Tisztelt választópolgárok!


Tisztelt választópolgárok!

A Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja Egyesületet 8 éve hoztuk létre azzal a céllal, hogy elősegítsük a gazdasági és közösségi élet fejlődését Keszthelyen és térségében.

Az eltelt évek alatt a KTVK kezdeményezésére és támogatásával számos fontos dolog valósult meg városunkban. Mi kezdeményeztük a Balaton Színház újjáépítését, támogattuk a Városi Kórház gyermekosztályán a rehabilitációs részleg létrehozását, megalapítottuk és működtetjük a Helikon Rádiót. Ezeken túl számos városi rendezvényt, gyermekcsoportot, civil szervezetet támogattunk.
Négy évvel ezelőtt felismertük, hogy a helyi közélet és a várospolitika nem lehet csak a pártok belügye. Ez a választás számunkra bebizonyította, hogy a választópolgárok véleménye szerint a nagy pártok jelöltjei tudják legjobban – arra alkalmas – polgármesterként a város érdekeit képviselni. A KTVK Egyesület a fentieket megértve az idei választáson nem állít polgármesterjelöltet. Minden tagunk, minden egyéni jelöltünk szíve és meggyőződése szerint szavaz a polgármesterjelöltre, és ezt kérjük az egyéni jelöltjeinkre szavazóktól is.
Azt szeretnénk, ha a képviselő-testület ülései nem politikai csaták színtere lenne, s ehhez szükség van a civil szervezetek képviseletére is. Jelöltjeink már bizonyítottak a gazdasági, kulturális és a közélet porondján is. Olyan személyek, akik képesek lesznek arra, hogy megválasztásuk esetén a képviselő-testületben értelmes, a város fejlődését segítő, a lakosság érdekeit is figyelembevevő kezdeményezések megvalósításán dolgozzanak. 
Az egyéni képviselő jelöltjeink közös programjának célja, Keszthely gazdasági helyzetének javítása, mert erre lehet alapozni minden további tervet. Ennek érdekében:
– Szeretnénk kihasználni az Európai Unióhoz való csatlakozás kínálta pályázati, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv lehetőségeit.
– Jobb és hatékonyabb párbeszédet kívánunk folytatni a helyi gazdaság, a civil szervezetek és a választókörzetek képviselőivel.
– Intenzívebb diplomáciai kapcsolatot kívánunk kiépíteni az országos, a régiós, a megyei és a térségi intézményekkel és szervezetekkel.
– El kívánjuk érni, hogy a Polgármesteri Hivatal rendelje alá minden tevékenységét az önkormányzati munkának és a lakosság érdekeinek.
Céljaink megvalósítása érdekében városi kompenzációs listát és megyei önkormányzati listát is állítottunk. 
A városi lista névsora: Nádler József, Bubla Zoltán, Pál Ferenc, Czédula Tibor, Farkas Attila és Szabó Kálmán.
A megyei lista névsora: Dr. Kovács István, Bubla Zoltán, Nádler József, dr. Károlyi György, Laza Mihály, Pál Ferenc.

A Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja Egyesület és képviselőjelöltjei előre is köszönik Keszthely 
lakosságának a bizalmát.

vissza az elejére


1. sz. választókerület

Pál Károly

1957-ben születtem Keszthelyen, s itt végeztem a VSzK-ban 1975-ben. 1973 óta vagyok keszthelyi lakos, nős vagyok, egy gyermekünk van. Több évig dolgoztam Keszthelyen felszolgálóként, szerződéses üzletvezetőként. Jelenleg az általam alapított Pál Kft. ügyvezető igazgatója vagyok. Saját életem, munkám alapján hiszek abban, hogy Keszthely életét gazdaságilag is fellendíthetnék olyan beruházások, amelyek a munkalehetőség biztosítása mellett a vendégek számára is vonzóak lehetnek. A választókörzetemben működő civil szervezetek, így a Helikon Liget Egyesület elképzeléseit is magaménak érzem. E térségben sürgős megoldást kell találni a volt ládagyártól a Helikon strandig terjedő partszakasz rendbetételére, fejlesztésére. Fontos életre kelteni a Halászcsárdát, visszaadni egykori rangját. Át kell gondolni a Volán telep jövőjét, a városon kívülre telepítésének lehetőségét, hogy az állomás és a park környékének köztisztaságára, a térség zöldterületeinek ápolására nagyobb figyelmet fordíthasson a város. 

vissza az elejére


2. sz. választókerület

Bubla Zoltán

1949-ben születtem Szentesen. A debreceni Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán 1970-ben szereztem diplomát. 29 éve élek Keszthelyen, s közel 22 esztendeig dolgoztam a városházán: műszaki osztályvezető, majd főépítész munkakörben. 1995-től saját, családi cégemben tevékenykedem, ez időtől vagyok térségmenedzsere a Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulásnak. 
1998-ban a KTVK listájáról kerültem a testületbe, a városfejlesztési bizottság elnökeként, közben 3 és fél évig a színház-team vezetőjeként működtem, s így sikerült elindítani a továbblépést előkészítő számos folyamatot. Megválasztásom esetére választókerületem sajátosságaihoz kapcsolódva szükségesnek látom a kommunális szolgáltatások továbbfejlesztését (gázmotoros távhő, szelektív hulladékgyűjtés, parkosítás), az utak, járdák javítását, fejlesztését, még következetesebb, rendszerelvű munkát, a fejlesztések gyorsítását, a sikeres pályázatok bővítését és eredményesebb gazdálkodást szorgalmazok Keszthely új önkormányzati testületében.


3. sz. választókerület

Dr. Boldizsár Erzsébet

1959-ben születtem Kaposváron. 22 éve lakom Keszthelyen, két gyermekem van, Esztella 18 éves, egyetemista, Gábor 16 éves, a Vajda János Gimnázium tanulója. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát 1983-ban, majd 13 évig gyermekorvosként dolgoztam a keszthelyi kórházban. Jelenleg a város II. számú gyermekkörzetében vagyok vállalkozó házi gyermekorvos. Munkámból eredően közvetlen tapasztalataim vannak az egészségügy helyi gondjairól is. A klub programja – melyet támogatok – esélyt ad a jelenlegi helyzetből való kilábalásra. A fejlesztési programokban, pályázatokban való aktívabb részvétel, a helyi gazdasági potenciál és társadalom összefogása, az országos és térségi kapcsolataik eredményesebb építése, a gyorsabb és hatékonyabb munkastílus a város gazdasági helyzetében is elmozdulást hozhat. Ekkor javulhat a választókörzetemben is az utak állapota, építhető járda, tisztább és gondozottabb lehet a közterület, belterületbe vonható, közművesíthető és új lakásokkal beépíthetővé válhat a Balogh Ferenc utca mögötti terület.


4. sz. választókerület

Lovay László

1952-ben születtem Budapesten, s tanulmányaimat is itt végeztem. Több mint 20 éve élek boldog családi életet. 1972-ben megkaptam az ORI hivatásos működési engedélyét, majd 1976-ban az Országos Filharmónia működési engedélyét is megszereztem. Számos országos és tv-s énekverseny fődíját mint Keszthelyen élő versenyző nyertem el. Több CD lemezem jelent meg, az országban elsőként nyertem nótaénekesként aranylemezt. 1988-tól élek és dolgozom Keszthelyen, 1989-ben alapítottam meg első vállalkozásomat. A KTVK Egyesület tagjaként messzemenően egyetértek azzal a szellemiséggel, amit az új önkormányzati ciklus kapcsán programként csokorba szedtünk. Saját választókerületemben szorgalmazni kívánom a belvárosi tömbrehabilitáció és az értékes épületállomány nívós helyreállításának gyorsítását, a forgalmi kérdések továbbfejlesztését, a minőségi idegenforgalmat ide vonzó üzleti és rendezvénykínálat szélesítését, mindezekkel az itt élő emberek életkörülményeinek, anyagi helyzetének javítását célul tűzve kívánok fáradozni.

vissza az elejére


5. sz. választókerület

Farkas Attila

Vörsön születtem 1950-ben, 1964-ben kerültem Keszthelyre ipari tanulónak autókarosszéria szakmában a Volán vállalathoz. A Keszthelyi Haladás labdarúgócsapatának 16 éven keresztül voltam aktív játékosa, majd 2 évig az ificsapat edzőjeként dolgoztam. Nős vagyok, két gyermekünk van Attila és Gergő. Vállalkozóként 15 éve dolgozunk a szolgáltatóiparban. Hatékony munkával és hozzáértéssel jövedelmezőbbé kell tenni a város vagyongazdálkodását, tovább kell javítani a közbiztonságot, meg kell teremteni az emberbarát hivatali munkát, megfelelő programokkal és kínálattal hosszabbá kell tenni az idegenforgalmi szezont. Hatékonyabban kell törekedni az intézményekkel és a Helikon Kastélymúzeummal való jobb együttműködés kialakítására, a város értékeinek megóvására, a menedzselésre. A választókörzetemben rendezni kell a belváros forgalmi rendjét, fejleszteni és szépíteni kell a piacot és környékét, hasznosítani kell a tömbbelsőket, s meg kell oldani a belváros e részének virágosítását, vonzóbbá tételét is. 

vissza az elejére


6. sz. választókerület

Szabó Kálmán

1955-ben születtem Halimbán, 1979 óta élek Keszthelyen. Nős vagyok, két gyermekünk van, Diana 20, Márk 3 éves. A város lakói a labdarúgás révén ismerhettek meg, a ‘80-as évek Keszthelyi Haladás csapatában játszottam. 1982 óta dolgozom vállalkozóként. A KTVK Egyesület tagjaként, s más civil szervezetekben is vállaltam feladatot, hogy önzetlenül tehessek a város fejlődése érdekében. Fel kell készülnie a városnak, hogy amikorra elkészül az autópálya, addigra legyen ipari parkja a könnyűipar számára. Rendezetté kell tenni a Balaton-parti sávot, hogy vonzóvá tegyük a befektetők számára. Lépéseket kell tenni – összefogva a parti településekkel – a Balaton vízszintjének stabilitásáért. Közös ügyünk a Balaton, s az idegenforgalom jelenti e térség gazdaságának alapját is. A Zámorban is járdákat kell építeni, a Libás-térségben hasznosítani kell a rövidesen megépülő vitorláskikötő melletti területeket. Ehhez elfogadható minőségű utak, megfelelő infrastruktúra, virágosított, szép környezet és megfelelő szolgáltatások kellenek. 

vissza az elejére

6. sz. választókerület

Szabó Kálmán

1955-ben születtem Halimbán, 1979 óta élek Keszthelyen. Nős vagyok, két gyermekünk van, Diana 20, Márk 3 éves. A város lakói a labdarúgás révén ismerhettek meg, a ‘80-as évek Keszthelyi Haladás csapatában játszottam. 1982 óta dolgozom vállalkozóként. A KTVK Egyesület tagjaként, s más civil szervezetekben is vállaltam feladatot, hogy önzetlenül tehessek a város fejlődése érdekében. Fel kell készülnie a városnak, hogy amikorra elkészül az autópálya, addigra legyen ipari parkja a könnyűipar számára. Rendezetté kell tenni a Balaton-parti sávot, hogy vonzóvá tegyük a befektetők számára. Lépéseket kell tenni – összefogva a parti településekkel – a Balaton vízszintjének stabilitásáért. Közös ügyünk a Balaton, s az idegenforgalom jelenti e térség gazdaságának alapját is. A Zámorban is járdákat kell építeni, a Libás-térségben hasznosítani kell a rövidesen megépülő vitorláskikötő melletti területeket. Ehhez elfogadható minőségű utak, megfelelő infrastruktúra, virágosított, szép környezet és megfelelő szolgáltatások kellenek. 

vissza az elejére


7. sz. választókerület

Nádler József

1949-ben születtem Keszthelyen. Iskolai végzettségem műszeripari technikus, szakmám rádió-tv műszerész. 1972-től egyéni vállalkozóként tevékenykedek. Nős vagyok, egy fiúnk van. 23 éve lakunk a Martinovics lakótelepen, a Bessenyei utcában. Meggyőződésem, Keszthely város tulajdonában lévő vagyonnal úgy kell gazdálkodni, hogy azzal biztos gazdasági alapot teremtsünk a további fejlődéséhez. Ez a vagyon a strandok, a Libás vitorlás kikötő, a Balaton Kongresszusi Központ és Színház, a Balaton-part. Elsőbbséget kell élvezzen a közbiztonság, környezetünk és a város tisztasága. A testületi ülések ne éjfélekig tartó értelmetlen pártcsatározások, hanem a városért együttgondolkodó, a hivatal és a különböző bizottságok által jól előkészített döntések színterei legyenek. Meg kell oldani a város úthálózatának felújítását. A Martinovics, Mátyás király és a Táncsics M. utcákból ki kell tiltani a nagy tehergépjárműveket, sebességkorlátozás bevezetésével csökkenteni kell a gépjármű forgalmat, az ott lakók nyugalmának és biztonságának érdekében.

vissza az elejére


8. sz. választókerület

Áhel Elemér

52 éves vagyok, 30 éve dolgozom keramikusként. 20 éve van vállalkozásom Keszthelyen, kerámiaüzemem 10 évig működött a Szalasztó utcában, így jól ismerem a városnak ezt az exponált környezetét. Az itt élő emberekkel jó kapcsolatot tudtam kialakítani, ezért ismerem örömeiket, de a problémáikat is. Hiszem, hogy a város irányítását csak a pártok politikájától mentesen, lokálpatrióta módon, jó gazdálkodásra, valamint az adottságok maximális kihasználására való törekvéssel lehet végezni. A számos probléma mellett feltétlenül fontosnak tartom: a vásártéri lakótelep további rendezését, fejlesztését, a rendjét és tisztaságát, a kastély alatti ősi keszthelyi utcákban emberhez méltóbb, szebb lakókörnyezet kialakítását, a Bem és a Szalasztó utcák sarkán, s a térség más kínálkozó területein a lehetőség szerinti, szebb beépítettség megvalósítását. Hiszem, hogy a KTVK Egyesület által megfogalmazottak szellemében, a választópolgárok jó döntésével végre megindulhat felfelé a város, hogy valóban méltó legyen a Balaton fővárosa címhez.

vissza az elejére


9. sz. választókerület

Pál Ferenc

1955. január 26-án születtem Szegeden. Tanulmányaimat Keszthelyen a Csány László Általános Iskolában folytattam, majd szakmunkás bizonyítványt szereztem vájár szakon Ajkán. 1976-ban Péch Antal Bányaipari Technikumot végeztem. Nős vagyok, két felnőtt lányom van. Munkahelyem a Generali-Providencia Biztosító Társaság. 1990-től 1998-ig már tagja voltam a képviselő-testületnek, 1994-től a városfejlesztési bizottságot vezettem. Képviselőként közreműködtem a Helikon-park rekonstrukciójában, a nyilvános WC építésében, a Semmelweis utca aszfaltozásában, a Libás strand létesítésében, a Városi Piac fejlesztésében, a Mikus Galéria megvalósításában. A legsürgetőbb feladatok a 9-es választókörzetben: a fiatalok lakáshoz juttatása, a Sopron u. 45. kiváltása, a TÜZÉP áthelyezése, a térség csapadékvíz elvezetésének megoldása, a Sopron utca, a BEFAG telep és környékének hasznosítása, játszótér létesítése, kerékpárút megoldása, utca nyitás, a forgalom miatti zaj csökkentése, körforgalom megvalósítása, a Sopron utcai óvoda fejlesztése.

vissza az elejére


10. sz. választókerület

Czédula Tibor

1956-ban születtem, Keszthely-Kertvárosban lakom 25 éve. Nős vagyok, két gyermekem van: Balázs 17, Eszter 14 éves. 1981-ben agrármérnöki diplomát, 1990-ben gazdasági szakmérnöki közgazdász végzettséget szereztem. 1990-ig a cserszegtomaji mgtsz-ben üzemegységvezetőként dolgoztam. 1990-től résztulajdonosa és ügyvezetője vagyok a Pajtika Bánya Kft-nek, 1998-tól Keszthely Város Sportjáért Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának elnöke vagyok. Célkitűzéseim: Kertváros Nyugat-Európában ismert „igazi” kertvárossá alakítása: rendezett (gyommentes) telkek és közterületek, a csapadékvíz elvezetése, a hévízi útcsatlakozások korszerűsítése, kerékpárút Keszthely központjába, kábeltévé kiépítése, utak kiszélesítése (egyezség a területtulajdonosokkal), sebességkorlátozás az egész Kertvárosban (30 km/óra), autóbuszjárat a Tomaji-soron. Ahhoz, hogy a városnak legyen uszodája, kikötője, sportéletét sokkal színvonalasabbá tegye, a Balaton partját európaibbá változtassa, útjait ne csak foltozgassa, költségvetési intézményeit megfelelően működtesse, jelentős többletforrásokra van szüksége. 

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online