Épül a vitorláskikötő

Távozik Keszthely jegyzője

Hármasikreket köszöntöttek

Művészeti bemutatók az Életfa Napokon

Tisztelgés 1956 áldozatai előtt


Aláírták a szerződést

Épül a vitorláskikötő

Több éves várakozás után, s a szerződés-tervezet többszöri módosítása után végre október utolsó napján aláírásra került az a szerződés, amely a Balatoni Hajózási Rt. és Keszthely önkormányzata közötti megállapodás szerint biztosítja, hogy jövő nyárra elkészülhet a nyugati öböl eddigi egyetlen kereskedelmi vitorláskikötője.

Dr. Horváth Gyula és Mohácsi József írta alá a szerződést.A vitorláskikötő megépítéséről szóló szerződés aláírására több éves várakozás után került sor, hiszen az ezzel kapcsolatos terveket már 2000 decemberében bemutatták különböző fórumokon a város lakosságának. A Libás térségben még az 1980-as évek végén megépült egy móló, ám az akkori tervek kivitelezése elakadt. Évek során több befektetői érdeklődés is volt ezzel a térséggel kapcsolatban, s volt, hogy a már aláírt szerződést mondta vissza a befektető. Az itt lévő szabadstrand a jövőben is tovább üzemel, ám a kereskedelmi vitorláskikötő idegenforgalmi szempontból is jelentősen növeli majd e térség vonzerejét. A szerződés ünnepélyes aláírására a polgármesteri hivatal dísztermében került sor, a képviselő-testület tagjai és a sajtó jelenlétében, Mohácsi József polgármester köszöntőjét követően. Az aláírás után dr. Horváth Gyula, a Balatoni Hajózási Rt. vezérigazgatója elmondta, 2000-ben már döntött a keszthelyi testület a vitorláskikötő megépítéséről, ám az államigazgatási eljárás keretében elhúzódott az engedélyek beszerzése. A 400 millió forintos saját beruházáshoz a Gazdasági Minisztérium is hozzájárul 50 millió forinttal.
Ebben az összegben szerepel a kikötő térségének teljes kotrása, hiszen 2,5 méter vízmélységet kell kialakítani. A munkálatok a napokban elkezdődnek, s 2004. június 30-án kerül átadásra a létesítmény. A kikötő a teljes infrastruktúrával 240 vitorlás elhelyezését biztosítja, az épülő összkomfortos, kikötőmesteri szolgáltatást, vendéglátást is biztosító klubház pedig egy, a várostól bérelt fél hektáros parkosított, közművesített területen épül. A kikötőhelyek korszerű, a vízálláshoz igazodó pontonokból épülnek, s minden kikötőhöz biztosítva lesz a 220 voltos áram csatlakozás és az ivóvíz vételi lehetősége is. A Balaton egyik legmodernebb kikötőjének építésénél arra is ügyelnek majd, hogy az megfeleljen a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is. Gondoskodnak a csapadékvíz elvezetéséről és még a gépkocsi parkolók esetleges olajmentesítéséről is. A parkosításnál a Balaton-felvidéki Nemzeti Park előírásainak megfelelő növények kerülnek majd telepítésre. Mint elhangzott, a vitorlás-turizmus a Balatoni Hajózási Rt. egyik legstabilabb üzletága, s várható, hogy a második legmeghatározóbb üzleti forgalom ebből fog származni, ugyanis a személyhajó forgalomban az utazási kedvezmények megvonása jelentős visszaesést eredményezhet.
Mohácsi József biztosította a hajózási cég vezetőit arról, hogy a város minden segítséget megad, hogy az építkezés zavartalanul történhessen. Mint mondta, bízik abban, hogy a kormány nem fogja nehezíteni azoknak a húzóágazatoknak a fejlődését, amelyek a Balaton térségében meghatározói az idegenforgalomnak. A kereskedelmi vitorláskikötő megépítése, a keszthelyi vitorlásklubok végleges elhelyezése után a Balaton nyugati térségében remény van arra, hogy a vitorlázás szerelmeseinek egy igazi paradicsoma lesz a Keszthelyi-öböl.

vissza az elejére


Távozik Keszthely jegyzője

Az elmúlt héten zárt testületi ülést tartott a keszthelyi önkormányzat, s az ülésen egyetlen napirendi pont tárgyalása szerepelt. Mohácsi József polgármester elmondta: Vincze Józsefné dr. jegyző munkaviszonyának december 31-i hatállyal való megszüntetéséről döntöttek.

A képviselők két tartózkodás mellett elfogadták a határozati javaslatot, mely szerint december 31-ével megszűnik a jegyző munkaviszonya, az addig hátralévő időben a szabadságát tölti Vincze Józsefné dr. A polgármester hangsúlyozta, a testület és a jegyzőasszony békében, közös megegyezéssel válnak meg egymástól. A testület rövidesen kiírja az állásra a pályázatot, s az új jegyző hivatalba lépéséig dr. Somkuti Edina aljegyző látja el a hivatal vezetésének teendőit. 

vissza az elejére


Megható pillanatok

Hármasikreket köszöntöttek

Keszthelyen az októberi soros testületi ülés több mint 40 napirendi pontjának jelentős része rendeletmódosításokkal és a városban működő jótékonysági alapítványok beszámolóival foglalkozott. A testületi ülés ez alkalommal kedves, megható pillanatokkal kezdődött.

Mohácsi József a Merekva családdal.Az ülésterembe belépőket egy babakocsi és egy ikerbabakocsi látványa fogadta, s az első sorban – szüleik ölében – három nemrég született fiúcska, Merekva Gusztáv, Máté és Bence tűrte a képviselők és a vendégek csodálkozó, mosolygó tekintetét.
Mivel a Merekva családnak ez év június 11-én hármasikrei születtek – s ez jelentősen növelte Keszthelyen a népszaporulatot –, az önkormányzat döntött a család támogatásáról. A testület már a július 31-i ülésén átadta volna a családnak a város ajándékát, ám erre végül csak most került sor. Mohácsi József polgármester köszöntőjében elmondta, osztozni kívánnak a fiatal házaspár háromszoros örömében, ám az ezzel járó gondokban, s a felelősségben is. Ezt követően felsorolta, hogy a testület milyen támogatást nyújt Merekva Gusztáv hirtelen megnőtt családjának. A család 150 ezer forint értékben kapta a babakocsikat, az Egyesített Szociális Intézmény házi gondozói szolgálata keretében gondozónői segítséget is kapnak, amelynek a költségeit ez évben az önkormányzat vállalta. A támogatás teljes összege így több mint 400 ezer forint. Mindezeken túl a család lakásának bővítéséhez a képviselő-testület 500 ezer forint munkáltatói kölcsönt is biztosít, s felkérték a városi kórház igazgatóját, hogy az alkalmazásában álló édesapa, Merekva Gusztáv részére lehetőség szerinti munkáltatói támogatásról gondoskodjon. Az ajándékokat és az édesanya részére egy nagy virágcsokrot Mohácsi József polgármester adta át a testületi ülés elején. A hármasikrek édesanyját, Farkas Gabriellát, mint az intézmény dolgozóját köszöntötte még Batha Kálmán, a Vajda János Gimnázium igazgatója is. 
Ezt követően a város gyarapításáért emléklapokat és érméket adtak át a Nők a Balatonért Egyesület Keszthelyi Csoportja tagjainak, így Vetőné Zeke Erzsébetnek, a Deák Ferenc utca elején felállított Deák-emlékmű létesítésében való aktív közreműködésért. Ugyancsak elismerésben részesült dr. Iglódi Endre és családja, valamint Pécsi Gyula és felesége, a Keszthelyi Panteonban elhelyezett Deák- emléktábla, valamint a keszthelyi olimpikonok Csik Ferenc sétányon felállított gránittáblája adományozásáért. Az olimpikonok emléktáblájának elkészítésében, Keszthelyre szállításában, felállításában és a környezet méltó kialakításában résztvevő Werner Tibor, Lovas Jenő, Mojzer György, Borsos Barna, Borsos Balázs, Szindekovics József és Szigligeti Aladár munkáját ugyancsak emléklappal és emlékéremmel ismerte el az önkormányzat.

vissza az elejére


Kimonó, kalligrafika, koncertek

Művészeti bemutatók az Életfa Napokon

A Keszthelyi Életfa Óvoda az Életfa Általános és Művészetoktatási Iskolával közösen a Magyar-Japán Baráti Társaság keszthelyi szervezetének támogatásával szervezte meg november 10-től a hagyományos Magyar-Japán Életfa Napok rendezvénysorozatot. 

Dr. Móroczné Komáromi Gyöngyi a távol-keleti szigetországgal szoros szakmai együttműködést megvalósító intézmény igazgatója a program nyitónapján mondott köszöntőjében aláhúzta: igyekeznek egy életre szóló tradíciót teremteni, folyamatosan bemutatva az évtizedek alatt felgyülemlett értékeket.
Mohácsi József Keszthely polgármestere emlékeztetett rá: 2001. óta minden évben egyszer újjászületnek a két nép kulturális-művészeti életében jelentős találkozások, megtiszteltetést hozva a Balaton-part fővárosának. A megjelent vendégeket, szülőket, gyerekeket köszöntötte még Abe Hiroshi, hazánk japán nagykövetségének kulturális osztályvezetője. 
Horváth Zoltánné óvodavezető iránymutatása mellett zajlott az a díjkiosztó ünnepség, melyen a gyermekrajz kiállításra beküldött munkák készítőit jutalmazták meg. A helyben működő társintézmények körében meghirdetett pályázaton a zsűri közel hetven rajzot értékelt s ezek közül három kategóriában választattak ki a legügyesebbek, köztük Korán Kristóf a házigazda intézmény, Egyed Martin a Csány László iskola valamint Rába Mónika a Zöld mező utcai oktatási intézmény kisdiákja. A gyermekalkotások bemutatása mellett a rendezvényhez kapcsolódott egy érdekes kimonó kiállítás és azokat a fotókat is bemutatták, amelyek a Japánban járt keszthelyi gyerekek úti élményeihez köthetők. Az iskola növendékei az ünnepi alkalmat használták föl arra, hogy bemutassák a Fehérlófia mesejátékot. Ennek előtte Tsugane Kiyomi kalligráfus tartott írásművészeti bemutatót, este pedig a „piros Életfa suli” művésztanárai adtak koncertet.
Másnap délelőtt a kiállítás látnivalói mellett nyílt tanórákon és ovis foglalkozásokon látták vendégül az érdeklődőket. Az ünnepek fényszimbolikájáról Jankovics Marcell rajzfilmrendező beszélt. Józsa Éva előadásában pedig költői játék került bemutatásra a fény születéséről. A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a gasztronómia se maradjon ki a programok közül. A japán ételek bemutatóján kívül Kósa Ferenc: A túlsó part című filmjét is levetítették.

vissza az elejére


Keszthelyi Nemzeti Kör 

Tisztelgés 1956 áldozatai előtt

A meggyújtott mécsesek lobogása jelképezte a hazafiak egységét.A Keszthelyi Nemzeti Kör szervezésében több száz helyi polgár részvételével a Szent Miklós temetőben tartottak kegyeletadó megemlékezést 1956 hőseinek emlékét felidézve november első keddjén. Az 56-os keszthelyi áldozatok temetőkerti kopjafája tövében Ruzsics Ferenc tisztelgett az öt éve a helyi önkormányzat által állíttatott kopjafa mellett. Mint felidézte, a hősök értünk és a szabadságért harcoltak úgy, hogy a szabadság alatt nem szabadosságot értettek. Az egységbe tömörült igaz magyarok nem nyugodtak bele, hogy a sztálini Szovjetunió magyar tanítványai uralkodjanak a jobb sorsra érdemes nemzetünkön, ezért fegyvert fogtak az önállóság kivívásáért. Nem akartak több elcsalt választást, padláslesöprést, jogtalan elhurcolásokat, törvénytelen börtönbe vetéseket és gyilkosságokat. A szónok szerint a bolsevizmusra nyíltan, ötvenhat előtt is nemet mondó emberekről manapság kevesebb szó esik. Pedig sokszor megkínzás volt osztályrészük, mert nem voltak megalkuvók. Szabadságot akartak a testnek, léleknek, hitnek, gondolatnak, a meggyötört országnak. A gyönyörű forradalomért még 1963-ban is akasztottak, de az igazak közül egyetlen egy sem mondta: nem érte meg – vélekedett Ruzsics Ferenc. 
Az aktuálpolitikai gondolatokkal kiegészített beszédet követően koszorút helyezett el a FIDESZ és a MIÉP helyi csoportja, a Vitézi Rend és a Keszthelyi Nemzeti Kör képviselete, valamint a református egyház vezető lelkésze.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online