Óvodai és általános iskolai beíratás Zalaegerszegen

Öt jelöltre lehet szavazni


Óvodai és általános iskolai beíratás

  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.) 6–7. §, 65. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés a) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet 16. § (1) bekezdése és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Ifjúsági Bizottságának 21/2010. sz. határozata, illetve Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának 29/2010. sz. határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodáiban és általános iskoláiban a leendő óvodások és a leendő első osztályosok beíratásának időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

Óvodai beíratás a 2011/2012. nevelési évre:

Zalaegerszeg megyei jogú város óvodáiban az óvodai beíratás, jelentkezés időpontja:
2011. március 17–18. (csütörtök, péntek),

A Szent Család Óvodában:
2011. március 3–4. (csütörtök, péntek).

Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják a Kedves Szülőket.
Az óvodába beíratható minden olyan kisgyermek, aki 2011. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Azon gyermekek, akik 2011. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükről a 2011/2012. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A Kt. 65. § (2) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2011. május 15-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzőjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal
• a személyi igazolványt, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
• a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló kártyát.

Általános iskolai beíratás a 2011/2012. tanévre:

Zalaegerszeg megyei jogú város általános iskoláiban a beíratás, jelentkezés időpontja:
2011. március 16–17. (szerda, csütörtök),

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban:
2011. március 7–8. (hétfő, kedd).

Az általános iskolákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják a Kedves Szülőket.
Beírathatók mindazon gyermekek, akik hatodik életévüket 2011. május 31-ig betöltik, és elérték az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, a Nevelési Tanácsadó, vagy az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

A Kt. 66. § (2) bekezdése szerint az általános iskola – beleértve a kijelölt iskolát is – köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola).

Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb 2011. április 30-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
A nem zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező gyermekek – a közoktatási megállapodással rendelkező településekről érkező tanulók kivételével – általános iskolai beíratására (tanulói jogviszonyának létesítésére) csak az intézményi férőhelyek figyelembevételével kerül sor.

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi, a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzőjének címezve a felvételt elutasító iskolához kell benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal
• a személyi igazolványt, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
• a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló kártyát,
• az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt.

vissza az elejére


Öt jelöltre lehet szavazni

   Időközi képviselő-választásra kerül sor Zalaegerszegen, március 20-án a kertvárosi 11-es számú választókerületben, miután az önkormányzati képviselőt, Rigó Csabát kinevezték kormánymegbízottá.

Február 18-án, pénteken 16 óráig lehetett jelöltet állítani, e határidőig öten jelentették be indulási szándékukat, és valamennyiüket nyilvántartásba is vette a helyi választási bizottság.
A jelöltek: Balogh Ákos (Jobbik), Horváth László (Fidesz), Nagy György (MSZP), Kiss Ferenc (független) és Rikk László (Lehet Más a Politika). A jelölőszervezetek március 4-ig delegálhatnak tagokat a helyi választási bizottságba, illetve a szavazatszámláló bizottságokba.

Március 20-án öt szavazókörben, reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksaikat a 11-es számú választókerület lakói.

vissza az elejére


ZalaEgerszeG

Zalaegerszeg város honlapja

Zala Média online