Belsőépítészeti átalakítás a könyvtárban Cad-Cam labor a Munkácsyban Megújult buszvárókban Megnyílt a Burger King

Belsőépítészeti átalakítás a könyvtárban

Új közösségi terek és kompetenciafejlesztés

Megújulnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár belső terei, ezzel párhuzamosan pedig tanulást segítő programsorozatokkal bővül az intézmény kínálata. Mindez két EU-s pályázatnak köszönhetően valósul meg, melynek részleteiről a közelmúltban tartottak sajtótájékoztatót a könyvtárban. Az eseményen részt vett, és a fejlesztéseket üdvözölte Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester is.

– pet –

Kiss Gábor igazgató elöljáróban elmondta: az előző években több – az uniós irányelveknek megfelelő – tanulást segítő projektre is pályáztak. Ma már a közgyűjtemények számára is stratégiai fontosságú a köznevelés támogatása. A közelmúltban két pályázaton is sikerrel szerepeltek; az egyik a könyvtár infrastruktúra-fejlesztését szolgálja, a másik pedig „Egy könyvtári élmény – Tudástranszfer a XXI. században a tanulás eredményességéért” címmel, különféle programokat nyújt majd az óvodás és iskolás korosztálynak.Ami az infrastruktúra-fejlesztést illeti, Sebestyénné Horváth Margit igazgatóhelyettes, projektmenedzser elmondta: több mint 82 millió forintot nyertek a könyvtár belső tereinek átalakítására, mellyel jelentősen bővülnek az oktatási és kulturális lehetőségeik. Az épület tavaly volt ötvenesztendős, és azóta kevés változtatásra volt lehetőségük.A mostani pályázatnak köszönhetően – várhatóan év végéig – teljesen átalakul az olvasóterem (melynek leválasztásával helyismereti és zenei részleg is létrejön), a felső szinten pedig új, átalakítható oktató- és közösségi teret hoznak létre. Korszerűsödik a villanyvilágítás, a padlózat, önműködő ajtókat szerelnek be, és festésre is sor kerül. Továbbá a fejlesztésekhez illeszkedő, modern bútorzatot is kap a könyvtár. A belsőépítészeti átalakítás Szabó Zoltán tervei alapján készül. Elhangzott: fontos szempont lesz, hogy a fogyatékkal élők is könnyebben meg tudják közelíteni az intézményt, ezért többek között lépcsőjáró eszközt és Braille-írással készült információs táblákat is kihelyeznek. A projekt részeként a landorhegyi József Attila- és a kertvárosi Apáczai Csere János-tagkönyvtárban is lesz kisebb fejlesztés. Itt új informatikai eszközöket és bútorokat kapnak a könyvtárak. Mivel az infrastrukturális fejlesztés is a tanulást szolgálja, a projekt ideje alatt (2023) évente 340 fő képzését kell megoldania az intézménynek. Tulajdonképpen ezt segíti elő a másik nyertes pályázat, melyről Tóth Renáta csoportvezető, a projekt szakmai megvalósítója szólt. Mint fogalmazott: a „Könyvtári élmény” program célja, hogy a kompetenciafejlesztésre és tehetséggondozásra fókuszálva, iskolán kívüli tanórákat szervezzenek a gyerekeknek. A 21 millió forintos támogatás részeként óvodásoknak, valamint az alap- és középfokú oktatásban részt vevő diákoknak rendeznek különféle szakköröket, témanapokat, táborokat, vetélkedőket és foglalkozássorozatokat. Összesen 13 partnerintézmény 21 oktatóját és foglalkozásvezetőjét vonták be a projektbe. Fontos szempont, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is könyvtárlátogatók legyenek. A csoportvezető elmondta: néhány foglalkozás már kezdetét is vette: az óvodások évszakokhoz kapcsolódó témanapon, a kicsit nagyobbak pedig a Nyisszancs kreatív kézművesműhely munkájában vehetnek részt. Kiss Gábor hozzátette: a két pályázat jól jelzi, hogy a könyvtárak hagyományos – kölcsönzésre koncentráló – funkciója mára jelentősen megváltozott. A cél az, hogy korosztályoktól függetlenül, sokszínű programokkal várják a betérőket, és az átalakuló intézmények minél jobban reagáljanak a digitális kor kihívásaira.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Cad-Cam labor a Munkácsyban

Beruházások a szakközépiskolában

Gépészeti tervezésre és 3D nyomtatásra alkalmas Cad-Cam laborral gyarapodott a zalaegerszegi Munkácsy Mihály Szakközépiskola, melynek köszönhetően a diákok olyan 21. századi technológiákat ismerhetnek meg, amilyeneket a vállalatok is alkalmaznak.

– AL –

Az átadási ünnepségen Vargáné Bérczes Bernadett igazgató ismertette a beruházásokat. Elmondta, hogy a két marógépet a tanműhelybe 9 millió forintért szerezték be, a kosárlabdapálya 13 millió forintból újult meg, míg a Cad-Cam labor kialakítása 10 millió forintba került. Úgy fogalmazott, hogy a labor nemes példája a jó cél érdekében való összefogásnak. A 15 számítógépet a Flex Kft. ajánlotta fel, a szoftvert a Cad-Cam Solutions Kft. biztosította, a labor kialakításához a jelentős támogatást nyújtott az önkormányzat, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum is. A Munkácsy Szakközépiskoláért Alapítvány a 3D nyomtatót, a projektort, valamint a szoftvert vásárolta meg. A gépipari tervezésre és gyártási folyamatok koordinálására alkalmas labort a gépészeti szakmákban tanulók használják. Napjainkban munkaerőpiaci igény, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki az iskolapadból, akik jártasak a korszerű technológiák alkalmazásában, ami így az elhelyezkedésüket is segíti, indokolta meg a beruházás fontosságát az igazgatónő. Bár a városban a munkaerőpiaci adatok szerint teljes foglalkoztatottságról beszélhetünk, a cégek folyamatosan jelzik munkaerőigényüket, mondta Balaicz Zoltán polgármester. Az önkormányzat ezt segítendően 600 millió forintos beruházásban felújítja a volt ZÁÉV-munkásszállót, ahol 162 fő elhelyezésére lesz lehetőség. Kivitelezése májusban kezdődik. Mint fogalmazott, ez nem lesz igazi megoldás, mert a hozott munkaerő sohasem fog úgy kötődni a városhoz, mint a helyi intézményekben tanuló és helyi cégeknél elhelyezkedő fiatalok. Éppen ezért fő irány a helyi szakképzés és felsőoktatás további megerősítése, melynek egyik szép példája a Munkácsyban kialakított labor. A szakképzést támogatandóan a város új, korszerű épületet hoz létre a Zalaegerszegi Duális Képzőközpont számára, melynek megépítésére 600 millió forintot fordít a TOP-programból – jelezte. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos úgy vélekedett, hogy a megfelelő szaktudású munkaerő biztosításához a cégeknek béreket kell emelni, a magasabb bérszintet a piac amúgy is ki fogja kényszeríteni. Többek között beszélt a járműipari tesztpálya munkahelyteremtő jelentőségéről, miután ez a beruházás vonzani fogja a képzett munkaerőt; mérnököket, szakembereket.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Megújult buszvárókban

Idén újabb utasvárókat fejlesztenek

Kilenc buszváró újult meg Zalaegerszegen az önkormányzat és a JCDecaux Hungary Zrt. együttműködésének köszönhetően, melyről a csácsi körforgalomnál lévő buszváróban tartottak sajtótájékoztatót.

– AL –

Samu Tímea vezérigazgató elmondta, hogy a több mint 50 éves múltra visszatekintő vállalat a világ 75 országában kínál együttműködési lehetőségeket a városoknak. Családi vállalkozásként kiemelten kezeli a helyi közösségek érdekeit, ezért is épít funkcionális, a városképbe jól illeszkedő utcabútorokat, közöttük buszvárókat. Büszkék rá, hogy Zalaegerszeg városa is bizalmat szavazott a cégnek. Az együttműködés nyertesei a városlakók, akik új, korszerű, biztonságos és tiszta utasvárókban tölthetik el a várakozás perceit. Balaicz Zoltán polgármester elmondta, az önkormányzat 2005-től működik együtt a céggel, melynek köszönhetően a zalai megyeszékhelyen 63 utasváró és 4 Citylight berendezés létesült az elmúlt években. Időközben eljárt felettük az idő, így a vállalat már 2017-ben nekilátott megújításuknak, melynek révén kilenc helyszínen létesült új, esztétikus buszváró. 2018-ban is folytatódik a munka, hamarosan két újabb utasváró cseréjére kerül sor. A cég mindemellett vállalja kéthetenkénti tisztításukat, gondoskodik karbantartásukról, illetve rongálás esetén a helyreállítással 48 órán belül megszünteti a balesetveszélyt. A polgármester, mint mondta, elégedettek a cég munkájával, ezért a májusi közgyűlésen 15 évre kívánják megerősíteni az együttműködést, ha a grémium is megszavazza. Az elkövetkező években ugyanis olyan fejlesztéseket szeretnének megvalósítani, hogy a városlakók ne csak a közeljövőben megvalósuló nagyberuházások által, de a mindennapokban is érezzék: a jövő elérkezett Zalaegerszegre. Szelei Szilárd cégvezető azt fűzte hozzá, hogy a mostani találkozó alkalmával funkcionális bútorok kihelyezéséről, valamint az 5G hálózathoz kapcsolódó szoftverfejlesztésről is tárgyaltak az önkormányzat vezetésével. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a napfényvédővel ellátott buszvárók olyan időtálló anyagokból készültek, melyek a rongálás okozta károkat is minimálisra csökkentik.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Megnyílt a Burger King

A gyorséttermi lánc ezzel a 40. vendéglátóhelyet létesítette Magyarországon. A 450 millió forintos beruházást fél év alatt valósították meg, a fejlesztés 40 új munkahelyet teremtett.

Az ünnepélyes átadáson Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy ilyen típusú gyorsétterem 1994-ben nyílt Zalaegerszegen. Az elmúlt években a városban folyamatosan bővültek a kereskedelmi szolgáltatások, és várhatóan ez folytatódni fog a jövőben is. Az ünnepélyes eseményen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő is.

 

 

 

 

 

vissza az elejére