Rekord főösszeg Klasszikus formavilág, egyedi alakok Versekben rejlő sokszínűség Két újabb örökös tag Születésnap

 

Rekord főösszeg

A városi közgyűlés múlt heti üléséről

n A képviselő-testület legutóbbi ülését követő, már hagyományos sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester a legfontosabb döntésekről számolt be. Elsőként az idei évi költségvetés első negyedéves módosításáról.

Elhangzott: a TOP- és a Modern Városok programhoz további pályázati és kormányzati források érkeztek, így a város történetében rekordösszegűre, 47 milliárd 258 millió forintra emelkedett a költségvetési főösszeg. Az összegek beépítésével azért is siettek, mert törvényi lehetőség van arra, hogy a beruházás elindulásáig a pénzt kamatoztassa a város.
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületével újfajta együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat. Székhelyükön, a Balatoni út 3. szám alatt 132 négyzetméteren Adományközpontot alakítanak ki, kreatív akciókhoz. A nehéz helyzetben lévő zalaegerszegieket szeretnék segíteni, és ehhez további csatlakózókat – egyesületeket, egyéb civil szervezeteket, magánembereket – is várnak. Balaicz Zoltán elmondta: folytatják, sőt kiegészítik a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal kötött megállapodást. Emlékeztetett: az önkormányzat számára fontos a Zalaegerszegen székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítése. A vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal 2014 óta tartó együttműködés keretében az önkormányzat célhoz kötötten pénzt biztosít az alapítvány számára. 2017 végéig 47 kérelmező igényét hagyta jóvá a ZMVA: 2 százalékos kamattámogatásban részesült 40 vállalkozó részére 237.380.500 forintot fizettek ki, beszerzéshez kapcsolódóan 3 százalékos kamattámogatásban 6 igénylő részesült 45.500.000 forinttal. Háromszázalékos kamattámogatásban részesült egy 35 év alatti fiatal is. Az önkormányzat a megállapodás alapján 11.548.590 forintnyi pénzeszközt adott át a ZMVA részére.
A program sikerének növelése érdekében a vállalkozói kör felmerült igényeit kielégítve a ZMVA további három terméket dolgozott ki, ebből a város 2 forgóeszköz típusú konstrukcióhoz kíván hozzájárulni további pénzeszközátadással.Tájékoztatást kaptak a képviselők a Beszerzési Testület múlt évi munkájáról. A 2017. évre áthúzódó (6 db) és 2017-ben megindított eljárások száma 37 darab, ebből 29 darab építési beruházás, 3 árubeszerzés, 5 szolgáltatásmegrendelésre irányult. A megindított 37 darab eljárásból 25 eredményesen lezárult, 9 eredménytelen lett, 3 pedig áthúzódik az idei évre. Az egyes eljárások részajánlattételi lehetőségét is figyelembe véve 45 feladat ellátására kötöttek szerződést, ebből 34 feladatellátást (75,5 százalék) zalaegerszegi kötődésű vállalkozások nyerték. Ebben az évben nem adják ki a város díszpolgári címét, mivel javaslat sem érkezett rá. Pro Urbe díjra több javaslat is érkezett, a képviselő-testület döntése értelmében a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára és az idén 50 éves Zalaegerszegi Honvéd Klub veheti át az elismerést a májusi ünnepi közgyűlésen.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Klasszikus formavilág, egyedi alakok

Farkas Ferenc jubileumi tárlata

 

Farkas Ferenc és dr. Kostyál László a tárlatnyitón.

n Korábbi grafikák, tanulmányrajzok, érmek, fából készült szobrok is láthatók Farkas Ferenc szobrászművész jubileumi kiállításán a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. De azért továbbra is a bronz az uralkodó.

– pet –

Az idén hatvanesztendős alkotó az utóbbi évtizedekben főként ebből az anyagból öntötte ki jellegzetes szobrait; legyen szó köztéri alkotásokról, vagy kisplasztikákról. A zsinagógában nyílt tárlaton főleg ez utóbbiak láthatók. Kiegészülve Farkas Ferenc grafikáival, ami igazi meglepetés, hiszen a művészt erről az oldaláról kevésbé ismeri a közönség. Szobrokhoz készült előtanulmányok, főiskolás korában rajzolt skiccek egyaránt a falakra kerültek. Ami a plasztikákat illeti: a kiállítótér egyik felébe főleg nőábrázolások kerültek, a tárlat többi része pedig inkább vallási, szakrális támájú: szentek, golgota, püspök halála..., de azért a humanisták és Leonardo da Vinci is megjelenik. Balaicz Zoltán polgármester az alkotót köszöntve kiemelte: nem egy életműtárlat ez, hiszen az mindig valaminek a lezárása. Farkas Ferenc pedig ezután is alkotni fog, és remélhetőleg még sok szép művel örvendezteti meg a közönséget a következő évtizedekben is. A kiállítást megnyitó dr. Kostyál László művészettörténész elmondta: több mint harminc évvel ezelőtt ismerte meg Farkas Ferencet, aki akkoriban érett alkotóként tért vissza Zalába. A szobrászatban a hatvanas-hetvenes években új korszak kezdődött, ez volt a geometrikus kísérletek időszaka, ám Farkas Ferenc megmaradt a klasszikus formavilágnál.Bár egyedivé tette azt, hiszen absztrahálni kezdte figuráit. Megjelentek nála is a torzók, kivágások, de ez mindig belső nyugalommal, időtlenséggel párosult. A szobrász mellőzi az érzelmeket figuráin, ám alakjai mimika és direkt gesztusok nélkül is, mély emberi tartalmakat jelenítenek meg. A néző akaratlanul is tovább szövi azt a történetet, amit az egyes szobrokban lát. A művész köztéri alkotásainak formálása közben történelmi időszakokban, életrajzokban is elmélyül, néha komoly kutatásokat is végez, míg elkészül egy-egy szobor. Így volt ez a legutóbb Luther Márton esetében, de a Zalai nemes szobrához és a zalaegerszegi vármaketthez is szükség volt „előtanulmányokra” a precíz és korhű megmunkálás érdekében.
A művészettörténész utalt arra is: a kisebb városokban, településeken mindig kevesebb a szobrász, mint a festőművész vagy a grafikus. Nehezebb ugyanis megélni belőle. Zala megye nagyon sok szobrászt adott az országnak az elmúlt száz évben, többet közölük határainkon túl is ismernek. Sajnos, azonban szinte mindegyikük elhagyta szülővárosát, megyéjét és máshol talált megélhetést. Ezért is örüljünk, hogy Farkas Ferenc megmaradt zalai alkotónak; és hogy művésztanárként is és szobrászként is gyakran találkozhatunk vele.
Az alkotónak a jubileumi évforduló jegyében április 19-én újabb kiállítása nyílik, ezúttal a Gönczi Galériában.
 

 

 

 

 

vissza az elejére


Versekben rejlő sokszínűség

Költészet napi programok városszerte

n Maratoni versolvasással, irodalmi műsorokkal, és a hagyományos Posztolj-verset az utcára akcióval ünnepelte a város április 11-én a magyar költészet napját.

– pet –

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ezúttal a zalaegerszegi Deák-szakközépiskola 11. E osztályával közösen emlékezett meg József Attila születésnapjáról. A diákok és a könyvtár néhány munkatársa a „Szívünkből verselünk” program keretében – versekkel a kezükben – egy szív alakzatot formáltak a Deák téren. Majd elhangzott a költő Születésnapomra című verse is. A nap folyamán, a belváros utcabútorain, fatörzsein több szervezet és magánszemély is helyezett el kinyomtatott verseket. A Dísz téri gasztrobárban pedig maratoni versolvasásra került sor. Az eseményt immár harmadik alkalommal rendezte meg a Családi Intézet. Pölöskey Ildikó csoportvezető érdeklődésünkre elmondta: ebben az évben is sokan jelentkeztek a felhívásra. Reggel 8 és este 8 óra között körülbelül kétszázan olvasták fel kedvenc versüket. Iskolák, kulturális intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek, nyugdíjaskörök adták egymásnak a mikrofont. Ottjártunkkor épp a Göcseji Múzeum versolvasó csapata érkezett a Dísz térre. Dr. Kostyál László igazgatóhelyettes például Reményik Sándor-költeményeket, Marx Mária etnográfus Petőfi-verset, Béres Katalin történész pedig a zalaegerszegi költő, Nagy Betti Gyűjtök című versét olvasta fel. Ez utóbbi érdekessége, hogy a szerzemény személyesen a muzeológusnak íródott.Szényi Krisztina, a múzeum kommunikációs munkatársa (aki Tóth Kriszta Napok című költeményével érkezett) lapunknak elmondta: azért jelentkeztek a Maratoni versolvasásra, mert kicsit szerettek volna kilépni a múzeum falai közül. A költészet napja jó alkalom arra, hogy ne csak a konkrét múzeumi munkán keresztül kapcsolódjanak be a város kulturális vérkeringésébe. A felkészülés ráadásul egy jó csapatépítő tréningnek is bizonyult. A kollégák ugyanis nagyon lelkesen, a verseket egymásnak is megmutatva készültek a felolvasásra. Volt, aki komolyabb, volt, aki vidámabb/játékosabb művet választott, bemutatva így a költészetben rejlő sokszínűséget.
Este a Magyarucca zenekar jóvoltából a Keresztury VMK-ban egy zenés irodalmi esten vehettek részt az érdeklődők. A program a „Szépség és a Környezet” című versíró pályázat díjátadójával zárult.
 

A Göcseji Múzeum versolvasócsapata.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Két újabb örökös tag

n Két új bronzplakett került a Hevesi Sándor Színház bejáratánál lévő örökös tagok arcképcsarnokába. Balogh Tamás és Farkas Ignác színművészek domborművét Béres János szobrászművész készítette.

– b. k. –

Az idei utolsó premier előtt avatták a színház bejáratánál Balogh Tamás és Farkas Ignác Jászai-díjas színművészek bronzplakettjeit. Elismerő szavakat, köszöntőt Besenczi Árpád színházigazgató mondott, majd ismertette a két különböző karakterű színművész eddigi életútját, fontosabb zalaegerszegi szerepeiket, köztük a legutóbbi közös munkájukat, a Caligula helytartóját. Beszélt a művészek által kiérdemelt díjakról és néhány személyes momentumról, lévén nemcsak kollegiális, hanem baráti is a viszony az új örökös tagokkal. Emberként és művészként is követendő példának jellemezte őket.
A domborműveket a mecénás Siklósi házaspárral közösen leplezte le a direktor.Majd Szemes Péter esztéta méltatta a színművészek munkásságát. Többek között elmondta, mindkettőjük esetében jó szívvel lehet emlékezni az alakításokra, az egyéniségük formálta szerepek hosszú sorára. A mostani elismerés ennek a sok éves alkotó munkának szól és egyben felelősség is, hogy figyeljék, igazítsák a fiatalok lépteit, a megye és a város kulturális életének gyarapodását. Tegyék továbbra is azt, amit eddig, amihez a legjobban értenek, a szerepek átélését, amely a művészi hatást és a felemelő érzést okozza. Végül Siklósi Vilmosné az előtte szólóhoz csatlakozva mondott köszönetet Béres János szobrászművésznek a domborművek elkészítéséért. A színészi munkáról szólva pedig úgy fogalmazott, az alakítás a színpadon csak egy pillanat, melyet sok tanulás előz meg, de a lélekben olyan mély nyomot hagy, mint ezek a bronzok (melyek közül az első négy éppen 10 évvel ezelőtt került a teátrum falára). Balogh Tamás a 74 éves színművész 1987 óta a zalaegerszegi társulat tagja. A színjátszást ötévesen kezdte, és számos gyerekalakítás köthető nevéhez. Ebből a korból kinőve balett-táncosként állt színpadra, majd tagja, később vezetője volt a József Attila Irodalmi Színpadnak. Ezt követte egy másik amatőr társulat vezetése, televíziós munkák és egyéb kanyarok után került valóban a pályára az eredetileg népművelő–könyvtáros szakon indult művész. Közismert hobbija a főzés és a fűszerek világa. Díjai: legjobb férfi epizódszerep (Galagonya), két Nívódíj és Forgács-gyűrű. Farkas Ignác 1959-ben született Gyöngyösön. 1980-tól a budapesti Színház- és Filmművészeit Főiskola hallgatója. 1984-ben szerződött először Zalaegerszegre, Ruszt József meghívására. Két év után kitérőt tett, majd 1987-től újra a Hevesi Színház társulatát erősíti. Nevét nemcsak színművészként, hanem rendezőként is jegyzik Zalaegerszegen. Az idei évadban jelentős alakításai Az ügynök halálában és Caligula helytartójában megformált főszerepek. Díjai: Jászai-díj, Forgács-gyűrű, három ízben Máriáss-díj, Színházbarátok Köre-díj, Közönség-díj.
 

vissza az elejére


Születésnap

30 éve az olvasók szolgálatában

n Harmincéves fennállását ünnepelte az Apáczai Csere János Tagkönyvtár, amit 1988. február elsején nyitottak meg. Akkor már közel tízezer kötet, háromszáz hangzó anyag és száz folyóirat várta a kölcsönözni vágyó olvasókat.

– liv –

Az Apáczai Csere János Művelődési Központ történetét Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója idézte fel az ünnepségen, melyen a korábbi igazgatók is részt vettek. Mint mondta, a Kertváros gyarapodó fiatal lakossága miatt volt szükség újabb és újabb oktatási intézményekre, ami az Apáczait is életre hívta 1986-ban. Az óvoda és az általános iskola mellett 1988-ban nyílt meg a könyvtár az intézmény első igazgatója, dr. Oroszy Zoltán működése alatt, mellyel kezdetét vette a közművelődési és kulturális tevékenység is. 1988. április elsején az akkor még Kertvárosi Nevelési Központ felvette az Apáczai Csere János ÁMK nevet. A demográfiai hullám lecsengése után utolsóként az 1998-tól 2013-ig működő gimnázium is megszűnt, a művelődési központ a tagkönyvtárral azonban ugyanolyan fontos szerepet tölt be a városrész életében, mint előtte.Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, hogy az elmúlt három évtized igazolta az intézmény létrehozásának jogosultságát. Mint mondta, valóban sok minden történt a harminc év alatt. 2013 augusztusától 2015. december végéig, mint a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára működött, majd 2016. január elsejétől a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ telephelyévé vált. Ezzel hosszú távon is révbe ért az intézmény és a könyvtár, ami a Deák Ferenc Megyei Könyvtár Tagkönyvtáraként működik. A polgármester beszéde végén átadta az önkormányzat emléklapját a könyvtár jelenlegi vezetőjének, Jasztrab Istvánnénak a jubileum alkalmából. Kiemelte, a könyvtár valamennyi munkatársa lelkiismeretesen és igazi lokálpatriótaként szolgálta és szolgálja a város közösségét.
A 30 év eseményei fotótablókon jelennek meg a könyvtárban, ahol a „Szeretem a könyvtárat, mert..." elnevezésű gyermekrajzpályázat alkotásait is kiállították.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére