A Balaton Régió jövőjéért

Újévi fogadás Keszthelyen

Kiemelkedő munkáért


10 év alatt 100 milliárd 

A Balaton Régió jövőjéért

A Gazdasági Minisztérium még az elmúlt év végén nyilvánosság elé tárta a Balaton Régió 10 éves gazdaságfejlesztési programját, amely 10 év alatt 100 milliárd forint költségvetési forrással számol.

A program stratégiai célja, hogy a Balaton Régió tíz éven belül Európa versenyképes, minőségi turisztikai térségévé váljon. Oldódjon a térség egyoldalú gazdasági szerkezete, és megteremtődjenek egy új, több lábon álló gazdasági szerkezet alapjai, továbbá, hogy számottevően javuljon a vállalkozások helyzete és a helyi lakosság életszínvonala. 
A program további céljai közt szerepel a régió fejlődését gátló elérhetőség javítása, a turisztikai kínálat szélesítése, a szezon elnyújtása, az igényesebb, többet költő célcsoportok megnyerése, azaz, a minőségi turizmus fejlesztése. Ennek érdekében is fontos a térség gazdasági szerkezetének bővítése, új, tudásalapú gazdasági ágazatok letelepítése, illetve a letelepítéshez szükséges feltételek megteremtése. Mindezekre tekintettel a tízéves gazdaságfejlesztési program négy alprogramot foglal magában: – az elérhetőség javítása, – minőségi turizmus fejlesztése, – a tudásalapú gazdaság fejlesztése, – az életminőség javítása. 
Ezeknek a céloknak az eléréséhez – a súlyponti elemek fejlesztésében és a fejlesztés előtt álló akadályok elhárításában – nem nélkülözhető az állam szerepvállalása. A gazdaságfejlesztési program azokra a programelemekre koncentrál, amelyeknek a megvalósítása már meghaladja a régió, az önkormányzatok és a vállalkozói szektor lehetőségeit, erőforrásait. Az állami szerepvállalásnak további szempontja, hogy a program elemei húzóhatást fejtsenek ki a régió egészére. A döntően vállalkozói típusú fejlesztéseknél a tízéves gazdaságfejlesztési program minden, központi költségvetésből származó 1 forintja további 3,2 forint vállalkozói, önkormányzati és európai uniós forrás bevonására ad alkalmat. 
Az elérhetőség szempontjából legfontosabb a regionális repülőterek fejlesztése, így Sármellék mellett Siófok-Kiliti, Szentkirályszabadja és Tapolca. Az országon belüli elérhetőséget az autópálya fejlesztési program javíthatja. 
A minőségi turizmus fejlesztése terén a szezon kiterjesztésére való törekvés és a központi vonzerők megteremtése mellett az egészségturizmus, a konferenciaturizmus, a magas színvonalú szálláshelyek, a vitorlás, a lovas, valamint a golfturizmus jelenthet az eddiginél nagyobb vonzerőt.
A tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez fontos a letelepedéshez, a kifejlődéshez szükséges feltételek megteremtése. Ehhez szükség van a tudásbázis intézményi rendszerének megteremtésére, a térség ökológiai viszonyaival összhangban lévő tudás-intenzív ágazatok letelepítésére, valamint a lakosság és a vállalkozások fogadókészségének javítására.
Az életminőség javítása terén fontos, hogy a régió népességmegtartó képességét erősítsék az épített környezet védelmével, bérlakások és nyugdíjasházak építésével. 

vissza az elejére


Az eredmények biztatóak lehetnek

Újévi fogadás Keszthelyen

Dr. Szabó Imre, Keszthely polgármestere az elmúlt pénteken délben újévi fogadáson köszöntötte a város intézményeinek, hivatalainak, szervezeteinek, s a város meghatározó vállalkozásainak vezetőit. A Helikon Kastélymúzeum tükörtermében megrendezett fogadáson a polgármester köszöntő szavai előtt Pintér Judit, a Festetics György Zeneiskola növendéke adott műsort dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna zongorakíséretével.

A megjelenteken keresztül a város lakosságának is szóló köszöntőjét e szavakkal kezdte dr. Szabó Imre: – Tisztelt hölgyeim és uraim, csak néhány napja, hogy – merem remélni, mindannyian – vidám, kedélyes jókedvvel elbúcsúztattuk az óesztendőt és üdvözöltük az újat. Ilyenkor óhatatlan, hogy az ember több-kevesebb időt ne szánjon arra, gondoljon arra, mit hagyott maga mögött és mi vár rá. 
Mint mondta, az ünnepélyes pillanatok nem alkalmasak a mérleg készítésére, majd így folytatta: – Egy rendkívüli esztendő volt a 2001-es, hiszen új évezredet kezdett meg a Föld emberisége, s nagy reményekkel indultak az új esztendő elé. Sajnos szeptemberben bekövetkezett egy olyan brutális, értelmetlen tragédia, ami az egész világot megrázta. Mi magyarok, a mi kis országunk sem mondhatja el, hogy érintetlen ezen esemény kapcsán. Szűkebb régióban gondolkodva Európa talán egy kicsit közelebb került hozzánk, országunk is szép eredményeket ért el, és nyilván gondokkal is küzdött. Még szűkebb régiónkban, a Balaton Régiót tekintve azt hiszem, kiemelkedő esztendőt zártunk. Soha nem látott összegű támogatás jutott el ebbe a régióba, és merjük remélni, hogy ez a folyamat folytatódik, biztosítva a dinamikus további fejlődés lehetőségét. Itt a nyugat-balatoni térségben talán a települések és mi emberek is egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz. Úgy gondolom, az elmúlt esztendőben gondjaink ellenére is elértünk olyan eredményeket, amelyek bíztatóak lehetnek a jövő tekintetében. Mi is áll előttünk? Nem egy könnyű esztendő, hiszen minden nagyon nehéznek tűnik, ami új és előttünk áll. Ezt talán egy kicsit súlyosbítja az is, hogy egy olyan évnek nézünk elébe, amelyben választások lesznek, s a dolgok logikájából fakadóan ez az esemény is inkább arra alkalmas, hogy elválasszon bennünket egymástól, mintsem, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Mégis, úgy gondolom, hogy optimista módon, reménykedve kell néznünk ez elé az esztendő elé is. Miben reménykedhetünk? Elsősorban önmagunkban, abban, hogy mindannyian képesek leszünk jó szándékúak lenni, képesek leszünk belátóak, megértőek, türelmesek lenni másokkal szemben, és akkor nem csak a saját sorsunk lesz könnyebb, hanem embertársainké is. Mi kell ahhoz, hogy ezek a remények valóra váljanak? Elhatározottság, eltökéltség, kitartás és némi erő is. Miből meríthetünk erőt? Úgy gondolom, leginkább abból, ha azokra gondolunk, akik legközelebb állnak hozzánk, családtagjainkra, akikért tenni, dolgozni kell. Ha azokra gondolunk, akik – kinek-kinek a maga posztján – a felelősségteljes megbízást adták, hogy minél inkább megfelelhessünk az elvárásoknak. Ha a fiatal tehetségekre gondolunk, akikkel szemben kötelezettségeink is vannak. S ha útmutatást, irányt keresünk a hétköznapjainkban, ki-ki hite szerint fölfelé tekintve – bízom benne – meg is kapják azt. Én ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánok kedves mindannyiuknak nagyon sok közösen megélt sikert az új esztendőben, megköszönve mindenkinek a közreműködését mindazokban az eredményekben, amelyeket csak nagyon érintőlegesen említettem, legyen szó országos, nemzetközi, regionális, vagy városi eredményekről. És ez alkalommal is hadd kérjem mindannyiuk támogatását a jövőt tekintve abban a vonatkozásban is, hogy a mi szeretett kis városunk Keszthely minél dinamikusabban, minél kevesebb probléma mentén fejlődhessen.
A polgármester és a jelenlévők az elhangzottakra ürítették poharaikat, majd a köszöntőt követően a polgármester állófogadáson látta vendégül a közel 200 meghívottat.

vissza az elejére


Kitüntetések és elismerések

Kiemelkedő munkáért

Tallér János a kitüntetettek nevében mond köszönetet.A keszthelyi képviselő-testület december 20-i soros ülése ünnepi pillanatokkal kezdődött, dr. Szabó Imre polgármester önkormányzati alapítású elismeréseket adott át több személynek.
Keszthely Város Önkormányzatának képviselő-testülete a város érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül Kendeh Gusztávné zenetanárnak a „Keszthely Városért” kitüntető címet adományozta. Kendeh Gusztávné 1968. óta zenetanár a városban, s több kórus vezető karnagyaként is dolgozott. A Festetics Kastély Helikon Kórusát az alapítás óta, azaz 14 éve vezeti. A kórus a vezetése által nyerte el a Fesztiválkórus címet, s a megyei közgyűlés Közművelődési Nívódíját. Évek óta fő szervezője a Helikoni Ünnepségek kórus kategóriájának, s alapító tagja a karnagyok klubjának. A Festetics György Zeneiskola tanáraként lelkiismeretes és magas színvonalon végzett zenetanári munkával járul hozzá, hogy a gyermekek az oktatása révén zenét szerető, művelő és értő emberekké váljanak.
Keszthely Város ezüstérmét vehette át Tallér János aranykoszorús asztalosmester, egyebek mellett a polgármesteri hivatal dísztermében lévő zászlótartó igényes és színvonalas kivitelezéséért. Ugyancsak ezüstérmet kapott Hidasi Ágnes tűzzománc-készítő, Keszthely város tűzzománc címerének elkészítéséért. A város bronzérmét Marton Ákos főépítész kapta, a zászlótartó igényes terveinek elkészítéséért. 

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online