Békévé oldani az emlékezést

Koszorúzás

Kétezer új munkahely a közeljövőben


Békévé oldani az emlékezést

KIÁLLÍTÁS AZ '56-OS ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL

  In memoriam ’56 címmel, Lugossy Mária Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásaiból, illetve köztéri munkáinak fotóiból nyílt kiállítás a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A tárlat egyben az 1956-os emlékév zalaegerszegi programsorozatainak a nyitánya is.

Az ünnepségen Fekete György professor emeritus, belsőépítész, a város díszpolgára méltatta Lugossy Mária munkásságát. Mint mondta a művész békévé oldja az emlékezést, világszínvonalon, monumentális erővel. A gránitszobrok ugyanis elpusztíthatatlanok, s rajtuk az alanyok feltámadásra várnak. A fájdalom és a művészi nyelv egyetemes. Az ego itt nem divatos önkifejezésként, hanem az égi és földi összeköttetés alanyaként jelenik meg.
Velkey Péter, a művelődési osztály vezetője az ’56-os emlékévvel kapcsolatban elmondta, hogy a következő két hónapban számos kiállítás, ünnepség lesz a városban, és több kiadvány is készül majd. Úgy érzi, hogy 16 évvel a rendszerváltozás után még mindig nagyon nehéz a forradalomról beszélni, mert változatlanul sok az ellentmondás és feszültség az esemény körül. Szomorúnak tartja, hogy az oktatási intézmények részéről se vezetők, se tanárok, se diákok nem voltak jelen a kiállításmegnyitón. Márpedig a felnövekvő nemzedékeknek fontos lenne, hogy ne csak a tanórákon ismerkedjenek történelmi eseményekkel, hanem a művészeteken keresztül is. Az ünnepség további részében Sinkovits Vitai András színművész műsorát tekinthették meg az érdeklődők.

vissza az elejére


Koszorúzás

Keresztury Dezső akadémikus születésének 102. évfordulója alkalmából koszorúzásra és csendes főhajtásra került sor a róla elnevezett téren, ahol az önkormányzat képviselői, barátok, ismerősök és tisztelők emlékeztek Zalaegerszeg díszpolgárára.
A XX. század utolsó polihisztora volt: költő irodalomtörténész, pedagógus és miniszter is.
Dr. Gyimesi Endre hangsúlyozta: Keresztury Dezső soha nem feledkezett meg szülőföldjéről, imádta a zalai dombokat és gyakran látogatott haza.
Zalaegerszeg sem felejti el nagy fiát, utódaink is mindig büszkék lesznek Dezső bácsira.

vissza az elejére


Kétezer új munkahely a közeljövőben

NEM ÉPÍTIK BE A ZSINAGÓGA MELLETTI PARKOLÓT

   Zalaegerszeg önkormányzatának vezetése kiemelt figyelmet fordít a városban megvalósuló fejlesztések elősegítésére és azok megvalósításának támogatására. Dr. Gyimesi Endre polgármester meggyőződése, hogy a működő tőke idevonzása, és itt tartása a fejlődés záloga. Ennek érdekében folytatnak befektetéstámogatási tevékenységet. 

Zalaegerszeg adottságai, lehetőségei és gazdasági környezete biztosítják a városban otthont találó befektetések hosszú távú fejlődését. A polgármester szerint a munkaerő és a képzési lehetőségek, valamint az infrastruktúra-fejlesztések is hozzájárulnak és segítik a vállalkozások eredményes működtetését.

– A város egyik legfontosabb tette az elmúlt időszakban az volt, hogy nem privatizálta cégeit, hanem megtartotta meghatározó tulajdoni hányadát. Ezen túl létrehozott olyan cégeket, melyek sajátos eszközeivel a városfejlesztési célokat szolgálják. Ilyen a Kontakt Humán Kht. és a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Ez utóbbi az a csapat, amelynek dolga többek között, hogy olyan területekre, melyek a tőke szempontjából még nem annyira vonzóak, de városfejlesztési szempontból azok, beruházásokat hozzon. Az is feladata, hogy a munkahelyteremtésben részt vegyen. A cég a közelmúltban kidolgozta a város vállalkozásfejlesztési, befektetéstámogatói programját, melyet végleges formájában a szeptember 14-i közgyűlés fogad majd el.

A program (amely három nyelven készült) három pillérből áll, a fejlődés különböző szakaszaiban nyújt segítséget a vállalkozóknak, vagy az idetelepedni kívánónak. Fókuszál azokra, akik nagyobb befektetési döntés előtt állnak. A „megtartó” program a folyamatos, lépésről lépésre való előbbre jutást támogatja minél több helyi vállalkozó számára.

A harmadik az úgynevezett „illeszkedés a gazdasági rendszerbe” program a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet foglalja keretbe, és teszi lehetővé a vállalkozók számára. Ilyen komplex program az országban máshol nincsen – állítja dr. Gyimesi Endre. – Annak, aki beruházni szeretne Zalaegerszegen, a Városfejlesztő Zrt. minden információt megad: a kedvezményekről, a helyi szolgáltatókról, a szakoktatásról, képzésről, egészségügyi ellátásról, felsőoktatási kapcsolatokról, különböző pályázati lehetőségekről és számos egyéb tudnivalóról.

A polgármester hangsúlyozza: a város három területén alakítanak ki ipari parkot, a déli városrészben már költöznek a vállalkozások, a 74-es út mellett elkészült a szennyvíz- és ivóvízrendszer kiépítése, most épül az út. Ide kis- és középvállalkozókat várnak. Folyamatban van Zalaegerszeg északi részén új ipari övezet kialakítása is.

– Két nagy termelő céggel vagyunk komoly tárgyalásban - folytatja a polgármester. – Úgy is fogalmazhatnék, hogy megegyezés előtt állunk. Ez mintegy kétezer munkahelyet jelentene Zalaegerszegnek, természetesen nem azonnal, hanem folyamatosan a jövő év tavaszától. Konkrétumok csak a hónap második felében születnek. Annyi viszont már most biztos, hogy megállapodás esetén jövő év májusában kezdődhetnek az építkezések.

A zalaegerszegieket érintő, másik fontos döntésről is szavazni fognak a képviselők a ciklus utolsó közgyűlésén. A zsinagóga melletti parkoló különböző beépítési tervei megosztották a városlakókat. Többen tiltakoztak a teljesen zártsoros beépítés ellen. Elkészült egy kétszintes épület terve, majd egy szellősebb, egyszintes látványterv.

– További tárgyalásokat folytattam az építtető céggel. Arra a megoldásra jutottunk a különböző érdekek figyelembevételével, hogy a képviselő-testület elé kerül egy újabb változat. E szerint csak egy kisebb, igényesebb cukrászda kerülne megépítésre, ami a fiatalok találkozóhelye lehetne. A területen sok zölddel, virággal parkot alakítanánk ki. Mivel a hivatal melletti parkolóval a terület összevonásra kerülne, összesen mintegy nyolcvan parkoló kapna itt helyet. A parkolókat természetesen a tulajdonos üzemeltetné. Bízom abban, hogy a közgyűlésnek is tetszeni fog az új elképzelés.

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online