Sok a megoldásra váró feladat

Karcsúsodó koncepció

Bacchus nevében

A világörökség része legyen


Újévköszöntő polgármesteri fogadás

Sok a megoldásra váró feladat

Hagyományos újévköszöntő fogadást tartott Mohácsi József polgármester a hivatal dísztermében, ahol köszöntötte a megye országgyűlési képviselőit, a közigazgatás megyei vezetőit, a környező települések polgármestereit, az egyházak képviselőit, s a város intézményeinek, szervezeteinek, vállalkozásainak vezetőit.

A polgármester elsőként arról szólt, hogy az előző városvezetésnek köszönhetően számos fejlesztés valósult meg a városban. 80 millió forint állami támogatással elkészült a 24 szociális bérlakás, amelyeknek már megtörtént a műszaki átadása is. A Balaton körüli kerékpárút mintegy 80 százalékban már elkészült, s várhatóan a tavasz folyamán elkészül a teljes szakasz. A Balatoni Fejlesztési Tanács a beruházáshoz nyújtott 50 százalékos támogatásának köszönhetően elkészült a Bercsényi-Vaszary utcák kereszteződésében a körforgalmi csomópont. Az elmúlt év végén átadásra került az új hulladékudvar és hulladékátrakó állomás, befejeződött a Városi Kórház rekonstrukciójának I. üteme. A BAHART-nak köszönhetően elkészült a móló rekonstrukciója, s végre kiegészülve a kongresszusi központtal, újra van közel 500 fős színháza Keszthelynek. Mindezeken túl az elmúlt időszakban számos eredmény született az oktatás, a kultúra, a külkapcsolatok, valamint a civil szervezetekkel és a kisebbséggel való együttműködés terén.
A polgármester – bár röviden – szólt a város súlyos gondjairól is. Mint mondta, ezek kialakulásában több minden közrejátszott, így meghiúsult számos ingatlan értékesítése, folyamatosan halmozódott a hitelállomány, csökkentek az adóbevételek, s jelen pillanatban a közalkalmazottak 13. havi munkabérének sincs meg a fedezete. Szólt arról, valószínűen a kellő tájékoztatás hiánya, hogy a lakosság, a vállalkozások nem kaptak tájékoztatást az önkormányzat egyre nehezülő pénzügyi helyzetéről, s ez is oka lehet, hogy Keszthelyen romlott az adófizetési morál. Sokat javítana a helyzeten, ha egyebek mellett az elmaradt idegenforgalmi adók befizetésre kerülnének, hiszen ennek minden egyes forintjához 2 forint állami normatív támogatás járul. Elhangzott, hogy a költségvetési hiány érdekében olyan fájdal-mas eszközökhöz is kénytelen lesz nyúlni az önkormányzat, mint a hosszú évek során elodázott intézménystruktúra átalakítása.
Mohácsi József szólt az önkormányzat terveiről, a város gazdasági stratégiájának kialakításáról, amelyben meghatározza a testület a prioritásokat is. Mindez azonban csak a város lakóival, az itt lévő gazdasági és gazdálkodó szervezetekkel, a vállalkozásokkal közösen valósítható meg.

vissza az elejére


333 millió forint hitelfelvétellel számolnak

Karcsúsodó koncepció

Elsősorban a költségvetési koncepció II. fordulójának tárgyalása miatt tartott január 20-án soron kívüli testületi ülést Keszthely önkormányzata. Az eredetihez képest jelentősen karcsúsított koncepciót tárgyalásra alkalmasnak ítélte az érdekegyeztető tanács és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is, bár az előbbi hangsúlyozta állásfoglalásában, hogy az intézmények biztonságos működési feltételeit az arányos elvonás mellett is teremtse meg a költségvetés.

A bizottságok minden részletre kiterjedően tárgyalták meg a költségvetési koncepciót, és számos javaslattal éltek a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése érdekében. Így a javaslatok alapján a tervezésben az idegenforgalmi adóbevételt 5 millió forinttal, 65 millióról 70 millióra, az önkormányzati területek értékesítéséből származó bevételt pedig 107 millióról 157 millió forintra állították be a költségvetésben. Mohácsi József polgármester mindkét javaslatot befogadta, így azokról nem kellett szavazni. Az egészségügyi és szociális bizottság javaslatára a Városi Kórház részére ultrahang készülék vásárlásához önrészként 5,2 millió forintot terveztek be. Ezt a javaslatot 1 nem szavazat ellenében elfogadta a testület. Nem kapott megfelelő többséget a bizottságok működési keretének 8,2 millió forintról 3,6 millióra való csökkentéséről szóló javaslat, így maradt az eredeti öszszeg, s ugyancsak elutasították 2 igen, 5 nem és 11 tartózkodással azt az előterjesztett bizottsági javaslatot, amely 50 százalékkal csökkentette volna a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját. A szorító költségvetés okán nem kapott többséget az a javaslat, hogy a Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht. támogatását az idegenforgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó normatív állami támogatás 6,6 százalékáról 10 százalékra emeljék, bár itt számos érv és ellenérv hangzott el. Ugyancsak nem kapta meg a többség szavazatát a városfejlesztési bizottságnak az az előterjesztése, hogy a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatait – a jogszabályi előírásokkal biztosítottak kivételével – 2 százalékkal csökkentsék. 
A koncepció már közelít a végleges megoldáshoz, ám még mindig 269,5 millió forint hiánynyal számol a mintegy 8,4 milliárd forintnyi kiadási oldalhoz képest. A költségvetési koncepció II. fordulójának határozati javaslatát 14 igen, 2 nem és 2 tartózkodással fogadták el a képviselők. 

vissza az elejére


Borhölgyavató ünnepség

Bacchus nevében

A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete hagyományosan Vince-nap táján tartja a tagok sorába lépő új társak avatásának ünnepi ceremóniáját Keszthelyen a Festetics-kastélyban. 

Avatók és avatottak.Vasárnap délután – természetesen a borral kapcsolatos – ünnepi műsort követően 4 új borhölgy avatására került sor.
A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete 1999. januárjában, a „Bor és gasztronómia éve” országos rendezvénysorozat keszthelyi indítása alkalmából alakult meg, s a közel 80 tagot számláló közösség tagjai a térség 14 településéről minden korosztályt képviselnek. Az 5. alkalommal megrendezett Vince-napi avató ünnepségen az elmúlt esztendő eseményeit Dombi Mirolya Erzsébet elnökasz-szony összegezte, majd a tagság gyermekei adtak a borhoz kötődő ünnepi műsort, s ezt követően négy új tag avatására került sor. Az egyesület céljául tűzte ki, hogy a balatoni bor– és gasztronómiai, a vendéglátó kultúrát népszerűsítsék, felelevenítsék és őrizzék a polgári és népi tradíciókat, ápolják a borral, a borfogyasztással kapcsolatos népi hagyományokat, valamint, hogy ízlés és értékformálási tevékenységet folytassanak. A borhölgyek számos, a borkultúrához, turizmushoz kapcsolódó térségi rendezvényen vesznek részt, s megjelenésükkel színesítik a Balaton idegenforgalmi arculatát is. Az ünnepségen a megfelelő humorral íródott fogadalomtételt követően a Da bibere Zalai Borlovagrend, valamint a badacsonyi Vínum Vulkánum Borlovagrend tagjai a szalag felkötésével avatták borhölggyé a 4 új tagot, Tódor Ottónét, Péter Károlynét, Elek Ferencnét és Gulyás Krisztinát.
A Borbarát Hölgyek Egyesületének szervezésében egyébként március 1-jén kerül megrendezésre a IV. Keszthelyi Karnevál, amely tradicionálisan a farsang utolsó szombatjára esik. 

vissza az elejére


Tízéves terv

A világörökség része legyen

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Társaság elkészítette az elkövetkező tíz évre szóló tervét; e periódus végére a műemlékegyüttes teljesen megújul, és kibővül azokkal az elemekkel, amelyek segítségével nemcsak múltját mutatja be, hanem a jelen kézjegyeit is magán hordozza majd – mondta el lapunknak dr. Czoma László, a kastély igazgatója, akivel a közeljövő tennivalóiról beszélgettünk.

– Melyek az idei év fő feladatai?
- Az egyik, hogy az Ybl-lovarda földszintjének felújítását befejezzük, s ott a hintókiállítás megnyissa kapuit. Addigra elkészül a kovácsoltvas kerítés is; a felső szinten a 300 fős konferenciaterem jövőre kerül kialakításra. Májusra szeretnénk megnyitni a Balaton-vidék Botanikus Kertjét a látogatók előtt, bár egyelőre még nem lesz annyira látványos: számos növényritkaság még nagyon fiatal, van olyan magunk is, amely öt évig bújik a földben, mire kihajt. A botanikus kert területén állítjuk fel a Flóra-szobrot, és a terveink között szerepel az is, hogy hagyományteremtő szándékkal útjára indítjuk a Floriána-ünnepséget: egy kulturális-művészeti bemutatókkal színesített virágfesztivált, amelyre május végén kerülne sor. Reményeink szerint öt év múlva európai szintű rendezvénnyé növi ki magát.
- Mi lesz a kastély kezelésében levő épületekkel?
- Idén elkészülnek az Amazon szálló és a Georgikon utca 1. szám alatti épület tervei, és szeretnénk az Amazon tetőszerkezetét megcsinálni. Lebontásra kerül az Kastély utcai kiugró rész, amely későbbi hozzátoldás. Így eredeti formájában mutatkozik majd meg ez az 1700-as években épült copf stílusú épület, amelyben annak idején Csokonait is vendégül látták. Terveink szerint az emeleti hotel és a földszinti étterem három éven belül fogadja első látogatóit. Első lépésben az épület külső részét újítjuk fel, hogy ne rontsa tovább a városképet. Utána következnek a belső terek, a középkori lóváltó állomás, ahonnan postakocsi járatokat fogunk indítani például a sümegi várhoz.
- Lesz-e változás a park honvédségtől visszakapott területén?
- Jövőre szeretnénk eltüntetni az építési törmeléket: kilátódomb készül belőle, amely köré sétautak épülnek. Tanulmány szintjén már elkészült az Iszlám Művészetek Háza, attól nem messze, a másik épületben kap helyet a Magyar Vadászati Múzeum, amelybe egyrészt már eddig is érkeztek felajánlások magyar vadászok részéről és Amerikából is. Ebben szeretnénk bemutatni a Kárpát-medence élővilágát olyan módon, hogy az oktatáshoz is alkalmas legyen. Idén már összegyűjtjük a rózsakert rózsáit; itt nyer elhelyezést a „Zsuzsánna és a vének” című biblikus szoborcsoport, amelyhez Marton László szobrászművész készített vázlatokat. Különleges attrakciónak számít majd a Festetics György kötődésének emléket állító szabadkőműves park, amely a világon még sehol nincs.
- Mitől lesz egy park szabadkőműves?
- A szabadkőművesek kifejlett jelképrendszerrel rendelkeznek, a szimbólumok jórésze a növényvilágból származik. Ezekkel a növényekkel ültetjük be az erre szánt egyhektáros területet. Ez a terveink szerint ebben az évben elkészül. A parkot részletekben, fokozatosan nyitjuk majd meg.
- A fenékpusztai műemlékekre mikor kerül sor?
- A tervek idén elkészülnek. Amikor a felújított műemlékeink már működnek, azok hasznából – és persze állami hozzájárulással – szeretnénk Fenékpusztát is rendbe tenni. Tavaly járt itt az a bizottság, amely a világörökség részévé nyilvánításról határoz; azt mondták, abban az esetben, ha a park egyesítése sikerül, illetve felújítjuk az épületeket, a műemlékegyüttes felkerül erre a bizonyos listára. Azt hiszem, az általunk meghatározott tíz év alatt a feladatok végrehajthatók, és bízunk abban, hogy 2013 körül a világörökség részét képezi a kastély, és a hozzá tartozó épületek.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online