Tisztelgés 1956 hősei előtt Díszokleveles pedagógusok Várostörténeti konferencia  

 

 

Tisztelgés 1956 hősei előtt

Kötelesség és felelősség a megemlékezés

Megemlékezést tartottak Zalaegerszegen az Ady utcai ’56-os emlékműnél az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 65. évfordulóján, november 4-én.

– AL –

A nemzeti gyásznapon Stárics Roland, a Zala Megyei '56-os Hagyományőrző Egyesület elnöke, a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese úgy fogalmazott: ma 65 év távlatából teljesen magától értetődőnek tűnik, hogy szabadon és félelem nélkül emlékezhetünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc dicsőséges napjairól és tiszteleghetünk hősei előtt. Ez azonban nem volt mindig így, mert 1956-ot több mint három évtizeden keresztül letagadták, ahogy azt a szovjet tankokkal berendezkedett, egypárti diktatúra hatalmi érdekei megkívánták. A Kádár-rendszer nemzedékek sorát fosztotta meg a szabad tájékozódástól, éppen ezért kötelesség és felelősség megemlékezni 1956 eseményeiről, és szólni a példát statuáló megtorlás eszközeiről, a közvetett és rejtett erőszakról. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos Nagy Imre rádióbeszédét idézte, aki 1956. november 4-én azt tudatta az ország népével és a világ közvéleményével: szovjet csapatok vonultak be a fővárosba, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Mint fogalmazott, Kádár János és csapata azokra a magyar emberekre hívta az oroszokat, akik október 23-án a nyomorral és nélkülözéssel járó egypártrendszer ellen keltek fel. Ma, a nemzeti gyásznapon azokra emlékezünk, akik elestek a harcokban, azokra, akiket halálra kínoztak, arra a 200 ezer emberre, akik a megtorlás elől menekültek el az országból, és arra, hogy a szovjetek bevonulásával 33 évre felfüggesztették a demokráciát. Az országgyűlési képviselő beszélt arról, hogy a megtorlásért a Magyar Szocialista Munkáspárt ökle, az ÁVH (Államvédelmi Hatóság) volt a felelős.
 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Díszokleveles pedagógusok

Díszokleveles pedagógusokat köszöntöttek a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben az Idősek hónapja programsorozat keretében. Egyben a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel nyugállományba vonult óvodapedagógusok kitüntetéseit is átadták.

Húsz fő vehetett át díszoklevelet abból az alkalomból, hogy 50, 60, 65, 70 és 75 éve szerezték meg pedagógusi diplomájukat. Balaicz Zoltán polgármester, a Városi Idősügyi Tanács elnöke és Velkey Péter humánigazgatási osztályvezető adták át a kitüntetéseket. Idén Merics Istvánnénak gránitoklevelet nyújtottak át, aki 75 éve, 1946-ban kapta kézhez tanítói képesítését. Rubinoklevelet (70) Rétvári Albin és Pálhidai Rezsőné kapott. A polgármester köszöntőjében a pedagógusi pálya szépségeit, az ahhoz szükséges emberi és szakmai alázatot hangsúlyozta. – Általános iskolás és középiskolás éveim alatt nagy tekintélyű, és nagy hatású pedagógusok tanítottak, talán ennek köszönhető, hogy később magam is ezt a pályát választottam, amit soha nem bántam meg – emlékezett vissza Balaicz Zoltán.
– Bár időközben városvezetővé váltam, megtanultam, hogy a tanári pálya nem egyszerűen egy munka, hanem egész életre szóló hivatás. Az Önök élete követendő példa mindannyiunk számára: a pálya iránti elhivatottság, a gyerekek szeretete, a magas szintű tudás, a hagyományok és értékek átadása. Csupa olyan dolog, ami miatt felnézünk önökre. Az ünnepségen 8 nyugdíjba vonult óvodapedagógus az Emberi Erőforrások Minisztériuma szolgálati emlékérmét kapta. Azok munkáját ismerik el ily módon, akik 25 éven keresztül tevékenykedtek a gyermekek oktatásában, nevelésében. A rendezvényen a kitüntetettek és a hozzátartozók, intézményvezetők mellett részt vett Kajári Attila tankerületi igazgató, Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója és dr. Kocsis Gyula, a Városi Idősügyi Tanács alelnöke is. Az ünnepségen a Canterina Kamarakórus lépett fel Décsy-Paál Enikő karnagy vezényletével és Dobos Sándor zongorakíséretével. A színesdiplomás pedagógusok: – Horváth Zoltánné Vajda Etelka – arany (50), – Simon Gyula Elekné Horváth Mária Róza – arany (50), Hersics Lászlóné Tóth Erzsébet – arany (50), Dr. Bölcz Imréné Gaál Katalin – arany (50), Paál Istvánné Németh Edit – arany (50), – Kovács Zsuzsanna – arany (50), Pintér Lászlóné Kovács Mária – arany (50), Könye Tiborné Tornyos Ildikó – gyémánt (60), Horváth Jenőné Szabó Mária Marietta – gyémánt (60), Szőcs János – vas (65), Nagy Viktor – vas (65), Novák Lajosné Horváth Julianna – vas (65), Bencze Róbertné Salamon Ilona – vas (65), Kinyó Gáborné – Németh Magdolna – vas (65), Huttmann Ferencné Joós Ilona – vas (65), Medres Miklósné Csergő Erzsébet – vas (65), Dr. Németh József – vas (65), Rétvári Albin – rubin (70), Pálhidai Rezsőné Gerenday Valéria – rubin (70), Merics Istvánné Paksa Magdolna – gránit (75). Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel kitüntetett, nyugdíjba vonult dolgozók: Pethő István Gyuláné, Fodróczyné Molnár Katalin Csilla, Horváth Károlyné, Kandikó István Attiláné, Gódor Katalin, Kovácsné Tóth Éva, Passa Anikó, Szabóné Bálint Erik.

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


Várostörténeti konferencia

Várostörténeti konferencia kötetbemutatóval

A középkori mezőváros és az egerszegi végvár történetétől kezdve egészen a 20. századi strandolási szokásokig hallhattak előadásokat az érdeklődők a legutóbbi várostörténeti konferencián. Az Arany Bárány Hotel télikertjében rendezett esemény a városi önkormányzat és a TOP egyik projektje révén valósult meg.

– pet –

A Göcseji Múzeum, valamint az MNL Zala Megyei Levéltárának történészei a mezővárosi említés 600. évfordulójának (1421) apropóján számoltak be újabb, vagy már több éve zajló kutatásaik eredményeiről. A résztvevőket Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte: hangsúlyozva, hogy ilyen alkalmakkor különösen fontos viszszatekinteni a lokálpatrióta közösség múltjára. Az előadások sorát dr. Bilkei Irén történész, nyugalmazott főlevéltáros, majd dr. Vándor László régész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója nyitotta.A középkori mezőváros múltjával kapcsolatban Bilkei Irén többek között elmondta: nem a falak, hanem a mentalitás teszi a várost. Utalva arra, hogy Egerszeg mezőn álló, vagyis nem fallal körülvett város volt. A települések fontosságát akkoriban inkább az határozta meg, hogy mekkora vonzáskörzetű piaccal rendelkeztek. Egerszegnek e téren központi szerepe volt, és működött már mai értelemben vett önkormányzat is. A település képét a templom, módosabb házak, zsúpfedeles vagy vert falú lakóépületek és gazdasági melléképületek határozták meg. A török korra áttérve dr. Vándor László felidézte: a korszakot érintő régészeti kutatások az 1960-as évek végén indultak meg a városban, de igazából a 2000-es években váltak intenzívvé. Két fő támpont van ma is: a püspöki udvarház (1568– 1601), mely ma a törvényszék épülete alatt áll, így ezt eddig nem sikerült feltárni. Illetve maga a végvár (1601–1701), mely ugyan elpusztult, ám a piac környéki feltárások révén szépen megrajzolható a kiterjedése, szerkezete. Dr. Gyimesi Endre történész a 19. század végére, 20. század elejére kalauzolta a hallgatóságot, bemutatva 16 olyan személyt, akik a 2. világháború végéig díszpolgári címben részesültek Zalaegerszegen. Az elismerésre elsősorban azok voltak hivatottak, akik „tetteikkel segítették a közösség szellemi gyarapodását”. A dolog érdekessége, hogy jórészt nem olyan emberek kapták, akik aktív éveiket Zalaegerszegen élték. Sokkal inkább a várost támogató politikusokat, közéleti személyiségeket, vagy a művészeti élet egy-egy jeles alakját tüntették ki a címmel. Az első díjat 1895-ben a zalaegerszegi születésű Wlassics Gyula miniszter kapta a nevelésügyben elért sikereiért. 1906-ban viszont szinte az egész magyar kormányt (köztük Wekerle Sándort, Apponyi Albertet és Andrássy Gyulát) kitüntették. 1927-ben Bethlen István, '28-ban Klebelsberg Kunó kapott díjat, 1936-ban pedig Gömbös Gyula is a jelöltek között volt. Halála miatt azonban nem osztották ki az elismerést. A számára készített művészi díszoklevél motívumait felhasználva és némileg megújítva, 1938-ban Imrédy Béla vehette át a címet, amit viszont 1945-ben visszavontak tőle. Ritkán esik róla szó, de Herczeg Ferenc író is Zalaegerszeg díszpolgára, akit 1943-ban tüntettek ki. A revíziós mozgalom élharcosaként sokat járt Zala megyébe, ő avatta fel többek között a város revíziós harangtornyát is. Több mint húsz év szünet után 1964-ben adták át legközelebb az elismerést, akkor Zalaegerszeg szülöttét, dr. Pais Dezső nyelvészprofesszort jutalmazták. A konferencia további részében a sport-, majd a fürdőélet került fókuszba. Megyeri Anna muzeológus a 19. század és a századelő sportegyesületeiről mesélt, kiemelve a korcsolya, a tenisz, a teke, a kerékpár és a futball egyesületi szintű megjelenését a városban. Mint mondta: a sport és az egészséges életmód iránt a reformkorban nőtt meg az érdeklődés. Az első egyesületek is ekkor jöttek létre. Erős Krisztina, a Göcseji Múzeum történésze pedig a város strandkultúrájáról, fürdőéletéről tartott előadást. Kiemelve a Kaszaházán működő közkedvelt strand történetét, valamint a fürdőhelyek illemszabályait. Kezdetben a férfiak és a nők külön fürdőzhettek, a szemérmetlen öltözéket pedig szankcionálták. A konferencia részeként mutatták be a Zala Megyei Levéltár igazgatójának, Molnár András történésznek a legújabb könyvét. A „Deák Antal hagyatéka” című kiadványt Kiss Gábor könyvtárigazgató ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Deák Ferenc legidősebb testvérének hátrahagyott dokumentumai egy véletlen folytán kerültek a történész látókörébe. 2018-ban ugyanis az Országgyűlés Könyvtárából előkerültek, majd kutathatóvá váltak Deák Antal 1825–1842 közötti levelezései, melyeket sógorához, Oszterhueber Józsefhez írt. Az iratokat korábban elveszettnek hitték. Deák Antal, öccséhez hasonlóan fontos közéleti szerepet töltött be. (Bár a testvérek a legtöbb kérdésben nem voltak közös állásponton.) Előbb al- majd főszolgabíró volt a Kapornaki járásban, 1825-től pedig több ízben is Zala megye országgyűlési követeként vett részt a pozsonyi diétán. A kiadvány többek között Antal személyiségére, habitusára, politikai nézeteire világít rá. De feltárja pályafutásának és magánéletének zalai vonatkozásait is.
 

 

 

 

 

 

 

vissza az elejére


 

 

 

 

 

 

vissza az elejére