Homlokzati elemek és belső munkák A bátorság és az öntudat ünnepe ZEGINFÓ Biztonságosan

 

 

Homlokzati elemek és belső munkák

Látványos szakaszba lépett a mindszentyneum építése

Néhány hete már új látvány fogadja a járókelőket a Várkör utcában, hiszen a Göcseji Múzeum felújítása és a vele szomszédos Mindszentyneum építése miatt átalakult az utcakép. Mindkét beruházás látványos szakaszába lépett.

– pP –

Dr. Kostyál László múzeumigazgató lapunk érdeklődésére elmondta: valóban szemmel látható változások történtek már mind a Göcseji Múzeum, mind pedig az új épületszárny, vagyis a Mindszenty-központ esetében. Utóbbi homlokzatára felkerültek a stílusát meghatározó fémlamellák. A jellegzetes burkolati elemek a Várkör utcából látszódnak jobban, hiszen a Batthyány utca felőli főbejárati részt még állványzat takarja. A Várkör felől viszont az is jól látható, hogy a két épület színét összehangolták a szakemberek.
– Elkezdődött a Göcseji Múzeum visszaköltözése az „anyaépületbe”, ezzel párhuzamosan pedig külső munkálatok zajlanak a múzeum előtti téren. Készül a díszburkolat, és zajlik a zöldfelület kialakítása is. Remélhetőleg sikerül a régi platánfa környékét is rendezni. A Mindszentyneumban szintén rengeteg – már a járókelők számára is látható – előrelépés történt. Jó ütemben halad az épület homlokzatai elemeinek kialakítása, de a belső terek is formálódnak. Jelenleg épületgépészeti munkák, álmennyezet-építés, gipszkartonozás zajlik. Az alagsori részbe pedig visszaállítják a régészeti feltárások során előkerült téglaégető kemencéket. Megtudtuk: a Mindszentyneum földszintjén kialakításra kerül egy kávézó és egy múzeum-shop, az alagsori részben a megye középkori építészetét bemutató kiállítás nyílik. A Mindszenty életét és munkásságát felelevenítő tárlat az emeleti helyiségekben kap helyet. A felső szinteken ezenkívül konferenciaterem, múzeumpedagógiai részleg és vetítőterem is várja majd a látogatókat. Az átadásra 2022 tavaszán kerülhet sor.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


A bátorság és az öntudat ünnepe

Némán, jelszavak nélkül vonuló fiatalokkal kezdődött 1956-ban a forradalom Magyarországon. A 65 évvel ezelőtti események előtt az Ady utcai emlékműnél tisztelegtek.

– b. k. –

Az ünnepre hangolódást a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar térzenéje segítette. Majd az „Aki magyar, velünk tart” című dal hangozott el Pál Kriszti előadásában. Ezt követte Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos megemlékezőbeszéde.
– Mindössze 13 nap, de a század legfényesebb eseménye, olyan dolgokat indított el, melyre büszke lehet a magyarság. A kezdete a soha meg nem bocsátható trianoni békediktátum, majd a II. világháború utáni nyomor és kiszolgáltatottság. Az emberek úgy döntöttek, ennek véget kell vetni. Büszke vagyok rá, hogy képviselőtársa lehettem Wittner Máriának, akit forradalmi tevékenységéért 19 évesen bebörtönöztek. 13 évet, a legszebb fiatal éveket töltötte börtönben, közben négyszer közölték vele, hogy másnap ki fogják végezni. Rabtársa, akit barátnőjének tekintett, és akivel megosztotta évekig a titkait, végig jelentett róla, mert megfenyegették, hogy nem láthatja a gyermekeit egyébként. Mindezt a rendszerváltás után tudta meg, amikor kutathatta az aktákat és leírva látott minden beszélgetésüket. Később döbbenten látta, hogy ezeknek az embereknek az örökösei ott vannak a parlamentben. – Majd Vigh László, az 50. évfordulón, 2006-ban történt budapesti atrocitásról is szót ejtett. – Történelemtudás nélkül vissza lehet hívni azokat az embereket, akik örökösei ennek az ideológiának.
A Zalai Táncegyüttes táncetűdje után ismét Pál Kriszti énekelt, majd koszorúzásra került sor.

 

 

 

 

 

vissza az elejére


ZEGINFÓ

ZEGINFO – balaicz zoltán polgármesterrel

A zalaegerszegi képviselő-testület legutóbbi ülésének legfontosabb döntéseiről a már hagyományos ZEGINFO keretében számolt be Balaicz Zoltán polgármester.

– V. Zs. –

Elmondta: az alapkőletétellel elkezdődött a Metrans óriáscég európai szinten is kiemelkedő közúti-vasúti termináljának és logisztikai központjának építése 30 milliárd forintos beruházással. A vállalat a központhoz már megvásárolt az önkormányzattól 19,15 hektár területet, amelyért a vételárat, 1.910.312 eurót át is utalt. Ugyanakkor a Metrans jelezte, hogy a továbbtervelés alapján szükségük lenne még 1,7 hektár területre. A közgyűlés ezt támogatta.Így a szükséges területet is rendelkezésre bocsátják. A polgármester felsorolta azokat a helyszíneket, melyeket érint a településszerkezeti terv és az építési szabályzat módosítása. Többek között bővülni szeretne a Gépsystems Kft., fejleszteni kíván a Forest Hungary Kft., új lakóparkot építenének az Egervári út mentén. Napirenden van a ságodi patakhoz kapcsolódó területrendezés is. Módosult a településkép védelméről szóló rendelet, ennek egyik fontos pontja, hogy a helyi védettséghez szükséges értékvizsgálatot a kezdeményezőnek kell elkészíttetni. Nem megengedett épülettípus a konténer, a lakókocsi és a mobilház, ezenkívül szükséges az ipari parkok csarnokainak külső megjelenését is ellenőrizni. Elhangzott az is, folytatódik az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése. A beruházó állami NIF Zrt. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a város határában már elkészült keleti csomópont, valamint a leendő északi csomópont közötti nyomvonalba beleeső önkormányzati tulajdonú földterületeket ingyenesen adja át a közgyűlés az államnak, hogy megvalósulhasson az építkezés. A közgyűlés igent mondott a kérésre. Elkészült 646 millió forintos beruházással az egykori Petőfi laktanya volt parancsnoki épülete helyén a technikumok és az egyetem között a duális szakképző központnak is otthont adó üzemcsarnok. Most az ingatlan hasznosítására írt ki pályázatot a közgyűlés. Balaicz Zoltán beszámolt arról is, hogy védett sírhellyé nyilvánították a Göcseji úti temetőben dr. Szigethy Elemér egykori képviselő-testületi tag, ügyvéd sírhelyét. Szigethy Elemér főleg a 19. század végén, a 20. század elején vállalt számottevő szerepet Zalaegerszeg közéletében, több fontos intézmény létrehozásában, fejlesztésében. A képviselő-testület egyik legaktívabb tagjaként tekintélyt szerzett. Tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy a kis mezővárosban létrejöttek, megerősödtek azok az egyesületek, intézmények, amelyek igazi várossá tették Zalaegerszeget. Családjának több nőtagja is hasznos szereplője volt a város közéletének. Szigethy Elemér ügyvédként is tekintélyes polgára volt a városnak.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Biztonságosan

Hivatásforgalmi kerékpárút épül a rákóczi úton

A kényelmes és akadálymentes kerékpáros közlekedés feltételrendszerének kialakítása és a kerékpározás biztonságosabbá tétele a célja annak a beruházásnak, mellyel hivatásforgalmi kerékpárút épül a belvárosban.

 p– pet –

A TOP-projekt segítségével egy olyan fejlesztés valósul meg, ami a gyalogos- és kerékpárosbarát közlekedés megteremtését szolgálja. Az építkezés elkezdődött, a részletekről a Rákóczi úton (Kölcsey-gimnázium előtt) tartottak sajtótájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester elmondta: a következő hetekben a Mindszenty tértől a Kazinczy téren és Rákóczi úton át egészen Oláig épül ki a kerékpárút, illetve a kerékpárossáv.A beruházás 182 millió forintból valósul meg 2,8 kilométeres szakaszon. Amikor néhány éve a városi kerékpárút-hálózat fejlesztéséről tárgyaltak, azt tűzték ki célul, hogy egyrészt a peremkerületek felé megépüljenek a külső kapcsolatok, másrészt pedig, hogy létrejöjjön egy belvárosi hálózat is. Úgy látja, mind a kettővel jól haladnak, hiszen számos szakasz elkészült, vagy régebbi kerékpárutak újultak meg. Összességében elmondható, hogy 2019–22 között 1,4 milliárd forintot fordítanak kerékpárutakra, vagy kerékpározható utakra, és 17,3 kilométernyi új szakasz épül. Szeretnék, ha mielőbb megvalósulna a Mindszenty tértől Zalaszentiván határáig vezető út is; ez a 4,5 kilométeres szakasz 472 millió forintból épülhet meg. Hátra van továbbá a botfai, teskándi, csácsbozsoki kikötés, valamint a Berzsenyi út–Zalapark közötti szakasz és a Göcseji úti bringaút felújítása is. Azt szeretnék, ha a belvárosban gyalogosan és kerékpárral is biztonságosan lehetne közlekedni, és csökkenne valamelyest az autóforgalom – fogalmazott Vigh László országgyűlési képviselő. Országos szinten is növekszik az autók száma, az a cél, hogy a kerékpár egy egészséges alternatívát jelentsen mindenki számára. Böjte Sándor Zsolt mindehhez hozzátette: a Rákóczi úton különösen nagy szükség van kerékpárossávra, hiszen sok a közoktatási intézmény ebben a térségben. Remélik, hogy a diákok szívesen járnak majd biciklivel iskolába. Bali Zoltán alpolgármester, projektfelelős elmondta: a Rákóczi úti szakaszon (Kazinczy tér–Platán sori csomópont között) december közepéig tart a beruházás. Az elmúlt hónapokban ugyanitt 410 folyóméter hosszan gázvezeték-rekonstrukciót is végzett az E.ON. Az új kerékpárút a Kisfaludy utcához hasonlóan egy-egy irányú lesz az utca két oldalán, és jórészt a járdaszakaszból választják le a sávot. Bíznak benne, hogy a fejlesztéssel csendesedik valamelyest a Rákóczi út autósforgalma.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


 

 

 

 

 

vissza az elejére