Ősszel épül a deltavágány

35 éves a KISZÖV Táncegyüttes

Kezdődik az érettségi


A jövő: elkerülő nyomvonal és villamosítás

ősszel épül a deltavágány

 

Az elmúlt évben kezdődtek a munkálatok, melyek eredményeként elkészült a vasútvonal Zalalövő és Bajánsenye között, és vonat is közlekedik már a síneken. A szlovén–magyar vasútépítés Zalaegerszegre is kihatással volt, és lesz a jövőben is: pályát erősítettek, hamarosan pedig deltavágány kivitelezési munkálatai kezdődnek. A helyi vasútvonal múltjáról, jelenéről és jövőjéről Mayer Ferenc, a MÁV Rt. beruházási osztályvezetője tájékoztatta lapunkat. 

Épül a felüljáró.– Gyakorlatilag befejeződött a szlovén–magyar vasútépítés első üteme, mely Zalalövőtől Bajánsenyéig, azaz az országhatárig szólt. A beruházás keretében megerősítettük a Zalaegerszeg–Zalalövő vasútvonalat is. Ez érintette Zalaegerszeget, hiszen bevezet a vasútvonal a zalaegerszegi állomásra. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez a munka csupán a megerősítést szolgálta annak érdekében, hogy a beinduló nemzetközi tranzitforgalmat megfelelő biztonsággal tudja lebonyolítani a vasútvonal – mondja Mayer Ferenc.
– Milyen eredménnyel járt a megerősítés? Mennyire jó állapotú most a vonal?
– A megerősítés eredményeként olyan állapotba került a 23 kilométer hosszú vasútvonal, mely lehetővé teszi, hogy 60 kilométer/órás sebességgel és 21 tonna tengelynyomással közlekedjenek rajta a vonatok. Mindezt 1,5 milliárd forint ráfordításával sikerült elérnünk. A vasúti felépítmény lett megerősítve ebből az összegből, az ágyazatot cseréltük ki illetve erősítettük meg, valamint vízelvezetési és alépítményi munkálatokat végeztünk. Mindez ideiglenes megoldás, a következő 3–4 évre elegendő beavatkozás. Ez idő alatt el kell készíteni a Zalaegerszeg–Zalalövő vasútvonal teljes kiépítését, mely hasonlóan nagy program lesz, mint a zalalövő–bajánsenyei új vasútvonal kivitelezése. Az említett program keretében többek között megépül Zalaegerszegen a deltavágány, amely jelentősen csökkenti majd a városi vasútvonal forgalmi terhelését. A deltavágány révén elkerüli a nagy tömegű áruszállítás a város közvetlen környezetét.
– Hol tart most a deltavágány építése?
– Megkaptuk a jogerős építési engedélyt a deltavágány kivitelezésére. A finanszírozó szervezetek jóváhagyták a tenderfüzetet. Rövid időn belül megjelenik a versenytárgyalási felhívás, majd a verseny lebonyolítása zajlik a következő 3–4 hónapban. Terveink szerint szeptember végén megkezdődik a deltavágány építése.
– Hol lesz pontosan?
– A Zalaegerszegre bevezető két – Bajánsenye, valamint Zalaszentiván irányú – vasútvonal között halad majd a deltavágány. Érinti a sín a Matáv labdarúgópályáját, illetve a város egy ipari övezetét, és keresztezi a 74-es főút most épülő elkerülő szakaszát, ahol éppen emiatt felüljáró készült.Vasúti fejlesztések várhatók Zalaegerszegen.
– Miért kell a deltavágány?
– Legfőbb feladata, hogy a nagy tömegű áruforgalom ne menjen be a zalaegerszegi vasútállomásra. Ne terhelje a várost és lakóit környezetvédelmi szempontból, hanem elkerülje Zalaegerszeget.Közvetlenül Szlovéniából az ország belseje felé haladhat a forgalom ily módon, anélkül, hogy érintené a várost.
– Mekkora költséggel valósul meg a deltavágány?
– Pontos számot egyelőre nem tudok mondani. Több milliárd forintos beruházásról lesz szó.
– Hogyan folytatódik ezt követően a vasútépítés?
– Vannak terveink a deltavágányon túlmenően is. Andráshidától egészen a deltavágányig új nyomvonalra kívánjuk helyezni a vasútvonalat. Mindez Zalaegerszeg szempontjából történelmi jelentőségű lenne, hiszen felszabadulna általa a belvárosban húzódó vasúti nyomvonal, mely nagy fellélegzést jelentene Zalaegerszegnek. Amennyiben létrejön ez az új nyomvonal, Andráshidán kialakul egy olyan új vasúti kapacitás, ami a teherforgalom lebonyolítása szempontjából nagymértékben tehermentesítené Zalaegerszeget és környékét. A közel 6 kilométer hosszú elkerülő nyomvonal építése még nem eldöntött, egyelőre csupán elképzelésekről és tervekről van szó, melyeket Zalaegerszeg önkormányzata, a MÁV, valamint a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium illetékesei tárgyalnak. Úgy gondolom, jó irányba haladnak a tárgyalások, van esélye a projekt megvalósulásának. És ha mindehhez hozzáteszem, hogy ez a vasútvonal a deltavágánnyal és az esetleges elkerülő nyomvonallal együtt a következő 5 évben villamosítva is lesz, akkor azt hiszem, hogy Zalaegerszeg és környéke nagyon sok mindennel fog gazdagodni vasúti szempontból.

Frauenhoffer Márta

vissza az elejére


35 éves a KISZÖV Táncegyüttes

Jubileumi rendezvénnyel, néptáncos felvonulással, este díszelőadással ünnepelte 35. születésnapját szombaton a KISZÖV Táncegyüttes. Az 1966-ban alakult és arany diplomával rendelkező együttes sikeresen szerepelt sok hazai bemutatón, fesztiválon és versenyen, ahol több elismerés és díjazás jellemezte szerepléseiket. A hazai fellépéseken túl az együttes a 70 külföldi út alatt 350 előadást tartott több európai, észak-afrikai és skandináv országban egyaránt, valamint Brazíliában és az Egyesült Államokban. A táncegyüttes – melynek megalakulása óta napjainkig Gerencsér Zoltán a vezetője – mindenkori célja a magyar néptánc, népzene hagyományainak megismerése, megtanulása, mind magasabb szinten való bemutatása, az amatőr néptáncmozgalom népszerűsítése. 

 vissza az elejére


Május 14-én

Kezdődik az érettségi

 

Ez a hét többnyire önfeledt szórakozás közepette telik a középiskolák végzős tanulói számára. Az utolsó feleleteket, és dolgozatokat délutánonként a szerenád követi majd jön a bolondballagás, a hétvégén pedig több száz diák vesz végső búcsút Zalaegerszegen egykori iskolájától. 

 A szombati ballagási ebéd után újból előkerülnek a tankönyvek. Május 14-én kezdődik ugyanis az érettségi. – A szokásoknak megfelelően az idei tanévben is a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával veszi kezdetét az érettségi. Kedden matematikából, a harmadik napon pedig – az egyes iskolatípusoktól függően – általában idegen nyelvből kell bizonyítaniuk tudásukat a diákoknak. A szóbeli vizsgák június elején kezdődnek. Újdonságként jelentkezik ezzel kapcsolatban, hogy a szóbeli vizsgákat az idei évtől teljes egészében az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont szervezi. Az OKÉV nevezi ki az érettségi elnököket, és határozza meg a vizsga időpontját is – tájékoztatta szerkesztőségünket Kalamár Gábor, az önkormányzat középiskolai főmunkatársa
– Hányan tesznek érettségit idén városunkban?
– Zalaegerszegen három gimnáziumban, az Ady Endre, a Kölcsey Ferenc, és a Zrínyi Miklós Gimnáziumban tartanak érettségit.
– Az Apáczai-gimnázium növendékei nem értek még el a 12. osztályig. Az említett három intézmény 10 osztályában összesen 309 tanuló kezdi meg az érettségit május 14-én. Szakközépiskoláinkban pedig 29 osztályból 850 diák érettségizik. Érdemes megjegyezni, hogy a 29 osztályból 5 szakmunkások szakközépiskolája, azaz úgynevezett intenzív osztály. Szakmunkás-bizonyítványa után 131 tanuló szerez most érettségit is.
A hagyományos szakmunkásképző iskolákban tanulók az új rendszer szerint OKJ-s vizsgát tesznek a harmadik év elvégzése után. A Kinizsi Pál, valamint a Munkácsy Mihály Szakmunkásképző Intézetekben összesen 178 tanuló tesz idén szakmai vizsgát.
Fontos még megemlíteni a levelezős hallgatók érettségi vizsgáját. Nagyon visszaszorult ez a képzés. Kilenc osztályban körülbelül 260 dolgozó tagozatos tanuló tesz érettségi, illetve szakmai vizsgát az idei tanévben.
– Hogyan alakulnak ezúttal a közös érettségi-felvételi vizsgák?
– Matematikából, fizikából, biológiából és idegen nyelvből tehetnek közös érettségi-felvételi vizsgát a tanulók. Ezek május közepén bonyolódnak le. A matematika tantárgy esetében megtehetik a diákok, hogy megírják az érettségi és a felvételi tesztet is. Előre nyilatkozniuk kell azonban arról, hogy melyik vizsga eredményét kívánják feltüntetni érettségi bizonyítványukban. A tanulók többsége az érettségin kapott érdemjegyet választja. Az érettségi feladatsor ugyanis általában könnyebb, mint a felvételi dolgozat. Ezúton hívnám fel a közös érettségit író diákok és szüleik figyelmét, hogy az idei évben is a számviteli főiskolán kerül sor a dolgozatok megírására. A PSZF azonban új helyre, a Gasparich utcába költözött. Oda kell tehát menniük a tanulóknak!
– Mit kell tudni az idegen nyelvi érettségiről?
– Továbbra is érvényes az a szabályozás, mely szerint a középfokú C típusú nyelvvizsgát elfogadják az egyes oktatási intézmények. Jeles minősítést és mentességet kap az érettségi alól az a diák, aki rendelkezik ilyen nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. A papírt a szóbeli vizsga időpontjáig kell bemutatni.

Frauenhoffer Márta

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online