Azon a napon...

Kiegyensúlyozott gazdálkodás

Döntés a stadion felújításáról

Európai autómentes nap


Azon a napon...

... a hős már nem tudott győztesen kilovagolni a sivatagba, tűzoltóként indult felfelé a pokoli torony lépcsőin, s a menekülők megtapsolták. 
Azon a napon eltörött a világ féltengelye, véres lett a nullásliszt, s lufivá változott egy illúzió. 
Azon a napon a médiasztárok makogni kezdtek a hírszobákban, mert pillanatok alatt leértékelődtek az úgynevezett egyéb hírek.
Azon a napon a világ videotékáiban támadó-szoftverré váltak a katasztrófafilmek, mindenki másképpen nézett a késekre és a repülőkre is. 
Azon a napon, ha Hemingway elindult volna a folyón át a fák közé, nem biztos, hogy búcsút vett volna a fegyverektől.
Azon a napon kegyeleti okokból nem illett fellapozni Joseph Heller: A 22 -es csapdája című világsikerű könyvének 299. oldalát, ahol így ír: „mit gondol voltaképpen meddig fog létezni a maga hazája? Örökké?
Nately kényelmetlenül feszengett: – Hát gondolom örökké, az talán túlzás. – Egymillió évig? – állhatatoskodott a huhogó vénember átható szadista gyönyörűséggel. – Félmillióig? Békák mintegy ötszázmillió év óta élnek. Tényleg olyan biztosan meri állítani, hogy Amerika, erejének és virágzásának teljében, harcosaival, akik minden más nemzet katonájánál különbek, életszintjével, mely a legmagasabb a világon, meg fog élni annyi időt, mint a ... békák?”
Azon a napon keselyűk ültek a hiénákhoz, s senki sem tudta, milyen lesz a holnap honlapja. 
És mégis... Azon a napon beugrott valahogy a leghosszabb nap, azaz a normandiai partraszállás napja. A Herndon nevű hadihajó parancsnoki hídján a következőket észlelték: amikor az utolsó alakulat is elrepült fölöttünk, sárga fények villantak a felhőkön át. Lassan alakultak ki a morzejelek. Három rövid, egy hosszú: a győzelem betűjele... 

vissza az elejére


Vagyon, költségvetés, lakásügyek

Kiegyensúlyozott gazdálkodás

 

Negyvenhat előterjesztés várt megvitatásra az egerszegi közgyűlés legutóbbi, múlt heti ülésén. Mielőtt azonban a képviselők az érdemi munkát elkezdték volna, egyperces néma felállással tisztelegtek az amerikai terrortámadások áldozatai előtt. Dr. Gyimesi Endre polgármester másnapi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy alapvető dolgainkról esett szó a közgyűlésen: az első félévi költségvetésről, a III. negyedévi előirányzat módosításáról, a város vagyonáról és öt előterjesztés foglalkozott a város lakásügyi helyzetével.

A város I. félévi gazdálkodásakiegyensúlyozott volt: a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,8 százalékban teljesültek, a kiadási előirányzatok pedig 46,4 százalékban. Az intézményi működési kiadások 53,2 százalékra teljesültek, melyre a némileg magasabb teljesítési százalékot mutató intézményi bevételek fedezetet nyújtottak. 
Közel kétórás vita folyt a III. negyedévi költségvetési rendelet módosításáról. Mint a polgármester a sajtótájékoztatón megjegyezte, nem lényegi kérdésekről szólt a vita, hanem politikai célzattal, melyet két képviselő generált. A vitát egyébként az váltotta ki, hogy dr. Gyimesi Endre azt javasolta, hogy a termálfürdő fejlesztés megvalósulása érdekében a költségvetés fő összegét 93 millió forinttal emeljék meg. (Ennek előzménye, hogy a termálfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződés összetételének módosítását kezdeményezte az önkormányzat a Gazdasági Minisztériumnál.) A költségvetés egyensúlya érdekében a bevételi oldalon szükséges saját forrást bevonni, 59,5 millió forint értékben értékpapírt kell értékesíteni. (A többit állami támogatásból és a visszaigényelhető általános forgalmi adóból teremtik elő.) A polgármester, mint fogalmazott, ez a javaslat a műszaki bizottságtól érkezett, megtárgyalta a költségvetési albizottság, és a gazdasági bizottság is támogatta azzal a feltétellel, hogy a minisztériummal való tárgyalások során a plusztámogatás feltétlenül legyen meg.
Szó esett a sajtótájékoztatón az Első Egerszeg Holding Kft. jövőjéről is. A gazdasági társaságot hat évvel ezelőtt hozták létre azért, hogy a különböző pozícióban lévő részvényeket forgassa, átalakítsa a portfolió vagyont jó kamatozású, biztonságos értékpapírokba. Működése alatt több mint 150 milliós nyereséget hozott az önkormányzat részére. Mindezzel együtt, fogalmazott a polgármester, létrehozásának célját is betöltötte és gondolkodni kell a jövőjéről. A közgyűlés öt variáció közül hármat választott bővebb kidolgozásra. A végelszámolással való megszüntetést, a Városfejlesztő Rt.-vel való összevonást és más funkcióval való bővítést, valamint a valóságos holdingként való működtetést, az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek képviseletével. 
Szó esett arról is, hogy 66 új lakás építésével ismét pályázatot nyújt be a város a Széchenyi terv lakásprogram pályázatához. A tervek szerint 2X8 szociális bérlakás épülne a Mező utcában, 24 darab a Gasparich utca alatti ingatlanon, míg a Mártírok u.13–15 szám alatt 26 darab költségalapú bérlakás építése kezdődhetne meg. Fontos kérdés továbbá Zalaegerszegen, hogy milyen módon, hogyan gazdálkodjon a város a lakásállományával, milyen feltételekkel juttasson lakásokat az egerszegi állampolgároknak. Dr. Gyimesi Endre hangsúlyozta: a meglévő gyakorlaton változtatni kell és ahol lehet pályázati elvet kell érvényesíteni, természetesen szociálisan alapon. Ugyanakkor elő kell segíteni a lakásmobilitást is. A lakáshoz jutás egyes kérdéseinek a felülvizsgálatáról döntött a testület, erről dr. Tóth László szólt a sajtótájékoztatón. (A részletekre lapunk következő számában visszatérünk.)
A polgármester arról is beszámolt, hogy a közgyűlés a Civil Ház programot a továbbiakban nem a Landorhegy Alapítvány Nonprofit Szolgáltató Központtal kívánja folytatni. Felkérték a kulturális és idegenforgalmi bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra a civil szervezetre, amelyikkel a Civil Ház programot folytatni kívánja. Személyi változás is történt: Gecse László, a kulturális bizottság elnöke lemondott elnöki posztjáról, miután a hulladékdepónia vezetőjének kinevezték. Helyét Török Zoltán veszi át, aki eddig is a bizottság tagja volt.

vissza az elejére


Döntés a stadion felújításáról

Az egerszegi közgyűlés egyetért a tulajdonosi bizottság június 6-i, végleges beruházási programjával, azzal, hogy a zalaegerszegi városi labdarúgó- stadion 1,16 milliárd forintos felújítási és bővítési munkáinak elvégzésére az AXIS Kft. tanulmánytervei alapján kerüljön sor. A tervezési munkák elkészítéséhez és a nem építésiengedély-köteles kivitelezési munkák elvégzéséhez ebben az évben a 120 millió forintos pénzügyi fedezetet biztosítja. A kivitelezési munkák 240 millió forintos költségeinek forrását pedig a 2002. évi költségvetési rendeletében különíti el. 
A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Magyar Labdarugó Liga a további tervezési feladatok elvégzésével az AXIS Kft.-t bízzák meg. A városi labdarúgó-stadion rekonstrukciója a rendelkezésre álló forrásból 2002. július 30-ig – kezdeményezve, hogy döntően helyi kivitelezők bevonásával – készüljön el. Továbbá el kell készíttetni a zöldmezős beruházás koncepcionális tanulmánytervét is, döntöttek a képviselők. Az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat a 2001. IV. negyedévi költségvetés-módosítás során kell biztosítani. 
A részletekre és a téma vitájára lapunkban visszatérünk. 

vissza az elejére


2001. szeptember 22.

Európai autómentes nap 

Autó nélkül a városban“ mottóval indult útjára az a kezdeményezés, amely felmérve a már-már szinte elviselhetetlen mértékű motorizációs ártalmakat, a környezetkímélő városi közlekedési lehetőségek fokozottabb kihasználására szeretné felhívni a figyelmet.
Zalaegerszeg város önkormányzata is csatlakozott a kezdeményezéshez, arra kérve minden gépjárművel közlekedőt, hogy ezen a napon lehetőség szerint hagyja otthon gépjárművét és egyéb módon – tömegközlekedési eszközökkel, kerékpárral vagy gyalogosan – közlekedjen a városban.
 
9.20 Kerékpárosok gyülekezése a Dísz téren
9.30 Kerékpáros felvonulás a Dísz tér – Kossuth L. utca – Göcseji út – Platán sor – Ola utca – Rákóczi út Kossuth L. utca – Dísz tér útvonalon

A felvonuláshoz az útvonal mentén is lehet csatlakozni!

9.50 Térzene és majorett- bemutató a Dísz téren
10.00–13.00 Rendezvények a Dísz téren:
 • Kerékpáros vetélkedők

 • Kerékpáros KRESZ-teszt

 • Előadások Zalaegerszeg közlekedéséről, kerékpározásról, környezetünk és egészségünk védelméről

 • A színpadon kötélugró, aerobic és divatbemutatók

 • Kerékpárok és kerékpáros felszerelések kiállítása

 • Kerékpárút-tervek bemutatása Zalaegerszegen, Zala megyében és a nyugat-dunántúli régióban

 • Tömegközlekedés a XXI. században Zalaegerszegen – A Zala Volán korszerű járműveinek kiállítása 

 • Görkorcsolya- és gördeszkabemutatók 

 • Gyalog a belvárosban – Ismerkedés Zalaegerszeggel idegenvezetéssel
  (a “túrák” 10.30-kor és 11.30-kor indulnak a Dísz térről)

A kerékpáros ügyességi vetélkedőkre a helyszínen lehet jelentkezni,
az 1–3. helyezettek értékes ajándékokat kapnak.

A túrán résztvevők ajándékot kapnak.

A ZALA VOLÁN Rt. jóvoltából a helyi tömegközlekedés közlekedés igénybevétele szeptember 22-én, szombaton INGYENES.

Az autóbuszok a megszokott útvonalakon
– így a Kossuth Lajos utcán is – járnak.

Kérjük a város lakóit és vendégeinket
– amennyiben lehetséges –
ne használják autóikat szeptember 22-én.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmüket, hogy a Kossuth Lajos utcának a Széchenyi tér
és a Kisfaludi
utca közötti szakasza az autóforgalom elől
szeptember 22-én 08.00 és 14.00 óra között le lesz zárva.


Köszönjük a rendezvény támogatását a ZalaVolán Rt.-nek, Zalahús Rt.-nek, a LÉSZ Kft.-nek, a Komáromy Pékségnek, a Zalaegerszeg Környezeti Kultúrájáért Ala
pítványnak, az Egerszegi Bringaklub-nak, a Zalaegerszegi Kerékpáros Egyesületnek, A Közlekedési és Vízügyi Minisztériumnak, A DIABLO SPORT Bt.-nek, a Városi Művelődési Központnak, Kontakt Humán Kht-nek, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának.

További információ: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Henics Attila (92) 502-100, (30) 298 40 64
 

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online