Sárgulási ünnepség Keszthelyen

Folytatás a Legfelsőbb Bíróságon

Előtérben az építőipar

Európai információkkal

Módosított alapító okiratok

Mégsem csatlakoznak


Búcsúztak az agrárvégzős hallgatók

Sárgulási ünnepség Keszthelyen

A hagyományos sárgulási ünnepséggel búcsúztak el Keszthelytől és az alma mátertől a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán végzett hallgatók, akik ezúttal is lovaskocsikkal vonultak végig a városon az egyetemig, majd a Festetics-kastélyig.

Keszthely-Keszthely sáros Keszthely, te vagy az oka mindennek... énekelték egyebek mellett ezúttal is a gazdász-nótát a hallgatók, miközben a lovaskocsikkal végighajtottak a kollégiumtól az egyetem főépületéig, keresztül a városon a több száz fős tömeget alkotó, ünneplőbe öltözött szülők, hozzátartozók és barátok sorfala között. Elöl az egyetem örökös primus magisterével, dr. Kölüs Gáborral gördült a kocsi, majd őt követte a következő kocsiban dr. Gaál Zoltán, az egyetem rektora és dr. Szabó Ferenc a keszthelyi kar dékánja. A kollégium után először az egyetem főépületének előadótermeitől, tanszékeitől búcsúztak a hallgatók, majd a Festetics-kastély parkjában palotással, ünnepi műsorral és természetesen az ilyenkor szokásos útravaló beszédekkel búcsúztatták őket az egyetem vezetői.
Dr. Czoma László, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója köszöntőjében szólt a 204 éves Georgikon jelentőségéről, s arról, Festetics György felismerte, hogy a mezőgazdaságnak szüksége van képzett szakemberekre, s ez késztette arra, hogy Európa első felsőfokú mezőgazdasági intézményét, a Georgikont életre hívja. Az évszázadok során az azóta már egyetemmé előlépett intézmény sok ezer képzett mezőgazdásszal gazdagította hazánkat. Dr. Gaál Zoltán, a Veszprémi Egyetem rektora a gazdászok örök optimizmusára hívta fel a végzős hallgatók figyelmét, s mint mondta, előre kell tekinteni, mindig a jövő felé, derűlátóan, s jókedvvel kell venni az akadályokat is. Dr. Szabó Ferenc, a Georgikon Kar dékánja az egyetem múltját idézve szólt a jelenről is. Hangsúlyozta, hogy a Georgikon számtalan megújulást, átalakítást ért meg, s mindig teljesítette feladatát. Így van ez ma is, amikor a hallgatók a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati tudást sajátíthatták el, s az intézmény – mint mindig – visszavárja az itt végzett diákjait, akár továbbképzésről, akár szakmai segítségnyújtásról legyen szó. A hallgatók nevében Horváth Beáta mondott búcsúzó szavakat, elköszönve az intézménytől, a tanároktól és az alsóbb évfolyamok hallgatóitól.
Ebben az évben az agrármérnöki szakon 82-en, a gazdasági agrármérnöki szakon 60-an, agrárkémikus agrármérnöki szakon pedig 22-en fejezték be tanulmányaikat, s készülnek az államvizsgákra, diplomáik megvédésére, hogy azután a mezőgazdaság avatott tudoraiként – pályán maradva – fellendítsék a hazai agráriumot. Ahogy a búcsúztató beszédekből kitűnt, rengeteg feladat vár a több mint 160 agrármérnökre.

vissza az elejére


Folytatás a Legfelsőbb Bíróságon

Egy hónappal ezelőtt beszámoltunk róla, hogy pert nyert a keszthelyi Önkormányzat a Zala megyei Önkormányzattal szemben. A per tárgya a megye 14.000.000 Ft-os követelése volt, amelyet három keszthelyi oktatási intézmény átadása miatt terjesztettek elő.

A Zala Megyei Bíróság alaptalannak találta a követelést és a keszthelyiek által előterjesztett jogi álláspontot találta megalapozottnak, és kötelezte a Zala megyei Önkormányzatot teljes perköltség viselésére.
Érdeklődésünkre dr. Iglódi Endrétől, ebben az ügyben a keszthelyi Önkormányzatot képviselő ügyvédtől megtudtuk, hogy a törvényes határidőn belül az ellenérdekű fél a jogorvoslati jogával élt. Így a végső döntést a fellebbezés miatt majd a Legfelsőbb Bíróság mondja ki a vitás ügyben.

vissza az elejére


Keszthely Expo 2001

Előtérben az építőipar

Az elmúlt héten pénteken délelőtt nyílt meg a gyenesdiási Liget Plaza parkolójában a Keszthely Expo 2001 Kiállítás és Vásár. Az ezúttal harmadik alkalommal megnyíló rendezvényt Szalai Annamária országgyűlési képviselő nyitotta meg, s mint mondta, a kizárólag magyar kis– és középvállalkozások számára ez kitűnő alkalom arra, hogy egymást is megismerjék.

Szalai Annamária a magyar építészet remek alkotásairól is szóltBeszédében az elmúlt tíz év kormányzatainak gazdaságfejlesztő politikájáról szólva kiemelte, hogy korábban a kis- és középvállalkozások nem kaptak kellő támogatást, s ezért a gazdasági növekedésből is kevésbé vehették ki részüket. A jelenlegi kormányzat ezen változtatandó, már megtette a kezdő lépéseket, hogy a vállalkozások bekapcsolódhassanak a gazdasági élet egészébe, s a Széchenyi-tervben erre külön lehetőség is adódik.
Hegedüs László, Keszthely alpolgármestere a helyszínválasztás kapcsán – a Keszthely Expo ezúttal Gyenesdiáson kapott helyet – szólt a regionalitás fontosságáról. A vásár egy térség vállalkozásainak összefogását jelképezi, s elég végignézni a kiállító standokat és a bemutatott termékeket, a minőség is önmagáért beszél.
Szalóky Jenő az egykori centralizált ipari vásárok kapcsán szólt arról, hogy a fővárosba kellett menni ahhoz, hogy az ország gazdasági állapotát megtekinthessük. Ma helyben vonul fel a látogatók és a szakemberek előtt Nyugat-Balaton térségének gazdasági tükre, átfogó képet adva a vállalkozói tevékenységek köréről, annak színvonaláról.
A megnyitót követően került sor a háromnapos, 70 kiállítót felvonultató vásár díjainak átadására. Keszthely város vásári díját Horváth József vállalkozó kapta az üveges és képkeretező standjáért, Gyenesdiás vásári díját pedig az Ankerbrot Magyarország Rt. nyerte el.

csgy

vissza az elejére


Internet kávézó

Európai információkkal

Az informatika terjedésével már egyre több embernek nyújt segítséget, eligazodást a világ dolgaiban az Internet, amely az ismeretanyagok fantasztikus tárházát kínálja. Az Európai Unióhoz való csatlakozásra készülve számos ismeretet szerezhetünk be most, a felkészülés időszakában, s ezt segítendő a keszthelyi Európai Információs Pont a közelmúltban „Internet kávézó”-ba invitálta az érdeklődőket.

Május 9-e Európa Napja, s ezt megelőzően szombaton, a megemlékezés sajátos formáját választotta a keszthelyi Európai Információs Pont. A kontinens országairól szóló, és számos ismeretanyagot nyújtó kiállítás mellett az Internet kávézó európai információkkal szolgált. Az ajánlott és választható témakörök: az uniós jogszabályok, az Európai Unió kibővülése, a kis– és középvállalkozások, környezetvédelem, kultúra, oktatás, ösztöndíjak, turizmus, információs társadalom voltak, hogy csak néhányat említsünk. E mellett multimédiás CD-ROM-okról megismerhették az érdeklődők Európa történelmét, kultúráját, de az uniós kérdésekben segítséget nyújtottak a videofilmek is. Az információs pont munkatársai számos, hasznos tudnivalóra hívták fel az érdeklődők figyelmét, és segítséget nyújtottak a világhálón való eligazodásban is, amelyhez külön tájékoztató füzetet is átvehettek a látogatók. Mint elmondták, a vártnál némileg kevesebb érdeklődő kereste fel az irodát, de ez inkább a szinte kánikulai időjárásnak, mint sem az érdektelenségnek köszönhető. A látogatók leginkább a külföldi ösztöndíj– és továbbtanulási lehetőségek iránt érdeklődtek, de számosan kértek segítséget az Internet világában való eligazodáshoz is.

vissza az elejére


Módosított alapító okiratok

A Zala Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén egyebek mellett négy intézményének alapító okiratának módosításáról is tárgyalt. Ebből két módosítás Keszthelyen lévő intézményeket is érint.

A Közgazdasági Szakközépiskola esetében az alapító okiratban változott a gazdálkodási jogkörre vonatkozó rendelkezés, azaz a vonatkozó kormányrendelet értelmében pontosításra került a jogkör megfogalmazása.
A Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet névváltoztatás miatt adott be a megyei közgyűléshez kérelmet. Az intézmény kérte, hogy felvehesse Asbóth Sándor nevét, aki Keszthely szülötteként részt vett az 1848-49-es Szabadságharcban, mint Kossuth Lajos szárnysegédje, az emigrációt követően pedig az amerikai polgárháborúban Lincoln elnök tábornokaként szerzett elévülhetetlen érdemeket. A polgárháborút követően az Egyesült Államok argentínai nagykövete volt. Szülőháza falán emléktábla őrzi a város nagy szülöttének emlékét.
A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének véleményezése kitér arra is, hogy Asbóth Sándor édesapja a Georgikon igazgatójaként elismert oktató és szakíró volt. A névválasztásról elismeréssel szólva javasolták azt a megyei közgyűlésnek, amely egyértelműen döntött a névváltoztatásról. Így július 1-jei határidővel a keszthelyi intézmény neve: „Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium”-ra változott.

vissza az elejére


Mégsem csatlakoznak

Tavaly októberben a hévízi önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött: csatlakozik a Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht-hez kétszázezer forint alaptőkével. A döntés 2001. január elsejét jelölte meg a csatlakozás dátumául. A legutóbbi ülésen azonban ismét a testület elé került a kapcsolódás kérdése. A képviselők közül ugyanis többen felvetették: az eltelt időben a kht. részéről semmiféle jelzés nem érkezett Hévíz felé a döntéssel kapcsolatban, pontosabban annyi, hogy a kht. tájékoztatást adott: a csatlakozás 46.000 forint járulékos költséget jelentene Hévíz számára. Ezt a város elfogadta, ám arról, hogy a kht. alapító tagjai közé ezzel felvették-e, nem érkezett semmi jelzés. Miután Hévíz sürgető kérdéseire sem kapott választ a csatlakozás időpontját, illetve a közös munkát illetően, a képviselő-testület úgy döntött a májusi ülésén: visszavonja a kht-hez való kapcsolódás kérését. 

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online