Emlékezés a hősökre Közös nevező: szeretünk itt élni Deák Ferenc születésnapján  

 

Emlékezés a hősökre

„A szabadsághősök közül kiemelkednek az ötvenhatosok, akiknek a véres, borzalmas, hitehagyott 20. században is sikerült csodát tenniük néhány hétre, és reményt adtak az egész világ számára. Ebből a reményből aztán sokan táplálkoztak a következő évtizedekben” – fogalmazott Balaicz Zoltán az ’56-os forradalom és szabadságharc kitörésének 63. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen, az Ady úti emlékműnél.

A polgármester hozzátette: „Az ő példájuk tanít meg minket arra, hogy nem elég kiállni a véleményünkért, hanem arra is képesnek kell lennünk, hogy háttérbe szorítsuk az egyéni érdekeinket és a közösséget, a nemzetet, a hazát szolgáljuk”. A zalaegerszegi eseményeket is felidézve, emlékeztetett: Zalaegerszegre október 26-án ért el a forradalom hulláma, amikor a reggeli órákban tüntetni kezdtek a fiatalok. A tömeg sok ezresre duzzadt, és több helyszín érintése után értek az Ady utcai pártbizottság épületéhez, és Dénes István első titkár lemondását követelték. Ekkor sortűz dördült a pártházból, Németh Imrét és Telenkó Jánost halálos találat érte, több tucat ember megsebesült.1956-ban a váratlan csapástól a szovjet óriás megrogyott egy pillanatra, de gyorsan összeszedte seregét, hogy dühös támadást indítson az apró magyar nemzet ellen. A szabadságharcot vérbe fojtották. Mégsem volt hiábavaló a 63 évvel ezelőtti tett, mert bár a hősies ellenállást fizikailag megtörték, a lélek ellenállását soha nem sikerült legyűrniük. Ötvenhat tüze ott parázslott az emberek szívében, a családok, a kis közösségek rejtett világában… És a parázs nem aludt ki, tovább élt, hogy aztán 1989-ban szüleink és nagyszüleink végre ismét lángra lobbanthassák. Október 23-a azt üzeni nekünk, hogy él a remény, hogy képesek vagyunk rá, hogy meg tudjuk csinálni, és hogy nem szabad másokra, a kényszerítő külső erőkre mutogatni, nem szabad széttárni a kezünket, és azt mondani, hogy nem megy. Egy nemzet vagyunk, az a Magyarország, és az a Zalaegerszeg, amely csodákra képes, ha összefog!” – e gondolatokkal fejezte be ünnepi beszédét Balaicz Zoltán polgármester.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Közös nevező: szeretünk itt élni

 

Alpolgármesterek: dr. Vadvári Tibor, Bali Zoltán, Gecse Péter

Ünnepélyes alakuló ülés – Köszönet a bizalomért – Alpolgármesterek: gecse péter, bali zoltán és dr. vadvári tibor

Zalaegerszegen, az ünnepélyes alakuló közgyűlésen először dr. Pápai Ferenc, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket és a meghívott vendégeket az önkormányzati választás végleges eredményéről, majd a polgármester és a képviselő-testület tagjai letették az esküt. Ezt követően Balaicz Zoltán újraválasztott polgármester mondott köszönetet a bizalomért, és a következő évek tennivalóiról beszélt. Mint mondta, ígérik, hogy megszolgálják a bizalmat.

Új frakcióvezetők: dr. Káldi Dávid és Keresztes Csaba

Az urnák zárásával véget ért a politikai kampány, pártpolitikai hovatartozástól függetlenül minden zalaegerszegi lakos képviselete a feladatunk. Nincsenek jobboldali, vagy baloldali polgárok, csak zalaegerszegi polgárok vannak, akikért összefogva, együttes erővel kell dolgoznunk a következő öt esztendőben. A közös nevező, hogy szeretünk itt élni, szeretjük ezt a várost” – fogalmazott a polgármester.
Zalaegerszeg egy erős és versenyképes megyeszékhely. Ennek megfelelő oktatást, egészségügyet, közbiztonságot, utakat, járdákat, intézményeket, közösségi tereket, sport- és kulturális életet, valamint magas színvonalú közszolgáltatásokat érdemel, hangzott el. A polgármesteri program alapja a Zalaegerszeg 2030 címet viselő szakmai anyag, melyben a korrektség jegyében csak valóban megvalósítható célokat tűztek ki. A nagyberuházások elindítása után még több figyelem irányulhat az emberek mindennapjait érintő dolgokra. Utakat, járdákat, kerékpárutakat, parkokat és játszótereket kell megújítanunk, építenünk. A tömegközlekedés fejlesztésével, az egészségügyi intézmények további modernizációjával, a szociális intézmények felújítási programjának folytatásával, a környezetvédelem előtérbe helyezésével az a cél, hogy Zalaegerszeg elsősorban az itt élők igényeit szolgálja, még élhetőbb, még otthonosabb legyen.Politikai kultúra szempontjából ismét jól vizsgázott a város – hangsúlyozta Balaicz Zoltán –, és ehhez minden oldal korrektségére szükség volt. Örömmel vettem tudomásul, hogy városunk lakóinak döntő többsége szerint Zalaegerszeg ügyei jól alakulnak.
* * *
Az alakuló ülésen három alpolgármestert választottak. Általános helyettesítési joggal felruházott alpolgármester lett Gecse Péter, aki eddig is ezt a feladatot látta el. Mérnök-közgazdászként a városüzemelésért és az önkormányzati cégekkel való kapcsolattartásért lesz felelős. Alpolgármester lett Bali Zoltán, ő az előző ciklusban a gazdasági bizottságot vezette. Mérnök-közgazdászként a költségvetésért, valamint a beruházásokért és a fejlesztésekért lesz felelős. Nem a képviselők közül kikerülő, úgynevezett külsős alpolgármesternek választották dr. Vadvári Tibort, aki a humán ügyekért, a gazdaságfejlesztésért és a pályázati projektekért lesz felelős a jövőben is. Balaicz Zoltán köszönetet mondott Tolvaj Márta eddigi alpolgármesternek, aki a társadalmi kapcsolattartásban, a civil ügyekben és a szociális kérdésekben segítette a polgármestert. Nyugdíjba vonulása után ezekben a témákban a polgármester tanácsadója lesz. Megválasztásra kerültek a különböző szakbizottságok vezetői és tagjai is. Az ügyrendi, jogi bizottság elnöke dr. Káldi Dávid lett. A pénzügyi bizottságot Keresztes Csaba vezeti, a humánigazgatási bizottságot Makovecz Tamás. A műszaki bizottság elnöke Böjte Sándor, a gazdasági bizottság elnöke Bognár Ákos lett. A szociális, lakás- és egészségügyi bizottságot Orosz Ferencné vezeti. Két albizottságról is döntöttek: a lakásügyit Kauzli Józsefné, az ifjúsági és sport-albizottságot Szilasi Gábor vezeti. A város informatikai fejlesztései, az infokommunikációs projektek és a smart city program megvalósulásának felügyeletére Galbavy Zoltánt tanácsnoknak megválasztották.
A közgyűlésben két frakció működik: a Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetője: dr. Káldi Dávid, a Tiéd a Város Egyesület frakcióját pedig Keresztes Csaba vezeti.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Deák Ferenc születésnapján

Deák Ferenc születésének 216. évfordulójára emlékeztek október 17-én Zalaegerszegen, a róla elnevezett téren. A haza bölcsének születésnapján immár három évtizede szerveznek koszorúzással egybekötött ünnepséget a Deák-szobornál.

– pet –

Idén a hagyományokhoz híven a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Deák-szakközépiskola valamint a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében zajlott a megemlékezés. Az eseményen ezenkívül részt vett dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Balaicz Zoltán polgármester és több intézmény és civil szervezet képviselője. Mint azt Kiss Gábor könyvtárigazgató ünnepi beszédében kiemelte: idén nemcsak Deák születésnapjáról emlékezünk meg, hanem az 1839–40-es országgyűlés kezdetének 170. évfordulójáról is. Ez azért fontos dátum, mert fordulópontot jelentett Deák Ferenc és a reformpártiak életében. Bár az udvar le akart számolni a reformmozgalmakkal, az országgyűlésben az volt a kérdés, hogy hogyan lehet visszaállítani a jogállamiságot, a bírói függetlenséget és a szólásszabadságot, követelték továbbá a politikai elítéltek szabadon bocsájtását is. A törekvéseket az udvar nyomása ellenére mindvégig sikerült napirenden tartani, sőt a foglyokat végül szabadon engedték. További eredmény volt, hogy bővült a magyar nyelv közéleti használatának köre is. A Deák téri ünnepségen idén a Zrínyi-gimnázium diákjai és énekkara közreműködött. Hegyi Benedek Tamás (12. A) tolmácsolásában részlet hangzott el Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban című művéből. Deák Ferenc „a szólásszabadság sérelméről” szóló, 1839-es országgyűlési beszédéből pedig Weinhoffer Péter Tibor (11. B) olvasott fel részleteket.
A megemlékezés koszorúzással zárult.

 

 

 

 

 

vissza az elejére