84 milliós beruházás

Polgármesteri köszöntő

Havas próbatétel


Hulladéklerakó avatás Keszthelyen

84 milliós beruházás

December közepén ünnepélyes keretek között, szakmai konferenciával egybekötve avatták fel Keszthelyen a város hulladéklerakó állomását és hulladékudvarát. A konferencián szó esett az országos hulladékgazdálkodási tervből adódó önkormányzati feladatokról, Keszthely térségének tervezett hulladékgazdálkodásáról, valamint az önkormányzatok e faladatokhoz való kapcsolódási lehetőségéről.

Mohácsi József polgármester és Végh Szilárd a VÜZ Kft. ügyvezetője avatták fel az új létesítményt.A konferencián az országos hulladékgazdálkodási tervről és az abból adódó önkormányzati feladatokról Nagy György, a Köztisztasági Egyesülés elnöke tartott előadást, majd tájékoztató hangzott el a szomszédos Ausztria hulladékgazdálkodásáról is.
Keszthely és térsége hulladékgazdálkodásához kapcsolódóan a konferencián dr. Ágh Pál, az ISPA projekt menedzsere ismertette a regionális hulladékkezelő és hulladéklerakó rendszert, amely az ISPA programban nyert 8,1 milliárd forintnyi, brüsszeli támogatás révén a Nyugat-Balaton térségében és a Zala folyó völgyében kerül megvalósításra. A keszthelyi hulladékgazdálkodási koncepció kialakítását követően került kidolgozásra a megvalósításhoz szükséges tervezés még az elmúlt évben, s a beruházás finanszírozásához Keszthely önkormányzata pályázati úton tudott forrásokhoz jutni. A környezetvédelmi– és a belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton 31,6 millió forint, a területfejlesztési tanácstól 5 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, az önerőt pedig a működtetésre létrehozott társulás két tagja, a Városüzemeltető Kft. és egy Vas megyei vállalkozás biztosította egyenlő arányban. Végh Szilárd, a VÜZ Kft. igazgatója elmondta, a támogatások és az önrész biztosításával az első lépcsőben egy 83,5 millió forintos beruházás valósult meg, s kialakításra került egy hulladékátrakó állomás, egy hulladékudvar, 11 hulladéksziget a szelektív gyűjtésekhez, valamint ehhez egy hulladékszállító célgépet is vásárolt a Városüzemeltető Kft. A már európai elvárásoknak is megfelelő hulladékátrakó állomással a város meg tudja akadályozni, hogy a szemétszállítási díjak nagymértékben emelkedjenek, ugyanis a lerakók távolsága miatt egy 110 literes edény esetében ez 96 forint díjemelkedést jelentett volna. A jövő évben a balatonkeresztúri lerakót már bezárják, s ez is sürgette a korszerű átrakó állomás és a hulladékudvar kialakítását Keszthelyen. A most felavatott hulladékudvarban a beszállított hulladék tömörítése lehetővé teszi a konténeres szállítást, amely jelentős költségmegtakarítást jelent. Az átrakóból a hulladékot januártól Marcaliba, majd később Zalabérbe, az ott megvalósítandó ártalmatlanító műbe szállítják. A projekt keretében megvalósult új létesítménynek, a tömörítő gépsornak és az új szállító járműveknek köszönhetően a lakossági szemétszállítás díja csupán az infláció mértékével emelkedik. 
Az ugyancsak felavatott hulladékudvart most január elejétől használhatja a lakosság, s itt helyezhetők el a nem kommunális hulladéknak tekinthető, és otthon összegyűlt lomok, a veszélyes hulladékok, illetve egyes ipari veszélyes hulladékok. Itt történik az újra felhasználható hulladékok, a szerves hulladékok, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékok gyűjtése is, amelyet természetesen a lakosság itt díjmentesen helyezhet el. A városban kialakított 11 hulladékszigeten lehetőség lesz a színes és fehér üveg, a műanyag palackok és a papír gyűjtésére is.

vissza az elejére


Tisztelt Olvasók,
Kedves Keszthelyiek!

Polgármesteri köszöntő

Az év első napjaiban hagyományosan a számadások és tervezések időszakát éljük. Ilyenkor az ember óhatatlanul elgondolkodik az elmúlt év eseményein és tervezi a jövőt. A 2002-es év az egész ország számára rendkívüli volt, hiszen tavasszal parlamenti, ősszel pedig helyhatósági választásokat tartottunk. Sokunk életében a választások nagy változásokat hoztak, ezek körébe tartozom én is.
Ma én Keszthely város olyan évére gondolok vissza, melynek irányításába még nem folytam bele. Az előző városvezetésnek köszönhetően, számos olyan fejlesztés valósult meg, amely hosszú távon szolgálja a lakosság, a hozzánk érkező vendégek komfortérzetét.
Gondolok itt a közművesítésre, a szennyvízcsatornázásra, az új hulladéklerakó elkészültére, a kerékpárútra, mely már körbeér a Balaton partján, a közlekedési csomópontok kialakítására, a kórházban elindult új szolgáltatásokra, a fejlesztésekre, – bár még nem fejeződött be – a móló rekonstrukciójára, s végül, de nem utolsó sorban a Balaton Kongresszusi Központ és Színház megnyitására. Meg kell említenem a kultúra, a sport, az oktatás, a turisztikai marketing, a külkapcsolatok, a civil szervezetekkel, a kisebbséggel való együttműködés területén elért eredményeket is.
Örököltünk persze súlyos gondokat, például az intézményeink működtetését, az épületeik állagát, valamint peres ügyeket és súlyos pénzügyi helyzetet is.
A 2003. év elején, gondolataim Keszthely város gondjai, problémái körül forognak, gazdasági helyzetét immár belülről ismerve nagy terveket sajnos nem szövögethetünk. Mint ahogyan azt a választások idején ígértük, a város életét meghatározó turizmus érdekében tennünk kell valamit, hiszen az elmúlt évben az egyetlen „iparágunk” nem sokat jövedelmezett.
Bízom benne, hogy a kongresszusi turizmus elindulásával, a kereskedelmi vitorláskikötő megépítésével, az egészségturizmus lépésről-lépésre történő kialakításával, idővel elfelejthetjük a 1-1,5 hónapos szezont. Vannak értékes területei városunknak, melyek értékesítésével hosszú távú bevételi forrásokat biztosító fejlesztéseket indíthatunk el – gondolok itt a Libás-térségre, az angolnatelepre, a volt honvédségi területre.
Sok a tennivalónk...
Képviselőtársaim és a polgármesteri hivatal munkatársai segítségével gazdasági stratégiát készítünk és a megoldandó feladatok között fontossági sorrendet állítunk fel. Megpróbálunk ebből a nehéz gazdasági helyzetből kilábalni, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásnak már örömmel, optimistán állhassunk elébe. 
Tisztelt Olvasók, Kedves Keszthelyiek!
Kérem, hogy Önök is segítsenek! A szép, tiszta, virágos Keszthelyért mindenki tehet egy picit. A „Keszthely a Balaton fővárosa” cím valamennyiünket kötelez arra, hogy odafigyeljünk környezetünkre. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egy közösség erejét leginkább az mutatja meg, hogy miképpen képes gondoskodni az idősekről, a hiányban szenvedőkről. Még akkor is, ha annak közvetlen haszna nem azonnal tapasztalható. 
Kölcsey Ferenc szavai szerint: az az igazi erény, amikor a hasznos ellenében a jó pártjára állunk. Már csak ilyen az ember. Számba veszi az örömöket, bánatokat, sikereket, kudarcokat, s aztán az előbbiekből erőt, az utóbbiakból elszántságot merítve vág neki az újévnek, az új küzdelmeknek. 
E gondolatok jegyében kívánok Keszthely város és a környező települések minden lakójának egészségben, boldogságban, sikerekben gazdag újévet !


Mohácsi József
Keszthely város polgármestere

vissza az elejére


Havas próbatétel

Az elmúlt héten kedden a késő délutáni órákra mintha köd ült volna Keszthelyre, olyan sűrűvé vált a hóesés és a városban egyre kevesebb gyalogos és jármű közlekedett. A reggeli óráktól folyamatosan erősödött a hóesés Keszthely térségében, ennek ellenére a közlekedés zavartalanul folyt, kivéve a járdákat, ahol a takarítás hiányából adódóan számos helyen csak a letaposott részeken kerülgették egymást a gyalogosok. 

A Városüzemeltető Kft. dolgozói és kisgépei folyamatosan takarították a belváros exponált területeit, így a sétálóutcát is. 
Ugyancsak folyamatosan jártak a hótolók, amelyek számára csupán a parkoló autók okoztak akadályokat. A mellékutcák jó része viszont csak az autók által kitaposott egy sávon volt járható, hiszen elsősorban a város főútvonalait tisztították a gépek. Lázár János őrnagy, ügyeletes tiszt elmondta, a rendőrségnek a hóesés miatt nem akadt dolga, csupán egy helyszínre kellett kiszállniuk, egy koccanásos balesetnél a felelősség megállapítása okán. A mentők ugyancsak fennakadás nélkül dolgoztak, hóesés okozta baleset nem történt kedden délután 5 óráig. A mentőautók hólánccal közlekedve, lassabban ugyan, de mindenhová eljutottak. A tűzoltóknak sem kellett az időjárás miatt kiszállniuk egyetlen helyszínre sem. Kiss Ferenc művezetőtől megtudtuk, a Közútkezelő Kht. Keszthelyi Üzemigazgatóságának gépei folyamatosan tisztították a 71-es, a 75-ös és a 76-os számú főközlekedési utak keszthelyi szakaszait, valamint a Sümeget Zalaegerszeggel öszszekötő utat. 20 hótoló dolgozott egész nap folyamatosan az utakon, s az erős hófúvás miatt sem alakultak ki az utakon hótorlaszok, így a hómarók aznap még pihentek. Az igazgatóság területén csupán Kis– és Nagygörbő térségében voltak nehezebben járhatóak az utak, itt 2 nehéztraktor takarította az utakat. A mínusz 7 fok miatt nem sózták az utakat, hiszen ilyen hidegben ez már hatástalan lett volna.


A Zala Megyei Közútkezelő Kht. Keszthelyi Üzemigazgatóságának dolgozói folyamatosan dolgoztak az éjszaka folyamán is azon, hogy a szomszédos megyék és a települések a 71-es, a 75-ös és a 76-os főközlekedési utak zalai útszakaszain megközelíthetőek legyenek. Hajnali 2 órakor még 13 gépet indítottak a hóátfúvások okozta akadályok megszüntetésére, a hómarók elsősorban Mihályfa, Óhíd, Kis– és Nagygörbő térségében dolgoztak, ahol egyébként is több hó esett, mint Keszthely más térségeiben. Az éjszaka folyamán még további 25 centi hó hullott, s nehezítette a munkát a mintegy 50-60 kilométeres szél is. Az útellenőrök folyamatosan járták a területet, s azonnal jelezték, hol van szükség újabb beavatkozásra. A Zala Volán keszthelyi ügyeletesétől megtudtuk, hogy a távolsági járatok rendben elindultak, ám a kistelepülésekről érkező járatok esetében jelentős késések voltak. A Bazsi-Sümegprága felől érkező járat egy árokba csúszott hótoló miatt Sümeg felé tudta csak folytatni útját.
Keszthelyen egész éjszaka teljes létszámmal dolgoztak a Városüzemeltető Kft. dolgozói, 12 fő gépekkel, 26-an pedig kézierővel takarították a havat. Mint Tóth Zoltán, a kft. munkatársa elmondta, hajnalra a fő– és a gyűjtőutakat sikerült megtisztítani, s azt követően az összegyűjtött hó elszállításán, és a buszmegállók megtisztításán dolgoztak. Ezzel egyidőben megkezdték a síkosság-mentesítést, és folyamatosan végezték a járdák takarítását is, ahol ez gépekkel nem volt lehetséges, ott kézi erővel takarították a havat. Mindennek ellenére a járdák csak akkor lesznek folyamatosan járhatóak, ha a magánházak tulajdonosai is megtisztítják a házuk előtti a járdaszakaszokat, hiszen ezt önkormányzati rendelet is előírja. 

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online