Műszaki átadás Gébárton

Szent István királyra emlékezve

Gulyásparti Andráshidán


A víz fürdésre alkalmas

Műszaki átadás Gébárton

Az előzetes terveknek megfelelően halad a zalaegerszegi termálprogram megvalósítása. Augusztus 10-én jelentős állomásához érkezett a kivitelezés, e napon került sor az első termálkút műszaki átadására.

Meleg víz tört fel a mélyből (Fotó: Mészáros T. László)- Városunk önkormányzata az adott helyen, a tervezettnek megfelelő rétegből nagy mennyiségű víz kitermelésére alkalmas kutat építtetett, melynek kivitelezése rekordidő alatt meg is történt - tájékoztatott Tombi Lajos alpolgármester. - 840 liter/perc vízhozammal tört fel a mélyből a víz, mely többszöröse az általunk igényelt vízmennyiségnek. A víz hőmérséklete fürdésre alkalmas, minősége pedig megfelel az A2-es kútnál tapasztalt vízminőségnek. Úgy érzem tehát, hogy az A1-es kút kialakítása olyan vízbázisát képezi a városnak, melyre további létesítmények telepíthetők. Folyamatban van a medence, a szociális épületek, vezetékek, kommunális létesítmények, és az infrastruktúra tervezése. Amennyiben a tervek szeptemberre összeállnak, minden remény megvan arra, hogy ősszel a különböző részmegvalósítások tendereit kiírjuk és a megbízásokat kiadjuk. Én a magam részéről nem látom akadályát annak, hogy jövőre, május 13-án már fürödhessünk a Gébárti termálfürdőben.
A kút műszaki átadását követő sajtótájékoztatón a vízügyi igazgatóság részéről Székely Edgár gratulált a tervezőknek és kivitelezőknek. Mint elmondta, jó minőségben készült el a 940 méter mély kút, melyet a fajlagos hozamok és a vízminőség is alátámasztanak. Nádasi Tamás, a fővállalkozó Aquaprofit Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az utóbbi évek egyik legjobb termálkútjának minősítette az A1-es kutat, mely több medence vízigényét is képes kielégíteni. A továbblépéshez javasolta a fővállalkozó egy tartalék kút mélyítését, illetve takarékossági szempontból azt, hogy a majdani kiszolgáló egységekhez szükséges technológiai vizet is saját maga oldja meg a város a termálvízzel azonos helyen. Az említett megoldás ugyanis gazdaságilag előnyösebb lenne, mint ha a közműhálózatról vennék a vizet. Elhangzott továbbá, hogy a nátriumban és hidrogén-karbonátban bővelkedő víznek a későbbiek során orvosi szempontból is szerepe lehet, hiszen a két említett vegyület mellett magas jód- és fluoridtartalmú. Az első fürdőző
Zalaegerszeg önkormányzatának rendelkezésére áll a termálprogram megvalósításához szükséges anyagi forrás, szólt a pénzügyi dolgokról Tombi Lajos. Mint elmondta, 24,8 millió forint volt a beruházás bekerülési költsége, és a megvalósítást követően sem keletkezett többletköltség, inkább megtakarításról lehet beszámolni. Jelenleg a keleti parton mintegy 27 hektár áll az önkormányzat rendelkezésére, a földnyelven pedig további 8 és fél hektár. A területek egy részét megtartja a város, a többit pedig kiparcellázza, és kiajánlja befektetőknek.
- Úgy gondolom, hogy a területek eladásából befolyt összeg finanszírozni fogja az egész projektet. Azaz visszajön az önkormányzatnak a pénze, amit befektetett, plusz marad még néhány hektár területünk is - véli Tombi Lajos. - Összességében közel 400 millió forintos beruházásról van szó termál-ügyben, ebből mintegy 300-at szeretnénk visszakapni az eladásra szánt 15 hektár telekből. A fennmaradó 100 milliós költségre nyertünk 20 millió forintos Phare- támogatást, a csatornázásra és egyébre pedig állami pénzek is bevonhatók. Az idei költségvetésünkbe belefér az első ütem megvalósítása, gondolok itt a csatornázásra, utak megépítésére, az alépítményekre, kerítésre, és a parkosításra. A tervezés elkezdődött már, kora tavasszal szeretnénk hozzáfogni a medence és a fogadóépület kivitelezéséhez. A 400 négyzetméteres medencét követi a látványmedence, a gyerekmedence és a sportmedence megépítése. Megjelentek az első befektetők is, úgyhogy nem látok akadályt a program határidőre történő befejezésére.
Frauenhoffer Márta

vissza az elejére


Célszerű végiggondolni, hogy mennyi felelősség van rajtunk

Szent István királyra emlékezve

Az augusztus 20-ai megemlékezés Szent István-napi misével vette kezdetét Zalaegerszegen. Bánk atya celebrált misét és szentelte meg az új kenyeret a Jézus Szíve római katolikus templomban, majd a szertartást követően a városi fúvószenekar kíséretében a Göcseji Falumúzeumba vonult az ünneplő menet.

Az ünnepi műsor a Himnuszt követően Utassy József: Magyarország című versével folytatódott, majd a városi fiúkórus előadásában Szent István énekét hallgathatták meg az egybegyűltek. Ezt követően dr. Gyimesi Endre mondott ünnepi köszöntőt.
Dr. Gyimesi Endre ünnepi köszöntőjét mondjaBeszédében megemlékezett a polgármester államalapító Szent István királyunk alkotó tevékenységéről, évezredeken átívelő nagyszerű tetteiről, és szólt az uralkodó mai korhoz intézett üzenetéről.
- Szent István volt az, aki vándorláshoz szokott népünket végérvényesen letelepítette a Kárpát-medencében. Ő volt, ki népünk élén csatlakozott Európához, megoltalmazta az ország függetlenségét, biztosította a magyarság megmaradását. Évszázadokra stabil rendet alkotott, meghatározta jogrendszerünket, államot alapított, és bekapcsolta országunkat a nyugat-európai keresztény kultúrába. Neki köszönhetjük keresztény hitünket - fogalmazott városunk polgármestere. - A nagy ünnep előestéjén, egy évvel Szent István koronázásának ezredik és a kereszténység kétezredik évfordulója előtt, célszerű végiggondolni, hogy mennyi felelősség van rajtunk, hogy történelmünk egy újabb kegyelmi korszakát megharcolhassuk. Már az 1222-es Aranybulla is kimondja, hogy nemcsak ünnepelni kell, hanem felidézni és cselekedni is azon törvények és meghagyások szerint, amelyeket a szent király adott Magyarország állapotának épülésére. Már Szent István korában kompország voltunk Kelet és Nyugat ütközőpontján. Az uralkodó világos célja volt a fejlett Európához való csatlakozás, melyet egy világos eszmerendszer, a kereszténység segítségével meg is valósított. Ma is világos a cél: az Európai Unióhoz való csatlakozás, amelyet egy határozott kormány, a keresztény, polgári ideológia segítségével, a nemzeti sajátosságok megőrzése mellett kíván megvalósítani.    
Az ünnepi megemlékezés után dr. Gyimesi Endre megszegte az új kenyeret, és osztott belőle a közönségnek. A műsor ezt követően Veres Miklós, Baka István és Weöres Sándor műveiből összeállított verses-zenés összeállítással folytatódott, majd a Zalai Táncegyüttes utánpótlás-csoportjának bemutatója zárta az augusztus 20-ai ünnepi megemlékezést.

vissza az elejére


Gulyásparti Andráshidán

Az andráshidai Szent István utca lakói harmadik alkalommal emlékeztek meg augusztus 20 előestéjén nemzeti ünnepünkről és megkoszorúzták az utca végén felállított Szent István-emlékművét. Az idén is összekötötték az emlékezést a már hagyományossá vált gulyáspartival, amire meghívták a város polgármesterét is, aki köszöntötte a közel száz Szent István utcai lakost. A fehér asztal melletti baráti beszélgetés éjfélig tartott.