egyáltalán nem fog a jövőben költségtérítést kapni. E lehetőséggel a kisebb települések vezetői élhetnek inkább, ahol nincs megállapított reprezentációs keret, az utazásokat a polgármester saját gépkocsiján bonyolítja le, és a sort lehetne még folytatni. A város jegyzőjétől megtudtuk még, hogy egyelőre jutalomról sincs szó a városvezetők esetében. Marad tehát az alapilletmény. 
Mennyit keres tehát a polgármester egy hónapban? A hivatal közgazdasági osztályán néztünk utána az adatoknak Darázs Jánosné osztályvezető segítségével. A fizetésemelés előtti utolsó hónap nettó (kézhez kapott) bére 122 ezer 854 forint volt, ehhez jött költségtérítésként nettó 33 ezer 594 forint. Augusztustól – mivel a közgyűlés a maximumszorzót szavazta meg – a polgármester bruttó bére 453 ezer 300 forint lett, amiből kézhez 280 ezer 102 forintot kapott és kap a jövőben. Más javadalomról nem döntött a közgyűlés.

(–)

vissza az elejére


Az első félév gazdálkodásáról

KIEGYENSÚLYOZOTTAN

Az első félév gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a működési kiadások finanszírozásához még nem volt szükség a tervezett értékpapír-eladás bevonására. A bevételek és kiadások összhangja biztosított volt. A feladatok teljesítése során érezhető volt a kiadások növelésére irányuló törekvés okozta feszültség, amit a bevételi korlátok nem mindig tudtak feloldani. A meglévő tartalékok bevonását nem lehet tovább növelni, mert akkor a következő évek biztonságos gazdálkodása kerülhet veszélybe – szögezi le az a beszámoló, amely a 2000. év I. félévének gazdálkodásáról számol be, és amelyet ezen a héten tárgyal az egerszegi közgyűlés. 
A bevételek 4.137.454 E Ft-ban a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,1 százalékban teljesültek. Az időarányosnál 2,9 százalékkal alacsonyabb, amit a beruházások külső forrás igénybevételének elhúzódása, más formában történő bonyolítása és a tervezett értékpapír-bevonás időarányosnál alacsonyabb szintje indokolt. Többletbevételek nem keletkeztek. A saját bevétel megfelelően alakult. 
A kiadások 3.992.786 E Ft összegben, 45,5 százalékban teljesültek, a működési célú kiadások 50 százalékra, a felhalmozási célúak 34,4 százalékra teljesültek. Az alacsony teljesítési aránynál lényeges szerepe van a hulladékdepóniához tartozó összegnek, mert a Phare támogatást nem az önkormányzat hívhatja le, hanem közvetlenül a kivitelezőhöz kerül kiutalásra, ezért teljesítésként nem jelenik meg. 
A könyvvizsgálói vélemény hangsúlyozza: a gazdálkodás pénzügyi egyensúlya biztosított volt, likviditási problémák a nagyobb beruházások kifizetése ellenére nem voltak. Az intézmények gazdálkodása is kiegyensúlyozott volt, bár előirányzataik az időarányosnál magasabb szinten teljesültek. A dologi kiadások 60 százalék feletti realizálódása döntően a közüzemi díjak emelkedéséből fakad. A második félévben az ilyen címen várható többletkiadásokat az intézményi bevételek növekménye várhatóan ellensúlyozza, de – figyelmeztet a könyvvizsgálói jelentés – mindez fokozott odafigyelést igényel.

vissza az elejére


REGIONÁLIS CSERENAP

Nagy érdeklődés mellett zajlott le vasárnap a Liga Szakszervezetek Művelődési Házában a Zalaegerszegi Éremgyűjtők és a Zalaegerszegi Városi Bélyeggyűjtő Kör által szervezett regionális cserenap.  
Az összejövetelen számos bélyeg-, érem- , képeslap- és telefonkártya-ritkaság talált új gazdára.

vissza az elejére


Kezdő oldal

ZalaEgerszeG

Zala Média online