Művese állomás Keszthelyen

Biztos gazdálkodást ígér

Lesz újabb kisvonat?

Manninger Jenő bemutatkozott

Medgyessy Péter Keszthelyen


Művese állomás Keszthelyen

Az elmúlt év novemberében nyitotta meg kapuit a keszthelyi Városi Kórházon belül az új művese állomás, amely a Gambro Egészségügyi Kft. beruházásában készült. Az önkormányzattal kötött szerződés aláírását követően alig nyolc hónap kellett ahhoz, hogy berendezéseivel együtt elkészüljön a dialízis központ, melynek területén még nephrologia szakambulancia is működik. A megye legkorszerűbb, mintegy 600 négyzetméter hasznos alapterületű egészségügyi intézményében 11 kezelőhelyen láthatják el a térségben élő vesebetegeket. Ez a Gambro cég 10. művese állomása Magyarországon, s az első közvetlenül a Balaton partján. Az intézmény jóvoltából a Keszthelyen és környékén élő betegeknek nem kell annyit utazniuk, mint korábban, eddig ugyanis Zalaegerszegen történt annak a 16 betegnek az ellátása, akiket átvettek, ám jelenleg 19 beteg ellátását végzik. Jelentőséggel bír az állomás abból a szempontból is, hogy a hazánkba, s elsősorban Keszthelyre, Hévízre látogató külföldi betegek itt ugyanazt a magas szintű ellátást kaphatják meg, amelyet odahaza megszoktak. Korlátolt számban még az elhelyezésük is biztosított, a kialakított apartmanokban. 

vissza az elejére


Keszthely 2002. évi költségvetése

Biztos gazdálkodást ígér

A február közepén tartott ülésén Keszthely önkormányzata elfogadta a város idei költségvetését, amely a vélemények szerint az eddigi legjobb gazdálkodást biztosítja majd. A kötelezően ellátandó feladatok mellett az önként vállaltakra is jut forrás, s a pozitív változás annak köszönhető, hogy az eddigi vagyonfelélési gyakorlat helyett a vagyon újrahasznosításával jelentősen több forráslehetősége van a városnak. Ám azért néhány dolog így is kikerült a költségvetésből.

A jelentősebb viták nélkül elfogadott költségvetésnek köszönhetően számos fontos fejlesztési terv is megvalósításra kerülhet az év során, így egyebek mellett a Vendéglátóipari Szakközépiskola tetőtér-beépítése, a Helikon strand fejlesztése, a védett vadgesztenyesor megmentése, igaz, az esetek többségében pályázati források igénybevételével. A költségvetés 6,9 milliárd forint bevétellel számol, s a bevétel és a kiadási oldal egyenlegét a közel 350 millió forint likviditási hitel felvétele biztosítja. 
A céltartalék keretéből a Városi Kórház infrastruktúra átalakítására 55 millió forintot, az oktatási intézmények taneszköz fejlesztésére és pályázati önrészre közel 120 millió forintot fordít az önkormányzat. Ugyancsak ez a keret biztosít szociális és szociális bérlakás építésére 30-30 millió forintot, Keszthely-Hévíz részletes szabályozási tervére 10 millió forintot, s a színház eszközbeszerzésére 36 millió forintot. A képviselő-testület állandó bizottságai ez évben is rendelkeznek saját hatáskörben felhasználható összegekkel, amelyeket – a bizottságok feladatköréből adódóan – kulturális, oktatási, városüzemeltetési, turizmus minőségfejlesztési és szociális feladatokra fordíthatnak.
A költségvetésből jelenleg ugyan kikerült egy közel 30 millió forintos tétel, amely néhány közintézmény felújításának, karbantartásának költségkeret-biztosítása, ám a bevételek, az ingatlanhasznosítások pozitív alakulása esetén ezek megvalósítására is sort kerít Keszthely önkormányzata – legkésőbb a jövő évben. A Zala Volán 11 millió forintnyi helyi adófizetési kötelezettségéből – annak befizetését követően – az összeg 30 százalékával további támogatást nyújt a Zala Volánnak, a fennmaradó összegből pedig 5 millió forintot fordítanak a Vajda János Gimnázium külső tatarozására, 2,5 millió forintot pedig a Nevelési Tanácsadó épület-felújítására. Bizonyára sok szabálytalanul parkoló autós örül első hallásra annak, hogy az önkormányzat nem biztosít költségkeretet a kerékbilincsek alkalmazására. A kerékbilincsek használatának járulékos költségei, két személy munkába állítása, a személyi és egyéb juttatások, a járulékok, a telefon és egyéb költségek, valamint az eljáráshoz szükséges eszközök összességében megközelítik az 5,3 millió forintot, ugyanakkor a reálisan tervezhető bevétel csupán 2 millió forint. Kerékbilincs tehát a könnyen levonható mérleg okán nem lesz, ám a büntetéseket bilincsek nélkül is behajtják majd az arra illetékesek.

vissza az elejére


Még nincs döntés

Lesz újabb kisvonat?

Még mindig nincs egyértelmű döntés arról, hogy Hévíz önkormányzata engedélyezi-e újabb Dottó kisvonatok indítását a városon belül. A kérdés számos alkalommal került már a testület elé, ám a képviselők hol azt az álláspontot fogalmazták meg, hogy addig nem indítható újabb szerelvény, amíg az autóbusz-pályaudvar ki nem költözik jelenlegi helyéről, hol visszavonták ezt az állásfoglalást, úgy azonban, hogy újabb megoldási javaslattal nem álltak elő.

Legutóbb tavaly decemberben vonta vissza a testület azt a határozatát, amely a buszpályaudvar költözése esetén engedélyezné újabb vonat indítását. Állást azonban nem foglalt abban a kérdésben: mi legyen az indítani kívánt szerelvények sorsa. A január végi ülésen így ismét testület elé került az ügy. Köztudott, hogy Hévíz útjait jelenleg egy kis szerelvény rója; ennek üzemeltetője egy újabb vonat beállítását is szeretné, de ilyen igénnyel lépett fel egy másik társaság is. A két társaság igyekszik kicsikarni a testülettől valamilyen döntést, a képviselők azonban képtelenek választani a két kérelmező között. Vannak, akik az eddigi dottós társaságnak engedélyeznének még egy szerelvényt beállítani, vannak, akik az új társaság vonatát látnák szívesebben az utcákon. Miután a szavazati arány minden esetben ötven-ötven százalék, döntés nincs. Most sem született határozat, pontosan ezen ok miatt. 
Így tehát a tulajdonosok ügye nem zárult le, egészen biztos, hogy még legalább egy ülésen szóba kerül a Dottók sorsa, és az is biztos, hogy addig a mostani szerelvény uralja a terepet a városban. Ha pedig akkor sem születik döntés...

vissza az elejére


A Fidesz-MDF megkezdte a kampányát

Manninger Jenő bemutatkozott

Az elmúlt hét szombatján a Balatoni Múzeum aulájában tartotta a Fidesz–MDF a kampánynyitó rendezvényét, amelyen bemutatkozott a választópolgároknak Manninger Jenő a Fidesz-MDF Zala megye 3. számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje.

Szalai Annamária az elmúlt 10 év változásairól szólt.Hegedüs László köszöntőjét követően Szalai Annamária országgyűlési képviselő, a Fidesz megyei elnöke az elmúlt 10 év politikai változásairól szólt, majd az elmúlt négy évben megvalósult eredményekről számolt be. A térség beruházásai közül kiemelte a termálturizmus kormányzati támogatását, amelynek köszönhetően számos új fürdő nyílt meg, s a közeljövőben várható több fejlesztés avatása is. Mint mondta, első alkalom lesz a hazai választások sorában, hogy a választópolgárok a kormány tettei alapján dönthetnek.
Manninger Jenő beszédében szólt arról, hogy most van esélye arra a kormánynak, hogy folytathassa az elmúlt négy évben megkezdett munkáját, hiszen a Fidesz kampánya valójában négy évvel ezelőtt kezdődött. Hangsúlyozta, hogy a kampányban nem a pártok programjai versenyeznek, hiszen csak emlékezni kell arra, ki mit tett és kinek milyen hitelesek az ígéretei. A közelmúltban létrejött polgári szövetséggel jelentősen megnőtt a Fidesz esélye arra, hogy a választásokból ismét győztesen kerüljön ki. Keszthelyen és a térségben hosszú tárgyalásokat követően szintén megvalósult ez a szövetség, s ennek az összefogásnak is köszönhetően valósult meg számos terv. Manninger Jenő a Fidesz kongresszuson elhangzott mondatot idézve szólt arról, hogy a mostani választásokon talán utoljára kell megküzdeni a múlt erőivel, hiszen az ellenzék indulatokat szító, a kormányt lejáratni kívánó kampánya már hónapokkal ezelőtt elkezdődött. A képviselőjelölt a Fidesz programján kívül szólt a térségben már megvalósított és jelenleg folyamatban lévő beruházásokról, a Széchenyi-terv által támogatott projektekről. A kampánynyitó zárórészeként számos hozzászólás hangzott el, s az érintettek válaszoltak a megjelentek kérdéseire is.

vissza az elejére


Tisztességes parlamenti kontroll kell

Medgyessy Péter Keszthelyen

Országjáró kampánykörútjának zalai részeként Medgyessy Péter, az MSZP miniszterelnök-jelöltje hétfőn a déli órákat töltötte Keszthelyen, ahol a párt helyi vezetői és Veér Miklós országgyűlési képviselőjelölt társaságában tett sétát a város központjában. A sétáló utcán meglehetősen nagy tömeg várta a miniszterelnök-jelöltet, akit számosan megszólítottak, s kísérték a GKMK előtt felállított emelvényig. 

Medgyessy Péter Veér Miklós társaságában.Veér Miklós köszöntőjét követően Medgyessy Péter beszédében vázolta az MSZP programját, sorolva az egészségügyben, az oktatásban, a munkahelyteremtésben sűrgősen megoldandó gondokat, s külön kitért a nyugdíjasok gondjainak sürgető megoldására, a szociális problémák felszámolására. Beszédét követően számosan dedikáltatták az MSZP „Egyetértésben a nemzettel” című kiadványát. Ezt követően a Gösser söröző vadásztermében tartott sajtótájékoztatóján Medgyessy Péter szólt arról, hogy a párt a szolgáltató, az esélyteremtő államot kívánja megvalósítani, ilyen elvek alapján dolgozták ki a programjukat, s az országjáró körútjának a célja ennek a programnak a megismertetése. Mivel a találkozásokon felvetődött kérdések sorában mindenhol az egészségügy és a szociálpolitika szerepelt az első helyen, ezért Keszthelyen jelentette be az MSZP-s kormány egészségügyi és szociális tárcájának miniszteri székének várományosát dr. Csehák Judit személyében. Csehák Judit elmondta, hogy hívó szó volt számára a szocialisták jóléti rendszerváltást hirdető politikája. Feladatának érzi, hogy ebben az országban senki ne legyen szegényebb azért mert beteg, és senki ne lehessen betegebb azért, mert szegény. Az ország gazdagodása önmagában nem oldja meg a szociális problémákat, s a fellelhető különbségeknek nem szabad megmaradnia. A segélyek nem jelenthetik a megoldást, esélyt kell teremteni az aktív élethez, s át kell konvertálni a munkához való jogot.
Medgyessy Péter országjáró körútját ezt követően Nagykanizsán, majd Zalaegerszegen folytatta.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online