Megkezdődött az óvoda építése Ez a legolcsóbb nyomvonal Te keresed a pénzt, én pedig költöm  

Megkezdődött az óvoda építése

n Az andráshidai új óvoda csoportszobáinak és más helyiségeinek már látszanak körvonalai. A 360 milliós, TOP-programból megvalósuló beruházás alapkövét január 9-én tették le, és ahogy enyhült a tél szorítása, megkezdték az építkezést.

– liv –

Vigh László országgyűlési képviselő a sajtóbejáráson elmondta, egy teljesen új óvoda építését az indokolta, hogy a jelenleginek helyet adó épület igencsak elavult. Az itt élőknek fontos az óvoda, melyben kiváló pedagógiai munka folyik. A 21. századi követelményeknek megfelelő új óvoda megépítésével a városrészben lakók kívánsága teljesülhet. Most az iránt érdeklődnek, a csúszás ellenére az ütemterv szerint halad-e az építkezés. Befejeződhet-e szeptember elejére.
Már az alapkőletétel is zord időjárási körülmények között zajlott, melyet követőn hetekig kitartott a fagy és a havazás. A földmunkákat ezért február 10-én tudták csak elkezdeni – válaszolt a kérdésre Kónya Zoltán, a kivitelezéssel megbízott cég ügyvezetője. Mint fogalmazott, az egy hónapos lemaradás komoly hátráltató tényező egy ilyen rövid határidejű beruházásnál. A kieső időt technológiaváltással igyekeznek behozni, hogy a szeptemberi átadásra készek legyenek a kivitelezéssel.
Sümegi László önkormányzati képviselő hozzátette, Andráshidán több mint húsz esztendővel ezelőtt vetődött fel, hogy a régi helyett egy új óvodát kellene építeni. Ez az álom most valósul meg, ami különösen nagy eredmény. A helyi óvoda magas szintű szakmai munkával büszkélkedhet az andráshidaiak és a környező falvak lakóinak megelégedettségére. Ezt mutatja az is, hogy sohasem küzdött létszámhiánnyal. Az új négycsoportos, tornacsarnokkal is rendelkező óvoda az iskolával összeépítve egy épületegységet fog alkotni, ami tovább erősíti a szakmai munkát a két intézmény között. A felszabaduló régi épületből reményeik szerint művelődési ház válhat, ami jelenleg még hiányzó létesítmény Andráshidán.

 

 

vissza az elejére


Ez a legolcsóbb nyomvonal

                      Balaicz Zoltán

          Zalaegerszeg és az r-76-os gyorsforgalmi út

n Zalaegerszeg szempontjából egy nagyon fontos és régóta várt döntést hozott a közelmúltban a kormány, ami a város bekapcsolódását jelenti az országos infrastrukturális hálózatba. Az útberuházás új nyomvonalát Lázár János miniszter jelentette be. (Lapunk múlt heti számában már láthatták olvasóink az új nyomvonalat bemutató térképet.)

Balaicz Zoltán polgármester érdeklődésünkre elmondta: bár eredetileg a 76-os főút kibővítéséről volt szó kétszer kétsávosra, de komoly érvek szóltak amellett, hogy egy új nyomvonal kerüljön meghatározásra. A szakértők több lehetséges nyomvonalat is megvizsgáltak.
– A jelenlegi 76-os főút átépítésével kapcsolatban kiderült, hogy költségvetési szempontból, valamint Zalacsánynál és Nagykapornaknál adódó földrajzi akadályok miatt sem jó a megoldás. Az új nyomvonal mellett az egyik legfontosabb érv volt, hogy ha már 165 milliárd forintba kerül, akkor nagy hiba lenne elkerülni a sármelléki nemzetközi repülőteret. A megye gazdaságfejlesztése szempontjából is fontos és előnyös lehet a repülőtér közelsége – mondja a polgármester, és hozzáteszi: – a leendő zalaegerszegi logisztikai központ és konténerterminál és a járműipari tesztpálya is kapcsolódhat majd a repülőtérhez. Az sem elhanyagolható kérdés, hogy ez az új nyomvonal bizonyult a legolcsóbbnak. Zalaegerszeg és az autópálya között a távolság 32 kilométerre csökken, ami azt jelenti, hogy gépkocsival már két óránál rövidebb idő alatt Budapestre lehet érni.
Megtudtuk: az R–76-os gyorsforgalmi út fizetős lesz. Ugyanakkor az unió jogszabályai alapján kell, hogy legyen az új útnak ingyenes alternatívája. Ez természetesen a régi 76-os lesz. Balaicz Zoltán elmondta még: ha minden határidőre sikerül, akkor már ősszel sor kerülhet az alapkőletételre és megkezdődhet a gyorsforgalmi út építése.

 

 

vissza az elejére


Te keresed a pénzt, én pedig költöm

Párkapcsolat és a pénzügyek

n A párkapcsolat és a pénzügyek, vagyoni helyzet összefüggéseiről szólt dr. Kovács Orsolya előadása. A házasság hete alkalmából azért is kaphatott szót egy válóperes ügyvéd, mivel „preventív" jelleggel szívügyének érzi, hogy a házasság gazdasági vonatkozásaival is tisztában legyenek a felek, hiszen munkája során tapasztalja, hogy a válóokok között harmadik-negyedik helyen a pénzügyek állnak.

                      Kovács Orsolya

– B. K. –

– Az előadó, aki a programsorozatot pártoló Női Szalon tagja, szórakoztatóan beszélt egy súlyos témáról, a pénzről, mely akár a kapcsolat tönkretevője lehet. Hangsúlyozta: a párkapcsolat, akár házasság, akár élettársi kapcsolat, nemcsak érzelmi, de gazdasági közösséget is jelent, s ez utóbbit jogszabályok is meghatározzák. Függetlenül attól, hogy a felek ezzel mennyire vannak tisztában, s a tudatlanság akár komoly károkat okozhat. De válás nélkül is a másik kihasználásának, akár zsarolásának eszköze lehet a pénz, főként, ha gyerekekről is gondoskodik a pár.Válóperes ügyvédként tapasztalja, hogy a válóokok listavezetője a hűtlenség, ezt követi az alkoholizmus, majd pedig a pénzhez való viszony. Ez utóbbi háromféle lehet: költekező, spórolós és ajándékozó. Az első hozzáállás a tart, amíg tart, a család anyagi biztonságát komoly veszélybe sodorhatja. A második típusra jellemző a szigorú táblázatos kimutatás, a harmadik pedig főként a szeretteinek adományoz.
Az ügyvédnő több felmérés eredményét is ismertette a nemek közötti pénzügyeket érintő gondolkodási különbségek bemutatására. Ezek szerint a nők 30 százaléka inkább választ gazdag, de kevésbé vonzó partnert, mint szegény, de jóképű, kedvest. A férfiaknál viszont csak 2 százalék esetében merült ez fel. Azonban mindkét nem esetében, közel azonos arányban, tekintik vonzóbbnak azt, aki megfontoltan bánik a pénzzel, alapvetően megbízhatóbbnak gondolják az ilyen társat. A férfiak esetében a hatalom és a termékenység szimbóluma is, azaz képes-e eltartani egy családot. (A női értékrend más, ott a szépségre törekvés a fontos, a pénzköltésüket is ez az irány határozza meg.)
– Komoly ambícióm, hogy házasságkötés előtt felvilágosítást kapjanak a párok, hogy mit jelent jogi, gazdasági szempontból a feleséggé és férjjé válás. Mivel nem lehet általánosságokat megfogalmazni, jó lenne személyesen felkeresni a szakembert. Furcsán hangozhat a házassági szerződésre gondolni, a házasságkötés előtt, „ha majd elválunk” címszóval. Viszont ha mindkét fél egyformán igényli ezt, vagy korábbi kapcsolatokban gazdasági téren már megégették maguk, vagy mindkét félnek vannak már gyerekei, akkor nem szokott problémát jelenteni, hogy készüljön egy ilyen szerződés. A házassági szerződés bármikor módosítható, célszerű is frissíteni, hiszen a gazdasági helyzet az évek alatt változhat. Bármikor köthető ilyen, nemcsak az esküvő előtt, és javaslom, hogy legyen bejegyezve, ez véd összetépés esetén – mondta többek között dr. Kovács Orsolya. Hozzátette, mivel érzelmi és gazdasági közösségről van szó, legyen rálátásunk a másik pénzügyeire, vagyoni helyzetére is. Ez a bizalom jele, illetve saját gyakorlatából elkeserítő példákat hozott, melyek az ilyen jellegű tudatlanságból eredtek.
A gazdasági közösségekre is hozott példákat a házasságokból. Vannak a nulláról indulók, a közös vagy külön kasszán élők, az eltérő pénzügyi „kasztokba” tartozók, a felélők, az egyik kereső a másik költő típusú párok, a hatalmaskodók. Érdekesség, hogy a nulláról indulóknál, illetve a máról holnapra nehéz helyzetben élőknél kevésbé jellemző a pénz, mint válóok. Ahol pedig nagy különbség van a felek keresete között, csúnya visszaélésekre akad példa.
Az előadást színesítette néhány sztárpár házassági szerződésének ismertetése. Végül azt javasolta, gondolják át a párok, mi lesz a válás után, mik a következmények, milyen az egykeresős életforma.

 

 
 

vissza az elejére