Vezetékes ivóvíz a Csácsi-hegyen

Átalakul az igazgatóság

Játszótér a Csipkeházak mögött


Április közepén indul a beruházás

Vezetékes ivóvíz a Csácsi-hegyen

 

Zalaegerszeg önkormányzata mindig büszke volt arra, hogy nem a presztízsberuházásokra helyezi a hangsúlyt, sokkal inkább a lakosság érdekeit szem előtt tartva fejleszt. Ezt bizonyítják a már megvalósult ivóvíz-, gáz- és szennyvízberuházások, amelyek több ezer lakos életét tették komfortosabbá. Minderről dr. Gyimesi Endre polgármester beszélt a 76-os főúttól északra eső külterület ivóvízzel való ellátásának indulása kapcsán.

A Csácsi-hegy lakói és ingatlantulajdonosai több mint két évtizede várnak vezetékes ivóvízre. Elmozdulás az ügyben egészen 2002-ig nem következett be. Akkor a lakosság kezdeményezésére ismét napirendre került a téma, s az önkormányzat úgy határozott, támogatja a beruházást, amennyiben az érintettek nagy része is hozzáteszi pénzét.
A vezetékes ivóvízhálózatra csatlakozni szándékozók száma minden korábbi elképzelést felülmúlt. A tulajdonosok 90 százaléka aláírta a szándéknyilatkozatot, így 2003-ban megalakulhatott a Keleti Vízműtársulat. Eközben elkészíttette az önkormányzat a tanulmánytervekre épített műszaki tervdokumentációt, mely megkapta az engedélyt a megvalósításra, tájékoztatott a polgármester.
Nem volt más hátra, mint felkutatni a nettó értéken 218 millió forintos beruházás forrásait. Dr. Gyimesi Endre arról számolt be, hogy sikerrel szerepelt az önkormányzat a Vízügyi Célelőirányzat, és a Területfejlesztési Tanács pályázatán, amely 60 millió forintos támogatást jelentett. Ezt egészíti ki a tulajdonosok önereje. Ingatlanonként 120 ezer forinttal járulnak hozzá az érintettek a beruházáshoz, ami további 100 millió forintot tesz ki, míg a fennmaradó összeget Zalaegerszeg önkormányzata különítette el költségvetésében.
A munka elvégzésére közbeszerzési pályázatot írt ki a város. A 19 pályázó közül a zalaegerszegi Hydrocomp Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, így ők nyerték el a kivitelezés jogát. A vállalkozói szerződés ünnepélyes aláírására a sajtó munkatársainak jelenlétében került sor.
A kiépítésre váró rendszer – a bekötésekkel együtt – 30 kilométer hosszú, ismertette a műszaki paramétereket Tombi Lajos alpolgármester. Mint elmondta, jelen pillanatban 225 kilométerre tehető a városi ivóvízhálózat hossza, ami bizonyítja, hogy jelentős nagyságrendű beruházás valósul meg a Csácsi-hegyen. A munkálatok eredményeként 840 ingatlantulajdonos jut vezetékes ivóvízhez, ám az önkormányzat bízik benne, hogy tovább emelkedik a csatlakozni szándékozók száma.
Tombi Lajos kitért arra is, hogy speciális helyzetben van Zala megye, hiszen az ország zártkertjeinek 14 százaléka itt található. A Csácsi-hegyen nehezítik a beruházást a domborzati viszonyok, a nagy szintkülönbségek és a szűk utak.
A munkaterületet április közepén veszi át a Hydrocomp Kft. Az ivóvízvezeték üzembe helyezését 2005. november 30-ára ígérik. A Csácsi-hegy ivóvízzel történő ellátását követően Bozsok és Botfa irányában folytatódik a munka, ígérte a polgármester.
 

vissza az elejére


A ZTE FC Rt. most nem kapott pénzt

Átalakul az igazgatóság

 

Negyven napirendi témát, köztük hetet zárt ülésen tárgyalt múlt héten Zalaegerszeg közgyűlése. Az igazán izgalmas előterjesztések közül is kiemelkedik a ZTE FC Rt. gazdasági átvilágításáról szóló tájékoztató. Mint köztudott, a fociklubnak közel 400 milliós hiteltartozása van és a közgyűlés előtt többen is arról tanakodtak, vajon a város önkormányzata dönt-e pénzügyi támogatásról. Nos, a testületi ülést követő sajtótájékoztatón dr. Gyimesi Endre polgármester nem számolt be többlettámogatásról. Elmondta: a ZTE FC Rt. sem más, mint a többi magyarországi labdarúgó-egyesület: nehéz helyzetben, állandó anyagi gondokkal küszködik. A részvénytársasággá alakulástól azt várták, hogy lényegesen jobb helyzetet fog teremteni a tisztán gazdasági működés. Úgy tűnik, jegyezte meg, ez egyelőre nem hozta meg a várt eredményt.

Az önkormányzat a gazdasági társaságban 25+1 százalékkal van jelen, a város az egyik legnagyobb támogatója a klubnak. Mint a polgármester elmondta, az rt. soron következő közgyűlésén a társaság igazgatóságának jelentős átalakítását fogják javasolni az átvilágítás során feltárt problémák megoldása miatt. Kezdeményezik a tulajdonosi intézkedési terv előkészítését. Szeretnék napi szinten látni, milyen gazdasági intézkedések történnek és szeretnék azt is, ha az eladósodási folyamat megfordulna és több lenne a klub bevétele, mint kiadása. A közgyűlés felkérte az igazgatóságot, hogy havonta tájékoztassa az intézkedési terv megvalósításáról az önkormányzat sport-, illetve gazdasági bizottságát.
* * *
Ugyancsak zárt ülésen tárgyaltak a képviselők a Zala Volán Rt. részvényeinek önkormányzati tulajdonba kéréséről.
Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, teljes egyetértésben kezdeményezik a törvény alapján a Zala Volán által kibocsátott részvények azon mennyiségének térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adását, amely az összes részvénycsomagon belül megfelel annak az aránynak, amit a Volán helyi tömegközlekedést szolgáló vagyona képvisel.
* * *
Dr. Gyimesi Endre bejelentette azt is, hogy a „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető címre négy, a „Pro Urbe Zalaegerszeg”-re pedig nyolc személyt javasoltak. Hosszas vita után született meg a döntés, amely alapján a város napján a Díszpolgári címet a jövő hónapban 70. születésnapját ünneplő Farkas Imre, a Zalahús Rt. elnök-vezérigazgatója kapja, míg a Pro Urbe díjat dr. Sipos József, a kórház patológus főorvosa.
* * *
Az első lakáshoz jutók idei évi támogatásának első fordulójában 21-en kaptak 900 ezer, 7-en pedig 1 millió 200 ezer forint kamatmentes kölcsönt. Ez több mint 26 millió forintos támogatást jelent a fiatalok részére. Dr. Gyimesi Endre felhívta a figyelmet, érdemes pályázatot benyújtani az első lakáshoz jutáshoz, mert az anyagi forrás erre a célra rendelkezésre áll.

 Kapott információt a város vezetése arról, hogy kik tartoznak a ZTE-nek?
– Úgy tudom, Kenesei vételára megérkezett, Józsi esetében a kölcsönadási díjat fizetik a csehek, a végleges szerződést április közepéig kell megkötni... Sajnos, rossz átigazolások történtek a csapatnál, akiket drágán vettek meg, később olcsón szabadultak meg tőlük. Ha a vezetés nem tér át takarékos gazdálkodásra, akkor a májusi közgyűlésen a tulajdonosok radikális változtatást fognak kezdeményezni – fogalmazott lapunk érdeklődésére a polgármester.

vissza az elejére


Játszótér a Csipkeházak mögött

A régi Csipkeház mögötti öreg, nagyon rossz állapotban lévő játszótér helyén, modern, új körvonalazódik: a városban eddig nem látott anyagú és formájú hintákat, mászókákat, ülőkéket telepítettek. Mint azt Tolvaj Mártától, a körzet önkormányzati képviselőjétől megtudtuk, zömében saját keretből, mintegy 7 millió forintból valósul meg a játszópark, melynek eszközei megfelelnek az Európai Unió által megkövetelt szabványoknak.
– Meghívásos pályázatot hirdettünk a játszótér kialakítására. Három ajánlat közül választottuk ki a legkedvezőbbet. Két generációs játszóparkot hozunk létre a régi Csipkeházak mögött. Egyik felében az igazán kicsik számára találhatók játszóeszközök, míg a másik részre felállítottakat az idősebbek is használhatják. Részükre padokat, valamint egy kis házikót helyezünk ki, ahol kártyázni, sakkozni, vagy csupán beszélgetni tudnak.

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online