Padfestés, faültetés, szemétszedés Mindenki keresztje Szükség van hospice ellátásra Hangos próba

 

Padfestés, faültetés, szemétszedés

Környezetszépítő akció a parkerdőben

Padokat festettek, fákat ültettek, letört ágakat és szemetet szedtek össze a helyi természetvédelmi oltalom alatt álló zalaegerszegi Parkerdőben. A TeTedd! akció keretében több száz önkéntes munkálkodott azért, hogy megszépítse környezetét.

– AL –

Itt eredetileg is erdő volt, egészen az 1700-as évekig. Akkor kipusztult és a teljes területet marhalegelőnek használtak, idézte fel a Parkerdő történetét Balaicz Zoltán polgármester. Mint mondta, ebből az időszakból maradtak fenn tárgyi emlékek, hiszen az itató egy része ma is látható. Később egy egészen más feladatot osztottak ki rá, hiszen a város szeméttelepeként működött 1969-ig. Abban az évben azonban elkezdődött egy állami beruházás, melynek köszönhetően visszakapta eredeti funkcióját. Az erdészek újratelepítették a területet, amit Parkerdő néven 41 évvel ezelőtt, 1977-ben adtak át a zalaegerszegieknek.
Fenntartására, rendezettségére az elmúlt évtizedekben is odafigyeltek. Idén pedig azt gondolták, hogy legyen a helyszíne a TeTedd! környezetszépítő akciónak a kedvelt kirándulóhely. Az elképzelés sokakat megmozgatott, a polgármesteri hivataltól kezdve a cégeken, a magánszemélyeken át az iskolákig. A Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Békeligeti Általános Iskola diákjai mellett az Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium 250 tanulóval jelentkezett az akcióra. Ők hulladékgyűjtésre vállalkoztak túra keretében, és játékos környezetvédelmi vetélkedőben is részt vettek. Az idén negyedik alkalommal meghirdetett Tetedd! környezetszépítő akció az eddigi 250 fő helyett most mintegy 400 önkéntest vonzott, amiért Balaicz Zoltán polgármester és Tánczos Zsolt, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi szakreferense is kifejezte köszönetét.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Mindenki keresztje

A 40 éves zalaegerszegi új temetőben

Az aranymetszés arányait követi, magyar és székely motívumok is díszítik az elmúlt héten felszentelt új Mindenki keresztjét a zalaegerszegi Új temetőben, melyet negyven évvel ezelőtt nyitottak meg.

– AL –

Felállítását a temető fennállásának negyvenéves évfordulója kapcsán határozták el, mely döntésben az is szerepet játszott, hogy a régi korpusz már nagyon tönkrement, mondta Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója. A felszentelés napját azért tűzték ki szeptember 14-re, mert ez a nap a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Ez egy történelmi eseményre utal: Nagy Konstantin császár a szent sír fölé templomot építtetett Jeruzsálemben, és Jézus itt megtalált keresztjét 335. szeptember 14-én mutatták fel ünnepélyesen az összegyűlt népnek.
Az igazgató beszélt arról, hogy a gondozásukban lévő zalaegerszegi temetők majdnem mindegyikében áll Mindenki keresztje, ahol gyertyát gyújthatnak azok is, akiknek hozzátartozói távoli helyeken nyugszanak. Az új kereszt fenyőfarönkből készült, 4,8 méter magas és 3 méter széles. Az ünnepségen jelen levő Bíró Ferenc, a Jézus Szíve Ferences Plébánia kántora készítette. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a hármas lóhere göcseji motívum, míg a függőleges síkban lévő kopjafarovások székely díszítőelemek. A felszentelésen jelen volt Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester, valamint a katolikus, református és evangélikus egyházak képviselői. Az új Mindenki keresztjét Ocsovai Grácián, a Jézus Szíve Ferences Plébánia plébánosa áldotta meg.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Szükség van hospice ellátásra

A városi közgyűlés döntéseiről

A zalaegerszegi közgyűlés múlt heti döntéseiről, azok hátteréről beszélt a testületi ülést követő sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester.

Utalt arra, hogy mivel alaptörvénybe került, ezért a helyi rendeletet, mely a közterületen életvitelszerű tartózkodást tiltotta, hatályon kívül helyezték. Ezután a rendőrség feladata a magasabb szintű jogszabály betartása. Módosította a testület a harmadik negyedéves költségvetését, a főösszeg 48 milliárd 350 millió forint. Az első féléves gazdálkodással kapcsolatban a polgármester elmondta, az uszodaépítés közbeszerzési eljárása lezárult, az alsóerdei szabadidőközpont és a Mindszenty-projekt tervezési szakasza véget ért. Jelentős központi támogatás érkezett a város számlájára, de a kifizetések a még meg nem valósult fejlesztések miatt csúsznak. Így az átmenetileg szabad pénzeket lekötötték az Államkincstárnál.
Elfogadta a közgyűlés a város esélyegyenlőségi programját (2018–2023). Ezzel kapcsolatban Balaicz Zoltán kiemelte az időskorúak helyzetét: egyre többen igényelnek idősotthoni elhelyezést Zalaegerszegen. Pályázati lehetőséget kell keresni, hogy épülhessenek idősotthonok, valamint a magánberuházást is ösztönözni kell ebben a kérdésben. Igény lenne hospice ellátásra, ugyanis nincs méltó gondoskodás az élet utolsó szakaszában. A polgármester beszélt arról is, hogy a Zalavíz Zrt. kidolgozott egy szakmai anyagot a hulladékfeldolgozás során keletkező biogáz fűtési célú hasznosítására. Az elképzelés alapja az, hogy a helyi Ökováros program keretében már több éve buszokat és személyautókat üzemeltetnek biogázzal. A nyáron átadott új hulladékfeldolgozó üzem kapacitásait távfűtésre is hasznosíthatónak tartják. (Zalaegerszegen jelenleg nincs távfűtés.) Egy biogáz alapú minierőmű létrehozásával olcsóbban lehetne fűteni a városi sportcsarnokot, a közelben lévő bölcsődét, óvodát és a Zala Pláza épületét is.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Hangos próba

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. szeptember 24–25-én ellenőrzi a lakossági riasztó- valamint riasztó-tájékoztató rendszer végpontjait, a riasztóeszközök meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét.

Az ellenőrzés során hangos próbával győződnek meg az eszköz működőképességéről. A motoros szirénák hangos próbája a morgatószignál kiadásával történik.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére