Pályázati felhívás


Pályázati felhívás

a Zalaegerszeg, Széchenyi téren lévő közterület 
(nyilvános illemhely melletti) járdaszakaszának használatára

Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati rendeletének 16. §-a alapján az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki:
1. A közterület pontos megjelölése: zalaegerszegi 3043/6 hrsz-ú ingatlanon, természetben a Széchenyi téren (a nyilvános illemhely mellett) lévő járdaszakasz, mérete 4–6 m2
2. A közterület feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3. Műszaki jellemzők: szilárd aszfaltburkolattal ellátott terület, villanybekötési lehetősséggel (a villannyal kapcsolatos bekötési és egyéb költségeket a nyertes pályázónak kell viselni)
4. A közterület-használat célja: hírlapárusító létesítmény (pavilon) telepítése 4–6 m2 alapterületen
A területen folytatható tevékenység megjelölése: egy komplex létesítmény kialakítása, hírlap és egyéb kereskedelmi termék árusításával egybefüggően internet-alapú információs rendszer működtetése.
A pályázóknak a telepítendő pavilonról látványtervet kell benyújtaniuk, a pavilonnak az adott városrészbe esztétikailag illeszkednie kell.
A pályázóknak vállalniuk kell az internet-alapú információs rendszer kiépítésével, működtetésével járó mindennemű költséget.
5. A közterület-használat időtartama: 1 év, mely meghosszabbítható + 1 évvel
6. A közterület-használat alapdíja, a licit induló ára: 1200 Ft/m2/hó
7. A pályázati biztosíték: 43.200 Ft
A biztosítékot a pályázat benyújtásáig kell befizetni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Rt.-nél vezetett 11749008-15432704 sz. bankszámlájára. Számlamásolatot a pályázathoz mellékelni kell. 
Ha a pályázó a pályázatát az ajánlati kötöttsége alatt ajánlatát visszavonja, vagy a közterület-használati szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték összege az önkormányzatot illeti meg. Ellenkező esetben a pályázóknak a biztosíték az ajánlati kötöttség lejártától számított 30 napon belül visszajár, illetve a nyertes pályázat esetén a megajánlott éves közterület-használati díjba beszámításra kerül.
8. Pályázni jogosultak köre: mindazon egyéni és társas vállalkozások, melyek rendelkeznek megfelelő, a hatályos cégnyilvántartásba bejegyzett, illetve egyéni vállalkozói igazolványukban feltüntetett tevékenységi körrel.
9. A pályázók ajánlati kötöttsége: a pályázat elbírálásától számított 30 napig áll fenn.
10. A nyertes pályázó köteles a létesítmény kialakításához, működtetéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezni.
11. A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó nevét, lakcímét, vagy székhelyét,
– a pályázó cégkivonatát, aláírási címpéldányát, vagy ezek cégjegyzésre jogosult általi hitelesített másolatát, illetve egyéni vállalkozó esetén, a vállalkozói engedély másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadására,
– illetve a pályázó nyilatkozatát az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
12. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. szeptember 31.
13. A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázati ajánlatot a polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti csoportjánál lezárt borítékban 3 példányban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Zalaegerszeg, Széchenyi téren lévő közterület (nyilvános illemhely melletti) járdaszakaszának használata.”
14. A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 15.
A pályázat nyertese az lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a legmagasabb közterület-használati díjat ajánlja meg. Ajánlatok egyezősége esetén az önkormányzat az azonos pályázati árat benyújtókkal együttesen tárgyalást tart. A tárgyalás időpontjáról az önkormányzat a feleket írásban értesíti.

vissza az elejére


Vendéglátósok figyelmébe!

Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere versenyt hirdet

„Az év vendéglátóhelye” cím elnyerésére.

A pályázat célja:
A városban működő éttermek, kávézók és cukrászdák szakmai nívójának további emelése, esztétikus környezetének formálása.

A pályázók köre:
A városban működő éttermek, kávézók és cukrászdák tulajdonosai, üzemeltetői adhatják be nevezésüket.

A jelentkezés feltétele:
A pályázó vállalja, hogy udvarias és szakmailag kifogástalan vendéglátásban részesíti a betérőket. 
Előnyt jelent – de nem feltétel – a helyi (zalaegerszegi, göcseji) specialitás kínálása a vendéglátóhelyen. Vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez. A pályázni szándékozó vállalkozásoktól írásban kérjük bejelenteni a nevezést.
Cím: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.

A pályázat elbírálása:
A pályázókat egy előre be nem jelentett időpontban egy szakmai zsűri látogatja meg, és az általuk adott javaslat alapján ítéli oda a polgármester a díjat.

Díjazás:
A győztes vendéglátóhely homlokzatára kihelyezi a hivatal „Az év vendéglátóhelye 2005” dicsőségtáblát, valamint 100.000 Ft-ot ajánl fel, amit a verseny győztes vállalkozása a vendéglátóhely szakmai színvonalának további fejlesztésére használhat fel.

Határidők: A nevezés benyújtása: 2005. augusztus 31.
Értékelés, elbírálás: 2005. szeptember 30-ig.
A díj átadása: 2005 október

A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal 106. irodájában 
(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerezni. További információ: 92/502-106, 502-112

vissza az elejére


Felújítási munkálatok
a Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatom a Polgármesteri Hivatalhoz forduló ügyfeleket, hogy

2005. július 8-tól előreláthatóan 2005. szeptember 1-jéig

a hivatal Kossuth Lajos utca 17–19. szám alatti épületének földszintjén felújítási munkálatok folynak.

A rekonstrukció érinti a személyfelvonót is, a mozgásukban korlátozott ügyfelek számára a földszinten biztosítunk lehetőséget az ügyintézőkkel való konzultációra. A felújítás alatt az ügyfélfogadás változatlan, az ügyfélirányítók a szükséges segítséget megadják.

Dr. Kovács Gábor jegyző

vissza az elejére


Hírek, információk

FELHÍVÁS szociális tevékenységet végző civil szervezetek részére
A Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya a helyi szociálpolitikai kerekasztal munkájában történő részvétel érdekében felhívást tesz közzé. A felhívásra jelentkezhetnek a Zalaegerszegen működő szociális tevékenységet végző – bejegyzett – civil szervezetek, alapítványok, amelyek részt kívánnak venni a helyi szociálpolitikai kerekasztal munkájában. 
A szociálpolitikai kerekasztal feladata különösen a város szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése, az elfogadott szociálpolitikai feladatok megvalósulásának és végrehajtásának figyelemmel kísérése.
A jelentkezési adatlapok a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.) szerezhetők be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. szeptember 9.
Cím: Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály (Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.)

* * *

MEGHÍVÓ

Az Alsójánkahegyi Településrészi Önkormányzat tisztelettel 
meghívja Önt, családját és barátait 2005. szeptember 10-én 14.00 órára
a III. Alsójánkahegyi Szüretköszöntő Fesztiválra.


Helyszín: 14.00 órától: Orsolya tér
14.30 órától a Szent László Utcai Óvoda udvara

Program:
14.00 Ökumenikus ima az Orsolya téren, 
14.30 ünnepi forgatag az óvoda udvarán. Benne: Botfai citerások – óvodások műsora – XXL Fitness Klub – Polgármesteri köszöntő – Zalabesenyői énekkar – Féltucat Paródia – Alsójánkahegyi Dalárda – Mindszenty-iskola műsora – népszerű operettdallamok (Hertelendy Attila és társai) – Botfai Népdalkör – eredményhirdetések – EGO Táncszínház – Gála Társastánc Klub – kb. 21.30-tól Kaczor Ferenc estje – végezetül utcabál.
Folyamatos gyermekprogramok: A Kút utcában – aszfaltrajz, zsákban futás, csokievő verseny stb. Információ: 92/310-384 (Ifjúsági Iroda)
Főzőverseny: hozott alapanyagból és edényzettel. Csak tüzelőt biztosítunk! Információ: 06-30-947-5060 (Stohl József), 06-70-382-6298 (Horváth Gábor)
Borverseny – minták leadása a helyszínen 16.00 óráig! – szakértő zsűri Szabó László borász vezetésével – értékes ajándékok. Információ: 06-30-927-6370 (Nagy János)
Kispályás labdarúgó-bajnokság: kezdés szeptember 10. 9.00 óra Mindszenty-iskola pálya – ingyenes jelentkezés, csapatlétszám 4+1 fő. Információ: 06-30-678-1964 (Domján István)
Streetball – utcai kosárlabda-bajnokság a Bartók utcai streetballpályán – kezdés szeptember 10. 15.00 óra, ingyenes jelentkezés, csapatlétszám 3 fő. Információ: 92/310-384 vagy 06-70-537-3848 (Ifjúsági Iroda)
Új szenzáció: Alsójánka Legerősebb Embere verseny (nevezés Zala megyéből) versenyszámok: traktorhúzás, söröshordó-rakodás, körbála-gurítás, fűrészelés, dinnyetartás, Toldi-próba, meglepetés-feladatok. Pénzdíjak!!! Információ: 06-30-993-6476 (Sümegi László)
Továbbá: kézműves-foglalkozások: fazekas, fafaragó, foltvarró, hímző, – kiállítás – ételkóstoló – vendéglátás – büfé – fagylalt. 
Eső esetén a programok helyszíne a Mindszenty-iskola, a főzőverseny elmarad. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online