Vendégek Marlból

Gyenge teszt


Magyarországi kötődések

VENDÉGEK MARLBÓL

Az elmúlt héten 7 tagú marli delegáció érkezett dr. Gyimesi Endre polgármester meghívására Zalaegerszegre. A delegáció vezetője Rita Katzer képviselőasszony volt, aki budapesti születésű.

Városunkba érkezett továbbá Karl Terhorst atya, katolikus plébános a Marl-Zalaegerszeg Egyesület elnöke, Lilla Stentrup, aki Zalaegerszegen született, Hans Stock, az Iparosmesterek Egyesületének tagja, Manfred Majewski, a Szt. Michael Egyházközség elnökségének tagja, Hans-Walter Haagsma, a Szt. Michael plébánia Caritas képviselője és Klaus Schaffer, a Bányász és Vegyipari Iparosok Szövetségének tagja.
A német vendégeket a polgármesteren kívül fogadta még Tombi Találkozás a polgármesteri hivatalbanLajos alpolgármester, dr. Tóth László jegyző, Gecse László, a kulturális bizottság elnöke és számos egerszegi képviselővel is találkoztak a háromnapos programjuk során.
Marl városa Németországban, Düsseldorftól 50 kilométerre, a Ruhr-vidéken helyezkedik el, lakosainak száma 90 ezer. Jelentős számban élnek a városban 1956-ban kivándorolt magyarok, illetve azok leszármazottai.
Működik Marlban egy magyar szimfonikus zenekar, melynek tiszteletbeli elnöke volt a nemrég elhunyt Jehudi Menuin. A város döntően iparváros, van már francia, kelet-német és izraeli testvérvárosuk. 1999 márciusában közvetítőkön keresztül jutottak el Zalaegerszeghez, hogy szeretnének városunkkal a lehető legtöbb szálon kapcsolatot kiépíteni. Szeptemberben Szalai Annamária országgyűlési képviselő, Gecse László és Kováts István képviselték Egerszeget Marlban egy testvérvárosok találkozóján. Időközben alakult meg a Marl-Zalaegerszeg Egyesület és két alkalommal már marli turistacsoport is ellátogatott hozzánk.
A múlt heti találkozón a német delegáció számos intézményt látogatott meg, így megismerkedtek a Ganz-szakközépiskolával, jártak a Szent Család Óvodában, a Mindszenty Általános Iskolában, a Zrínyi-gimnáziumban. Részt vettek kulturális rendezvényen és találkoztak egyházi képviselőkkel is.

vissza az elejére


Kötelező továbbképzés taxisoknak

GYENGE TESZT

November 17-én leesett az első hó. A reggel gyanútlanul munkába indulók azonban nemigen tudták e napon igénybe venni a taxisok szolgáltatásait. Na nem azért, mert a közúti közlekedés ezen szereplői megijedtek volna egy kis hóeséstől, hanem mert szinte valamennyien tanfolyamon vettek részt.

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegen is megrendezte a taxisok továbbképzését. Törvény írja elő ugyanis a közúti közlekedésben részt vevők számára az időszakos, szakirányú továbbképzést.
- Az 1998. évi, a közúti közlekedésről szóló I. törvény, és az annak végrehajtására kiadott 30/1998-as MT-rendelet írja elő a gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatottak, így a magántaxisok számára is a rendszeres továbbképzést - tájékoztatott Hajba Lászlóné, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közigazgatási irodavezetője. - A tanfolyamon való részvétel személyi feltétele a vállalkozás működtetésének. Amennyiben nem tesz eleget az illető vállalkozó a törvényben előírtaknak, és nem vesz részt a továbbképzésen, nem gyakorolhatja tevékenységét.
A kamara által szervezett tanfolyam célja a közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, valamint a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése volt. A továbbképzésen szakmai ismeretekből, szabály- és Tanúsítványt is kapnak (Fotó: Zavilla)etikai tudnivalókból, valamint munkavédelemből és tűzvédelemből tartottak előadást a meghívott előadók a személyszállításban dolgozók részére. KRESZ-lapot is töltöttek ki a résztvevők, melynek értékelését követően heterogén kép született.
- Vannak olyan kollégák, akik eredményesen töltötték ki a tesztlapokat. Ám ők többnyire azok közül kerültek ki, akik nemrégiben részt vettek valamilyen szaktanfolyami képzésben - vonta le a következtetést a KRESZ-feladatok értékelését követően Kontler Károly, a Volán Oktatási Kft. oktatási menedzsere. - A többiek között azonban akadtak sokan, akik csupán 10-15 százalékos tesztet írtak. Szomorú, hogy még azok sincsenek tisztában a KRESZ szabályaival, akik nap, mint nap autót vezetnek, és kockáztatják mások életét. A mostani továbbképzés éppen azt a célt szolgálta, hogy felelevenítsük a korábban megszerzett tudást, és kiegészítsük azt az időközben bekövetkezett változtatások megismertetésével.
- Mennyire tartja Ön fontosnak ezt a továbbképzést? - kérdeztük Szép Lajos zalaegerszegi taxist.
- Véleményem szerint fontos ez a tanfolyam számunkra, hiszen a KRESZ változásait nekünk napi munkánk során állandóan szem előtt kell tartanunk. A mostani továbbképzés segítségünkre lesz a változások megismerésében.
- Kollégái is Önnel tartottak a rendezvényre?
- Igen. Azt hiszem, a teljes csapat itt van.    
A városban 68 nyilvántartott taxis van. A tanfolyam végén tanúsítványt kaptak amely nélkül - a törvény értelmében - nem gyakorolhatják tevékenységüket. Az igazoló okmányt az illetékes kamara és a közlekedési felügyelet is ellenőrizheti.
- frau -

vissza az elejére