Közös cél a vállalkozások bevonása Sétány a Panoráma téren Városnap: idén is fesztivál nélkül  

Közös cél a vállalkozások bevonása

Az északnyugat-magyarországi zóna gazdasági fejlődéséért

Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna tízéves stratégiai programjáról tartottak fórumot a ZaIaZONE Járműipari Tesztpálya fogadóépületében, amelyen állami vezetők és a zónához tartozó hat megye kereskedelmi és iparkamaráinak elnökei vettek részt.

A mikrofonnál dr. Navracsics Tibor, mögötte Vigh László, Pölöskei Gáborné, dr. György László és Kovács Dezső.

– A. L. –

Dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a kormány iparpolitikai stratégiáját és a gazdaság újraindítását szolgáló intézkedéseit ismertette. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón azt mondta: célként határozták meg, hogy az elkövetkező másfél évben legalább annyi vállalkozást érjenek el a gazdaságfejlesztési programokkal, mint az elmúlt harminc évben összesen. Erre a feladatra felkészültek a megyei kereskedelmi és iparkamarák is. Pölöskei Gáborné, az ITM szakképzésért felelős helyettes államtitkára úgy vélekedett, ahhoz, hogy a vállalkozások sikeresek lehessenek a pályázatokban, jól képzett munkaerőre van szükségük. Számukra ezt a szakképzés és a felnőttképzés tudja biztosítani. Az idei tanévben életbe lépett új szakképzési rendszer beválni látszik, amit igazol a jelentkezési arányok igen jelentős növekedése. Az iskolákban a rövidített alapképzések is elindultak, amelyeken felnőttek vehetnek részt ingyenesen. A kamarák a duális szakmai képzés kiteljesedésében tudnak segíteni, és abban, hogy egyre több vállalkozás vegyen részt benne. Dr. Navracsics Tibor, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa azt hangsúlyozta, hogy a kormány és a kamarák között élő párbeszéd zajlik. A kamarák észrevételeire támaszkodva állították össze a régió gazdaságfejlesztési stratégiáját, amit a napokban várhatóan el is fogad a kormány. Felkészültek arra, hogy a megnyíló európai uniós forrásokat minél hatékonyabban használják fel a hat megyében, amitől a vállalatok versenyképességének jelentős növekedését várják. Méltatta, hogy a fórumon a kamara vezetői együttműködési megállapodást írtak alá a nagytérségi szintű összefogás érdekében. Ahhoz, hogy az egész régió, illetve zóna fejlesztési pályára álljon, szükséges a megyék és a megyei jogú városok egymástól eddig elszigetelt vagy párhuzamosan futó fejlesztési elképzeléseinek összehangolása – hangsúlyozta a kormánybiztos. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos azt mondta: a pandémia kihatott a gazdaságra, a vidéki településekre, de a kormány jelentős támogatási forrásodat biztosít az újraindításhoz. Egyaránt sok a lehetőség, legyen szó oktatásról, gazdaságról és területfejlesztésről. Úgy fogalmazott: „sikerre vagyunk ítélve”, az északnyugat-magyarországi zóna fejlesztése ezért is nagyon fontos. Kovács Dezső, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamra elnöke a hat megye kilenc kamarai elnöke által megkötött együttműködési megállapodás jelentőségét emelte ki. Örömmel nyugtázta, hogy a döntéshozók értik azokat a kéréseket, amiket a vállalkozások, a gazdaság szereplői megfogalmaztak.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Sétány a Panoráma téren

Csatlakozott a város faültetési programjához a Patent Távfelügyeleti Kft. A cég tavaly ünnepelte 30. születésnapját, ebből az alkalomból 30 darab fát ültettek a kaszaházi Panoráma térre. A járványhelyzet miatt azonban csak most kerülhetett sor az új sétány hivatalos átadására.

A sajtótájékoztatóval egybekötött avatáson részt vettek a Patent csoport központi és területi vezetői is, valamint Balaicz Zoltán polgármester és Németh Gábor, a térség önkormányzati képviselője. Kocsis Róbert, a Patent vezérigazgatója elmondta: a cég alapfilozófiájához mindig hozzátartozott az a gondolat, hogy visszaadjanak valamit annak a közösségnek, ahol tevékenykednek. Ezért rendszeresen támogatnak kulturális és sporteseményeket, de akár oktatási, környezetvédelmi vagy egészségügyi célokat is. Tavaly ünnepelték volna fennállásuk 30. évfordulóját, ám a pandémia miatt nem kerülhetett sor komolyabb rendezvényre. A születésnap azonban jó alkalom volt arra, hogy egy faültetési programmal (jelképesen 30 facsemetét ültettek) tegyenek valamit az egészségesebb környezetért. Kemes Zsuzsa, a cég zalaegerszegi ügyvezető igazgatója hozzátette: öröm számukra, hogy a 30. évfordulót egy olyan akcióval sikerült megünnepelniük, ami kapcsolódik Zalaegerszeg környezetvédelmi politikájához. Kaszaházán, a megyeszékhely egyik folyamatosan bővülő és fejlődő városrészében alakítottak ki egy sétányt, mely remélhetőleg az itt élők pihenését, kikapcsolódását szolgálja a jövőben. A Panoráma téri sétány avatóján Balaicz Zoltán elmondta: 2019 nyarán hirdette meg az önkormányzat a város 18 pontos klímavédelmi programját. Ennek egyik eleme az volt, hogy egy nagyszabású faültetési program keretében 2024-ig ötezer facsemetét ültessenek városszerte. Mint azt a polgármester jelezte, a tervet már most túlteljesítették, hiszen olyan sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez (cégek, intézmények, lakóközösségek), hogy a Patent 30 fájával együtt már több mint 8500 új növényt sikerült elültetni az elmúlt két évben. A térség önkormányzati képviselője, Németh Gábor is örömét fejezte ki az új sétánnyal kapcsolatban. Mint fogalmazott: a faültetésekkel gyermekeink és unokáink életét tesszük szebbé, egészségesebbé és barátságosabbá.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Városnap: idén is fesztivál nélkül

600 éve említették egerszeget először mezővárosként

136 évvel ezelőtt, 1885. május 13-án lett rendezett tanácsú város Zalaegerszeg, így ez a nap már hosszú évek óta a város napja. A hagyományok szerint ünnepi közgyűléssel, kulturális eseményekkel és fesztivállal emlékezünk meg e jeles alkalomról, ám a koronavírus miatt immár másodszor maradnak el az ilyenkor szokásos események.

– pet –

Ahogy tavaly, úgy idén is csak arra volt lehetőség, hogy a polgármester koszorút helyezzen el elődje, Kovács Károly emlékművénél, a róla elnevezett belvárosi téren. Balaicz Zoltán a koszorúzást követő sajtótájékoztatón elmondta: Zalaegerszeg első polgármestere 1885-től 1895-ig Kovács Károly volt, a városvezetés ezért minden esztendőben megemlékezik róla. Az első polgármester beiktatását megelőző időszakban (sőt mondhatni évszázadokban) még úgynevezett városbírók alakították a települések történetét. Idén egy 600 éves évfordulóra emlékezünk, hiszen Zalaegerszeg egy 1421-es oklevélben szerepel először mezővárosként (oppidumként), ami a középkorban már egyfajta önkormányzatiságot is jelentett. Ebből a korszakból az első ismert városbíró nevét is tudjuk: Mihály deáknak hívták (Michael litteratus iudex). Neve arra utal, hogy írástudó volt, ami ritkaságnak számított akkoriban egy vidéki mezővárosban – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: az idei 600. évforduló alkalmából Farkas Ferenc készít egy szobrot Mihály deákról, ami az egykori végvár területén, vagyis a Göcseji Múzeum szomszédságában kerül felállításra. Az alkotás elkészítéséhez Bilkei Irén történész-levéltáros nyújt segítséget a szobrászművésznek. Az új köztéri mű avatására várhatóan ősszel kerül sor.

 

 

 

 

 

vissza az elejére