Közös európai barátság, szolidaritás
 
Felavatták a Mindszenty-kertet Évadzáró a Griffben  

Közös európai barátság, szolidaritás

Szándéknyilatkozatot írtak alá a testvérvárosok küldöttei

n Az elmúlt évtizedekben kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert alakítottunk ki, melynek során fontos testvérvárosi szálak kötődtek, és megismertük egymás kultúráját, művészetét, gazdaságát, gasztronómiáját, sportját” – fogalmazott a testvárosi delegációk ünnepi fogadásán Balaicz Zoltán polgármester

Köszöntőjében jelezte: a barátság mellett összekötnek bennünket az örök európai értékek, egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése, valamint a jövő közös építése iránti elkötelezettség.
Ezt erősítette az a közös európai barátsági szándéknyilatkozat, amelyet a részvevők kézjegyükkel láttak el. A dokumentum szövege: Alulírottak Zalaegerszeg, valamint testvér- és baráti városainak képviselői kijelentjük, hogy a napjainkban egész Európát érintő migrációs válság nyomán adódó nehézségek közepette is fokozatosan arra törekszünk, hogy egymás kezdeményezéseit támogassuk és segítsük, az egymás iránti szolidaritást és közös felelősségvállalást megerősítsük, együttműködésünket a különböző szakterületeken tovább folytassuk, valamint a több éve tartó szoros barátságunkat a felmerülő akadályok ellenére a jövőben is megtartsuk és szilárdítsuk.”
A testvérvárosi delegációvezetők is köszöntötték Zalaegerszeg városát. Elsőként Ruth Freitsritzer, Klagenfurt képviselője hozta el az osztrák város üdvözletét. Mint fogalmazott, a két város kapcsolata 25 éves, és mindkét fél ápolja és fontosnak tartja. Az európai barátság nyilatkozatot fontos jelzésnek tartja. „A nehéz időkben fontos, hogy számíthassunk egymásra. Ez a nyilatkozat tovább erősíti a két város együttműködését” – fogalmazott. A lengyel testvérváros, Krosno alpolgármestere Thomas Solinski felelevenítette a két város 16 éves kapcsolatát és barátságát a kultúrában, sportban. A marli polgármester levelét Margret Ehrke, a Marl–Zalaegerszeg–Krosno testvérvárosi egyesület ügyvezetője olvasta fel, majd Thomas Hüwe atya köszöntő szavai hangoztak el.A másik német testvérváros, Kusel polgárait Harald Trautmann, a Kusel–Zalaegerszeg Testvérvárosi Egyesület elnöke képviselte, míg az olaszországi Gorizia nevében Fabio Gentile közgyűlési elnök köszöntötte a fesztiválozó Zalaegerszeget.
Horváth Ferenc, Lendva alpolgármestere arról beszélt, hogy muravidéki magyarként különösen figyeli és szívén viseli Zalaegerszeg és Zala megye sorsát. Szólt az évtizedek óta tartó szoros kapcsolatról és barátságról, ami összeköti Zalát és a Muravidéket. Dr. Babják Zoltán, a kárpátaljai Beregszáz polgármestere megköszönte a városnak az elmúlt két évben nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást. Szólt a folyamatos szegénységről, amelyben élnek, és mint mondta, azon kell dolgozniuk, hogy Beregszász ne haljon meg. Cseh Gábor, a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör nevében fejezte ki jókívánságait, és szólt az 1996 óta tartó testvérvárosi barátságról. Az erdélyi Barót városát Lázár Kiss Barna András polgármester képviselte, aki szerint nagyon fontosak a testvérvárosi találkozók, a beszélgetések, a tapasztalatok kicserélése. Végül Nyárádszereda polgármestere köszöntötte a fogadást, egy könyvet adva át Balaicz Zoltán polgármesternek. A kiadvány képei kedvet csinálhatnak egy erdélyi kiránduláshoz.
 

vissza az elejére


Felavatták a Mindszenty-kertet

Semjén zsolt méltatta a hercegprímás életútját

n A zalaegerszegi Jézus Szíve ferences templom mellett kialakított Mindszenty-kert és a hercegprímás életnagyságú alakját felidéző szobor avatására került sor az elmúlt héten. Az eseményt megelőzően dr. Márfi Gyula veszprémi érsek celebrált szentmisét.

A kertavató ünnepségen Balaicz Zoltán köszöntötte a résztvevőket, majd Mindszenty József Zalaegerszegen töltött 25 éves tevékenységéről emlékezett meg. 1917-ben hittanárként érkezett a városba, majd negyedszázadon keresztül volt a zalai megyeszékhely apátplébánosa. A polgármester „a huszadik század egyik legnagyobb hatású történelmi alakjának” nevezte Mindszentyt, akinek nevéhez iskolafejlesztés, templomépítés, lap- és nyomdaalapítás is fűződik. A város és a katolikus egyház is hatalmas fejlődésen ment keresztül azokban az években.Balaicz Zoltán szólt arról is, hogy a Modern Városok program keretében Mindszenty-múzeum és zarándokközpont is épül a Göcseji Múzeum melletti területen, és a mostani kert- és szoboravatással hivatalosan is elindul a több mint ötmilliárd forintos városfejlesztést jelentő Mindszenty-program.
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Mindszentyről, mint államférfiról beszélt köszöntőjében. Mint fogalmazott, a hercegprímás a 20. század erkölcsi iránytűje volt. Egész életében, minden helyzetben, minden előjelű diktatúrában az igazság oldalán állt, és ezzel példát mutatott a nemzetnek. Minden diktatúrában letartóztatták – folytatta a kereszténydemokrata politikus. „Ezért minden diktatúrának a vértanúja volt.” A magyar állam minden eszközzel támogatja Mindszenty József boldoggá avatását, „mert a magyar nép a hitérzéke alapján pontosan tudja, hogy Mindszenty szent” – mondta Semjén Zsolt.
Vigh László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: Mindszenty ma is itt van közöttünk, hiszen Zalaegerszeg a hercegprímás városa volt. „Cselekedeteinkkel legyünk méltók hozzá.”
Ocsovai Grácián ferences plébános köszönetet mondott a kert kialakításáért, melyet Márfi Gyula veszprémi érsek áldott meg.

 

vissza az elejére


Évadzáró a Griffben

A létszámhiány ellenére sikeres évad volt

n Veszélyes, de összességében sikeres évad volt a 2015/16-os – fogalmazott Szűcs István, a Griff Bábszínház igazgatója a társulat évadzáró ülésén. Mint mondta: kicsit hiányos volt az állomány, hiszen a tavalyi évad végén többen elmentek, de csak két új tag szerződött, ezenkívül Medgyesi Anna szülési szabadságra ment.

Főleg olyan darabokat választottak, melyek kevés szereplőt érintenek, de időnként vendégelőadókat is hívtak. A létszámhiány ellenére színvonalas produkciókat láthatott a közönség. Jelzi ezt az is, hogy a bábszínház történetében idén először ment négyezer fölé a bérletesek száma. Több fesztiválon is vendégszerepelt a társulat, és a nyár folyamán is még számos helyre hívták őket (például a Győrkőcfesztiválra, Kecskemétre és egy ljubljanai bábos találkozóra, de Japánba is megy a csapat). Fontos, hogy bekerüljön a színház a szakmai vérkeringésbe, de ami még ennél is fontosabb, hogy az itteni közönség, vagyis a gyerekek szeressék és élvezzék az előadásokatErre pedig az igazgató szerint idén nem volt panasz.
A legsikeresebb előadás a Nanga és az elefántgyerek volt, de Csoda és Kósza kalandjait, valamint az Istipisti és a kővirágok történetét is szerették a gyerekek. Örömteli, hogy az évad végén elindulhatott a legkisebbeknek szóló Babaszínház, mely ősztől teljes erővel működik majd, és a 4 év alatti korosztályt szólítja meg.
A társulattól távozik Nagy Karina, ám négy új taggal bővülnek. Köztük Tóth Mátyással, aki legutóbb a Babaszínház Pötty című előadásában debütált.
A társulati ülésen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, aki elmondta: 2004-ben jó döntés volt létrehozni a bábszínházat, hiszen a megye színházi kultúrája szegényebb lenne nélküle. Az pedig különösen fontos, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedhessenek a színház világával, és izgalmas, tanulságos meséket láthassanak.
Az évadzáró ülésen köszöntötték B. Szolnok Ágnest, aki a legtöbbet játszotta az idén: összesen száznyolcvanszor állt színpadra..
 

vissza az elejére


 

 

n A hétvégén került sor az Egerszeg Fesztivál legfőbb programjaira. A belvárosban három színpadon koncertek és egyéb kísérőrendezvények, a főutcán pedig borászok és árusok várták a közönséget.

 

Az egy hónapossá bővült programsorozat hagyományosan a város napján (május 13.) kezdődött, majd tematikus hétvégék következtek, az esemény aztán most hétvégén csúcsosodott ki a koncertekkel tarkított hosszú hétvégében. A Kossuth utcán és környékén közel hetven kiállító (borász, kézműves és más árus) várta a fesztiválozókat különféle portékákkal és ízletes csemegékkel. A zenekedvelők pedig a Széchenyi téri Nagyszínpadon, a Dísz téri Fesztiválsátorban és a zsinagóga melletti Harmadikszínpadon választhattak ízlésüknek megfelelő muzsikát.
 

 

 

 

 

vissza az elejére