Nylt nap a tesztpályán Kötet-bemutató Gyarapodás, biztonság, béke  

 

 

n Május 19-én, szombaton lakossági nyílt napot tartanak a zalaegerszegi járműipari tesztpályán, ahol az érdeklődők megtekinthetik a már elkészült pályaelemeket. A részvételt előzetes regisztrációhoz kötik a zalazone weboldalon, melyről és a látogatás részleteiről sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos elmondta, elsősorban zalaegerszegieket és Zala megyeieket várnak a nyílt napra, melyen folyamatosan, reggel kilenc és este hat óra között egyórás időtartamban viszik körbe az érdeklődőket, előre meghatározott útvonalon. Hozzátette: május 19-ére azért esett a választás, mert ezen a napon tették le 2017-ben a mintegy 42 milliárd forintos költségű, 250 hektáron elterülő járműipari tesztpálya alapkövét.
Dr. Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a projektmegvalósítás első négy üteme a tervek szerint halad. Ezek között legelőbbre tart a dinamikus pálya, amelyre még több réteg aszfalt kerül. A Smart City első blokkja is elkészült, földmunkaszinten áll a fékfelület, ahogy a kezelhetőségi pálya külső vonalának földmunkáival is jól haladnak. Az első technikai épület már áll, a homlokzatán Z betűt formáló fogadóépület pedig még épül. A Pálya napja elnevezésű rendezvényen való részvételt a sorban állás elkerülése miatt regisztrációhoz kötik, amit a www.zalazone.hu weboldalon lehet megtenni május 10. délelőtt tíz órától május 18. délután három óráig. Fontos tudnivaló, hogy a regisztrálást csak akkor fogadják el, ha a jelentkezők kitöltötték, illetve elolvasták az adatkezelési és felelősségvállalási nyilatkozatokat. A regisztráció során lehet választani időpontot és járművet, amit az Autóipari Próbapálya Zala Kft. biztosít. Saját autóval nem lehetséges a bejárás! Az önvezető autók tesztelésére is alkalmas járműipari tesztpályáról, annak a kutatás-fejlesztésben betöltendő szerepéről prezentációt is megtekinthetnek az érdeklődők a technikai épületben.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Kötet-bemutató

Városvezetők nyomában
 

Kötetben a városbírók és polgármesterek életútja

n Zalaegerszeg város egykori vezetőinek életútját és munkásságát foglalja össze a napokban megjelent Városbírók és polgármesterek című, fotókkal gazdagon illusztrált tanulmánykötet.

– pet –

A megjelenés nem előzmények nélküli: a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának szervezésében tavaly a város első írásos említésének 770. évfordulója alkalmából, ugyanezzel a címmel sor került egy tudományos ülésre. A város napjához kapcsolódó konferencián a levéltár és a Göcseji Múzeum történészei ismertették a témában zajló legfrissebb kutatási eredményeket. A 18. századtól egészen az 1950-es évekig elemezve az egykori városvezetők tevékenységét.A mostani kötet az ülés anyagából, illetve a tanulmányokat illusztráló fotókból tevődik össze. A kiadványt dr. Gyimesi Endre történész szerkesztette (aki a kötetben a 20. század első felének három polgármesteréről értekezik), a könyvterv és a nyomdai előkészítés Seres Péter munkáját dicséri. A könyv további szerzői Kapiller Imre, Csomor Erzsébet, Foki Ibolya, Megyeri Anna, Béres Katalin, Paksy Zoltán és Káli Csaba, akik az egyes városvezetők életútján keresztül Zalaegerszeg fejlődésének, vagy éppen megtorpanásának legfontosabb időszakaiba is beavatják az olvasót. Megjelenítve közben az országos vagy a nemzetközi politikai helyzet településre gyakorolt hatását is. Dr. Gyimesi Endre a tanulmánykötetet bemutatva utalt rá: a már ismertebb nevek (Kovács Károly, Botfy Lajos, Czobor Mátyás) mellett, nagyon sok várostörténeti újdonság és érdekesség olvasható, és a képek között is vannak ritkaságok. Kapiller Imre és Csomor Erzsébet jóvoltából megelevenedik a városbírók időszaka. Ezenkívül sikerült korabeli fotót találni Várhidy Lajos (1900–1907), dr. Korbai Károly (1908–1915), dr. Keresztury József (1915–1918) és dr. Tamásy István (1936–1944) polgármesterekről. Utóbbi tevékenységéről korábban alig tudtunk valamit, most pedig életútjának és városvezetői munkájának jó részét nyomon követhetjük, a nem túl boldog végkifejletig. Ez is jelzi, hogy a tanulmányokat olvasva megannyi sors elevenedik meg előttünk; sikerek, kudarcok, bukások, nagyszabású tervek és meghiúsult álmok. Melyek hátterében egyéni döntések, vágyak, vagy párt- és lobbiérdekek éppúgy állhatnak, mint a nagypolitikához kapcsolódó események, melyek hatása vidékre is lecsapódott. Jó példa erre a II. világháború utáni időszak, amikor a fokozatosan egy párt kezébe koncentrálódó politika teljesen átvette az uralmat a közigazgatás felett. A tanácsrendszer kiépülése előtti év (1949–50-ben) többek között amiatt is érdekes, hogy a város egyetlen női polgármesterének mozgalmas életútjába is betekintést nyerhetünk – fogalmazott a szerkesztő. A könyvbemutatón elhangzott: az önkormányzat által támogatott kiadvány 650 példányban jelent meg, és bár kereskedelmi forgalomba nem kerül, a könyvtárakba, levéltárba, közintézményekbe eljut, így bárki számára hozzáférhető. A kötet megjelenését üdvözölte Balaicz Zoltán polgármester is, aki elmondta: több született, mint egy egyszerű tanulmánykötet. Látványosabb, olvasmányosabb és a laikusok számára is befogadhatóbb írásokat tartalmaz, mint sok korábbi kiadvány. A megértést segíti a kötetben megjelent 160 fotó is. Az efféle könyvek mindig kicsit a jövőnek is szólnak, hiszen városvezetőként érdemes elgondolkodni azon is, hogy vajon harminc-negyven év múlva hogyan értékeli majd az utókor a mostani időszak polgármestereinek munkáját.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Gyarapodás, biztonság, béke

Ünnepi közgyűlés zalaegerszeg születésnapján

n A város napja tiszteletére rendezett ünnepi közgyűlésen Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára és az idén ötvenéves Zalaegerszegi Honvéd Klub. A Sport mecénása díjat az FM-Vas Kft. kapta.

Az eseményen – melyen jelen volt többek között Vitár Zsolt György alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese, dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) főigazgatója és dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató-helyettes, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke – Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében utalt rá: az elmúlt évben Zalaegerszeg első, 1247-es írásos említésének 770. jubileumát ünnepelte a város, az idei évben pedig a 170 évvel ezelőtt, 1848-ban kitört forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk. Az adott korszak Zala megye és Zalaegerszeg számára is különösen fontos, hiszen jelentős események és kiemelkedő személyiségek jellemzik azt az időszakot. A polgármester hangsúlyozta: a nagy ősök példája kötelez bennünket. Mi zalaegerszegiek tudjuk, nem elég álmokat szőni, együttes erőfeszítéssel kell még jobban dolgozni. A közös munka sikert és örömöt ad. Az elmúlt évek közös munkája nyomán Zalaegerszeg folyamatosan fejlődik. Van egy olyan összetartó, lokálpatrióta, városépítő közösség, amely képes közös célokat megfogalmazni és azokért együttesen tenni. Zalaegerszegen az építkezésre, a fejlesztésekre, a személyes és közösségi gyarapodásra koncentrálunk. Biztonságra és békességre – fogalmazott Balaicz Zoltán. Az ünnepi közgyűlésen beszédet mondott dr. Szabó Csaba, az MNL főigazgatója és Vitár Zsolt György alezredes is. A nemzeti levéltár zalai származású vezetője örömtelinek nevezte, hogy együtt ünnepelhet a 771 éves várossal, és hogy korábbi munkahelye, a zalai levéltár Pro Urbe díjban részesülhet. Mint fogalmazott: az intézmény mostani kollégái méltó utódai a nagy levéltáralapító elődöknek. Vitár György ezredes pedig a közösségekben rejlő erő fontosságára hívta fel a figyelmet, köszöntve az 50 esztendős honvédklubot. 2018-ban a közgyűlés nem adományoz Zalaegerszeg Város Díszpolgára címet.Pro Urbe elismerésben részesült a megyei levéltár. Az intézmény a 13. század óta őriz, nyilvántart és feldolgoz iratokat. Őrzi a zalai, zalaegerszegi múlt legbecsesebb ereklyéit. Példamutató tudományos munkát végez, munkatársai közül számosan országos kiadványok állandó szerzői, tudományos konferenciák előadói. Kiadványok közzétételével ismerteti meg a város lakóit szülőföldjük történetével, legfontosabb eseményeivel. Az elismerést Molnár András, a levéltár igazgatója vette át. A másik Pro Urbe díjjal kitüntetett szervezet a Zalaegerszegi Honvédklub Egyesület. A klub 1969-ben alakult Fegyveres Erők és Testületek Klubja néven. 1990-ben a Magyar Honvédség Zalaegerszegi Nyugállományúk Klubja néven folytatta munkáját, ekkor került feladatai közé a katonai hagyományok ápolása. 2011-től Zalaegerszegi Honvédklub néven működnek, napjainkban nagyobb figyelmet fordítanak a katonák, katonai hagyományok, katonai értékek felé. A díjat Németh István, a klub elnöke vette át. A Sport mecénása díjjal elismert FM-Vas Kft. több mint tíz éve támogatja a tekesportot, a nehezebb gazdasági évek során is a ZTK főtámogatója maradt. A csapatból több játékosnak is munkahelyet biztosít. A klub külön köszönettel tartozik a kft.-nek a tekesport működésének finanszírozásáért és az Eb-szereplések támogatásáért.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére