Őszi virágosítás – többletköltséggel

Gyorsul a munka

Megemlékezés Hévízen

Együttműködnek

Az első találkozás


Fenntartói hozzájárulások

Őszi virágosítás – többletköltséggel

Az önkormányzat soron kívüli ülést tartott a szeptember 10-ei folytatólagos ülését követően, mivel záros határidejű pályázatok benyújtásához szükség volt a testület döntésére is.
Az Informatikai Kormánybiztosság a Széchenyi-terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Programja keretében pályázatokat hirdetett, melyek célja a programban közreműködő oktatási, közművelődési intézmények számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztése, s a tevékenységbe bekapcsolódó szakemberek továbbképzése, díjazása.

.A Balaton partján is pompáztak a virágok.Az Egry József Általános Iskola „A felnőttek képzésében szerepet vállaló intézmények támogatása” című pályázathoz kérte a testület támogatását, míg a Fejér György Városi Könyvtár. Az információs társadalom megvalósításában közreműködő közművelődési könyvtárak támogatását pályázta meg. 
A város közterületein még napjainkban is folyik az őszi virágosítás, a Fő téren már elkészültek a VÜZ Kft. munkatársai a virágok kiültetésével. Az őszi virágosítás többletköltségei kapcsán a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztálya külső szakértők bevonásával felülvizsgáltatta a feladat költségigényét, s e szerint a virágok négyzetméterre szánt darabszámának csökkentésével mérsékelhetőnek tartották az összeget. Mivel a nyár során eddig még soha nem látott virágpompában virítottak a közterületek, a testület úgy döntött, hogy az őszi virágosítás – beleértve a kővázákat is – kétnyári virágok ültetésével történjen meg. Az ehhez szükséges több mint 3 millió forintot a hó– és síkosságmentesítés költségelőirányzatából biztosítják, némi pénzügyi átcsoportosítással a költségvetésben.
Ugyancsak döntés született a köztisztviselők és a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára kiírt pályázati lehetőségről, amely az otthoni számítógép használatot, Internet-hozzáférést és a távoktatást teszi lehetővé. Amíg a köztisztviselőknek és munkáltatóiknak nem kell önrészt biztosítani a pályázathoz, addig a pedagógusok esetében a munkáltatónak, vagy az intézmény fenntartójának a konfigurációtól függően 25, illetve 50 százalékos saját erőt kell biztosítani. A 10 önkormányzati intézmény közül 5-ből érkezett igény, s 13 számítógépre adtak be pályázatot. Az ehhez szükséges 25 százalékos önrész, 812.500 forint a jövő évi költségvetésbe céltartalékként kerül beépítésre.
Ismét visszatért egy, az előző ülésen tárgyalt téma, a Sopron utca – Csapás utca (BEFAG tömb) szabályozási terve és helyi építési szabályzatának kezdeményezése. Az előző ülésen éppen a lakossági kezdeményezés okán zárkózott el a testület a terv módosításától, időközben azonban a két érdekelt fél újabb egyeztetését követően olyan kölcsönös előnyöket biztosító kompromisszum született, amelyből vélhető, hogy a lakosság a későbbiekben sem emel kifogást a tervek módosítása miatt. Erről a Kiskeszthelyért Egyesület nevében Szabó Dénesnének, az egyesület elnökének aláírásával egy nyilatkozatot is eljuttattak az önkormányzathoz. A képviselő-testület a korábbi elutasító határozatát hatályon kívül helyezve döntött a szabályozási terv módosításáról.
Az ülés során került bejelentésre, hogy megalakult a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének Keszthelyi Területi Szervezete, amelyet 19 alapító testnevelőtanár hozott létre, s a bejelentés időpontjában már 30-ra nőtt a tagok száma. A keszthelyi szervezet elnökéül Bujáki Tibort, a VSZK tanárát választották meg.

vissza az elejére


A szezonra lesz színháza Keszthelynek

Gyorsul a munka

A hónap első hetében Keszthely polgármestere, dr. Szabó Imre hívta eszmecserére azokat a szakembereket, akik a színház építésének további fázisaiban, s majdani működtetésében érintettek lehetnek egyebek mellett a színházi és a konferenciaturizmus szervezése, működtetése terén.

A város képviselő-testülete e hónap végén tárgyal Bubla Zoltán, a városfejlesztési bizottság elnökének előterjesztésében az építés további fázisainak költségkihatásairól, amelyek a város jövő évi költségvetésébe kerülnek majd beépítésre, s áttekintik a várható forráskiegészítő pályázati és egyéb lehetőségeket is. A beruházás túl van az építkezés kezdetekor még nem látható és tervezhető többletmunkák feltárásán, amely a korabeli tervek hiánya miatt számos meglepetéssel és többletköltséggel szolgált. A hónap közepére befejeződik a Fő téri homlokzat vakolása, s elkészül a tető fedése és bádogozása is. Ugyancsak elkészül a Horváth Ép Kft. felajánlása által a külső közművek kiépítése, amelynek köszönhetően sokmilliós költségtöbblettől mentesül a város. A beruházás eddigi költségeiről, s a várható további feladatokról is tájékozódhatnak majd a képviselők, s mindez fontos annál is inkább, mert a tervezett átadásig már csupán 7 hónap van hátra. A meghívott szakemberek nem csak a belsőépítészeti megoldásokhoz, a berendezések kiválasztásához, hanem azok működtetési és finanszírozási körülményeihez is jó néhány praktikus tanáccsal szolgáltak. Ugyancsak készül a majdani üzemeltető, a GKMK által a következő évad programterveinek összeállítása, különös tekintettel a jövő évi Helikoni ünnepségekre, a Balaton Fesztiválra, s a pünkösdi Város Napja programjaira. A Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht. más szakemberek bevonásával készíti a marketing-terveket, s mindehhez számos javaslatot adtak az összejövetelen résztvevő színházi és idegenforgalmi szakemberek. 
A színház építésének folyamatosságát nagyban elősegítő koordinációs megbeszélések e hónap végén tovább folytatódnak.

vissza az elejére


Megemlékezés Hévízen

Matuz István emlékezik.

Október 5-én rendezték meg Hévízen az aradi vértanúk emléke előtt tisztelgő kegyeleti megemlékezést, amelyre a dr. Moll Károly téri 1848-as emlékműnél került sor. Az eseményen Matuz István ezredes, a Magyar Honvédség Tapolcai Kiképzőközpontjának parancsnoka mondott ünnepi beszédet, majd a város vezetése, az intézmények, a pártok és a civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút a vértanúk emlékére az emlékműnél.

vissza az elejére


Az egyetemmel és a kertvárossal

Együttműködnek

A Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar dékánja, dr. Szabó Ferenc kezdeményezte Keszthely város önkormányzatánál, s dr. Szabó Imre polgármesternél az intézmény és a város közötti együttműködési megállapodás létrehozását.

Mivel a Karon dolgozók többsége egyben Keszthely polgára is, s e városban fejti ki szakmai, közéleti tevékenységét, ezért indokolt lenne, ha a város vezetésével kialakult jó kapcsolatokat egy együttműködési megállapodás formájában tovább erősítenék. A megállapodás célul tűzi ki, hogy az eddiginél nyitottabb és hatékonyabb információ csere, határozottabb kapcsolattartás jöjjön létre a két fél között. A konkrét megállapodás kitér a tudományos életre, a kulturális, sport és egyéb tevékenységekre, valamint arra, hogy az összehangolt fejlesztési elképzeléseket lehetőleg közösen valósítják meg. A kapcsolattartás felelőseinek kijelölése mellett megteremtik annak szakmai, technikai feltételeit, s évente tartanak a vezetői szintű megbeszélés mellett közös kari tanácsi és önkormányzati ülést is.
A másik együttműködési megállapodást a márciusban megújult Keszthely – Kertvárosért Egyesülettel kötötte az önkormányzat. A civil szervezet vezetése kidolgozta az egyesület alapszabályát, amelyben az együttműködés konkrét szándékát is rögzítették. Az egyesület vezetése a megállapodással is hatékonyabbá kívánja tenni a város és a városrész kapcsolatát, úgy információ csere, mint az egymás kölcsönös segítése terén. A képviselők többsége az eredeti szöveg némi módosítását követően felhatalmazta a polgármestert a megállapodások aláírására.

vissza az elejére


Az első találkozás

A nyugdíjasok hónapja alkalmából október 9-én a keszthelyi városháza dísztermében különös, eddig még soha nem volt találkozóra került sor.
A keszthelyi városi élet hajdani irányítóit, az egykori tanács ma már nyugállomány-ban lévő alkalmazottjait hívta meg a mostani városvezetés. Az ötletadó Vincze Józsefné dr. Keszthely jegyzője volt, aki maga is részt vett a rendezvényen. A jegyzőasszony szólt a közigazgatási pálya fejlődéséről, a tanácsi korszak jellemzőiről s arról, hogy ahhoz képest mennyiben más a feladatuk a mostani munkatársaknak, illetve mennyiben kell, esetleg érdemes követni tapasztaltabb elődeiket.
Dr. Szabó Imre polgármester méltatta azok munkáját, akik valaha a város szolgálatában álltak. Köszöntőjében hangsúlyozta: régi adósságot törleszt most a város vezetése volt dolgozóival szemben. Sajnálattal állapította meg, hogy még ma sem örvendhetnek megfelelő megbecsülésnek a köztisztviselők.
A 38 meghívott nyugdíjas hivatali dolgozó közül mintegy harmincan vettek részt az ünneplésen, akiknek ajándékcsomaggal kedveskedtek.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online