Százmilliós beruházás

Munkaügyről Közép-Európában

Turizmus-díj Keszthelynek

120 éves a keszthelyi iparos-oktatás

Egyéves a Rákóczi Szövetség


VSZK-jubileum Keszthelyen

Százmilliós beruházás

Majdnem fél keszthelynyi ember szerzett bizonyítványt, vagy végzett itt el szakképző tanfolyamot az elmúlt négy évtizedben – fogalmazott Muszatics László igazgató a VSZK jubileumi ünnepségsorozatának megnyitóján, az intézmény udvarán felállított óriási sörsátorban. Az október második hétvégéjén tartott két napos rendezvény érdekes, látványos és szórakoztató műsorelemeket kínált a jelenlegi és volt diákok mellett a tanároknak, továbbá a vendéglátó szakma képviselői számára is.

Az új szintet Mohácsi József polgármester és Muszatics László avatta fel.A vendéglátó-ipari szakközépiskola külföldi partneriskolái közül a németek, osztrákok, csehek, lengyelek és szlovénok tették tiszteletüket a programon. Miközben a szabadtéri kabinetben osztályok közötti bográcsgulyás-főző verseny zajlott és megkezdődött a jubileumi borverseny is, addig ünnepélyes keretek között átadták a jobbára a főiskola és felsőfokú szakképzés részére elkülönített új épületszárnyat. Két hónapja készült el a harmadik emeleten hat szaktanterem, egy előadóterem és egy társalgó a keszthelyi önkormányzat, a szülői munkaközösség, és az iskola alapítványának támogatásával.
A tavaly júliusban indult, közel 700 négyzetmétert érintő beruházás bekerülési költsége elérte a 87 millió forintot. Az összességében 110 millió forintba kerülő felújítás elkészültéhez a VSZK karbantartó szakmunkásai 10 millió forint értékű munkával, a szülők pedig ötmillió forintos „grátisz tevékenység” elvállalásával járultak hozzá a végeredményhez. A helyi önkormányzat 17 milliós vissza nem térítendő dotációt és 34 milliós, öt év alatt részletekben visszafizetendő támogatást nyújtott. A vendéglátó és szálloda szakos hallgatók lehetőségeit szélesre táró blokk avatásán a történelmi egyházak képviseletében: dr. Léber Mihály kanonok, Kuti Géza tiszteletes és Szeker Éva lelkész kérték Isten áldását az intézményre és az ott dolgozókra.
Mint elhangzott: sok egyéb mellett, a dolgozók közgazdasági technikumának elindítása fűződik az 1999-ben elhunyt dr. Horváth József néhai igazgató nevéhez, akiről előadótermet neveztek el. A több miniszteri oklevéllel és „Pro Cultura Keszthely” címmel kitüntetett első igazgató emlékét egy pozitív kicsengésű, kedves szófordulatának emlegetésével idézte vissza Mohácsi József polgármester is, aki a névadás ötletgazdájának köszönetet mondva bölcs döntésnek ítélte az iskola bővítését, mert itt a diákok emberségből példát és piacképes szaktudást kapnak. Az intézmény szellemiségére tanulóként visszaemlékező polgármester örömmel konstatálta, hogy az első igazgató álma: a képzés felső fokú szintre emelése, végre megvalósulhatott.
Még pénteken megnyitották az iskolatörténeti kiállítást, este pedig gálaműsor részesei lehettek az érdeklődők a Balaton Színházban.
A fiatalokat másnap a VSZK-fesztivál programjai hozták lázba. Bemutatták az iskola negyven esztendejét alapos részletességgel taglaló emlékkönyvet, majd sportmérkőzéseket vívtak. Míg a sörsátorban zenés-táncos műsorok váltották egymást, addig az étteremben szakkiállítást nyitottak a „21. század vendéglátása” címmel. Az ide betérők gyönyörű terítékeket, asztaldekorációkat, hidegkonyhai, cukrászati termékeket csodálhattak meg.
A két nap eseményei, történései visszaigazolták: mi is a valódi értéke a VSZK-nak – elmélkedett Muszatics László, majd így folytatta: az mindenképpen, hogy bebizonyosodott: régi diákjaink is egyként ragaszkodnak egykori iskolájukhoz, segítve a jelen és jövő célkitűzéseinek teljesülését.

vissza az elejére


Főigazgatói konferencia Hévízen

Munkaügyről Közép-Európában

A közép-európai országok munkaügyi szervezeteinek együttműködése 10 évvel ezelőtt jött létre, osztrák kezdeményezésre. 2004-ben Magyarország vállalta a munkaügyi szervezetek konferenciájának megrendezését, s erre került sor Hévízen, a Danubius Thermal Hotelben.

A három napos főigazgatói konferencia résztvevőit Vértes Árpád polgármester köszöntötte, s tájékoztatást adott a város idegenforgalmának, közbiztonságának, s fejlesztésének helyzetéről, s Európában elfoglalt helyéről. A megjelent vendégeket házigazdaként köszöntötte még Pilisi Károly, a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatója, valamint Hegyi László, a Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatóhelyettese.
Az elmúlt tíz év során eleinte Magyarországon kívül Ausztria, a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia munkaügyi szakemberei dolgoztak együtt az európai uniós tagságra való felkészülésben, a gyakorlati tapasztalatok kicserélésében. A kitűnő együttműködéshez később csatlakozott Németország, Horvátország és Lengyelország, így most nyolc közép-európai ország munkaügyi szervezeteinek főigazgatói tanácskoztak három napon át Hévízen.
Pilisi Károly elmondta, a hatodik főigazgatói konferencián két fontos területet tekintettek át. Elsőként a már EU-s tagországok lehetőségeit vizsgálták a munkaerőpiac, a határokon átnyúló munkaerőmozgások kezelésének függvényében. Az Európai Unió meglehetősen jó forrásokkal rendelkezik a téma regionális összefogásának támogatásához, s a konferencián tárgyaltak arról, hogy a környező országokkal közösen hogy lehet kialakítani a munkaüggyel kapcsolatos kisrégiókat. Ezzel jelentős segítséget nyújthatnak a határokon átnyúló munkaerőmozgások zökkenőmentessé tételéhez. A konferencia másik témája konkrétan a magyar-szlovák munkaügyi kapcsolatok erősítése, a szlovák munkaerő átáramlása, ennek jogi, technikai kezelése volt. A főigazgató elmondta, a konferencia során megállapodtak a felek egy konkrét együttműködési megállapodás létrehozásában, illetve aláírásában, hiszen az összefogás által nagyobbak lesznek a lehetőségek az uniós támogatások elérésére.

vissza az elejére


Turizmus-díj Keszthelynek

Arany emléktáblával, elismerő oklevéllel és százezer forintot érő díjjal jutalmazta Keszthely város önkormányzatát nemrégiben dr. Galla Gábor, a Magyar Turizmus Rt. vezérigazgatója a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyben elért kiváló eredménye elismeréséül. A hat minisztérium vezetője által szignált díszoklevél indoklása elismeréssel szól a Balaton fővárosának kultúrált, vendégváró környezetéről, a rendezett közterületek megteremtése érdekében évek óta végzett kiemelkedő munkáról. A turizmus fejlesztéséért létrehozott társaság hozzá kíván járulni Keszthely további szépítéséhez, ezért százezer forint értékben elvállalta a sétálóutca egyik központi virágívének beültetését is. A fővárosban minap tartott ünnepségen a városnak elismerést jelentő jutalmakat Molnár Imre alpolgármester vette át.

vissza az elejére


120 éves a keszthelyi iparos-oktatás

A magyar királyi vallás– és közoktatási miniszter 1882. évi 4.510 sz. rendelete kimondta, hogy olyan helyeken, ahol az iparos tanoncok száma megközelíti, vagy felülmúlja a 100-at, ipariskolát kell felállítani. Zala vármegye 1882. december 12-én összeírta a megye tanoncait: akkor Keszthelyen 98 iparos tanulót találtak. Az üggyel több esetben foglalkozott a város képviselő-testülete. Döntés született arról, hogy az első iskolai év 1883. október 1-től – 1884. április 30-ig (tehát 7 hónapig) tartott volna. A nyitás attól vált függővé, hogy a kormány időben küldi-e az ígért segélyt. Ám a segély csak 1884-ben érkezett meg.

A helyi ipariskolai felügyeletet gyakorló bizottságot azonban 1883. ápirlis 7-én megválasztották: elnöke – Reischl Vencel városbíró, alelnöke – Udvarhelyi Gyula polgári iskolai igazgató, jegyző – Békei Ignác polgári iskolai tanító, gondnok – ifj. Oppel Károly iparos, pénztárnok – Szabó János iparos lett. A helyi sajtót élénken foglalkoztatta a téma.
Megindult az iskola valódi szervezése: Balás Árpád iskolaszéki elnök az igazgatóságra – két jelölt közül – Udvarhelyi Gyula polgári iskolai igazgatót, a szám– és mértan tanításra Csathó Alajos felső lányiskolai igazgatót, írás és olvasás tanítására Bányai Károly elemi iskolai igazgatót, rajzra pedig Vörös János elemi iskolai tanítót ajánlotta. Ezt a város képviselő-testülete 1884. július 28-án elfogadta. Az így megalakult tantestület 1884. szeptember 14-én összeülhetett és megtartotta első értekezletét.
Az első keszthelyi ipariskola ünnepélyes megnyitója 1884. október 5-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor volt, október 7-én pedig kezdetét vette a tanítás. A beiratkozottak száma október 5-én még csak 24 fő volt, október 19-én már 80 tanuló, november 16-án már több mint 100 fő járt az iskolába.
Az első tanév eseményeiről a Keszthelyi Alsófokú Ipariskola 1884/85. iskolai évről szóló Értesítője számol be, ahol olvasható a tanévről szóló – 1885. július 1-jén kelt – igazgatói jelentés is. (Ez a nagyon értékes és érdekes anyag a keszthelyi Balatoni Múzeumban megtalálható!)
Emlékezzünk az elődökre, a 120 évvel ezelőtti történésekre! Becsüljük meg a múltunkat, mert tudnunk kell: a mai jelenünk, a jövőnk múltja lesz!
Veér Miklós tanár

vissza az elejére


Egyéves a Rákóczi Szövetség

Az elmúlt év októberében húsz fővel alakult meg a Rákóczi Szövetség Keszthely és Térsége csoportja. A tagok létszáma azóta jelentősen nőtt, s a szerveződés számos rendezvényt hívott életre, bevonva a térség fiatalságát is.
A szövetség célja, hogy ápolják II. Rákóczi Ferenc emlékét, ezért a helyi és országos rendezvényeken való részvétel mellett az elmúlt időszakban is megrendezték azt a vetélkedőt, amely a fejedelem életútjáról és az általa irányított szabadságharcról szólt. Vozár Péterné, a helyi szervezet elnöke elmondta, kapcsolatokat kívánnak kiépíteni a határainkon túl élő magyarság képviselőivel is. A tagok, s köztük a történelemtanárok a nyár folyamán az országos szövetség rendezésében egy hetes továbbképzésen vehettek részt Pannonhalmán.
A térségi szervezet ebben az évben is meghirdet egy rajzpályázatot, illetve történelmi vetélkedőt az éppen aktuális Balassi évforduló kapcsán, melynek témája Balassi Bálint és a török kor. A hat kategóriában kiírt vetélkedő az óvodás kortól a középiskolás korig érinti az ifjúságot, s ebben az évben először a határon túli magyarság számára is meghirdették a pályázatot. A Rákóczi Szövetség célja, hogy egyre szélesebb rétegeket nyerjenek meg a magyar történelem és az irodalom nagyjai emlékének ápolására.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online