Elszántság és segíteni akarás

Miért drága a fogszabályozás?

Átvette a megbízólevelet

Ki tud többet Kereszturyról?


125 éves a zalaegerszegi tűzoltóság

Elszántság és segíteni akarás

 

A város lakóinak is szóló rendezvénnyel, Zala megyei, krosnói és kuseli tűzoltók társaságában ünnepelte fennállásának 125 éves évfordulóját a zalaegerszegi tűzoltóság. Az egész napos program összefonódott idén Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepével.

Ünnepi állománygyűlés.A rendezvénysorozat szentmisével vette kezdetét, majd miután megkoszorúzták Szent Flórián szobrát, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterembe vonultak az egybegyűltek, ahol ünnepi állománygyűléssel folyatódott a program. Az ünnepséget megelőzően váltottunk szót Pintér János ezredessel, a zalaegerszegi tűzoltók parancsnokával.
– Kettős érzés kavarog bennem. Parancsnokként örülök annak, hogy közösen ünnepelhetjük ma kollégáimat, egyébként pedig társaimmal együtt úgy gondolom, tesszük a dolgunkat, köszönetet nem várunk érte – így Pintér János. – 125 év óriási idő bármilyen egyesület, vagy szervezet életében. A Zalaegerszegi Tűzoltóegylet 1877-ben alakult meg. E hosszú időszak megünneplésére a tűzoltók hivatalos ünnepét, Szent Flórián napját választottuk. Arra jó ez a mai nap, hogy megálljunk egy percre, vegyünk egy nagy levegőt, és konstatáljuk, milyen eredményeket sikerült elérnünk.
– Hogyan értékeli az eltelt időszakot és a zalaegerszegi tűzoltóság fejlődését?
– Úgy gondolom, sokat fejlődött a tűzoltóság az évek folyamán, egy azonban nem változott, a kollégák hozzáállása és hivatásszeretete. Természetesen büszkék vagyunk arra, hogy évről évre fejlődnek, korszerűsödnek berendezéseink. Rendelkezünk ma már olyan eszközökkel:, melyekkel nagyon nagy baj esetén is módunkban áll segíteni. Akár ipari katasztrófáról, akár tűzesetről, vagy közúti balesetről van szó, mi mindig ott vagyunk, és megteszünk minden tőlünk telhetőt.
– Mi várható a jövőben?
– Tűzoltóink nem változnak a jövőben sem, hiszen csak az vállalja ezt a munkát, aki hivatásának, elkötelezettségének tekinti az emberek és értékek védelmét. A fejlődés útja pedig egyre inkább az önkormányzatokon múlik. Mindenki tudja, hogy 1995 óta önkormányzati tűzoltóságként működünk.
Az ünnepi állománygyűlésen köszönetet mondott a tűzoltóparancsnok az önkormányzaton túl a tűzoltók családtagjainak, akik lehetővé teszik, hogy nyugodt körülmények között folytathassák felelősségteljes munkájukat a zalaegerszegi lánglovagok.
Dr. Gyimesi Endre polgármester arról beszélt a rendezvényen, hogy a tűzoltás összefonódik a város történelmével. Dante szavait idézte, melyek szerint „...csak addig jótékony a tűz ereje, amíg az ember bír vele...” Emlékeztetett az 1790 és 1826 közötti időszakra, amikor négyszer majdnem porig égett Zalaegerszeg. A tűzoltók akkor is segítettek, és ma is vigyáznak ránk, otthonainkra és értékeinkre. Felidézte dr. Gyimesi Endre a néhány évvel ezelőtti árvízhelyzetet, valamint a gázkitörést, melyek elfojtásában ugyancsak jelentős szerepet vállaltak a zalaegerszegi tűzoltók.
Muhoray Árpád, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője a tavalyi statisztikai adatokat ismertette. 1690 esetben kellett beavatkozniuk tavaly különböző veszélyhelyzetekben a tűzoltóknak és katasztrófavédelmiseknek, akik valamennyiszer eredményesen teljesítették feladatukat.
Az ünnepi köszöntőket követően letették esküjüket az újoncok, majd elismeréseket és jutalmakat vehettek át a jók közül is kiemelkedő tűzoltók.
Délután a szórakozásé volt a főszerep a tűzoltónapon. Fúvósok és majorettek kíséretében végigvonultak a tűzoltók Zalaegerszeg utcáin, majd a Dísz térre invitálták a lakosságot, ahol különböző műsorok szórakoztattak kicsiket és nagyokat egyaránt.

vissza az elejére


Miért drága a fogszabályozás?

 

Zalaegerszegen 1995 óta nem vehető igénybe a társadalombiztosítás által támogatott fogszabályozás. Négy fogszabályozó szakorvos tevékenykedik a városban, ám valamennyien magánpraxist üzemeltetnek. Egy rövidebb ideig tartó kezelés rendelőikben 150–200 ezer forintba kerül. Ugyanez a beavatkozás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása mellett 20–30 ezer forintjába kerülne a családnak. 

Zalaegerszegen azonban nem tud élni a lakosság ezzel a kedvezménnyel. Egyrészt nem biztosított az a szakorvosi óraszám, melynek keretében OEP által finanszírozott kezelést kaphatnának a betegek. Másrészt az őket érintő kedvezőtlen finanszírozási feltételek miatt nem vállalják a szakorvosok a betegek számára kedvezőbb kezelési formát. 
Becslések szerint a városban élő gyerekek 20–30 százaléka szorul fogszabályozásra, ám mindössze 10, vagy annál is kevesebb százalékban engedhetik meg maguknak a családok, hogy egy jelen formában nagyon költséges kezelést előteremtsenek gyermekük számára. Néhányan azt az utat választják, hogy elutaznak Budapestre, vagy más városba, és keresnek olyan – többnyire közalkalmazottként dolgozó – fogszabályozó szakorvost, aki TB-támogatás mellett végzi a kezeléseket. A kérdés csupán az, miért nem lehetséges ugyanez Zalaegerszegen? Válaszért dr. Gróf Ágostonhoz, a fogászat megyei szakfelügyelő főorvosához fordultunk. 
– Nagyon bonyolult a helyzet. Biztosítja ugyan az OEP a fogszabályozás költségeit a szakorvos részére, ám olyan előnytelen helyzetbe kerülnek az orvosok ezzel a finanszírozással, hogy nem tudják vállalni a TB-ellátás keretében történő fogszabályozást. Nagyon költséges beavatkozást jelent ez, hiszen eszközei drágák. Lehet ugyan olcsón is kezelést végezni, de a mai modern eljárásokkal sokkal gyorsabban és hathatósabban oldható meg a probléma – tájékoztat dr. Gróf Ágoston. – Sajnálatos, hogy a nem megfelelő finanszírozás miatt a lakosságra hárul a fogszabályozás költségeinek nagy része.
Sokan emiatt nem tudják vállalni a kezelést, holott tudni kell, hogy a fogak nem szabályos elhelyezkedése maradandó károsodásokat okozhat, és befolyásolja a páciens rágóképességét. Valóban kötelező lenne tehát olyan megoldást találni a TB keretein belül, ami mind az orvosnak, mind a betegnek elfogadható. 
Azt, hogy ilyen kedvezőtlen a fogorvosok számára a támogatott fogszabályozási kezelés biztosítása, többek között az amortizációs költség hiánya okozza. Míg a privatizáció során az alapellátásba bevette a kormány az eszköz- és az ingatlan amortizációjának elszámolhatóságát, mindez kimaradt a szakellátásból. A fogszabályozás pedig szakellátásnak számít. Nem rendelkeznek praxisjoggal sem a szakellátásban dolgozó fogszabályozó szakorvosok, így nagyon bizonytalan az ellátás fenntartása. Zalaegerszegen valamennyi fogorvos vállalkozóként dolgozik, nem kötelessége területi ellátást vállalni. Amíg a fogszabályozó szakorvosokat nem illetik meg ugyanazok a kedvezmények, mint az alapellátásban dolgozó fogorvosokat, nem engedhetik meg maguknak, hogy egy ilyen veszteséges ellátást felvállaljanak. 
A felvázolt helyzet ellenére dr. Csóka István és felesége, dr. Vadvári Ágnes vállalnák Zalaegerszegen a betegek OEP által támogatott fogszabályozását. Évek óta küzdenek azért, hogy lehetőséget kapjanak erre, ám időközben kiderült, hogy nincsen városunknak a TB által biztosított szakóraszáma a fogszabályozás tekintetében. A rendszer úgy működik, hogy felméri az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mennyit kell dolgoznia egy fogorvosnak ahhoz, hogy el tudja látni a területileg hozzá tartozó betegeket, majd az így kiszámított óraszámot finanszírozza. Mivel régóta nincsen már Zalaegerszegen TB által támogatott fogszabályozás, kiesett ez a szakóraszám az ő finanszírozási területükből, azaz újra meg kell igényelni. 
Dr. Vadvári Ágnes ezzel bajlódik. Többször kérvényezte már a szakorvosi óraszám megállapítását (Zalaegerszeg lakosságának heti 30 óra járna), a jog útvesztőiben azonban mindig eltéved az ügye. Írja a pályázatokat, megy utána, de mind a mai napig eredménytelenül. 
– Két éve elfogadta a rendelőnket a Pécsi Tudományegyetem olyan szempontból, melyben fogszakorvos ráépített fogszabályozó szakvizsgát tehet. Ahhoz azonban, hogy szakvizsgát szerezhessen valaki fogszabályozásból, három évig kell napi hat órában folyamatosan dolgoznia. Férjem elismert fogszabályozó szakorvos a városban, szeretném én is letenni a vizsgát. Azért kívánok szerződést kötni az OEP-pel, hogy heti 30 órában dolgozhassak – árulja el terveit dr. Vadvári Ágnes. – Felvállalnám tehát a TB által finanszírozott kezeléseket, melyek – mint dr. Gróf Ágoston is elmondta – a jelenlegi szabályozás mellett veszteséget termelnek a fogorvosnak. Azért kell megtennem ezt, mert egyéb módon nem tudok szakvizsgát tenni. Két gyermek mellett nem tudok elmenni más városba tanulni három évre, nem beszélve a képzések költségeiről. 
Azzal, hogy megpróbáljuk biztosítani rendelőnkben a TB által finanszírozott fogszabályozást, egyrészt jót teszünk a lakossággal, és valahol én is eredményt érek el, hiszen saját környezetben tölthetem el a szakvizsgához nélkülözhetetlen gyakorlati időt. A támogatott kezelésekből keletkező veszteség leküzdésében az önkormányzathoz fordultunk, kértük a segítségüket az amortizációs költség fedezésében. 
Tavaly januárban adtuk be az első szándéknyilatkozatot a megyei önkormányzathoz, melyben – dr. Almási Andrea kolléganőmmel közösen – két területen is vállaltuk volna a fogszabályozás biztosítását. Ellenszolgáltatásként némi hozzájárulást vártunk a költségek fedezésében, illetve kértük a hivatalt, hogy intézkedjenek az OEP-nél a betegek rendelkezésére álló szakorvosi óraszám ügyében. Kérelmünket elutasította Zala Megye Önkormányzata. Arra sem hívták fel a figyelmünket, hogy a szakorvosi óraszámot kérelmezni kell. Zalaegerszeg önkormányzata eközben támogatásáról biztosított bennünket, így nem adtuk fel a harcot. Szeptemberben újból megerősítettük kérelmünket a megyénél, melynek hatására dr. Kovács Edit főorvosnő sietett a segítségünkre. Tőle tudtuk meg, hogy a normatíván felüli szakorvosi óraszámok igénylésére augusztus 15-éig kellett volna pályázatot benyújtanunk. Mivel ezt nem tettük meg, rendkívüli kérelem beadását tanácsolta, melyet el is fogadtatott a megyei önkormányzattal. 
Januárban jutott el pályázatunk először a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz, majd az országos szervhez. Választ nem kaptunk rá. Időközben megjelent egy új kormányrendelet, mely lehetőséget ad gyorsabb eljárásra, így nem kell megvárni augusztus 15-ét a pályázattal. Újból éltünk a lehetőséggel, a sokadik kört futjuk ezzel a pályázattal is. Reméljük, szeptemberre sikerül eredményt elérnünk, és Zalaegerszegen is biztosított lesz a lakosság részére az államilag biztosított fogszabályozás. 

vissza az elejére


Átvette a megbízólevelet

Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere az elmúlt héten, pénteken vette át a képviselői megbízólevelet dr. Pápai Ferenctől, az
1-es számú választókerültben működő választási bizottság elnökétől, aki azt kérte: képviselje és szolgálja úgy a várost, ahogy ezt polgármesterként is teszi. Az ünnepélyes eseményen részt vett Szalai Annamária országgyűlési képviselő és a választási bizottság több tagja is.
Dr. Gyimesi Endre megköszönve a bizalmat elmondta: minden ember életében vannak nagy pillanatok, a mostani is ezek közé tartozik. Utalt arra, hogy olyan elődök nyomdokaiba lép, mint Deák Ferenc, akitől rengeteget lehetett tanulni. Szeretné az egész várost szolgálni a világ legszebb parlamentjében és mindent meg fog tenni azért, hogy méltó legyen a feladatra. 

vissza az elejére


Ki tud többet Kereszturyról?

Túl vannak a középiskolás diákok a Keresztury-emlékverseny megyei fordulóján. A városi önkormányzat dísztermében megrendezett „szellemi versenyen” 8 csapat vett részt. A három fős társaságok Keresztury Dezső életéről és munkásságáról adtak számot. A legjobb eredményt a Zrínyi-gimnázium csapata érte el, őket követte a Munkácsy-, majd a Széchenyi-szakközépiskola.

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online