Vasútmodellek a VMK-ban Szemléletváltás, drónok, adatbázisok Egerszegi kapocs: együttgondolkodás  

Vasútmodellek a VMK-ban

Vasútmodell- és vasúttörténeti kiállításra várták az érdeklődőket a hétvégén a Keresztury Dezső VMK-ba. A nemcsak gyerekeknek szóló programon eredeti tervek alapján készült vágányhálózatokat és állomásokat láthattak a nézők.

Meg persze vonatokat szép számmal; legyen szó személy- vagy tehervagonokból összeállított szerelvényekről. A több mint 250 méter hosszú terepasztalon megelevenedett ezenkívül a közúti közlekedés is, sőt a valósághű domborzati viszonyok között még mezőgazdasági munkagépeket, tűzoltóautót, vagy éppen vonatra várakozó, miniatűr embereket is látni lehetett. A vasúti és közlekedési modellek H0 (1:87) méretarányúak.
A kiállítás a veszprémi Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub jóvoltából került Zalaegerszegre. Az immár több évtizedes múltra visszatekintő egyesület egyik célja, hogy összefogják és segítsék a vasúmodellezők és vasútbarátok munkáját.

 

vissza az elejére


Szemléletváltás, drónok, adatbázisok

Újdonságok a közgyűjteményekben

n 1986-ban került sor az első zalai közgyűjteményi szakmai napokra, mely azóta is a megyében működő kulturális intézmények egyfajta seregszemléje. A legfrissebb kutatási eredményeket ismertető előadás-sorozatra kétévente kerül sor.

– pP –

Idén a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtá rban zajlott a kétnapos esemény, melyen a megyében működő múzeumok, könyvtárak, illetve a levéltár munkatársai tartottak változatos témákban előadásokat. A résztvevőket Gecse Péter alpolgármester és Kiss Gábor, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte. Bevezetésképpen elhangzott: örömteli, hogy harmincegy év elteltével sem fulladt ki az előadássorozat. Köszönhető ez többek között annak, hogy az intézményeket szoros munkakapcsolat és együttműködési szándék köti össze.
A mostani, harmincnál is több prezentáció során számos érdekesség és szakmai újítás hangzott el. Lapunk kulturális oldalán ezekből olvasható ízelítő.
 

Havasi Bálint

Szemléletváltás előtt a múzeumok


Mi lehet a múzeumok és a közönség, illetve a közösségek viszonya a 21. században? Milyen új kihívásoknak kell megfelelniük a közgyűjteményeknek napjainkban ahhoz, hogy ne csökkenjen drasztikusan a múzeumok látogatottsága?És egyáltalán, mi egy mai modern múzeum feladata? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ előadásában Havasi Bálint, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója. Az előadó az ICOM (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) irányelveit, valamint olasz, brit és dán modelleket figyelembe véve úgy látja, hogy az intézmények paradigmaváltás előtt állnak. A hazai muzeológiában azonban lassabban haladnak ezek a folyamatok, mint a nyugat-európai országokban. Ma már elavultnak számít az a szemlélet, ami a múzeumokat a „tudomány templomaiként” tiszteli.
Az igazgató elmondta: míg a tradicionális múzeumok célja és alapelve az anyagi örökség megőrzése és fenntartása, valamint a tárgyak védelme volt, addig az új múzeumoknak az identitásképzéssel, a mindennapi problémákkal és a közönség orientációjával is foglalkozniuk kell. A korábbi tárgyközpontúság helyett pedig a témaközpontúságra kell törekedni. Nemcsak a közönség (egyéni vagy csoportos látogatók), hanem a helyi vagy virtuális közösségek aktív részvételére is szüksége van a mai múzeumoknak. Jelenti ez például az interneten lévő közösségi oldalak (az osztott és osztható tartalmak) aktívabb használatát, de egy-egy téma iránt érdeklődő csoportok (térképészek, fémkeresősök, gyűjtők, helytörténet iránt érdeklődők) bevonását is a munkába. Havasi Bálint szerint a közösségfejlesztésen túl, ugyanilyen fontos az üzleti szféra megszólítása is, hiszen az állami finanszírozáson kívül a helyi forrásokat is meg kell találni.

Új adatbázisok és levéltári pedagógia

Egy országos projekt részeként két új adatbázis kiépítése zajlik az MNL Zala Megyei Levéltárában. A szakmai napon a „Csillagosok és katonák” címet kapó munkafolyamatról Káli Csaba történész, a levéltár igazgatóhelyettese számolt be. A „Csillagosok” valójában nem más, mint egy pártarchontológiai (tisztségviselői) adatbázis, mely az 1948–89 közötti pártvezetők adatait (név, életpálya, párttagság, pártfunkció, kitüntetések, büntetések) gyűjti össze egy webes felületen. A dolog érdekessége, hogy a zalai levéltár munkatársai által néhány éve kitalált rendszert vették át a levéltárak, így a jövő év közepére összeálló országos adatbázis is erre épül, kiegészülve a többi levéltár anyagával. Az adatbázis-fejlesztés másik eleme, vagyis a „Katonák” pedig Zala megye I. világháborús katonai veszteségeit foglalja össze a halotti anyakönyvek alapján. Az adatbázisban nemcsak a magyar, hanem a megye területén elhunyt olasz és orosz hadifoglyok adatai is szerepelnek majd.
A szakmán belül újdonságnak számít a levéltár-pedagógia is, melynek részleteiről Erős Krisztina levéltáros számolt be. Mint fogalmazott: a múzeumokhoz hasonlóan a levéltáraknak sem csak a klasszikus feladatokra kell napjainkban fókuszálniuk. Az adatbázis-építés, digitalizálás, elektronikus ügyintézés és a szolgáltató levéltárak program után az is fontos, hogy a 10–18 éves korosztályt bevonzzák az intézménybe. Vagy, hogy a levéltár kollégái menjenek a gyerekek közé, egy-egy tematikus foglalkozás erejéig. A levéltári órák elindításához jó alkalom volt a reformáció 500. évfordulója, melyhez több, diákoknak szóló, interaktív program is kapcsolódott. A tanulókat ezenkívül a családfakutatás alapjaival, valamint a címer- és pecséttannal, vagy akár iskolájuk történetének dokumentumaival is megismertetik.

Művészeti hagyaték és drónok a tudományban


Öt évvel ezelőtt hunyt el Fischer György szobrászművész, akinek munkásságát – szobrainak szimbolikájától kezdve a köztéri alkotásait övező mizériákig – dr. Kostyál László művészettörténész, a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese értékelte. Az előadás apropóját az adta, hogy november végén a múzeum gondozásában megjelenik egy átfogó kötet a képzőművész életművéről. Fischer három évtizedes pályáját – néhány kisebb változástól eltekintve – nem lehet korszakokra osztani. Absztrahálásának lényege mindvégig ugyanaz maradt: az emberi test részekre bontása, a felesleges dolgok eltávolítása. Ennek eredményei az izgalmas, elnyújtott, groteszk mozdulatok; vagyis azok a fischeri formák, amik valójában az emberi psziché rejtelmeibe avatják be a nézőt. Az alkotások azt mutatják meg a lélek rezdüléseiből, amit a társadalom épp elhallgatni igyekszik. Ezért is volt néha elutasító alkotásaival a közönség konzervatívabb ízlésű része, illetve sok megrendelő. Pedig Fischer nem a megbotránkoztatást, hanem az ízlésformálást tűzte ki célul; szobrászként éppúgy, mint művésztanárként az Ady-iskolában.
A múzeumi munka egy másik újdonságáról Eke István régész számolt be. Rávilágítva a drónok használatának fontosságára a kulturális örökségvédelemben. Elmondta: a közelmúltban egy Ligetfalva határában lévő neolit körároknál, illetve a leendő Mindszenty-központ területén zajló régészeti ásatásnál tesztelték az eszközt. A légi felvételek segítségével pontosabb digitális domborzati modelleket tudnak létrehozni, és olyan dolgokat is megláthatnak a szakemberek, amik a felszínről nem megfigyelhetők. A múzeum tervei között szerepel az is, hogy tudományos célra drónt vásárol a közeljövőben.

Miért jó (öröm)olvasni?

Az olvasási szokásokra, illetve a megváltozott olvasási körülményekre hívta fel a figyelmet előadásában Tóth Renáta, a megyei könyvtár olvasószolgálati csoportvezetője. Olvashatunk tanulási, ismeretbővítési, vagy éppen szórakoztató céllal, azonban az olvasott dokumentumok formája ma már többféle is lehet. A hagyományos könyveken kívül megjelentek az
e-bookok, és más elektronikus tartalmak. Mindezek pedig figyelmünket is befolyásolhatják; főleg, ha ismeretszerzési céllal próbálunk minél gyorsabban, minél több információkhoz jutni. A többfelé osztott figyelem nem mindig hatékony, jobb, ha inkább csak egy dologra/szövegre koncentrálunk egyszerre.
  Az örömolvasás leginkább akkor élhető át, ha nyugodt körülmények között, saját kedvünkre, saját szórakoztatásunkra olvashatunk. Ez azon túl, hogy esztétikai élményt ad, akár terápiás célokat is szolgálhat. Egy-egy jól megválasztott könyv ugyanis átsegíthet a nehezebb élethelyzeteken. A könyvtár több célirányos programmal is igyekszik a fiatalabb korosztályokat (öröm)olvasásra ösztönözni.
  A megye közgyűjteményeinek munkatársai legközelebb 2019-ben találkoznak, a tervek szerint akkor a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum ad otthont a szakmai tanácskozásnak.
A közgyűjteményi napok zárásaként mutatták be a „Csány László és kortársai” című kötetet. Ennek részleteiről lapunk következő számában olvashatnak.
 

 

 

 

 

vissza az elejére


Egerszegi kapocs: együttgondolkodás

Sínáthelyezés, megszüntetett átjárók

n Hetedik alkalommal találkoztak Budapesten a Zalaegerszegről elszármazottak, de a városhoz a mai napig kötődők. Az Egerszegi Kapocs jó alkalom minden évben arra, hogy a résztvevők együtt gondolkodjanak a zalai megyeszékhely további fejlesztéséről, melyhez segítséget is tudnak nyújtani.

A rendezvény Balaicz Zoltán köszöntőjével kezdődött. A polgármester az elmúlt év gazdasági helyzetéről szólt, bemutatva az eredményeket és utalva arra a folyamatra, melyet 2014 óta követ az újonnan választott képviselő-testület. Mint fogalmazott, 2020-ig Zalaegerszeg az európai uniós TOP-program keretében 16,8 milliárd forintot használhat fel, aminek következtében intézmények, utak, járdák, terek, parkok újulnak meg. A Modern Városok Program mintegy 200 milliárd forintos beruházást jelent szintén 2020-ig.Mit jelent mindez a számok tükrében? A városi uszoda beruházásra 6,7 milliárd, az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ megvalósítására 3,6 milliárd, a Zöld Zala Park, Gébárti-tó fejlesztésére valamint a Vizslapark megújítására 982 millió forint, a kézművestermékek helyi piacára 500 millió forint jut. 2020-ig 15 kilométer kerékpárút-hálózat épül meg 1,1 milliárd forintból. A Mindszenty-projektre 5,6 milliárd áll rendelkezésre. A polgármester elmondta: a 2010-ben bezárt Balaton Hotel felújítása és új néven történő újranyitása 64 szobával, négycsillagos minősítéssel, 100-fős konferenciateremmel, wellnessfürdővel szintén napirenden van. 2015-től 438 új vagy épülő otthon talál gazdára, a város támogatási rendszert dolgozott ki a CSOK-programhoz kapcsolódva.
A munkaerőhelyzetről Balaicz Zoltán elmondta: míg 2014-ben 4,7, addig 2017 októberében 2,7 százalék a regisztrált álláskeresők száma, ami mintegy ezer főt jelent. Az elmúlt év munkahelyteremtő beruházásait is értékelte és jelezte, a jövő évre áthúzódó fejlesztésekkel közel 800 új munkahely jön létre. Kiemelte, a Flextronics 15 év után új üzemcsarnok építésébe kezdett. Fontosnak nevezte, hogy a volt ZÁÉV-szálló a 21. század igényeinek megfelelő munkásszállóvá válik, az építkezés 2018 januárjában kezdődik. Az útfejlesztésekkel kapcsolatban elhangzott: a Zalaegerszeg és M7-es közötti R76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út beruházásánál az M7-es és Fenékpuszta, valamint Zalaegerszeg és Alsónemesapáti közötti szakasz kivitelezésére a közbeszerzési eljárás már lezajlott. A járműipari tesztpálya építéséről elmondta, Zalaegerszeg az ötödik generációs mobilhálózat tesztvárosa. A kormánytól 300 millió forintot kaptak a logisztikai központ és konténerterminál előkészítésére.
A prezentációban kitért a polgármester a nevelési, oktatási intézmények felújítására, az egészségügyi ellátásra, megemlítve a Botfy utcai ügyelet megújítását. Szó volt természetesen a felsőoktatás helyzetéről, a duális képzőközpont lehetőségeiről, az idősellátásról. Újdonságként megemlítette, hogy adventkor szabadtéri jégpálya nyílik Zalaegerszegen.
Balaicz Zoltán tájékoztató előadása után Vigh László országgyűlési képviselő a járműipari tesztpálya jelentőségéről szólt, valamint kiemelte a megyében folyó legfontosabb fejlesztéseket. Dr. Palkovics László, a tesztpálya kormánybiztosa elismeréssel szólt a zalaegerszegi fejlesztésekről és a tesztpálya-beruházás jelenlegi helyzetéről, dicsérve a közreműködők munkáját. Az Egerszegi Kapocs kötetlen, baráti beszélgetéssel folytatódott.
 

 

 

 

 

vissza az elejére