Szent Istvánra emlékeztünk

Teremtsünk további értékeket

Megemlékezés Andráshidán


Őrizzük a kincset

Szent Istvánra emlékeztünk

 

„...Múltunk, emlékeink és hagyományaink nélkül gyökértelenül semmik lennénk. Nem lenne igazodási pontunk a világban...” – fogalmazott dr. Gyimesi Endre a város Szent István-napi megemlékezésén. Államalapító királyunk máig ható munkásságát a tavaly október 20-án felavatott csácsi emlékműnél idézte a polgármester.

Dr. Gyimesi Endre ünnepi beszéde közben.– Negyven nemzedéknyi magyar álmait, vágyait, küzdelmeit lelkünkben hordozva állunk ma itt, hogy emlékezzünk dicső királyunk évtizedeken átívelő nagyszerű tetteire – szólt dr. Gyimesi Endre Szent István szobra előtt állva. – 1000 évvel ezelőtt első királyunk megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a keresztény Európa szerves része. Ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött meghatározó szerepét. 
István király példát mutatott a ma magyarságának. Olyan szilárd alapokat rakott le, melyekre építve mindig fel tudott támadni a magyar nemzet. Ma is támaszkodhatunk rá – folytatta a polgármester, majd a jelen feladatairól beszélt. 
– Álljon az István-szobor az idők végezetéig büszkén hirdetve, hogy az itt lakók ismerik és megbecsülik a múltjukat, dédapáik, nagyszüleik álmát, vágyait és nem hagyják ezt veszendőbe menni. Gyermekeinkkel, unokáinkkal itt akarunk méltó életet élni, álmodni, majd megvalósítani egy szebb világot Szent István szellemében.
Mi a legfőbb Szent István- örökségünk? – hangzott el a költői kérdés. – Hitünk, kereszténységünk, becsületünk. Őrizzük meg ezt a kincset, adjuk tovább fiainknak, unokáinknak! E tiszta nemzedék fogja kiteljesíteni Szent István művét, Mátyás király, Rákóczi Ferenc, Széchenyi István és negyven nemzedéknyi magyar szép reményeit, álmait. 
Zalaegerszegi polgármesterként hadd kérjem, hogy ki-ki erejéhez mérten segítse, támogassa ezt a várost, Zalaegerszeget, a mi otthonunkat. Ha jobbító szándékaink találkoznak, úgy biztosan állíthatom: utódaink a XXI. században egy Szent István szellemében működő, dinamikusan fejlődő, de mégis otthonos várost kapnak tőlünk örökségül. Széchenyit idézve: „Legyünk igaz hazafiak, nem annyira szájjal, hanem inkább vállal!”
Az ünnepi beszédet követőn dr. Gyimesi Endre polgármester, majd a Csácsi Településrészi Önkormányzat tagjai helyezték el az emlékezés és a tisztelet koszorúit a szobor talapzatánál. Az ünneplés a továbbiakban a muzsika hangjain folytatódott. Az ezer év magyar zenéjét Kanalas Éva sámándobos, a Musica Antiqua együttes és Balázs Fecó idézte meg.

vissza az elejére


Kenyérszentelés a templomkertben

Teremtsünk további értékeket

 

A millenniumi ünnepségsorozat zárásaként, augusztus 20-án a Jézus Szíve ferences templom ünnepi szentmiséjét követően ünnepi megemlékezésre és az új kenyér megáldására került sor a templomkertben. A megjelenteket dr. Gyimesi Endre polgármester köszöntötte, majd Szalai Annamária országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Istvánra emlékezve hangsúlyozta: a magyarság hitt királyában és hitt saját felemelkedésében. Kishitű néppel nem tudott volna csodát művelni. Az ország gerincét képező erős nemzeti öntudatot nem tudták megroppantani, a hit, az akarat és az elszántság mindig segített és előbbre vitte az országot. Tartsuk szem előtt Szent István szellemi örökségét. 

Szalai Annamária emlékezett az elmúlt évszázadokra.

A kenyérszentelés pillanata.

Milyen Magyarországon szeretnénk élni? – tette fel a kérdést az ünnepi szónok, majd válaszában úgy fogalmazott: olyan országban, mely a család, a munka, a tanulás és a rend örök értékeire épül. István olyan országot teremtett, amely önmaga sorsáról képes dönteni, s mi most az európai integráció küszöbén ilyen Magyarországot szeretnénk. Hisszük ugyanis, hogy István eszmeisége után Széchenyi gondolatait, Arany nyelvét, Bartók ritmusát, és az 1956-os forradalom elszántságát is érdemes magunkkal vinni a következő évszázadokba.
– Minden felelősen gondolkodó nemzetnek időnként önvizsgálatot kell tartania – folytatta Szalai Annamária –, hogy elgondolkodjon azon, hol tart, mit végzett el a maga elé kitűzött célokból. Tisztában kell lennünk értékeinkkel és lehetőségeinkkel, hogy ki tudjuk alakítani céljainkat, melyek megvalósulásáért aztán legjobb tudásunk szerint dolgozhatunk. 
Teleki Pált idézte, aki a következőket írta: „Ahhoz, hogy ezt az országot ezer éven és a mostani körülmények között is fenntartsuk, olyan nemzet szükséges, amely erős akarattal, szabadságszeretettel, kemény elszántsággal rendelkezik.” 
Az ünnepi megemlékezés szónoka végül arról beszélt, hogy érdemes feleleveníteni a millenniumi évet. Hosszú évtizedek óta nem állítottak ennyi szobrot, emlékhelyet, csodálatos parkot, mint az elmúlt hónapokban. Sok-sok beruházás, felújítás készült el, Zalaegerszegen például több évtizedes álom valósult meg a termálfürdő megépítésével, az elkerülő úttal. Számos üzemcsarnok épült, tehát szépen, dinamikusan fejlődött a város. 
A beszédet követően Rácz Pius atya megszentelte az új kenyeret, melyet dr. Gyimesi Endre és Szalai Annamária vágott fel. 

vissza az elejére


Megemlékezés Andráshidán

Ötödik alkalommal került sor a Szent István utca lakóinak hagyományos gulyáspartijára. Az idén a Zalai Táncegyüttes utánpótláscsapatának három táncospárja adott műsort. A kis közösség rendezvényén – amelyen éjfél utánig szólt a zene és tartott a tánc – részt vett Szalai Annamária országgyűlési képviselő is. 

 

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online