Megmentenék a csácsi kastélyt Megyei döntések    

Megmentenék a csácsi kastélyt

Áprilisban városi kezelésbe kerül

A csácsi uradalom a 18. században a zalavári apátság birtoka volt, és annak központjában épült meg 1761-1768 között a kastély, amelyet az 1768-as megyei jelentés uradalmi kúriaként említ.

Emeleti falképei valószínűleg egy időben készültek a csácsi templom freskóival, melyek viszont bizonyosan az 1768 utáni években készültek. A kastély hármas funkciót látott el. Egyrészt a plébánosnak biztosított lakást, aki egyszersmind az uradalom jószágkezelője is volt. Célja volt továbbá, hogy helyszínt biztosítson az uradalmi „úriszékek” számára. Harmadrészt pedig vendégház volt, ahol a megyegyűlések alkalmával a Zalaegerszegre érkező apát és más rendtagok megszállhattak. A kommunista diktatúra időszakában, 1950-ben államosították, 1952-től 1992-ig a helyi általános iskolának adott otthont, majd a Magyar–Dán Termelőiskola vette birtokba. A termelőiskolai alapítvány néhány évvel ezelőtt befejezte a tevékenységét, hamarosan meg is szűnik, így 2021. április 1-jével az ingatlan a városi önkormányzat kezelésébe kerül viszsza. Az épület földszintjén volt az ebédlő, a konyha, a kamrák és a cselédszobák; az emeleten két nagyobb és két kisebb szoba, az északi részen pedig egy hatablakos nagyterem fali festményekkel. Mögötte tágas kert volt nagy pincével és gazdasági épületekkel. Az épület állaga rendkívül rossz, az 1950 utáni átalakítások, befalazások, álmennyezet-kialakítások stb. hatására szinte alig lehet ráismerni az eredeti kinézetére, falfestményei majdnem teljesen megsemmisültek. A Modern Városok Program városrehabilitációs elemének keretében 2019-re sikerült teljesen felújítani az 1750-es, botfai Erdődy-Hüvös kastélyt, amely mostanra a város és a városrész egyik különleges, műemlékvédelmi szempontból is értékes épülete lett. A Magyar–Dán Termelőiskola által elhagyott csácsi kastély épületét meglátogatva Balaicz Zoltán polgármester elmondta: a tulajdonviszonyok rendezése után megpróbálkoznak a botfai kastélyhoz hasonlóan a csácsi kastélyépület megmentésével is, hátha sikerül azt szintén beilleszteni a Modern Városok Programba, hiszen önerőből erre a milliárdos tételt igénylő értékmentésre és felújításra az önkormányzat képtelen. Ha az elképzelés a következő években eredményre vezetne, akkor nem csak egy újabb, 18. századi zalaegerszegi, csácsi értéket sikerülne felújítani, hanem egyben új közösségi térhez is jutna a városrész.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Megyei döntések

A zala megyei közgyűlés elnökének 2021. január 28-án hozott döntéseiről

A koronavírus-járvány következtében a 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyei közgyűlés 2021. január 28-i ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyűlés képviselői és nem képviselő-bizottsági tagjai részére az előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján megküldésre kerültek. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat. Nyolc előterjesztés került összeállításra, amelyek tekintetében a közgyűlés elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló; az elnök módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelynek főösszege a legutóbbi módosítás óta 14.700 E Ft-tal emelkedett, így 1.082.033 E Ft-ra változott. Elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költségvetése 873.307 E Ft főösszeggel, emellett határozat született arról, hogy az önkormányzatnak a 2022–2024. évekre adósságot keletkeztető ügyleteiből várhatóan nem ered fizetési kötelezettsége.
A továbbiakban elfogadásra került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, és a jelenleg futó foglalkoztatási paktum projekt folytatását célzó támogatási igény benyújtására vonatkozó felhatalmazás. Ezt követően az önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására került sor, eleget téve a vonatkozó jogszabályi előírásnak, végül a közgyűlés elnöke elfogadta dr. Mester László megyei főjegyző tájékoztatóját a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal előző évi tevékenységéről, elvégzett feladatairól.

 

 

 

 

 

vissza az elejére