A gazdasági helyzet javulása várható

Európa Klub – Keszthelyen

Erősödő konferencia-turizmus

Olcsóbb lesz az internet használata

Önsegélyező csoport alakult

Téli rege.


Mohácsi József: Következetességre van szükség

A gazdasági helyzet javulása várható

A város gazdálkodásának tervezése során, s a kész költségvetésig eltelt mintegy 2 és fél hónap alatt sem volt igazán pánikhangulat Keszthelyen, holott a tervezés első fázisában még közel 900 millió forinttal volt több az igény, mint a reális lehetőségek. A költségvetési koncepció hosszas, ám annál alaposabb előkészítései során fokozatosan közelített a „kívánságlista” a realitásokhoz, s végül – igaz jelentős megszorításokkal – a képviselők kétharmada igent mondott a gazdálkodás fő számadataira.

Mohácsi JózsefTalán az előkészítés folyamatában lefolytatott egyeztetéseknek, tárgyalásoknak is köszönhető, hogy fogcsikorgatva ugyan az intézmények is el kellett fogadják a szorításokat, belátva, hogy a város önhibáján kívül van nehéz helyzetben.
– Rendkívül feszített év előtt állunk, s nem lesz könnyű ezt a gazdálkodást teljesíteni – mondja Mohácsi József polgármester. – Nagyon bízom abban, hogy a testület minden tagja és a hivatal dolgozói is maximálisan segítik ezt a közös munkát. A forrásoldal növelésére szeretnénk kihasználni minden pályázati és más adott lehetőséget, s a költségvetésünk negatívumai alapján jogosultak vagyunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, s erre pályáznunk is kell, hiszen a több mint 336 millió forint költségvetési hiányt szeretnénk ebben a ciklusban nullszaldóra lefaragni.
– A városnak van erre esélye?
– A városnak vannak tartalékai, van olyan ingatlanvagyona, amelynek hasznosításával, értékesítésével jól gazdálkodva forráslehetőségeket tudunk teremteni. 
– Az ingatlanvagyon hasznosítása reményt nyújt a gazdálkodás egyensúlyának megteremtésére?
– Az ingatlanok utáni érdeklődések jó előjeleket mutatnak – mondja Mohácsi József. – Folyamatos az érdeklődés, s arra törekszik az önkormányzat, hogy ezek az ingatlanok olyan állapotba kerüljenek, hogy tiszta képet tudjunk mutatni az érdeklődők számára. Nem elsősorban az eladás jelenti a megoldást, hanem például a közös hasznosítás is cél lehet. A két meghatározó ingatlan e téren a Libás térség és az angolnatelep. Mindkettőre több érdeklődő is van, szeretnénk, ha ebben a ciklusban legalább az egyik hasznosítása megtörténne, hiszen nagyot lendítene a gazdasági nehézségek megoldásán egy sikeres üzletkötés. 
– Napi téma a városban az intézményi struktúra átalakítása is, ez miért pont most vált szükségessé?
– Sajnos, ez az önkormányzat került abba a helyzetbe, hogy meg kell lépje az átalakítást. A vizsgálatot folytató munkabizottság, az oktatási bizottsággal együtt tekinti át az intézmények helyzetét, s mindent elkövetnek, hogy megtalálják a leghumánusabb megoldást. Természetesen a leggazdaságosabb formát is keresik, úgy, hogy az a legkisebb vérveszteséggel járjon. Sajnos, statisztikai adatok is mutatják, hogy rohamosan csökken a gyermekek létszáma az óvodákban és az általános iskolákban, de ez egy 1990 óta tartó folyamat. A város jelen gazdasági helyzete is közrejátszik abban, hogy kénytelenek vagyunk átalakítani a struktúrát. Ezt természetesen nem azonnal kell meglépnünk, s nem biztos, hogy már ebben az évben. Egyébként minden területen, amelyhez az önkormányzatnak köze van, egy szorító gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy a működési hitel ne növekedjen. Ezt a gazdálkodást az önkormányzat csak a hivatallal és a várossal, annak intézményeivel és a felelősen gondolkodó vezetőkkel közösen tudja megvalósítani. 
– A plusz 2 százalékos elvonás mennyire veszélyezteti az érintett intézmények működését?
– Bízom abban, hogy a működést nem veszélyezteti az elvonás, de nehézséget okozhat majd a fenntartás. Át kell tekinteni, hogy a gazdálkodásuk lehetséges bevételi oldalát hogy tudják növelni, már ahol ennek van realitása. Az önkormányzat által működtetett intézményeknél például stoppolni kellett a felújítási költségeket, de sürgősen megoldandó probléma esetén hozzá kell nyúljunk a céltartalékokhoz, de bízunk a pályázati források megnyerésében.

– Az intézményi struktúra átalakításával kapcsolatban a Fidesz sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a szocialista városvezetés meglehetősen titkolózik ez ügyben.
– Szó nincs titokról, hiszen a megalakult oktatási bizottsággal, a művelődési osztállyal közösen részt vettünk egy televíziós lakossági fórumon, ahol bárki kérdezhetett ez ügyben. Ott is elmondtuk, sajnos meg kell lépni az átalakítást, s nem politikai okból, hanem a gyermeklétszám csökkenése miatt. Nem a kormánypártnak, hanem az önkormányzat mind a 18 képviselőjének a felelőssége, hogy ezt mennyire humánusan tudjuk végrehajtani. Nincsenek titkok, és ahogy a bizottság elvégezte a munkáját, s a testület is elfogadta azt, mindenkit tájékoztatunk a vizsgálódás eredményeiről a döntések meghozatala előtt. Át kell gondolni, hogy a fogyó gyermeklétszám mellett milyen formában, milyen összevonásokkal lehet tovább működtetni az oktatási intézményeket. 
– Vannak találgatások a városban arról, hogy melyik intézmény kerül bezárásra. Ennek van jelen pillanatban realitása?
– Ebben a pillanatban csak a lehetséges megoldásokról beszélhetünk, s ebben az is benne van, hogy esetleg időlegesen összevonásra kerüljön két intézmény, de ez nem jelenti azt, hogy bizonyos átcsoportosítások után ne működhetne valamelyik továbbra is önállóan. Ez előre láthatólag egy több éves folyamat lesz, s ha a jobboldali elképzelés szerint bővülne a város lakossága – ami az általuk említett lélekszámot tekintve elképzelhetetlen –, akkor nem kéne átalakításba gondolkodnunk. Az ipari park megvalósulása teremthetne munkahelyeket, ez kihathatna a lakosság létszámának növekedésére is, de akkor még mindig lennének lakásgondok. Nekem személy szerint is, de hiszem, hogy mindannyiunknak szívügye az iskoláink, a diákság gondja, ám a testület mind a 18 tagja alig négy hónappal a választások után belecsöppent ebbe a szorító helyzetbe, amit felelősséggel, együtt a pedagógusokkal és a szülőkkel kell megoldanunk. 
– A város helyzetéből adódó gondok ellenére meglehetős optimizmus jellemzi a válaszait. Valóban optimista?
– Ezeket a gondokat optimizmus nélkül nem lehet felvállalni. Bízom abban, hogy a város lakosai közül is sokan gondolkoznak úgy, hogy megértve a jelenlegi nehéz helyzetet, segítenek együtt dolgozni azon, hogy az előttünk álló nehéz négy év alatt sikerüljön stabilizálni a város gazdálkodását. Ez rendkívül fontos, főleg akkor, amikor a jövő évben megtörténik az Európai Unióhoz való csatlakozás, s nekünk kell megalapoznunk Keszthely gazdálkodásának európai jövőjét. 

vissza az elejére


Európa Klub – Keszthelyen

A Balaton Régió Európa Információs Pont az Európa Klub havi programsorozata keretében kíván lehetőséget biztosítani, hogy a tematikus tájékoztatók mellett saját kérdéseikre is választ kaphassanak az érdeklődők. A Fejér György Városi Könyvtárban megtartott klubesten Zemankovics Ferenc egyetemi adjunktus bevezetőként szólt saját európai együttműködési tapasztalatairól is.

Az Európa Klub foglalkozásainak alapjául szolgálhat az az anyag, amelyet a Külügyminisztérium állított össze – mondta el Nagy Anita, a keszthelyi Európa Pont irodavezetője –, s ez egyebek mellett a munkavállalástól, a munkaerő szabad áramlásán át válaszokat ad a gazdasági, a piaci, a jogszabályi, és még számtalan témában feltett kérdésre. Zemankovics Ferenc egyetemi adjunktus az utóbbi 10 évből mintegy másfél évet töltött több európai uniós tagországban, így egyebek mellett Írországban, Angliában, Hollandiában, Dániában, Belgiumban, s részt vett különböző európai projektekben. Az így szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Mint elmondta, személy szerint ő arra lenne kíváncsi, mit jelent a csatlakozás a mi különböző generációink számára, az idős nyugdíjasok és akár majd az unokáink számára. A kötetlen beszélgetés során számos kérdés hangzott el arról, hogy hol lehet információhoz jutni uniós kérdésekben, mit jelent majd számunkra az Európai Unió piaca, s mennyire szólhatunk bele jövőnk alakításába. A gondolatébresztő beszélgetésen felmerültek a csatlakozástól való félelmek éppúgy, mint a mellette szóló érvek, ám a mindenki által továbbgondolásra érdemes kérdésekre az Információs Pont visszatér még a klub rendezvényei sorában. Az már most egyértelmű, hogy szorít az idő, s a csatlakozásig minden tájékozódási forrást meg kell nyitni a polgárok előtt.

vissza az elejére


45 ezer látogató fél év alatt

Erősödő konferencia-turizmus

A Balaton Kongresszusi Központ és Színház a város egyik legnagyobb önkormányzati intézménye, ám az idei év gazdasági lehetőségei meglehetősen nehéz helyzet elé állítják az intézmény vezetését.

Kálmánné Bodó Edit: interneten is elérhető a konferencia-központ.– Az idei költségvetés takarékosabb gazdálkodása mennyire hat ki a színház működésére?
– Nagy kihívás lesz ez az év, ugyanis a betervezett saját bevételeinkhez képest az önkormányzat 50 százalékos bevételnövekedést terhelt az intézményre – mondja Kálmánné Bodó Edit, a kongresszusi központ vezetője. – A bevételi összeg emelésére kért magyarázatra indoklásul azt hozták fel, hogy az önkormányzat, illetve a város gazdasági helyzete nem enged meg több kiadást, ezért emeljük meg a bevételi oldal összegét, akkor is, he ezt nem tudjuk teljesíteni. Nehéz a helyzetünk azért is, mert mindössze fél éve van a kezelésünkben az intézmény, s ennyi idő senki számára nem elég ahhoz, hogy valódi tényszámokat ismerhessen. Nem tudható éves szinten, hogy valójában mibe kerül a Balaton Kongresszusi Központ és Színház fenntartása, s az sem, hogy mit tud teljesíteni. Ehhez minimum egy év tapasztalatai szükségesek. Az éves beszámolónkban már rögzíteni tudjuk, hogy 2002. június 6-tól, a működés kezdetétől mit tudtunk produkálni. Az eddigi működéssel végül is elégedettek lehetünk, számtalan rendezvényünk volt, jó bevételekhez jutottunk, s ennél magasabb teljesítmény e területen nagyon nehéz produkálni. A rendezvényeket tekintve 80-90 százalék között van a látogatottság, s a bevételeinket ehhez képest 50 százalékkal felülmúlni szinte lehetetlen.

Ha a költségevés kiadási oldalát is csökkentik, akkor az azt jelenti, hogy valamire kevesebbet költhet az intézmény. A működtetést biztosítani kell, tehát csak olyan szakmai területen lehet a kiadásokat csökkenteni, amely pontosan ennek a háznak a bevezetését jelenti. 
– Én hiszem, hogy a reklám, a marketing, a folyamatosan tervezett konferencia bevezetéséhez a szakma, az ország és a nemzetközi piac számára, ez nagyon komoly összegeket kellene jelentsen. Éppen ezért a marketing nem költség, hanem befektetés, amelynek hosszú távon van esélye a megtérülésre. A konferencia-központ körülbelül 2-3 év múlva kerül be úgy a nemzetközi vérkeringésbe, hogy automatikusan működhessen ez a rendszer. Én itt érzem sérülni az intézményi működést, azon túl, hogy előfordulhat, hogy fűteni, vagy világítani sem lehet majd a kiadások csökkentése miatt. 
– Mennyit jelent a 2 százalék elvonása?
– Ez százalékosan nem tűnhet soknak, a kongresszusi központ esetében ez az összeg 2,6 millió forintot jelent. Nyilvánvalóan ez a ház nagyon drága, ez már az eddigi működésből is kiderült. A havi rezsi átlagosan eléri a közel 2 millió forintot. A ház fenntartása akkor is sokba kerül, ha nem is használjuk, ám akkor bevételt sem tud produkálni. 
– Az elmúlt fél évben hány látogatója volt a rendezvényeknek?
– Több mint 45 ezer ember látogatta meg csak a színházat, s erről egy nagyon komoly statisztikai kimutatásunk van. Ez egy ekkora városban azt jelenti, hogy fél év alatt a város lakosságának több mint kétszerese megfordult az épületben. Ehhez kellett annak a csapatnak az összehangolt és odadó, lelkes munkája is, akik itt dolgoznak. A szakmai és a műszaki stáb képes önállóan megoldani számos műfaj technikai elvárásait. 
– Az intézmény létrehozásában szerepet játszott, hogy erősíteni kell a város konferenciaturizmusát is. Ez eddig mennyire sikerült?
– Eddig 8 olyan kiemelkedő, országos konferencia volt nálunk, így egyebek mellett a Magyar Jogászegylet, a szívsebészek, az orvosegészségügy, a közművelődés, az Európa Pont konferenciái. A tudatosan tervezett marketingnek köszönhetően ebben az évben már számos előjegyzésünk van, így lesz itt országos gyógytornász, MÁV informatikai konferencia, a Nővédelmi és Családvédelmi Egyesület 3 napos konferenciája, az Európai Nemzetközi Informatikai Kongresszus és még sorolhatnám. 
A széleskörű marketingmunkának látványos részét teszik ki a legkülönbözőbb kiadványok, valamint az intézmény honlapja is (www.bkksz.hu). A konferencia-turizmus további fejlesztésében nagy előrelépést jelentene, ha a beruházás II. üteme is megvalósulna, hiszen elengedhetetlen a legalább 4-500 főt is kiszolgálni tudó étterem, ami ma már nemzetközileg is elvárás egy ilyen színvonalat biztosító kongresszusi központ felé. 

vissza az elejére


Számítógépek adókedvezménnyel

Olcsóbb lesz az internet használata

Az elmúlt héten látott napvilágot a hír, mely szerint márciustól olcsóbb lesz az internet használat, s a közeljövőben már hozzá lehet jutni azokhoz a számítógépekhez, amelyek az informatikai tárca bejelentése alapján adókedvezménnyel vásárolhatók meg. Általános vélemény, hogy ez az első olyan, tömegeket érintő intézkedése a minisztériumnak, amellyel az informatika terjesztését támogatják.

A bejelentésről Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeumban tartott sajtótájékoztatóján is szó esett.
– A bejelentés az első tömegesen is látható jele a támogatásnak. Valójában az intézkedés 10 hónappal ezelőtt kezdődött, amikor az új kormány megalakult, és az ország modernizációjának középpontjába az információs társadalmat, a tudásgazdagság kialakítását helyezte. Ez a záloga a sikeres Magyarországnak, ezért az elmúlt évben már adókedvezmény csomagot állíthattunk össze mindazon vállalkozások számára, akik a szélessávú, az időkorlátozás nélküli, nagysebességű internet hozzáférést biztosítják. Ezért mondhatjuk ma azt, hogy az erre megismert vállalkozói reakciók alapján meg fogjuk legalább háromszorozni a szélessávú internet hozzáférések végpontjait, minimum 100 ezerre fogjuk azt növelni az év végéig. A másik intézkedés, az internet díjának radikális, 25 százalékos csökkentése. Ez annak a tudatos politikának a következménye, amely tömegessé akarja tenni az internet használatát. Valamennyi önkormányzatot rácsatlakoztatjuk az internetre a következő néhány hónapon belül, és elkezdjük az elektronikus közigazgatás szolgáltatását. 2004-re 2004 közösségi hozzáférőhelyet fogunk létrehozni. 
Most hirdettem ki a napokban, hogy a tavasz folyamán 753 közösségi hozzáférőhelyet fogunk létesíteni, meghirdettük a lakossági PC program keretében, hogy 60 ezer forintot leírhatnak az adójukból azok az állampolgárok, gyermekes szülők, akik számítógépet, vagy szoftvert vásárolnak. Meghirdettük az úgynevezett svéd modellt, amely a vállalkozások, a munkaadók szempontjából a legolcsóbb kifizetésnek, vagy juttatásnak a számítógép juttatását teszi. Mindezek az intézkedések eredményezik azt, hogy a szolgáltatók megértették, van esély a növekedésre, ha ők is lejjebb mennek a tarifával, akkor itt tömegesen kapcsolódnak be az állampolgárok az internet használatába. Az elmúlt néhány napban felgyorsult az a tárgyalássorozat, amelyből már látható, hogy márciustól legalább 25 százalékkal olcsóbban lehet majd Magyarországon internetezni.

vissza az elejére


Önsegélyező csoport alakult

– A közelmúltban több olyan szülő is megkeresett bennünket, akik csökkent testi, vagy szellemi képességű gyermeket nevelnek. Közös problémájuk, hogy amíg ők dolgoznak, nem tudják kire hagyni gyermeküket, ha pedig az egyik szülő otthon marad, a megélhetés forog kockán – mondta el lapunknak Rózsa Sándor, az Egy Szív Egy Lélek Alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Az egyik, egy Down-kóros kislányt nevelő szülő nálunk is elmondta ugyanezt a problémát, ekkor merült fel bennünk az önsegélyező csoport létrehozásának gondolata – tette hozzá Keresztszegi Valéria, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársa, akitől megtudtuk: az ötlet mentén alakuló ülést is szerveztek, amelyen hat érintett szülő vett részt, és megfogalmazták a csoport terveit, céljait. Elsődleges feladatuknak tekintik összefogni a hasonló problémákkal küzdő szülőket, akik a rendszeres foglalkozásokon megoszthatják egymással a gondjaikat, tapasztalataikat, segítséget kérhetnek a csoport működését koordináló szakemberektől. Távlati cél egy olyan műhely kialakítása, ahol – felmérve a most még általános iskolás fogyatékos gyermekek képességeit – foglalkoztatnák őket, szakmát, például kézműves foglalkozást, vagy kertművelést tanulhatnának.
Keresztszegi Valéria azt is elmondta, szeretnének egy nyári, integrált tábort szervezni csökkent képességű és egészséges gyermekek számára, ahol a fogyatékos gyermekekkel élő szülők is részt vennének. Az álom – amely reményeik szerint egyszer talán megvalósul – egy szociális foglalkoztató létrehozása. Ez pályázati pénzek segítségével elképzelhető, de nem nélkülözhető az önkormányzatok pozitív hozzáállása sem.
A csoport mindenesetre megalakult; a következő összejövetelre március 8-án, a keszthelyi karmelita templom plébániáján kerül sor. A szervezők várnak minden érdeklődőt – érintettet és támogatót egyaránt, telefonon Keresztszegi Valériától lehet felvilágosítást kapni a 83/318-033-as telefonszámon. 

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online