Harangláb-avatás

Többmilliárdos beruházás

Cölöpök és leletek

Katasztrófa a képeken


„Üdvözölje a városba érkezőket”

Harangláb-avatás

 

Ünnepélyes keretek között avatták fel Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a 74-es és a 76-os számú főutak körforgalmában felállított göcseji haranglábat. Az építményt a Kézműves Ház alkotói készítették, harangja pedig Szabolcs Péter szobrászművész keze munkáját dicséri. 

Az ünnepségen egybegyűlteket dr. Gyimesi Endre polgármester köszöntötte. Bevezetőjében a harang fontosságát hangsúlyozta, amelynek az a dolga, hogy közös gyakorlatra szólítsa az embereket. Évek kitartó munkájának eredményeként készült el a 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza, emlékeztetett, majd a beruházás tavaszi folytatásáról beszélt. Az úthálózat fejlesztésére a körforgalomban helyet kapott harangláb szentelése teszi fel a koronát.

Dr. Gyimesi Endre az úthálózat
további fejlesztéséről szólt.

Harangszentelés a főút mellett.

A város új harangjának első kondulása jelentse közösségünk további erősödését, kívánta dr. Gyimesi Endre. A harangláb pedig üzenje a városunkba látogatóknak, hogy Zalaegerszegen a múltat, a nemzeti hagyományokat híven őrző, a modern kor kihívásaira választ adni kész közösség él. – Intsen búcsút a harangláb a városból eltávozóknak, ugyanakkor vidáman üdvözölje a hozzá tiszta szívből közeledőket, és várja haza a nehéz útról szülőföldjükre visszatérő zalaegerszegieket, Zalaegerszeg leányait és fiait - fogalmazott a polgármester, majd Csondor Csaba zalai gyepűvédő elevenítette fel Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának hagyományát. Mivel e napon elsőként a tüzet áldották meg a középkorban, gyertyát gyújtottak az ünneplők. A hagyomány szerint, ha nem alszik el a gyertya a szentelés közben, akár gyógyításra is használható.
 Stróber László apát-plébános, Török Zoltán református és Szabó Vilmos evangélikus lelkész megszentelték a haranglábat és a harangot, melyet elsőként az alkotó Szabolcs Péter kondított meg. 

vissza az elejére


Kezdődhet a 76-os elkerülő út építése

Többmilliárdos beruházás

 

Régi vágya vált valóra Zalaegerszeg városának tavaly októberben, amikor ünnepélyes keretek között átadták a 74-es számú főút elkerülő szakaszát. Az álom beteljesedése hamarosan folytatódik. 4,5 milliárd forintos költséggel kezdetét veszi a várost átszelő másik út, a 76-os elkerülő részének építése. A leendő nyomvonalat Tombi Lajos alpolgármesterrel jártuk végig.

A kijelölt nyomvonal. – A 76-os számú főút Zalaegerszeget elkerülő szakaszának teljes hossza meghaladja a hat kilométert. A 74-es és 76-os főutak elkerülő szakaszai egy részen összefüggnek egymással. A hadifogoly-temetőtől az egervári elágazóig tartó, mintegy egy kilométer hosszú rész közös. A szóban forgó csomópont végleges rendezése megtörtént, s nem szabad elfelejteni, hogy időközben átadtuk a pózvai ágat is.
Az új elkerülő út a körforgalomnál kezdődik, majd a katonai temetőtől pár száz méterre balra fordul. Kettévágja a volt lőtér területét és a ságodi focipálya végénél halad át a nagykutasi úton. Ezt követően a bekeházi major alatt keresztülmegy a Gébárti-tó két tápláló vízfolyásának ágán, majd megcélozza az andráshidai Fórum Áruháztól északra fekvő területeket és Apátfa magasságában tér vissza a mostani 76-os főútra – ismerteti az útvonalat az alpolgármester. – Két szakaszra bontható az építkezés. A terveket időközben elkészíttette az önkormányzat és a Zala Megyei Közútkezelő Kht., hiszen ez alapozta meg azt a döntést, hogy folytatódjon az útépítés városunkban.
A miniszteri bejelentést követően megszületett a kormánydöntés is, majd kezdetüket vették az előkészítő munkálatok. 4,5 milliárd forintos beruházásról van szó, melyet két év alatt kell véghezvinni.
– Mikor kezdődhet a munka?
– Építésre készen áll a szakasz. Az első részen, amit az egervári elágazótól Ságodig határoztunk meg, már előmunkálatok is zajlottak. Mint ismeretes, anyagnyerő helyként használtuk azt a részt a 74-es elkerülő építésénél. Ennek következtében kedvező terepadottságokkal tudjuk indítani ott a munkát. Amint kijön a jó idő, kezdetét veheti a beruházást. Egy-két technikai kérdést kell még megoldani, gondolok itt a versenytárgyalás lefolytatására, és az építés előkészítésére. Ennek ellenére is úgy gondolom, hogy márciusban megtehetjük az első kapavágást.   A már említett ságodi részig nagytömegű földmunkát végeznek majd, a műtárgyat pedig egy áteresz jelenti. S mivel ekkora mennyiségű aszfalttömeg nem hordható keresztül Ságod szűk utcáján, szükség lesz egy szervizút építésére, ami esetleg hasznára lehet később a városrésznek. Bízom benne, hogy még az idei évben elkészül a 76-os főutat elkerülő út ezen szakasza, s vele párhuzamosan dolgozhatnak a szakemberek a Ságodtól Andráshidáig tartó részen.
Ott először folytatódniuk kell a régészeti feltárásoknak, majd a növényzet eltávolítása következik. Elképzelhető, hogy még ezek a munkálatok is beleférnek az idei évbe. Szerencsés a helyzet ebben az esetben is, hiszen nincs építmény a terepen.
– Teljes egészében az állam finanszírozza a beruházást?
– Nem. Az önkormányzat is szerepet vállal a költségek finanszírozásában területtel, földdel, pénzzel. Most folynak az egyezkedések.
– Milyen előnyöket jelent majd az újabb elkerülő út Zalaegerszeg lakói számára?
– Felmérhetetlen pozitívumokkal jár. Nagy jelentőségű lesz, különösen a városon keresztülhaladó forgalom csökkentésében. Fellélegezhetnek végre a Hock János és a Rákóczi út mentén élők. De gazdasági haszna is lesz az elkerülő útnak. Feltárja azokat a területeket, amelyek értéktelenek voltak eddig az önkormányzat számára.

vissza az elejére


Cölöpök
és leletek

Zalaegerszeg török kori városfalának újabb darabjaira bukkantak a múlt héten a Göcseji Múzeum munkatársai. A Batthyány utca jobb oldalán felépült két új ház közötti üres telken kezdtek kötelező feltárásba a régészek, melynek során megtalálták a keleti városfal egy újabb szakaszát.
– Mintegy 20–30 darab cölöp került felszínre. Nagymértékben segítik ezek a városfal pontos irányának meghatározását – tájékoztatta lapunkat dr. Vándor László, a Göcseji Múzeum igazgatója. – További érdekesség, hogy a városfal külső, mocsár felöli oldalán jelentős mennyiségű leletanyag is előkerült. Elsősorban 17. századi festett, mázas kerámiadarabokat találtunk. Nyilván kiöntötték a már nem használatos edényeket a fal tetejéről, így maradtak meg. A 17. század egerszegi városéletét illusztrálja ez a mintegy 100 darab kerámiatöredék. Nagy örömünkre egész tárgyak is fellelhetők a leletek között.
– Meddig tart a feltárás?
– Előreláthatólag a hét elején befejezzük a munkát. A cserépdarabok a múzeumba kerülnek, a cölöpök a helyszínen maradnak. Pince nélküli épület kerül a helyszínre, így nem esik nagy bántódásuk. A következő évtizedekben biztosan nem láthatjuk őket.

vissza az elejére


Katasztrófa
a képeken

Nemes László ljubljanai kiállításáról
a krónika oldalon olvashatnak.

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online