Felszabadultan, de mégis kulturáltan

A keszthelyi nádor

Kiosztották az adventi verseny díjait

Elhelyezést nyert a Balaton Vívóklub

Cél a folyamatos minőségi munkavégzés


Diáknapok, 2001.

Felszabadultan, de mégis kulturáltan

Talán most már visszavonhatatlanul itt a tavasz, s vele együtt elérkeztek ismét azok a napok is, amikor a felsőoktatásban tanuló diákság egy kis időre elfeledkezhet gondjairól, és belevetheti magát a több napig tartó buli sorozatba...

Nincs ez másként a gazdászképzés „fellegvárában”, vagyis a Georgikon mezőgazdaságtudományi karon sem, ahol az idén is megrendezésre kerül a három napos móka és kacagás március 23-a és 25-e között. A rendezvényről Fischl Balázs közművelődési titkárral beszélgettünk, aki a „diáknapok”-kal kapcsolatos általános tudnivalókat mondta el.
– A „diáknapok” tulajdonképpen arról szól, hogy minden évfolyam kiválaszt egy ún. „főpraxi” jelöltet – aki egy diák –, és az évfolyam illetve a jelölt azért hajt, hogy ezalatt ahárom nap alatt olyan produkciókat szervezzen, hogy a pontozóbírák a végén az ő csapatukat hozzák ki a legjobbnak. A főpraxi jelölt mellé minden csapat választ még egy tanárt is, aki ugyanúgy részt vesz a versenyben, és győzelem esetén a tanár is és a diák is kap valamilyen titulust. Ezenkívül minden csapatnál van még egy kortesnek kinevezett ember, akit szervezési feladatokkal látnak el. Végül is ez a hármas viszi végig a rendezvényt. Nálunk a diákot „praxi”-nak a tanárt „umbrá”-nak nevezik
– Úgy tudom, te is voltál annak idején „főpraxi”. Mi az ő feladata a három nap alatt illetve van-e feladata év közben?
– Van egy „főpraxi–diploma”, ahol le vannak írva a „főpraxi” kötelességei és jogai. Elméletileg az egyetem fix rendezvényein (évnyitó, bulek avató, bulek bál stb.) kötelessége beöltözve megjelenni, megnyitni a rendezvényt, illetve bármilyen felmerülő problémát megoldani. Ez a titulus egy évre szól, tehát az év bármely napján jogában áll praxiruhában végigmenni a városon, ha éppen kedve tartja. Ezt egyébként embere válogatja, mert van aki rendesen gyakorolja ezt a „beosztást”, de vannak olyan főpraxik akik ez alatt a három nap alatt letudják az ő dolgukat és a többi eseményen már csak diákként vesznek részt.
Gavricza Zoltán, az idei diáknapok szervezője.Mi várható az idén? – kérdeztük
– A program és a kiírás szerint pénteken, szombaton és vasárnap lesznek a műsorok, de ahogy ez lenni szokott, már csütörtök este kezdetét veszi az eseménysorozat a csapatok levonulásával, bemutatkozásával az egyetem kollégiumában. Ezt a csapatok felvonulása követi pénteken a városon keresztül.
– Mennyiben lesz más az idei „diáknapok” mint az eddigiek?
– Több program lesz, főleg a koncertek száma lesz nagyobb. Vannak persze bizonyos tradíciók, s ezek most sem fognak változni. Gondolok itt például a praxi vetélkedőre, a film vetítésekre és a színdarabokra. Ami talán eddig nem volt, az a ‘70-es, ‘80-as évek diszkója.
– Miért került át a „diáknapok” őszről tavaszra?
– Azért, mert az őszi félév már amúgy is zsúfolt, hiszen akkor van a Bulek avató, a Bulek bál, a Gazdász maraton. A másik ok pedig az, hogy ilyenkor év elején könnyebb szponzorokat találni, mint év végén. Végül, de nem utolsó sorban dr. Kölüs Gábor professzor úré a szó, akit az egyetemen a diákok csak Gabi bácsinak hívnak s akiről köztudott, hogy rendkívül szigorú a vizsgákon, azonban a diákokat mindig és mindenben támogatja.
– Gabi bácsi, mesélne egy kicsit arról, hogyan alakult ki a „diáknapok”, és mikor volt az első?
– Kezdetben még csak Sárgulás volt, aztán beindult a kémiai szak Veszprémben, ott tanultak egy évig a hallgatók. S amikor az első év végeztével ide kerültek, akkor ők mondták, hogy Veszprémben diák rektort választottak. Ennek már ide s tova harminc éve. Ez az egész tulajdonképpen a bulekok (elsősök), és a praxi (minden felsőbb éves) egymáshoz való viszonyából alakult ki. Az első „diáknapok” 1975-ben volt, de akkor még csak praxi vetélkedőből illetve az utána következő esti mulatságból, a bálból állt a dolog. Pár évvel később már voltak színdarabok, tanár-diák mérkőzés... 
– Mit vár az idei „diáknapok”-tól?
– Nem ismerem a mostani évfolyamokat de természetesen végignézem a produkciókat, elmegyek a színielőadásokra és a filmvetítésekre is. Ez végeredményben a vizsgák előtti kikapcsolódás. Minden alkalommal elmondom, hogy ennek az egésznek felszabadultan, de mégis kulturáltan kell lezajlania.

Nagy Gábor

vissza az elejére


A keszthelyi nádor

A Magyar Millen-nium Kormánybiztos Hivatalának támogatásával jelent meg a közelmúltban Bánk Endre: A keszthelyi nádor című drámája könyv alakban. Bánk Endre 1992-ben aranydiplomát kapott orvos, aki Keszthelyen született és 1985-ben ment nyugdíjba. Nyugdíjazása után írta meg Keszthely város alapítójának, Laczkfi István hadvezér palatinusnak dicsőséges életét és halálát bemutató drámát. A kéziratot hat évvel ezelőtt elküldte Nemeskürty Istvánnak, aki elismerően nyilatkozott a darabról. A szerző a dráma születésének körülményeiről a következőket mondta lapunknak:
– Amikor a Keszthelyen élő nagyanyám betegeskedni kezdett, szüleimmel visszaköltöztünk Keszthelyre. Nagyanyám hat évesen elvitt az akkor 550 éve épült templomba és megmutatta nekem azt a keresztelő kutat, amely fölött őt is, 11 gyermekét – köztük édesanyámat – és engem is megkereszteltek. Ez az ismertetés nagyon hatott rám. Amikor kérésemre megtudtam, ki volt az építtető, hálával gondoltam a „gazdag bácsira”, Keszthely egykori földesurára. Ez volt a legelső értelmi és érzelmi reagálásom a Laczkfi névre. A családom apai ágon muraközi származású. Sokan születtek és éltek Csáktornyán, a Laczkfiak székhelyén. Apai elődeim a Laczkfiak majd a Zrínyik katonái, vadászai, vitézei voltak. Apáról fiúra szálló, tovább élő szájhagyomány már gyermekkoromban megmozgatta fantáziámat. Amikor gimnazista lettem, megtudtam, hogy a bennünket tanító premontrei atyák kolostorát is Laczkfi István építtette. Felkutattam és elolvastam nagyon sok róla szóló írást – fogalmaz Bánk Endre.Amikor nyugdíjas lettem, késztetést éreztem, hogy drámai írásban megörökítsem Laczkfi István életét. Így született meg a könyv – folytatja. – A dráma szóhasználatával, stílusával igyekeztem a kor nyelvezetét reprezentálni mondattani régieskedésekkel. A premontrei gimnáziumban nyolc éven át oktató magyartanárom hatása érződik a köteten.

V. Zs.  

vissza az elejére


Kiosztották az adventi verseny díjait

A Junior Étteremben tartotta év eleji utcabizalmi gyűlését Hévíz Város Önkormányzata és a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetése.

A rendezvényen Király László, a GAMESZ vezetője értékelte az utcák képviselői előtt a tavalyi évben elvégzett munkákat. Mint mondta: a városszépítő mozgalom egyre több embert mozgat meg, s a lakók nem csupán saját portájuk, de a közterületek szépítéséből is kiveszik részüket. Szerencsés volna, ha ez a tendencia tovább folytatódna, hiszen a tiszta, virágos, rendezett Hévíz-kép kialakítása a szervezet és a lakosság közös érdeke. Király László az utcaszépítő mozgalmak között az adventi versenyt emelte ki. Ez a mozgalom néhány évre tekint vissza, ám az utcaszépítéshez hasonlóan ebben is mind többen vesznek részt. Az adventi verseny eredményhirdetése minden alkalommal az év eleji gyűlésen történik, így a díjak átadására is ezen a gyűlésen került sor. Az első helyet – ez a zsűri döntése alapján megosztott hely – a Honvéd és a Kodály utca kapta, jutalmuk utcánként 50-50 ezer forint. A második helyen a Kisfaludy utca végzett, a helyezéssel 30 ezer forintos pénzjutalom járt.
Az egyéni versenyben az első helyet Belovári Sándor, a Kodály u.44. szám alatti lakos kapta, jutalma 15 ezer forint. A második Molnár Lászlóné (Zrínyi u.119.), ő tízezer forintot vehetett át, a harmadik helyen végző Herczeg Ágoston (Széchenyi u.18.) ötezer forintos jutalommal távozhatott.
Nyolc személy (Kálóczy Dénes, Gelencsér Gyula, Major Gergely, Major Gyula, Sipos Villa Valéria, Simon József, Lazarídisz Szokratesz és Torsa Imre) az adventi szépítésért oklevelet vehetett át.
Ugyancsak okleveleket osztottak ki a vendéglátók és a szállodák kategóriájában. A vendéglátó egységek között első helyen a Magyar Csárda, másodikon a Florida Restaurant, harmadikon a Hungária Étterem végzett. A szállodák kategóriájában első a Rogner Hotel, második a Hotel Európa, harmadik a Hotel Arizona.
Király László elmondta: a GAMESZ célja, hogy az adventi versenybe az idei évben a frekventált területek is bekapcsolódjanak, ennek tükrében teszi meg a szervezet idei évi versenyfelhívását is. A díszítő-mozgalom mellett 2001-ben is meghirdetik a virágosítási mozgalmat az utcák, kertek, balkonok, intézmények kategóriájában. A verseny felté-teleit a gyűlésen hallgathatták meg az utcák képviselői.

– aa –

vissza az elejére


Elhelyezést nyert a Balaton Vívóklub

Azonnali hatállyal módosította március elsejei ülésén Keszthely képviselő-testülete az egy héttel korábban, február 22-én hozott döntését, s a Balaton Vívóklub részére a Kossuth Lajos u. 42. szám alatti pincehelyiséget adja bérbe. Ennek feltétele csupán az, hogy a jelenlegi bérlő feltétel nélkül lemond bérleti jogáról, s eltekint az érvényes bérleti szerződésben meghatározott felmondási időtől, s így a Balaton Vívóklub 10 évre térítésmentesen kapja meg az objektumot. A végrehajtás határidejét ez év április 15-re változtatta határozatában a testület, s egyben felkéri a polgármestert, hogy április elsejéig ne folytasson tárgyalásokat a városi edzőtermet használó klubokkal az esetleges áthelyezésről.
Huszáros fordulat, s huszáros döntés. Remélhetőleg nem kell több rendeletmódosítás e téren, s akkor megoldódhat a közeli iskolák délelőtti tornatermi elhelyezése is.csgy 

vissza az elejére


A TQM 2000 Tanácsadó Bt. az ügyfelek segítségére

Cél a folyamatos minőségi munkavégzés

A kis- és középvállalkozókat a közelmúltban többször foglalkoztathatta az ISO minősítés megszerzésének gondolata. Ugyanis ezen tanúsítvány – vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, lehet az villanyszerelő, asztalos, építőipari, idegenforgalmi, egészségügyi vagy más szakma képviselője – garanciát ad a minőségi munka elvégzésére, a szolgáltatás vagy termelés magas szintű megvalósítására.

– Miért fontos e tanusítvány megszerzése? – kérdezem Szabó Istvántól, az iroda vezetőjétől.
– Világszerte egyre szélesebb körben használják az MSz EN ISO 9000-es szabványcsalád megfelelő elemeit. A minőségbiztosítás tanusítása növeli a vevők, a megrendelők bizalmát a kínált termékek, illetve szolgáltatás iránt. Ezen minősítés megszerzése érdekében bizalommal fordulhatnak hozzánk az érdeklődők.
– Kiknek kínálják a rendszert?
– A szolgáltatás vagy termelés magas szintű megvalósítása iránt elkötelezettséget érző és az igényeket messzemenően kielégíteni kívánó vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak ajánljuk. Emellett segítséget is nyújtunk, mivel köztudott, hogy az ISO minősítés megszerzése nem kevés pénzbe kerül. Ezekre a kiadásokra vissza nem térítendő támogatást adnak azoknak a kis- és középvállalkozóknak, akik ezt megpályázzák. Mi a pályázatok megírásában, elküldésében is segíteni tudunk az ISO minősítés megszerzése mellett.
– Kiknek tud még az iroda segíteni?
– Az élelmiszer előállítók és forgalmazók részére törvényi előírás, hogy 2002. január 1-től HACCP minősítéssel kell, hogy rendelkezzenek, amit az iroda szintén elkészít. Ha a kedves olvasókban e témában kérdés merül fel, bővebb információért fordulhatnak hozzánk Keszthelyen a Goldmark Ká- roly u. 52. sz. alatt, vagy telefonon a 06-30/2123-409-es számon.

(X)

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online