Túljelentkezés a főiskolákon

Figurális áthallások

Akadálymentes gimi


Túljelentkezés a főiskolákon

SIKERES KAMPÁNYT FOLYTATTAK

  Mindhárom zalaegerszegi főiskolán több mint négyszeres volt a túljelentkezés, és lényegesen magasabb felvételi pontokkal kerülhettek be a fiatalok a felsőoktatási intézményekbe. Minderről közös sajtótájékoztatón számoltak be az igazgatók. Balaicz Zoltán, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója elmondta: negyedik évét kezdi meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar zalaegerszegi kihelyezett képzése.

A közalapítvány és az intézmény sokat tett azért, hogy a beiskolázás sikeres legyen. A kampány meghozta a remélt eredményt: az 50 államilag finanszírozott helyre 225 diák adta be jelentkezési lapját. A bekerülési határt 100 pontnál húzták meg, így 54 hallgató került felvételre. Az országban működő valamennyi gépészmérnöki képzés közül Budapest után Zalaegerszegen a legmagasabb a ponthatár. A számokat vizsgálva megállapítható, hogy az utóbbi két évben 28 ponttal emelkedett a műszaki főiskolára való bekerülés ponthatára, és ugyanígy emelkedett a felvett hallgatók létszáma is. Elhangzott: a műszaki főiskolán ez volt az utolsó év, hogy főiskolai szintű képzésre lehetett jelentkezni, hiszen a bolognai folyamat és az új felsőoktatási törvény következtében legkésőbb 2006 szeptemberéig valamennyi magyar felsőoktatási intézménynek át kell állnia a kétciklusú (BSc–MSc) képzésre. Így jövő év őszén Zalaegerszegen a bolognai rendszernek megfelelő műszaki felsőoktatási alapszak fog indulni, ez a BSc szintű mechatronikai mérnöki szak lesz két szakiránnyal.
Zsigmond Edit, a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának igazgatója arról tájékoztatott, hogy a gyógytornász nappali szakra (államilag finanszírozott) 112 ponttal lehetett bejutni, Zalaegerszegen 78-an kezdik meg tanulmányaikat. Emellett 8-an vállalták a költségtérítéses oktatást. Ide 72 ponttal lehetett bekerülni, a térítés összege félévenként 256 ezer forint. Ápoló levelező szakon 100 ponttal vették fel a hallgatókat, 35-en kezdik a tanulást szeptemberben. Egészségügyi szervező nappali szakon 107-es ponthatár mellett 19 tanulót vettek fel Zalaegerszegre, míg a levelezőn 110-es ponthatár mellett 34-en kezdik az első évet. Az igazgató elmondta: a zalaegerszegi képzési központ két új, a munkaerő-piaci igényekhez is igazodó szakirány tantervének kidolgozásán és akkreditációján dolgozik. Az egyik a manapság nagyon keresett wellness területre fog felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket képezni, a másik a foglalkoztató terapeuta, a sérült emberek segítője lesz majd a rehabilitáció különböző területein. A két új szakirány indítása a 2006/2007-es tanévre várható. 
Dr. Tóth József, a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetének igazgatója elmondta: a korábban meghatározott államilag támogatott felvételi keretszámot 10 százalékkal csökkentették. A nappali közgazdász szakon ha a pontszám meghatározásnál 1 ponttal csökkentik a ponthatárt (111-ről 110-re), 203 helyett 219 tanulót vehettek volna fel. Nappali tagozaton valamennyi szakot és szakterületet figyelembe véve 310-en kezdik meg a tanulást, felsőfokú szakképzésben 50-en, míg a távoktatásban 52-en vesznek részt szeptembertől.

vissza az elejére


Figurális áthallások

KORTÁRS MŰVÉSZEK GÉBÁRTON

  Tizennegyedik alkalommal rendezik meg Gébárton a nemzetközi művésztelepet. A tíz fős kortárs művészcsapat tagjai között van magyar, erdélyi, lengyel és osztrák vendég. Érkeztek festőművészek, szobrászok, keramikusok. 

A művésztelep vezetője Horváth M. Zoltán festőművész a hivatalos megnyitón elmondta: minden évben más koncepciót alakítanak ki, a különböző helyről érkező művészek munkáját ez fogja össze. Az idén a „Képtér-kép és a figurális áthallások a képzőművészetben” irányíthatja a művészek gondolatait. Horváth M. Zoltán szerint olyant érdemes megfogalmazni, ami tágabb mozgást ad a telepen dolgozóknak.
A város nevében Tombi Lajos alpolgármester köszöntötte a vendégeket. Mint fogalmazott, az itt dolgozó művészek alkotásaival gyarapodik a város, és Zalaegerszeg büszke erre. Az elmúlt évtizedben a gébárti telepnek köszönhetően országosan elismert szoborpark jött létre. Örül annak, hogy egyre több a visszajáró művész, ez azt jelzi, jól érzik magukat Zalában. Merő Béla, a kulturális albizottság vezetője arra figyelmeztetett, meg kell védeni a kulturális értékeinket, különbséget tenni a maradandó és a vacak között. A város jelentős összegekkel támogatja a művészetet, ez természetesen nem szívesség. Zalaegerszegnek létérdeke, hogy legyenek nyári művésztáborok, szülessenek szépséges alkotások és barátságok a kortárs művészek között. 

vissza az elejére


Akadálymentes gimi

ŐSZTŐL LIFT SEGÍTI A KÖZLEKEDÉST

  Mint arról lapunkban már beszámoltunk, idén félmilliárd forintot meghaladó összeget fordít városunk önkormányzata a bölcsődék, óvodák, iskolák és kollégiumok felújítására. A munkálatok javában zajlanak.

A legtöbb intézményben fűtéskorszerűsítést hajtanak végre, illetve az energiatakarékosság jegyében cserélik a nyílászárókat, de nagy hangsúlyt fektet a város az akadálymentes közlekedés feltételeinek biztosítására is. Ez utóbbi fontos célt szolgálják a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban folyó átalakítási munkálatok, melyek értéke meghaladja a 18 millió forintot. 
– Idén különösen mozgalmas intézményünkben a nyári szünet. A szokásos felújítási, karbantartási munkák mellett nagy volumenű fejlesztés indult az önkormányzat jóvoltából – fogalmaz Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna, miközben végigkalauzol az iskolában folyó munkálatok helyszínein. – Az Európai Unió előírásai kötelezővé teszik a közintézmények akadálymentes megközelíthetőségét.
– Ennek a kötelezettségnek tett eleget városunk önkormányzata akkor is, amikor elhatározta, hogy a mozgáskorlátozottak számára biztonságos, akadálymentes intézménnyé alakíttatja gimnáziumunkat. Sajnos, meglehetősen sok a mozgásában korlátozott fiatal, a most folyó fejlesztés révén őket is gond nélkül fogadni tudjuk iskolánkban. 
A nyári szünet folyamán minden akadályt „elgördítenek” a kivitelezők a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kerekesszékkel közlekedők útjából. Az épület valamennyi szintje szabadon járhatóvá válik. A kényelmes közlekedés érdekében liftet épít a ZÁÉV Rt. az iskola falain belül. Ottjártunkkor a liftakna kialakításának befejező munkálatait végezték. A liftszerelés munkálataival párhuzamosan dolgoznak a Zalaép Kft. szakemberei a mosdók, öltözők, tantermek akadálymentessé tételén. 
– Azt a tájékoztatást kaptam a szakemberektől, hogy jó ütemben haladnak a munkálatokkal. Hamarosan teljesen elkészül a liftakna, majd elbontják a zsalukat, és indul magának a felvonónak a szerelése. Kiválasztottuk már a lift ajtaját, ami ugyancsak hamarosan a helyére kerül – számolt be az igazgatónő. – Az öltözőkben is túlvannak a kivitelezők a nagy porral, zajjal járó munkálatokon. Jelen pillanatban a burkolatok készülnek. Bízunk benne, hogy augusztus végére sikerül befejezni az átalakítást, s már a tanévnyitón megcsodálhatják egészséges és beteg diákjaink a megújult intézményt. Fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak a tanulók kényelmét szolgálja majd a lift, illetve az akadálymentesített intézmény. Pedagógusaink közül is küzdenek néhányan járási nehézségekkel, ugyanakkor a segítségünket kérő szülők, illetve az esti tagozat hallgatói is rászorulhatnak a liftre. 
Tarjánné dr. Szabó Zsuzsannától megtudtuk, az akadálymentesítés mellett egyéb felújítási munkálatok is zajlanak a gimnáziumban. Újabb kétmillió forintos ráfordítással folytatódik a lapostető szigetelése, és új helyre kerül a porta. 
– Az autóbusz-megállóban található kis helyiséget, mely korábban butikként funkcionált, használatunkba adta az önkormányzat. Úgy határoztunk, hogy felújítjuk az épületet, és odaköltöztetjük portásunkat, ezáltal is növelni tudjuk a gyerekek biztonságát – beszél terveikről az igazgatónő. – Elektromos zárral működtethetővé tesszük a kapukat. Azon idegenek nem tudnak szeptembertől bejönni, és a gyerekek is csak indokolt esetben hagyhatják el az intézmény udvarát tanítási időben. 

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online