Kockafeszt a VMK-ban Több mint egy iskola Jókaihoz türelem kell! Kiss Kata bemutatta cd-jét

 

Kockafeszt a VMK -ban

n Két napon keresztül minden a legóról szólt a Keresztury VMK-ban. Immár második alkalommal került megrendezésre Zalaegerszegen a Kockafeszt. A népszerű játék köré épülő rendezvény idén két szinten és több teremben zajlott.

A VMK koncerttermében kialakított, több mint száz négyzetméternyi terepasztalokon nemcsak egy komplett legóváros elevenedett meg a látogatók előtt, hanem ókori csata, világháborús pusztítás, sőt néhány film is. A gondosan felépített asztalokon látható volt például Roxfort ostroma, melynek központi elemeként Voldemort és Harry Potter vívta végső (legó)csatáját. De a Star Wars, Indiana Jones-filmsorozatok egy-egy jelenete is megépült – a legóépítőket tömörítő országos szervezet, a KLIKK jóvoltából. Az idei Kockafeszten több játszóház is várta a gyerekeket és a játékos kedvű felnőtteket; több tízezer kockából lehetett válogatni, építeni. A Gönczi Galériában pedig ezúttal nem képzőművészeti alkotások, hanem legóból készült művészi képek várták az érdeklődőket.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Több mint egy iskola

Az új épület látványterve.

Ünnepélyes pillanat.

Alapkőletétellel kezdődött a bővítés az izsákban

 

n Egy új, kétszintes épülettel bővítik az Izsák Imre Általános Iskolát, melynek földszintjén tánctermet alakítanak ki, míg emeletére a könyvtárat költöztetik át a jelenlegi helyéről. A beruházás alapkövét a diákok táncos műsorával színesített ünnepségen tették le.

– AL –

Az Izsák több mint egy iskola, hiszen az épület az oktatás mellett helyet ad az óvodai ellátásnak, a közművelődés színterének és a civil szervezetek tevékenységének is, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében. Mint mondta, most 126 millió forintból egy olyan beruházás válhat valóra, ami régi vágya volt Csácsbozsok öszszetartó közösségének. Végül köszönetet mondott valamennyi közreműködőnek, hogy a két évvel ezelőtt tett ígéret teljesülhet, és a következő tanév egy már funkciójában is átalakított épületben kezdődhet meg.Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos az alapfokú oktatás minőségének fontosságát emelte ki, hiszen ezen múlik a jövő nemzedékének sikere, boldogulása. A beruházás elindítását is sikernek nevezte, amit az a közös szándék alapozott meg, miszerint megfelelő infrastrukturális feltételek álljanak rendelkezésre a színvonalas oktatáshoz.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója türelmet kívánt az építkezéshez, ami zajjal és egyéb kellemetlenséggel fog járni. A részletekről elmondta, hogy az új kétszintes, 190 négyzetméteres épület a meglévő stílusához igazodva, kontyolt magas tetős kialakítású lesz, melynek tervezője Czigány István. Földszintjén közösségi teret és tánctermet alakítanak ki vizesblokkokkal. Az iskola könyvtárát az emeletre költöztetik, amit kiegészítenek egy modern olvasóteremmel. Az akadálymentesítésre úgy is gondoltak, hogy a későbbiekben egy liftet is be tudjanak szerelni, melynek helyét e kivitelezés során alakítják ki.
Az elmúlt 5–6 évben 50 fővel emelkedett az iskola létszáma, ahová immár valamivel több mint 200 gyermek jár, évfolyamonként három párhuzamos osztályba. Az iskola népszerűsége örömmel tölti el a pedagógusokat, nem különben Herkliné Ebedli Gyöngyi intézményvezetőt, a településrész önkormányzati képviselőjét. Mint mondta, a gyermeklétszám mellett a civil közösségek száma is gyarapodott az elmúlt időszakban, ami még színesebbé tette a városrész közösségi életét. A bővítést éppen ezért kérték a város önkormányzatától, mellyel így két fontos elvárása teljesülhet várhatóan a szeptemberi tanévkezdésre az itt élőknek – emelte ki.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Jókaihoz türelem kell!

Rendhagyó irodalomóra a széppróza napján

n Mit lehet kezdeni a 21. században egy 19. századi szöveggel, és mennyire kihívás napjainkban Jókait tanítani a gyerekeknek? Többek között ilyen kérdések merültek fel a magyar széppróza napja alkalmából a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár múlt heti rendezvényein.

– pP –

A Magyar Írószövetség javaslatára február 18-a, vagyis Jókai Mór születésnapja a magyar széppróza napja lett. Ennek jegyében a megyei könyvtárak február 12–18. között országszerte rendezvényeket szerveztek Jókaihoz, illetve a hazai szépprózához kapcsolódóan – mondta érdeklődésünkre Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. Azért Jókaira (illetve születésnapjára) esett az Írószövetség választása, mert ő volt az első modern értelemben vett szerző, akinek egész munkássága a prózaírásra épült, és egy kivételes méretű és hatású életművet épített fel.
Az igazgató úgy látja, hogy Jókai inkább az idősebb korosztály körében népszerű manapság. A fiatalok a nyelvezete miatt kevésbé olvassák. Nagyon sok benne ugyanis az olyan kifejezés, ami Jókai kortársainak még érthető, értelmezhető volt, ma azonban már kevésbé az. Maximum lábjegyzetek segítségével. Ami viszont megnehezíti, lassítja a szöveg olvasását. Kiss Gábor szerint ez lassan már a magyar népmesékre is elmondható.Ezért a könyvtárban a jövőben egy új szolgáltatás, a magyarázatokkal ellátott mesetablet segíti az értő olvasást.
Jókaira visszatérve az igazgató elmondta: a szerzőnek nemcsak regényei, hanem remek novellái is vannak, tele humorral. Ezek olvasmányosabb szövegek, ezért a diákoknak a nagyobb Jókai-művek olvasása előtt ezt ajánlja.
A könyvtárban író-olvasó találkozók és rendhagyó irodalomórák zajlottak a jeles nap alkalmából. Ottjártunkkor „Jókai újragombolva” címmel zajlott rendhagyó irodalomóra, melyen a Deák-iskola diákjai vettek részt. Az interaktív órát Bubics Tünde tanár, író, a Pannon Tükör folyóirat főszerkesztője, és Vörös István József Attila-díjas költő, irodalomtörténész vezette.
Bubics Tünde a rendezvényt megelőzően lapunk kérdésére azt felelte: nagy kihívás a pedagógusok számára, hogy hogyan tegyék érdekessé és élvezhetővé a gyerekek számára Jókait, hiszen a 19. századi nyelvezettel sokan küszködnek. Sokszor fel is merül a kérdés, hogy kell-e még Jókait tanítani. A főszerkesztő szerint a szerzőnek helye van az irodalomtörténetben és a kanonizált irodalomban, hiszen ő a magyar széppróza egyik legnagyobb alakja. Aki a maga korában óriási olvasóközönséget teremtett magának. Életműve terjedelmes, persze nem minden írása remekmű. Az Aranyember – ami érettségi tétel is – viszont mindenképpen az, a gyerekek nagy örömére.
Hogy az öröm szó itt ténylegesen vagy idézőjelesen értendő-e, a tanár azt felelte, hogy talán meglepő, de a diákjainak nagyon tetszett a mű. Olvasták is és a filmet is megnézték, majd elemezték a látottakat. A műnek még komoly rajongótábora is akadt.
A rendhagyó irodalomóra keretében a diákok egy Jókai-novellát (A gróf Sötét Péter két hitvese) írtak át több verzióban úgy, hogy az nyelvezetében és sztorijában illeszkedjen napjainkhoz. (Ezeket aztán fel is olvasták.) Többek között így lehet „újragombolni” Jókait.
Bubics Tünde ezzel kapcsolatban elmondta: a novella története kicsit hasonlít az Aranyember alapsztorijára. Mindegyik a kettős életről szól. Fontos, hogy a gyerekek tudjanak azonosulni a történettel, a szereplőkkel. Meg kell találni a regény/novella és a mai élet között a kapcsolódási pontokat. Hogy például hős-e Tímár Mihály, akarunk-e sok pénzt birtokolni, és ha igen, mihez kezdünk vele, illetve mennyire kívánunk mások életéről dönteni? – ezek ma is fontos kérdések, amiket érdemes megvitatni a diákokkal. Azt persze tudomásul kell venni, hogy a 19. század óta a nyelv igazodott a világ dinamizmusához és a társadalmi, technikai változásokhoz. Emiatt a korábbi szövegek olvasása nehézkesebb, és több magyarázatot is igényel.
Jókaihoz ma már türelem kell! Itt pedig felmerül egy újabb kérdés, hogy van-e ideje, és ha igen mire, a 21. század emberének – fogalmazott a főszerkesztő.
 

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Kiss Kata bemutatta cd-jét

n Magyarból jeles címmel jelent meg a Kiss Kata Zenekar kiadványa, melyet személyesen mutatott be az énekesnő és férje, Bikics Tibor zeneszerző.

A városházán megtartott sajtótájékoztatón részt vett Balaicz Zoltán polgármester és Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója. A kiadvány, amely CD-t és DVD-t is tartalmaz Orbán Viktor miniszterelnök és Balog Zoltán miniszter támogatásával jelent meg, és oktatási anyag részeként kezelik az iskolákban. Mint a tájékoztatón elhangzott, négyezer általános iskola, háromezer óvoda és ugyancsak háromezer határon túli intézmény jut ingyenesen a kiadványhoz. A CD-n négy dal hallható, a DVD-n a Kossuth Lajos azt üzente… című népdal modern feldolgozása és egy klip látható. Kiss Kata tiszteletbeli tagja a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Egyesületnek, ezért is gondolták, hogy személyesen adják át a tankerületnek hozott ötven darab kiadványt, melyből 41-et a helyi iskolák és óvodák kapnak.
Kiss Kata elmondta, magyar ünnepekre készítették a dalokat, céljuk a nemzettudat, a hazához való kötődés erősítése. Olyan modern feldolgozást készítettek, melyet a mai fiatalok könnyedén befogadnak.

 

 

 

 

 

vissza az elejére