Közösen szolgálni Zalaegerszeg fejlődését


Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület

Közösen szolgálni Zalaegerszeg fejlődését

 

A zalai megyeszékhelyen 49 ezer 617 választásra jogosult állampolgár él, közülük az október 20-i önkormányzati választásokon 23 ezer 528-an jelentek meg a szavazókörökben. Az érvényes szavazatok száma 23 ezer 360 volt. A város polgármestere, dr. Gyimesi Endre a voksok 53,13 százalékát kapta, 12 ezer 411-en szavaztak rá. Az egyéni választókerületekben összesen 91 egyéni képviselő indult, közülük csupán 8 függetlenként. A választás eredményeiről az alakuló ülésen dr. Pápai Ferenc, a helyi választási bizottság elnöke számolt be, aki a képviselő-testület tagjainak átadta a megbízóleveleket. A 28 fős közgyűlést továbbra is polgári többség irányítja.

Az új, 28 fős képviselő-testület.Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele után dr. Gyimesi Endre ismertette programját, a következő négy év meghatározó feladatait. Mint elmondta, továbbra is kiemelkedő helyet élvez a munkahelyteremtő program, és bár a városban csak 3 százalékos a munkanélküliség, fontos, hogy mindenki dolgozhasson, aki akar. Szeretnék a jövőben is kedvezményekben részesíteni a helyi kis- és középvállalkozókat, hogy találják meg számításaikat . Az otthonteremtési program keretében évente 100 lakás megépítését tervezik, telekalakításokat és kedvezményeket a nagycsaládosok számára. Szólt az infrastrukturális fejlesztésekről: a 76-os elkerülő út befejezéséről, a vasút- és a reptérfejlesztésről, a kerékpárutakról, a sétálóövezet kialakításáról. 
Dr. Gyimesi Endre hangsúlyozta: a nagy stratégiai beruházások után a városüzemelési feladatok kapnak hangsúlyt, és keresik a mindennapi bosszantó gondok megoldását. Kiemelte továbbá az oktatási intézmények felújításának, az eszközfejlesztésnek a fontosságát, a sport, a művészetek, az egészségügyi alapellátás és a kultúra szerepét a városban.
– Ne azt keressük, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket Zalaegerszeg fejlődése, szolgálata érdekében. Ha a közös nevezőt megtaláljuk, akkor ez a város a XXI. század egyik régióközponti szerepét is megkaphatja – fogalmazott a polgármester.

Dr. Gyimesi Endre leteszi az esküt.

Dr. Ribiczey Pál a harmadik alpolgármester, mellette Lukács Tibor.

Az alpolgármesterek eskütétele.

A program ismertetése után Horváth László (MSZP) gratulált dr. Gyimesi Endrének, majd arról szólt, hogy a szavazási eredményben a változtatási szándék is megfogalmazódik. Ez azt jelenti, hogy helyesek voltak azok a programok, melyeket a szocialisták is megfogalmaztak. A polgármesteri program részben meg is egyezik ezzel. A szocialista városatya mint fogalmazott, konstruktív ellenzéki szerepre készülnek, ugyanakkor számon kérik az ígéreteket, különös tekintettel a peremkerületekre. Herbert Ferenc (MSZP) a polgármesteri program hiányosságaira hívta fel a figyelmet, így a „parlagfű és a veszélyes hulladék kezelésére” valamint az európai uniós csatlakozásra való felkészítés programjaira. Végül arra kérte dr. Gyimesi Endrét, hogy mint országgyűlési képviselő, szakmai kérdésekkel foglalkozzon a parlamentben. Dr. Tóth László (polgári frakció) megköszönte Horváth Lászlónak a felajánlott konstruktivitást és felhívta a figyelmet arra, hogy a polgári képviselőcsoport kiemelt programjai voltak a Herbert Ferenc által elmondottak. A város érdekében tett javaslataikat el fogjuk fogadni, ígérte a képviselő. Török Zoltán (polgári frakció) „építő folytatást” kívánt a következő évekre is a közgyűlés munkájában és javasolta, hogy az egyéni képviselők egyeztessenek a polgármesterrel a választókerületeik elvárásairól, a lehetőségekről, és ezzel egészüljön ki a polgármesteri program. Dr. Gyimesi Endre megköszönte a két szocialista képviselő felvetését és hangsúlyozta: a közgyűlésnek nem a „nagypolitikával”, hanem várospolitikával kell foglalkoznia, és ez így is lesz a következő ciklusban. Hozzátette: már kérte a műszaki bizottság elnökét, hogy gyűjtse össze a javaslatokat, melyeket rövidesen megvitatnak. Megemlítette még, hogy a képviselők közül öten vannak, akik az első ciklustól kezdve dolgoznak a város közgyűlésében: dr. Tóth László, Zsuppányi Gyula, Kárászné dr. Rácz Lídia, Török Zoltán és Gyimesi Endre. Végül a polgármesteri programot a testület 27 igen és 1 nem szavazattal fogadta el. (Nemmel Kiss Ferenc (MSZP) szavazott.)

Dr. Tóth László és Rigó Csaba a polgári képviselőcsoportban.

A legfiatalabb és a legidősebb képviselő:
dr. Káldi Dávid és Panácz Antal.

Új arcok a MSZP-frakcióban:
Devecserné Óvári Ibolya és Balázs Zsolt.

Szabó Katalin és Szűcsné Dóczi Zsuzsanna a szocialisták frakcióját erősítik.

Az alakuló ülésen megállapították a város polgármesterének fizetését, melyet a jogszabályi maximumban, bruttó 494 ezer forintban állapította meg a közgyűlés.
Zalaegerszeg közgyűlése három alpolgármestert választott titkos szavazással. Tombi Lajos (MDF) továbbra is főállásban a műszaki területeket felügyeli (27 igen 1 nem szavazattal választották meg.) Gyutai Csaba (Fidesz) a humánterületeket fogja át, szintén főállásban (25 igen és 3 nem szavazattal választották meg.) Dr. Ribiczey Pál (EZE) társadalmi megbízatásban látja el a szociális és egészségügyi feladatokat. Megválasztásuk után mindhárom alpolgármester megköszönte a bizalmat. A főállású alpolgármesterek havi bruttó 444 ezer 600 forintot kapnak, míg a társadalmi megbízatást ellátó alpolgármester tiszteletdíja 152 ezer forint. Az alakuló ülés végén megválasztásra került a 10 szakbizottság, köztük kettőt – a közlekedési és közlekedésbiztonsági, valamint az európai integrációs és nemzetközi kapcsolatok bizottságát – újonnan hozták létre.
Az új összetételű képviselő-testület következő ülésére november második felében kerül sor.

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online