Kemény év lesz, de optimisták vagyunk Nehéz éven vannak túl Munkaköri kötelességünk a környezetvédelem  

Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Kemény év lesz, de optimisták vagyunk

Évértékelés és jövőbe tekintés arnhoffer andrással,
a zalavíz zrt. elnök-vezérigazgatójával

Az elmúlt év májusában a koronavírus okozta helyzet miatt módosítani kellett a közművállalat üzleti tervét, ugyanis mintegy 500 milliós „lyuk” keletkezett a rendszeren. A költségek emelkedtek, kevesebb piaci munkát tudtunk vállalni, és a cégek leállása miatt erős fogyasztás-visszaesést tapasztaltunk – fogalmazott Arnhoffer András.

Mint elmondta, a kollégáinak köszönhetően a napi üzemeltetési, szolgáltatási feladatokon túl mindent megtettek, és piaci oldalról kompenzálni tudták a veszteséget, nagyjából 200 millió forintra. Mindez a piaci munkáknak volt köszönhető, és ezzel a pénzügyi stabilitás is megmaradt: 1,3 milliárd forint volt az árbevétele a cégnek az alaptevékenységen felül, és ez biztatta, hajtotta a dolgozókat.
– A Zalavíz kollektívája átlendült a nehézségeken 2020-ban, ezért is vagyok optimista az idei évet illetően. Folyamatosan teszteljük munkatársainkat, ennek is köszönhető, hogy mindig megfelelő számú szakember áll rendelkezésre. A legfontosabb az volt számunkra, hogy az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás fennakadás nélkül történjen. Ehhez sok intézkedést hoztunk, esetenként „katonai szigorral”. Sokan online munkát végeztek, ez a megoldás addig jó, míg fizikailag nem kell megjelenni egy csőtörésnél, vagy szivattyúzásnál. Szerencsénk, hogy munkatársaink fegyelmezetten, a szabályok betartásával garantálni tudták a megfelelő szolgáltatást. A járvány során, most január közepén, ez a legfrissebb adat: kollégáink 27 százaléka volt közvetlenül vagy közvetve érintett a vírussal. Az elnök-vezérigazgató hozzáteszi: Zalaegerszegen a járvány ellenére 1500 fogyasztónál telepítettek „lot” elven működő távleolvasású vízmérőt tesztelésre. 2025-ig az összes fogyasztót szeretnék ellátni távleolvasásos eszközzel. A lényege, hogy folyamatosan láthatja mindenki a fogyasztását egy alkalmazáson keresztül. Jelentősen csökkenthetők így a költségek a szivárgások észrevételével, ezzel a környezetterhelést is jelentősen tudjuk csökkenteni. Középtávon jelentősen növelnék a napenergia és a biogázból nyert energia mennyiségét. Kiemelt cél, hogy a legnagyobb energiafogyasztó zalaegerszegi szennyvíztisztító telep néhány éven belül önfenntartóvá váljon az energiafelhasználás terén. A fenntartható fejlődés érdekében szemléletformáló kampányt indítottak az elmúlt évben, hogy minél többen tisztában legyenek a helyes ivóvíz-felhasználás és szennyvízcsatorna-használat, valamint a csapadékvíz-elvezetés szabályaival.

A keleti ivóvíztisztító építése az idén befejeződik

Amikor a Zalavíz eredményeiről beszélünk, érdemes felidézni kicsit a múltat. Az 1960-ban megalapított és napjainkban 162 településen közel 150 ezer lakost kiszolgáló cég működési területén 2004 óta bruttó 38,7 milliárd forint értékű beruházás valósult meg a közüzemi társaság kezdeményezésére, teljes mértékben európai uniós finanszírozásban Az összeg kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a beruházásokhoz az Európai Unió által nyújtott, egy fogyasztóra jutó támogatás a legmagasabb volt Magyarországon. Összehasonlításképpen: az elmúlt 16 esztendőben a beruházásokra, fejlesztésekre költött pénz a fogyasztóktól beszedett vízdíjakból 48 év alatt folyna be. A támogatás mértéke jelzi a Zalavíz és az önkormányzatok együttműködésének kiegyensúlyozottságát is, hiszen a beruházások dokumentációit, a 39 ivóvízművet és 21 szennyvíztisztítót üzemeltető cég készíti elő, és a közművek tulajdonosai, az önkormányzatok ezekkel pályáznak a beruházások támogatására. Arnhoffer András a zalaegerszegi keleti víztisztító telepen kiépített vízkezelési technológia kiváltásáról elmondta: a hetvenes években tervezett, a nap 24 órájában működő víztisztító technológia egyfázisú, mára korszerűtlenné vált, a vízbiztonsági kockázat miatt a vízkezelési technológia fejlesztését végzik el. A régi, majdnem ötvenéves, három álló tartály mellett épülő új tisztító háromlépcsős technológián alapul majd. Ennek az objektumnak 15 ezer köbméternyi lesz a napi kapacitása. Mindez lehetővé teszi, hogy a szigorú egészségügyi határértéknek megfeleljen az ivóvíz-szolgáltatás. A tisztított víz a keleti vízbázisról indulva újonnan kiépített vezetékhálózaton át jut el Pózvára, Zalaszentivánra, Pethőhenyére. A hálózat fejlesztése már az unokák igényeit is szem előtt tartja. Jelenleg a keleti vízbázist érintő beruházás utolsó munkálatai zajlanak. Ennek részeként egyebek mellett hat új kút létesült, új technológia bevezetésével felújították a víztisztító művet, Zalaszentivánon új víztorony épült, a község ivóvízellátását átkötötték a zalaegerszegire. Az elmúlt időszak jelentősebb fejlesztései közül kiemelkedik, hogy Lenti térségében szennyvízelvezetésre és -tisztításra 2,7 milliárd forintot költöttek a városban és hat környékbeli községben. Ebből egyebek mellett megújult Lentiben a szennyvíztelep és a csatornahálózat is, Pórszombaton, Szilvágyon pedig kiépítették a csatornarendszert. Ugyanitt ehhez közelítő összeget, 2,5 milliárdot terveznek az ivóvíz minőségét javító beruházásokra, ezeket már előkészítették, csak döntésre várnak. Kiemelhető még az észak- és közép-zalai térségben szolgáltató cég területén Zalaszentgrót és környéke, ahol szennyvízelvezetésre és -tisztításra 2,3 milliárd forintot meghaladó összeget szánnak A jövő tervei készen állnak, öszszességében mintegy 16,8 milliárd forint értékű fejlesztés anyagát készítették el a Zalavíznél, és amenynyiben jóváhagyásra kerül, a beruházások 2022 végéig valósulhatnak meg. Akkor már nem lesz a 162 településből olyan, amelyik kimaradt volna a víziközművek korszerűsítéséből.
(x)

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Nehéz éven vannak túl

Teljesítette feladatát a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2020-ban a koronavírus-járvány mindenkinek hozott megpróbáltatásokat. Több szegmens is komoly károkat szenvedett el, szükséges volt újragondolni, átalakítani az alapvető feladatokat, folyamatokat. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. is nehéz éven van túl, ugyanakkor vállalatunk hitvallása – amely nyolc éve változatlan – az előre tekintés, a gondoskodás a tisztább jövőről, ha kell, új ösvények kitaposása, eddig nem létező szolgáltatások létrehozása töretlen. A társaság 2020-ban is ellátta legfőbb feladatát, azaz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalas szervezését és elvégzését.

2020-ban alvállalkozók igénybevételével összesen ellátott 182 településen a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. irányításával begyűjtött kommunális hulladék mennyisége 42.143.194 kg volt. Ez a súly közel 1500 darab hagyományos, teljesen megpakolt tengeri konténer súlyával egyenlő. Önállóan 56 települést láttunk el, ezekből összesen 18.028.764 kg hulladékot begyűjtve. Legnagyobb településünkről, Zalaegerszegről 12.552.471 kg volt az elmúlt év során begyűjtött mennyiség, ez egy főre levetítve 218 kg, amivel jelentősen az európai uniós átlag alatt vagyunk! Szerencsére évről évre csökken ez a szám, kiváló indikátorként mutatva környezeti nevelésünk sikerességét. Mivel tavaly nagyobb tömegrendezvények, előadások megtartása nem volt lehetséges, ezért döntöttünk úgy, hogy online jelenlétünket erősítjük. Hamarosan indul az új honlapunk, melyen igyekszünk egyértelműsíteni és megkönnyíteni az ügyintézést, valamint minden korosztály számára hasznos és egyértelmű tanácsokat adni abban, hogyan csökkentsék és kezeljék keletkező hulladékaikat. A kisgyermekek számára online színezővel, „kukás autós” és egyéb készségfejlesztő játékokkal kedveskedünk. Sajnos, nem mindenki áll környezettudatosan a hulladékgyűjtési lehetőségekhez. Néhány hulladékgyűjtő szigeten rendszeressé vált az a jelenség, hogy az edényekben, vagy azok mellett kommunális és lomhulladék, sőt időnként veszélyes hulladék jelenik meg. Az illegálisan kihelyezett hulladékok rontják a városképet, vonzzák az élősködőket, és nem utolsósorban jelentős költséget jelentenek a város számára. A rendeltetésellenes használat miatt a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. visszaszállította a szelektív gyűjtőket. Az év során folytatódtak a búslakpusztai lerakó bővítésének munkálatai. A beruházás feltételeinek teljesülése – pályázati források, közbeszerzési eljárás – után megindulhatott a depóniabővítés Búslakpuszta térségében, egy körülbelül kéthektáros területen. A 2001-es indulásától közel 725 ezer tonna hulladék került a búslakpusztai depóba. Az akkori hulladékmennyiség alapján történt becslések szerint mintegy húsz évre prognosztizálták az élettartamát, és majdnem pontos lett a prognózis. A bővítést többek között a „közelség elve” is igazolja. A tervek szerint a 2021-es évben megkezdődhet a lerakó használata. Szintén 2021-ben készül el a vegyeshulladékválogató üzem kiegészítésére tervezett tárolócsarnok, valamint a szelektív hulladékválogató üzem új berendezésekkel történő fejlesztése is megvalósul. Ahhoz, hogy a lakosság részére a pandémiás előírásoknak megfelelő pontos, precíz szolgáltatást tudjunk nyújtani, változásokat vezettünk be, melyekről honlapunkon részletes tájékoztatást adunk (www.zkn.hu).  Továbbá szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy Zalaegerszegen január 6-án megkezdődött a karácsonyfák begyűjtése. Meghatározott menetrend nincs. Kapacitás függvényében lehetőség szerint hetente minden városrészt felkeresnek. A begyűjtési időszak február közepéig tart. Kérjük Kedves Ügyfeleiket, hogy fenyőfáikat jól látható, könynyen megközelíthető helyre, a forgalmat nem akadályozó módon helyezzék el! (Társasházi ingatlanok esetében a társasházi hulladékgyűjtő konténer mellé.) Továbbá kérjük Önöket, hogy az újrahasznosíthatóság érdekében fájuktól „tiszta”, idegen anyagoktól (szaloncukorpapír, díszek, fényfüzérek) mentes állapotban váljanak meg! A begyűjtött karácsonyfák energetikai célokra kerülnek hasznosításra.
 

Horváth Márton ügyvezető

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Munkaköri kötelességünk a környezetvédelem

Zala-Müllex Kft. a tiszta környezet őre

A zalaegerszegi székhelyű és a ZMJV 100% tulajdonában álló Zala-Müllex Kft. a Nyugat-dunántúli régióban komplex szolgáltatást tud biztosítani ipari, közületi és lakossági partnereinek a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák kezelésében. Szervezetünk veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, szállításával és kezelésével foglalkozik elsősorban.

 

A több lábon állás jegyében azonban egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a cég szolgáltatási portfóliójában az építőiparhoz köthető tevékenységeink is. Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a régi épületek, családi házak, társasházak, létesítmények felújítása, és az ehhez kapcsolódó bontási munkák elvégzése. Ezeket a feladatokat korszerű gépparkkal és szakképzett munkaerővel tudjuk elvégezni. A bontástól egészen a hulladékok kezeléséig részt tudunk venni a munkálatokban. A különböző inert hulladékok – beton, tégla, cserép – aprítást és osztályozást követően minősítésre kerülnek, amelyet útalapba, töltésnek fel lehet használni, így hasznosításra kerülnek ezek az anyagok. Részt veszünk a városban a téli síkosságmentesítési munkálatokban, illetve az állami közútkezelő cég fenntartásában lévő utakon is hótolási és sószórási munkákat látunk el. Ennek hozadéka, hogy azok a járműveink, amelyek tavasztól őszig tartó építkezési szezonban szállítják a konténereket, télen sem állnak kihasználatlanul, illetve tudjuk foglalkoztatni ebben az időszakban is munkatársainkat. Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelmi és energetikai szempontokra. Telephelyeinket részben fahulladékból előállított tüzelőanyaggal fűtjük, illetve az energiafelhasználásunk jelentős része is megújuló forrásból származik. A társaságunk részt vesz számos hulladékgyűjtési programban, illegális hulladéklerakó felszámolásában, szemétszedési akcióban. Segíti az iskolák és a civil szervezetek ilyen irányú tevékenységét. Lehetőségeink szerinti mértékben támogatjuk a városi rendezvényeket, kulturális programokat, civil szervezeteket és sportegyesületeket. Ezzel is igyekszünk hozzájárulni a város fejlődéséhez, egy még élhetőbb, környezettudatos Zalaegerszeg kialakításához.
 

Bauer Arnold ügyvezető

 

 

 

 

 

vissza az elejére