Ballagnak Közgyűlési döntésekről Diákok a tesztpályán Múzeumok éjszakája újdonságokkal

Ballagnak

Sikeres képzés a petőfi- és dózsa-iskolában

n Nyolc évvel ezelőtt indult el a kéttannyelvű oktatás az akkori Dózsa- és Petőfi-iskolákban, amik aztán egységesített intézményként, Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolaként működtek tovább.

– pP –

A nyelvi képzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket: most végez ugyanis az első olyan nyolcadikos csapat, akik a kezdetekkor, azaz 2009 szeptemberében ültek be a kéttannyelvű iskola padjaiba. Igaz, akkor még mind a két iskolában csak fél-fél osztály indulhatott (13–13 fővel).Makovecz Tamás, az intézmény igazgatója a kezdeteket felidézve elmondta: nyolc évvel ezelőtt, a megyében egyedülálló módon indult el ez a képzési forma általános iskolai keretek között. A következő esztendőben aztán már egy-egy osztály kezdte meg kétnyelvű tanulmányait a Dózsában és a Petőfiben. Ma pedig közel 300 diák tanul az összevont intézményben.
Az értékelésre az apropót a közelgő évzáró, az elsőként búcsúzó végzősök, na és az általuk letett sikeres középfokú nyelvvizsgák száma adta. A jeles alkalomból a diákok, tanárok és szülők egy teadélutánon vehettek részt a városházán, ahol Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, és Velkey Péter humánigazgatási osztályvezető is köszöntötte őket. Kiváltképp azt a tizennyolc fiatalt, akik már rendelkeznek államilag elismert, C típusú középfokú nyelvvizsgával.
Az iskolaigazgató a sajtónyilvános eseményen azt is elmondta, hogy az alsósok heti hat órában tanulják a nyelvet, játékos formában. Ez kiegészül azzal, hogy a rajz-, testnevelés- és technikaóráik is angolul zajlanak. Felsőben aztán már a közismereti tárgyak anyagának jó részét is angol nyelven tanulják a diákok. Az igazgató büszke a szakmai sikerre, ami – mint fogalmazott – nem jöhetett volna létre a pedagógusok színvonalas munkája és a szülők támogatása nélkül.
A teadélutánon – ahol nem maradt el a (gyerek)pezsgős koccintás és a torta sem – néhány ballagó diák is felidézte a képzés néhány emlékezetes pillanatát. Például, hogy milyen ijesztő volt először angol nyelven tanulni a törit, és hogy sokszor lázadtak a sok házi feladat miatt. De aztán a tanáraik mindig segítettek a nehéz pillanatokban, aminek meglett az eredménye.
A nyelvvizsga már csak azért is fontos számukra, mert nemcsak a középiskolai évekhez ad nekik könnyebbséget, hanem a bizonyítvány egyfajta „belépő” a felsőfokú képzésekhez is.
 

 

 

vissza az elejére


Közgyűlési döntésekről

Top-os programok, költözhet a McDonald’s

n A legfontosabb közgyűlési döntésekről számolt be az ülést követő sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

Elmondta: a közgyűlés egyetért a Zala Megyei Népművészeti Egyesület Culturevive programban való részvételével, ami Zalaegerszeg szempontjából is jelentős előnyökkel jár. Mivel a projekt több évet átfogó és utólagos finanszírozású, ezért a pénzügyi teljesíthetőség érdekében 4,5 millió forint kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt biztosít az egyesület számára.
A polgármester jelezte a költségvetés második negyedéves módosítása kapcsán, hogy a büdzsé főösszege 412 millió forinttal nőtt, így 25 milliárd 817 millió forint jelenleg a városi költségvetés főösszege. Módosításra került a házasságkötésekről szóló rendelet. Az új szabály szerint hivatali munkaidőn túl pénteken 14–19 óráig, szombaton pedig 13–19 óráig lehet házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni. A munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetni kell, de a tarifák nem változtak.Az újabb TOP-programok keretében mintegy 330 millió forintot lehet majd költeni rendezvényekre, szoft-elemekre. Egy másik, energetikai pályázat alapján a Dózsa-iskolára 268 milliót, a Liszt-iskolára 190 milliót, míg a Petőfi-iskolára 270 milliót költenek. A sportcsarnok teljes energetikai felújítása, hőszigetelése mintegy 900 millióba kerül majd, a városháza épületének energetikai felújítására pedig 120 millió forintot költhetnek.
A volt ZÁÉV-munkásszálló felújítására vonatkozó kérelem benyújtásáról is döntöttek a képviselők. A 162 férőhelyes szállót 600 millió forintból lehet felújítani, amiből az állam a költségek 60 százalékát vállalja, a többit önerőből kell finanszírozni. Elöljáróban már öt cég jelezte, hogy igénybe vennék a munkásszállót. A polgármester szeretné, ha az országban elsőként Zalaegerszeg nyújtaná be a pályázatot a munkaerőpiaci mobilitást segítő munkásszálló kialakítására.
Balaicz Zoltán beszámolt arról, hogy a legtöbb vitát a McDonald’s Arany Bárányból való kiköltözésének terve okozta. Több egyeztetés után a belvárosból a pláza– sportcsarnok és jégcsarnok által határolt területet választották egy 200 négyzetméteres étterem és McDrive kialakítására. A képviselők közül többen nem értettek egyet a helyszínválasztással, és ez a közlekedéssel függött össze. Meg kell szüntetni 59 parkolót, ugyanakkor helyette 66 létesül. Mint elhangzott, a céget arra kötelezik, hogy az új parkolókat építsék meg először és utána az éttermet. Többen közlekedési káosztól tartanak, de a polgármester jelezte, hogy a sportcsarnok környékén, a Mindszenty-projekt keretében további, mintegy 100 új parkoló létesül a Galamb utcában.
Személyi kérdésekről is döntés született. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke a jövőben dr. Szász Péter lesz. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői posztjára kiírt pályázat győztese Ladányi Ibolya.
A közgyűlés műfüves labdarúgópálya építését kezdeményezi az andráshidai városrészben, továbbá arról is határoztak, hogy a Zal-Depo és a Müllex Körmend Kft. egyesülésére való tekintettel a jogutód társaság teljes cégneve ezentúl Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
 

 

 

vissza az elejére


Diákok a tesztpályán

Képzési együttműködés a középiskolákkal

n A járműipari tesztpályához kapcsolódóan képzési együttműködésről írt alá megállapodást az Autóipari Próbapálya Zala Kft. zalaegerszegi középiskolákkal.

– AL –

A kormány oktatási stratégiájának egyik eleme, hogy a különféle szakmákat már az óvodától kezdve megismertessék a gyerekekkel – fogalmazott dr. Palkovics László oktatási államtitkár a városházán tartott aláírási ceremónián. Hangsúlyozta, a magyar gazdaság szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak a műszaki, természettudományi, informatikai, mérnöki területek, éppen ezért lényegesen korábbi életkorban kell tájékoztatni a gyerekeket arról, mit jelentenek ezek, valamint a hozzájuk kapcsolódó szakmák. A kormány ennek érdekében többféle pályázati konstrukcióval támogatja az iskolák és a vállalatok ilyen célú együttműködését. Zalaegerszegen elsőként valósul meg egy ilyen együttműködés, melyhez jó lehetőséget kínál a járműipari tesztpálya, ahol a gyerekek megismerhetik a műszaki szakmákat és azt, mit jelent dolgozni bennünk. Mint mondta, bízik abban, hogy a zalaegerszegi középiskolák jó pályázatokat nyújtottak be, és így támogatást kaphatnak ezen pályaorientációs tevékenységeikhez.
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos úgy vélekedett, hogy a járműipari tesztpályával meg lehet tartani majd a fiatalokat, és ha tanulmányaikat máshol is folytatják, visszajönnek Zalaegerszegre. Beszélt arról is, hogy a tesztpályán létesülő, egy igazi várost szimuláló minivárosban a gyerekek közlekedési ismeretekre tehetnek szert, és maga az élmény a járműipar és a műszaki területek felé irányíthatják őket. Mindez azért fontos, mert rengeteg új munkaerőre lesz szükség.
Balaicz Zoltán polgármester azt emelte ki, hogy az önkormányzat, bár nem fenntartó és 2017. január elsejétől már működtető sem, mégis nagy figyelemmel kíséri a helyi oktatási intézmények sorsát. Mint mondta, ebben kiváló partnerre találtak dr. Palkovics Lászlóban, a minisztériumban, valamint a Zalaegerszegi Tankerületben és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumban. Utalt arra is, hogy a város a TOP-programból több intézmény felújítását tervezi, mert legfontosabb céljuk, hogy a zalaegerszegi oktatás színvonala a legelsők között legyen.
A képzési megállapodást dr. Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője írta alá az oktatási intézmények vezetőivel.

 

 

vissza az elejére


Múzeumok éjszakája újdonságokkal

aKulturális kalandok június 24-én

Hagyományos programokkal és újdonságokkal egyaránt készül a Göcseji Múzeum az idei Múzeumok éjszakájára. A június 24-én megrendezésre kerülő esemény most is több helyszínen zajlik majd.

– pet –

A szervezők és a partnerintézmények képviselői sajtótájékoztatón ismertették a programot. Kaján Imre múzeumigazgató elöljáróban elmondta: a Göcseji Múzeum komoly átalakítás előtt áll, így várhatóan a következő évben zárva lesz az intézmény, nem lesz Múzeumok éjszakája sem. Ezért a mostani esemény mottója az is lehetne, hogy „Az utolsó éjszaka joga mindenkit megillet!” Vagyis a látogatóknak most utoljára lesz lehetőségük arra, hogy a jelenlegi formájában tekintsék meg a múzeum kiállításait.
Az eddigi intézmények – Göcseji Falumúzeum, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszegi Törvényszék, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum – rendezvényei mellett két új látnivaló is lesz. Az egyik a közelmúltban nyílt Mártírok úti börtönmúzeum, mely az ÁVH áldozatainak állít emléket, a másik pedig egy régészeti tárgy. Zrínyi-Újvár egykori kútjából előkerült török kori itatóvályút a Zalavíz telephelyén lehet megtekinteni, a helyszínre a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvoltából rabomobil szállítja majd az utasokat.
Ami a többi programot illeti: 17 órától a könyvtárba várják az érdeklődőket, ahol a zalai sajtó másfél évszázados története kerül fókuszba egy előadás és egy kiállítás kíséretében. Kiss Gábor könyvtárigazgató azt is elmondta, hogy afféle ráhangolódásképpen, június 23–24-én Könyvbaglyok éjszakája címmel, könyvvásárt is tartanak a leselejtezett dokumentumaikból.
A múzeumi program 18 órakor kezdődik: a magyar őstörténet régészeti kutatásainak legújabb eredményeiről dr. Türk Attila régész (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa) számol be. Az este folyamán lesz tárlatlátogatás, családi felfedezőjáték, különleges kiállítás családi ereklyékből, Árpád-kori életmód-bemutató, koncertek, sőt Farkas Ferenc szobrászművész is elárul majd néhány szobrászati kulisszatitkot.
A skanzenben idén első ízben Vacsoraszínházba várják a nézőket. Varjú András osztályvezető elárulta: a Kölcsey-gimnázium Ripacsok színjátszó körének Piroskák és Farkasokk című előadását kötik össze a meglepetés-vacsorával.
A bíróság épületében az eddigiektől eltérően nem tárlatvezetésre várják a látogatókat, hanem egyfajta sétára. A program során bűnmegelőzési kisfilmet, bíróságtörténeti kiállítást és tárgyalótermeket is láthatnak az érdeklődők. Mint azt Balog Eszter, a törvényszék sajtótitkára elmondta: a fő attrakció egy perszimuláció lesz. Egy valóságalapú, közelmúltbéli bírósági pert játszanak majd el diákok, illetve a bíróság munkatársai. A program korlátozott férőhelyes, így már most érdemes rá jelentkezni.
A részletes program a Göcseji Múzeum honlapján olvasható (www.gocsejimuzeum.hu), ahol a jegyárakról, karszalagokról is lehet bővebben tájékozódni.

 

 

 

vissza az elejére