Tudománnyal és hittel a gyógyításért Kollégiumból börtönmúzeum Belvárosi pénzlopás és helyszínelő eszközök  

Tudománnyal és hittel a gyógyításért

Névadó és kápolnaszentelő a szent rafael kórházban

n A kórház és Szent Rafael célja ugyanaz, mégpedig a gyógyítás, amit a kórház az emberi tudás és a tudomány oldaláról, míg a főangyal a hit ereje által közelít meg – hangzott el a Zala Megyei Szent Rafael Kórház névadó ünnepségén Zalaegerszegen, melyen megáldották a szívcentrum új épületében létesített kápolnát.

– A. L. –

Ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, a lelket is meg kell gyógyítani – fogalmazott köszöntőjében Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki szerint lelki támaszra nemcsak a betegeknek, a hozzátartozóknak, de az orvosoknak és az ápolóknak is szüksége van nagy felelősséggel végzett gyógyító munkájukhoz.
Az államtitkár kiemelte az egyház szerepét is a gyógyítás, a szociális ellátások, a gyerekvédelem és az oktatás területén, hozzátéve, hogy a szeptember elsejével életbe lépett béremelés rájuk is vonatkozik. Ez a 17 ezer szakorvos és szakgyógyszerész közül 270 főt, míg 78 ezer szakdolgozóból ezer főt érint az egyházi fenntartású egészségügyi intézményekben.
Dr. Halász Gabriella, a kórház főigazgatója arról beszélt, hogy a hosszú évtizedeken át használt Zala Megyei Kórház elnevezés inkább a földrajzi hovatartozásra utalt, az új elnevezéssel a lokálpatrióta szemlélet megmaradt, mindössze tartalommal bővítették ki. Kitért arra, hogy a névválasztást két indíttatás előzte meg.
A kardiológiai és szívsebészeti centrum megépítésével lehetővé vált a kápolna kialakítása, továbbá Ocsovay Grácián ferences plébános, házfőnök egy Szent Rafaelt ábrázoló bronzszobrot – mely Csikai Mária szobrászművész alkotása – adományozott az intézménynek. Civilek, közéleti szereplők és egyházak támogatását maguk mögött tudva így született meg a döntés, hogy a kórház felveszi Szent Rafael nevét.A beszédeket követően dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Rigó Csaba volt kormánymegbízott, Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő és Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke osztották meg gondolataikat a névadással kapcsolatban, és olvasták fel az alkalomra választott idézeteiket, majd annak rövidített változatát kézjegyükkel látták el az emlékkönyvben.
A szívcentrum épülete előtt ezzel véget ért a névadó ünnepség, amely az MRI mellett kialakított kórházkápolna ökumenikus megáldásával folytatódott. Itt dr. Hóbor Erzsébet zalaegerszegi díszpolgár, a névváltozást kezdeményező kápolnabizottság tagja szólt a jelenlévőkhöz. Felidézte, hogy a város díszpolgárai, az egyházi felekezetek képviselői, valamint a betegegyesületek tagjai 2009-ben nyilvánították ki először szándékukat, hogy a kórháznak újból legyen kápolnája. A kezdeményezést a kezdetektől fogva támogatta a város, a megye és a kórház vezetése. Hét esztendő telt el azóta, éppen annyi idő, mint az első kápolna 1919-beli átadásáig, ami a mostani evangélikus templom mögött állt.
Dr. Hóbor Erzsébet hangsúlyozta, az új kápolnában eltöltött idő, legyen az mise, vagy csendes fohászkodás, mindenki számára adjon lelki támaszt, erős vigaszt és hitet a gyógyuláshoz, a gyógyításhoz.
A kórházkápolnát adományokból rendezték be. Az oltár és a harmónium a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek ajándéka. Az oltárkép, a kereszt, a székek, valamint a káplánszoba teljes berendezésének költségeit abból a több mint 1,3 millió forintból finanszírozták, amit adakozó személyek ajánlottak fel.
 

vissza az elejére


Kollégiumból börtönmúzeum

Programok és új emlékhely a forradalom 60. évfordulójára

n A következő hetekben, hónapokban változatos programokkal emlékezik meg a város az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról. A zalaegerszegi önkormányzat a Politikai Foglyok Országos Szövetségének Zala Megyei Szervezetével és a Zala Megyei Önkormányzat közreműködésével tiszteleg a jubileumi év előtt.

– pet –

A részletekről a városházán tartottak sajtótájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester elmondta: mivel tíz évvel ezelőtt az 50. évforduló országos szinten nem kapott kellő figyelmet, most szeretnének az emlékezésen túl, helyi szinten is valami maradandót alkotni. Kis Bódog Zoltánnak, a POFOSZ Zala Megyei Szervezete elnökének javaslatára egy változatos és komplex programsorozatot sikerült összeállítani, melyhez a város több pályázati támogatást is nyert. Az önkormányzat egyrészt egy ’56-os filmhét megszervezésére, az október 23-i ünnepség lebonyolítására és egy határon túli találkozó létrehozására nyújtott be pályázatot, melyre összesen 2 millió 800 ezer forintot nyertek. Ezenkívül a Mártírok úti volt Kaffka-kollégium átépítésére és történeti emlékhellyé alakítására további, közel 34 millió forintos támogatásban részesültek az ’56-os Emlékbizottságtól.
A programsorozat október
17-én indul a filmhéttel; a vetítéseket beszélgetések is kísérik. A hónap folyamán „Október végi tiszta lángok” címmel zalai képzőművészek pályamunkáiból nyílik tárlat a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Október 23-án pedig rendhagyó módon kerül megrendezésre a hagyományos városi ünnepség. Nagyszabású felvonulással, korhű jelmezekkel és egy eredeti Csepel teherautóval találkozhat majd az ünneplő közönség. Mint azt Tompa Gábor, az eseményt szervező Kvártélyház Kft. ügyvezetője elmondta: ünnepi öltözéket kap a Dísz tér, kinyomtatott, korabeli fotográfiákkal installálják majd a teret. A városi programok részeként sor kerül egy különös találkozóra is; zalai és határon túli ’56-os üldözöttek adnak egymásnak randevút.
Mint az már többször szóba került, átépítésre kerül a Mártírok úton évek óta üresen álló, egykori leánykollégium is. A ház az ötvenes években az ÁVH székháza volt, pincéjében pedig börtön működött.Az alagsori és a földszinti részeket börtönmúzeummá és történeti emlékhellyé alakítja át a város egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Tolvaj Márta alpolgármester a részletekkel kapcsolatban elárulta: egy korszerű, interaktív, a fiatalok számára is érdekes kiállítás létrehozására nyertek el közel 34 millió forintot. Az emlékhely tervei már elkészültek.
A börtönmúzeum főbejárata az egykori kollégium főbejárata lesz, hiszen eredetileg is ez volt a hírhedt székház kapuja. Belépve egy magasföldszintre, majd a pincerészbe mehet a látogató, ahol egy cellát alakítanak ki eredeti bútorokkal és más látványelemekkel. A földszinti részen létesül egy oktatóterem, ahol korabeli híradások szólnak majd, és itt lehet rendkívüli történelemórákat is tartani. Ezenkívül tablók, fotók és más dokumentumok mesélnek majd a korszakról, valamint a fogva tartás kegyetlenségeiről. A tervek szerint a jövő év első felében adnák át az emlékhelyet, mely a Göcseji Múzeumhoz tartozik majd.
Kis Bódog Zoltán, a POFOSZ zalai elnöke elmondta: nagyon örül, hogy a helyi programokat összefogással sikerül megvalósítani és annak is, hogy elképzeléseiket rugalmasan kezelte a város. Az a céljuk, hogy az emlékév változatos programjaival a fiatalokat is megszólítsák, annál is inkább, mert annak idején is a fiatal „pesti srácok” voltak az események főszereplői. Mint fogalmazott: a huszonnegyedik órában vagyunk, hogy a még élő üldözötteknek köszöntet mondjunk, s bátorságukat, tisztességüket, becsületüket egy emlékplakettel és egy ünnepségsorozattal is elismerjük. Reméli, hogy az idei zalaegerszegi és megyei eseményekkel sikerül méltó emléket állítani az 56-os hősök előtt.
A sajtótájékoztatót követően, egy országos kezdeményezés részeként a városvezetés és a POFOSZ képviselői egy a forradalmat jelképező, lyukas nemzetiszínű lobogót helyeztek ki a városháza épületére.
 

vissza az elejére


   Sznopek Veronika és id. Dénes László

Belvárosi pénzlopás és helyszínelő eszközök

Kriminalisztikai tárlat a főkapitányságon

n Zalaegerszeg, 1985. október 12. – késő délután. A belváros üzletei zárnak. A Kossuth utcai cipőbolt két alkalmazottja egy reklámszatyornyi pénzzel (a bevétellel) kilép a boltból, és elindul a posta felé. Szeretnék feladni a pénzt, de csak az utca másik oldalára jutnak...

– pP –

Egy nem túl bonyolult krimi is kezdődhetne így, ha a mai kor olvasói, filmnézői nem vágynának valami izgalmasabb nyitányra. A fenti sztori azonban nagyon is valóságos volt. A nyomozati anyag – mert nyilván bűncselekmény történt akkor – egyes elemei (például az útszakaszról készült úgynevezett vonalpanoráma fotósorozat) most megtekinthetők a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság aulájában. „Bűnügyi helyszínelés a
’80-as, ’90-es években" címmel ugyanis, egy rendhagyó kiállítás várja október 21-ig a látogatókat, mely a zalai főkapitányság és a budapesti Rendőrmúzeum közös munkájának eredménye.
Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a megnyitón elmondta: a tárlat alapját Dénes László alezredes (a bűnügyi technikai osztály vezetője) gyűjteménye adja. Innen jött az ötlet, hogy mutassák be a néhány évtizeddel ezelőtti nyomozást segítő tárgyakat, technikai felszereléseket a nyilvánosság előtt is.
A nem mindennapi kezdeményezéssel az a céljuk, hogy bekapcsolódjanak a város kulturális életébe, reagáljanak a helyi társadalmat érintő, érdeklő jelenségekre. Annál is inkább, mert a rendészetnek is megvan a maga dokumentálható múltja, csak erre kevesebb figyelem irányult az elmúlt évtizedekben. Pedig a fővárosban működik a Rendőrmúzeum; ezért is kérték fel őket közreműködésre. A tárlat alapjául szolgáló bűnügyi technikai eszközöket, egykori dokumentumokat a múzeum kriminalisztikai eseményeket bemutató plakátokkal, és egy régi (az
1800-as évekből származó) rabosító állomással egészítette ki.
Kékiné Rozsnyai Éva, a Rendőrmúzeum igazgatója elmondta: örül a kezdeményezésnek, annál is inkább, mert szeretnek kilépni a múzeum falai közül. Gyakran visznek kisebb kiállításokat iskolákba, de autószalonban, bankban is rendeztek már tárlatot. Úgy érzi, hogy manapság már egy főkapitányság is lehet kultúraközvetítő helyszín.
A bűnügyi technikai osztály 1995-ben vált önállóvá a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon belül. A bűnfelderítések szempontjából fontos, hogy minél modernebb eszközökkel és minél hatékonyabban végezhessék ezt a munkát az arra kiképzett kollégák – fogalmazott Lontai Márton, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatóhelyettese.A technikusok az igazságügyi szakértők munkáját segítik, így a két terület tulajdonképpen egymást erősíti.
Hogy mi is történt pontosan a zalaegerszegi főutcán, azon a bizonyos októberi napon? Arról idősebb Dénes László, a főkapitányság akkori nyomozója mesélt lapunknak. A Dísz térrel szemközti, Kossuth utcai cipőbolt bevételével indult el két alkalmazott a posta felé. Az akkori szokásoknak megfelelően reklámtáskában vitték a pénzt. A túloldalon, a tér és a mai Budapest Bank (ami akkor egy élelmiszerüzlet volt) közti szakaszon azonban egy ismeretlen tettes elrabolta a „szállítmányt”. A rendőrség sokáig nyomozott az ügyben, hiszen elég nagy összeget tulajdonított el a tettes. Szemtanúkat kerestek, vonalpanorámát készítettek (több fotó segítségével rekonstruálták az útszakasz teljes hosszát), melyen jelölték a rablás időpontjában a helyszín közelében tartózkodó járókelők mozgását. (Ez látható a tárlaton is.) A történet sajnos nem végződött happy enddel, mert a tettes sosem került elő; az ügy pedig már rég elévült.
A Kossuth utca érintett szakaszáról készült felvételek várostörténeti jelentőségűek is, mert több olyan üzlet és épület is látható az egykori fotókon, melyek ma már nem léteznek.
A Bűnügyi helyszínelés a ’80-as, ’90-es években című tárlaton többek között rabosító albumok, jegyzőkönyvek, helyszínelő táska, NDK fémkereső is látható, melyeket a helyi rendőrség munkatársai őriztek meg az utókor számára. A fővárosi Rendőrmúzeum jóvoltából pedig betekintést nyerhetünk néhány olyan bűnténybe, melyek a 20. század második felében történtek. Ilyen például a jól ismert Whiskys-ügy a kilencvenes évekből, vagy a „nikotinos gyilkos” ügye az ötvenes évekből. Ezenkívül a poligráfos vizsgálat hazai történetével és az ujjlenyomatvétel eljárásával is megismerkedhet a látogató.
Sznopek Veronika r. főhadnagy, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a kapitányság Balatoni úti épületében lévő kiállítást bárki megtekintheti munkanapokon 9–15 óráig. A tárlat egy kiállítássorozat első eleme, a rendőrség ugyanis azt tervezi, hogy a jövőben több hasonló, kriminalisztikai eseményeket, valamint a nyomozók, bűnügyi technikusok munkáját bemutató tárlat is nyílik.
 

vissza az elejére