Lokálpatrióta városi lap
Kiadja: ZALA-LAP Kiadói Kft.
Felelős kiadó: Lukácsffy Dénes
Felelős szerkesztő: Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 510-851
Szerkesztőség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. Pf.: 199
Telefon/fax/üzenetrögzítő: (92) 599-353, tel.: (92) 510-850
Reklámmenedzser: Molnár Lászlóné
Hirdetésfelvétel: ZALA-LAP Kiadói Kft. 

A Városháza melléklet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tájékoztatóját összeállította:
Szényi Krisztina kommunikációs szakreferens