Szerelem, türelem és tolerancia

Rendkívüli ülés

Irányadó az európai gyakorlat

Emlékfa ültetés


Vállalkozók nőnapi műsora a tükörteremben

Szerelem, türelem és tolerancia

A Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja nőnapi ünnepséget rendezett az elmúlt pénteken a meghívott hölgyek számára, akiket már érkezésükkor egy-egy szál rózsával köszöntöttek a klub tagjai. A Helikon Kastélymúzeum tükörtermét zsúfolásig megtöltő hölgykoszorút dr. Czoma László, a kastély igazgatója köszöntötte.

Pál Károly és dr. Czoma LázslóBeszédében szólt arról a szerepről, amelyet a nők a férfiak életében töltenek be, szólt az anyák, a nagymamák mindennapos áldozatvállalásáról. Beszélt mindarról, ami fontossá teszi a férfiak számára a nőket, a szerelemről, a türelemről, a toleranciáról. Szabó Kálmán elnök a klub férfitagjai nevében köszöntötte a megjelent hölgyeket, majd a rövid ünnepi műsorban többek között Őszi Béla olvasta fel az ez alkalomra írt novelláját, a Zalai Balaton-part Fúvósegyüttes adott koncertet. Holczer Ferenc szavalata után Farkas Gergő műsorának tapsolhatott a közönség, s három dalt adott elő Nagy Attila, az Egry József Általános Iskola tanulója, aki a közelmúltban ezüstérmet kapott a Mohácson megrendezett nemzetközi Schneider Lajos emlékversenyen.Vidám műsorral kedveskedtek a férfiak.
Az igazi meglepetés a műsor után következett a kastély konferenciaközpontjában, ahol a vállalkozói klub „Acélos baritonok” énekkara adott „koncertet” Lovay László szóvivői és dirigensi vezetésével, majd bevonult a KTVK Mókus őrs, s a pajtások ünnepélyesen tettek hitvallást fogadott kötelezettségeikről. A zászlóavatás ünnepélyes pillanataiban „Zászlóanyát” kerestek, s meg is találták Farkas Attiláné személyében, aki szalagot is kötött az őrs zászlajára. A humorban és poénokban gazdag zászlóavatás az úttörőindulóval ért véget. Természetesen a klub férfitagjai állófogadásról és megfelelő hangulatú zenéről is gondoskodtak, hogy a 2000. év nőnapi köszöntője emlékezetes maradjon.
Kép és szöveg:Cservenka György


Rendkívüli ülés

Rendkívüli ülést tartott március 9-én a keszthelyi képviselő-testület, ahol egyik napirendi pontként az intézményi normatívák elszámolásának ügye került a városatyák elé.

Amint azt Nagy Sándor, a közgazdasági osztály vezetője előadta, mindeddig arra számítottak, hogy az idegenforgalmi adóbevétel túltervezése miatt 7 millió forintot kell visszafizetni az államnak. Az önkormányzat könyvvizsgálója és a hivatal revizora részletes és tételes vizsgálatot végzett a normatív elszámolással kapcsolatban, és kiderült, hogy 19.729.282,– forinttal több normatív támogatást igényeltek az intézmények, amit szintén vissza kell fizetni. A javaslat az volt, hogy az összesen visszafizetendő 26.731 ezer forint forrását osszák meg az általános tartalék, a céltartalékban elkülönített felújítási keret, illetve az intézményi költségvetési támogatások között.
Hegedüs László alpolgármester hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézményvezetőknek már egy éve decemberben le kellett adniuk azokat a számokat, amelyek pontosan csak a következő szeptemberben derültek ki; mivel nagy volt a tévedés lehetősége, nem tartja igazságosnak, hogy az intézményeket sújtsák az amúgy is szűkös költségvetésük tovább nyirbálásával.
Dr. Szabó Imre polgármester ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy tervezni az intézmények vezetőinek kell, hiszen ők tudják felmérni az igényeket; négy intézmény kivételével a tervezés szinte pontos volt. Ahol tévedés történt – a VSZK, a Gagarint utcai óvoda, az Életfa óvoda és a Zöldmező utcai iskola esetében – ott sem szóltak évközben, hogy többet igényeltek, mint amennyi jár.
Többen indítványozták, hogy ne vonjanak el az intézmények költségvetési támogatásából, azonban más forrást nem tudtak megjelölni. Végül a polgári frakció javaslatára egy olyan határozatot fogadtak el, hogy noha most elvonásra kerül az intézményektől összesen 11.731 eFt, azt amint lehet, visszapótolják.


vissza az elejére

Az EU várható hatása a mezőgazdaságra

Irányadó az európai gyakorlat

 

 

Hazánk és az Európai Unió mezőgazdasági kapcsolatainak aktualitásairól szólt az a tanácskozás, amelyet március elején a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Keszthelyi Irodája szervezett.

A Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán megtartott konferencián számos hazai szakember tartott előadást az EU vidékfejlesztési politikájáról, a hazai vidékfejlesztés lehetőségeiről, az új típusú szövetkezések jelentő- ségéről, az EU közös agrárpolitikájáról, s a magyar mezőgazdaság várható változásairól. Az agrárszféra zalai vállalkozásainak képviselői összességében tájékoztatást kaptak arról, hogy az európai gazdaság kiszámíthatóságához kell felemelni az ágazat termelési profilját. Fejleszteni kell az eszközállományt, fel kell zárkóztatni az elmaradottabb térségeket, s alkalmazkodni kell az adott terület környezeti adottságaihoz. A jelenleg elérhető támogatási programok a felzárkóztatás érdekében a hatékonyság javítását kívánják segíteni, s ezek elnyeréséhez a térségek összefogása mellett szükség van az adott terület lehetőségeinek áttekintésére, s ennek függvényében a leghatékonyabb hasznosítás kidolgozására. A vidékfejlesztés fokozatos lépései során a pályázók már az európai normáknak megfelelő módon jutnak a támogatásokhoz. Az előadások során elhangzott, hogy a mezőgazdasági termékek piacra juttatása csak a termelői együttműködéssel lehet igazán gazdaságos. Az európai gyakorlatban már számos példa igazolja azoknak a szövetkezéseknek a létjogosultságát, amelyek a beszerzéstől az értékesítésig foglalkoznak a mezőgazdasági termékekkel. A fejlődés irányvonala adott, s számos lehetőség van arra is, hogy a hazai körülményekhez adoptáljunk már jól bevált módszereket a vidékfejlesztésben.
- cségyé - 


 

Emlékfa ültetés

A millenniumi programsorozat részeként, a Virágos Magyarországért 2000 versenymozgalom keretében faültetésre került sor Hévízen a Szentlélek templom előtti téren. A közelmúltban kialakított parkban ezúttal selyemakácot ültettek el a város vezetői. A faültetésnek már nagy hagyományai vannak a városban – mondotta köszöntőjében Balázsy Mária Éva, a művelődési intézmény vezetője. – Hévíz minden jeles ünnepét, napját hasonló módon teszi emlékezetessé. Az Illyés iskola énekkarának dalaival kísért ceremónián dr. Hóbor Erzsébet helyettes államtitkár, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Vértes Árpád polgármester, dr. Moll Károly és dr. Szendrődy Miklós alpolgármesterek, valamint a képviselő-testület tagjai közösen helyezték a földbe a millenniumi évet szimbolizáló selyemakácot.
Fotó: Kalmár Mónika


vissza az elejére