Festetics Györgyre emlékeztek

Megvalósult beruházások

Bozóky András Keszthelyen


Ünnepi emlékülés Keszthelyen

Festetics Györgyre emlékeztek

Kényszerítő körülmények nélkül felismerte a tettek jelentőségét és lehetőségét, azokat az eszközöket, amelyek gazdaggá tehetnek egy térséget. Az ész trónra emelését tartotta az egyik legfontosabb feladatnak – egyebek mellett ezekkel a szavakkal emlékeztek Festetics Györgyre a tiszteletére rendezett emlékülésen Keszthelyen.

Az 1755-1819. között élt főúrra dr. Dublecz Károly a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának dékánja, dr. Czoma László a Helikon Kastélymúzeum igazgatója, és Mohácsi József, Keszthely polgármestere emlékezett beszédében születésének 250. évfordulóján. Mindhárman méltatták Festetics György Keszthelyért, illetve a térségért tett erőfeszítéseit, példaértékű munkásságát. Kiemelték: mindenben a közösségért való tenni akarás vezette. A megnyitó után, az egyetemen tartott emlékülésen számos előadó foglalta össze a főúr életének főbb részleteit. Az ünnepség folytatásaként délután a Helikon Kastélymúzeum parkjában megkoszorúzták Festetics szobrát. Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta: Festetics György minden téren maradandót alkotott. A kultúra ugyanolyan közel állt hozzá, mint a gazdaság, és bármit tett azt a jobbítás szándékával tette. Ő volt, aki református gimnáziumot, mezőgazdasági főiskolát alapított, és megalapozta a magyarországi genetikakutatást. Ma is méltán lehetünk büszkék örökségére. A koszorúzás után a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának képviseletében Vígh Annamária nyitotta meg azt az emlékkiállítást, amely a főúr múzeumban megtalálható könyveit, személyes tárgyait mutatja be. Ez utóbbi csaknem három hónapon át várja a látogatókat a kastélymúzeumban. A délutáni előadásokat követően az emléknap méltó befejezéseként Egly Zoltán zongoraművész adott koncertet „Házimuzsika Festeticséknél” címmel, majd a vendégek Czoma László kastélyigazgató vezetésével megtekintették a múzeumot.

vissza az elejére


Hévíz igazodott az új helyzethez

Megvalósult beruházások

Elsősorban külgazdasági okokra visszavezethetően csökkent a külföldi vendégforgalom, erősödött a gyógyturizmus piacán a konkurenciaharc, megváltoztak a fogyasztói szokások és igények, ami ahhoz vezetett, hogy Hévízen csökkent a forgalom, apadtak a vállalkozói jövedelmek és az önkormányzati bevételek is. Kínálatban, árakban, minőségben, választékban, hangnemben, és piaci marketingben is igazodni szükséges az új helyzethez, hogy az ellentmondásos év ne ismétlődhessen meg – összegzett Vértes Árpád polgármester, akit a fürdőtelepülési történések összefoglalására kértünk.

Vértes Árpád– A mintegy kétmilliárd forintos bekerülési költségű gyógytó rekonstrukció első üteme – melyhez az önkormányzat 340 millióval járult hozzá – gyakorlatilag kész van és a másodikat is jövő augusztusban át tudjuk adni. Kedvezőek a kht. első, teljes gazdasági évének tapasztalatai és jó az együttműködés a taggyűlésben résztvevőkkel. Turisztikai érdekeinket szolgálva megépült a kerékpárút és megkezdődött a korszerűtlen autóbusz pályaudvar kitelepítése az új, 6750 m2-es, eredetileg kijelölt helyre. Végre tehermentesül a tó az ide beközlekedő autóbuszok szennyétől. Megindulhat a városközponti díszpark EU-konform rekonstrukciója. A láppá minősítés alól ugyancsak mentesített 3,5 hektárnyi önkormányzati területet élményfürdő céljára hasznosítjuk. Ezeket a város közösségét szolgáló fejlesztési célokat már évekkel ezelőtt meg tudtuk volna valósítani, ha nem lettek volna olyan civil szervezetek mögé bújó polgártársak, akik folyamatosan akadályozták a közös tervek megvalósulását.
– A nehezedő pénzügyi helyzet rányomta a bélyegét az intézmények működésére is?
– Jellemzően nem. Országosan is kiemelkedő támogatásokkal biztosítottuk a helybeni orvos ügyelet feltételeit, az óvodáskorúak ellátását, az általános iskolások oktatását, a Bibó-gimnázium és közművelődési intézmények működését, a megannyi rendezvény lebonyolítását és nem utolsó sorban az üdülővárosunk tisztaságát. Kaptunk is egy ezüstérmet az országos „Virágos Tiszta Városok” versenyén. Szeptember végéig működésre az általános iskola 205 milliót, a GAMESZ 174 milliót, a Bibó AGSZ 97 milliót, az óvoda 73 milliót, a Teréz Anya Gondozási Központ 49 milliót, a HEMI 26 milliót, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 8 milliót, a múzeum ugyancsak 8 millió forintot kapott. A Bibóba közel 250 fiatal, az általános iskolába 363 diák, az óvodába 144 gyermek jár. A kötelező feladatokon túl, szinte erőnkön felül támogattuk a közcélú szervezeteket. A közbiztonság nem romlott, a közlekedés rendje példás.

– Teljesült a munkaterv is?
– A tervezett 11 ülés mellett ugyanennyi soron kívüli és 15 zárt képviselő-testületi ülésen demokratikus és nyitott munkastílusban hoztunk meg november 8-ig, 207 határozatot és alkottunk meg 26 helyi rendeletet. Elkészült a lakáscélú helyi támogatásról, a közterületek használatáról, a szociális ellátásról, a gyermekvédelmi ellátásról szóló rendelet is. Elfogadtuk a város idegenforgalmi marketing koncepcióját és pályázatot írtunk ki Hévíz környezetvédelmi programjának kidolgozására. Közbeszerzési, pályázati ügyekben döntöttünk és testvérvárosi kapcsolatot szentesítettünk Pfungstadt városával.
– Mi a helyzet a beruházások megvalósulásával?
– Fejlesztési célokra 300 milliót tudtunk fordítani. Megépítettük a nagyparkoló keleti üzletsora előtt húzódó sétányt. Folyamatban van a Szent András utca út- és járdaburkolatának korszerűsítése, a járda és csapadékcsatorna építés a körforgalomtól nyugatra eső szakaszon. Folytatódott a Fontana filmszínház korszerűsítése. Felújítottuk a városháza címerfalát és a testvérvárosok tiszteletére emlékkövet helyeztünk el. Korszerűsítettük az ivóvízvezetéket a városcentrum négy utcájában, a kábeltelevíziós hálózatrendszere a befejező üteméhez érkezett. Terv készül a belvárosi gyalogosövezetre, a nagyparkoló rekonstrukcióra. Igényes külsőt kapott a gyógyszertár, a nagyparkoló keleti üzletsora is elkészült, jövő őszre korszerű postahivatalt adnak át, a Martinovics utcában hatlakásos társasházak épülnek. A Hunyadi utcában pedig gyógyászati centrum épül.

– A közlekedés biztonságának javítására is több intézkedés történt…
– Márciustól 40 km/h sebességgel lehet az egész városban közlekedni. Beszereztünk egy mobil sebességmérő készüléket. Elkészültek a gyalogosátkelő-helyek tervei a tófürdő déli bejáratánál, a Honvéd szanatóriumnál, a Vörösmarty utcai idősotthonnál, a Móricz-Hunyadi utcák kereszteződésében és az Attila-Jókai utcák találkozási pontjánál.
– Történt-e jelentős változás a turizmus fejlesztés terén?
– A Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszékével együttműködésben elkészítettük a város Turisztikai Marketing Tervét, ami megoldási javaslatokat kínál a fenntartható turizmus-fejlesztésre. A Marketing Egyesület létrehozásáról és működési támogatásáról is döntés született. A város kiállítói együtt jelentek meg Kecskeméten egy gyógyturisztikai kiállításon és az Utazás 2005-ön is. Ezen kívül Kaposváron, Győrött, Szegeden és Debrecenben valamint Oroszországban, Ausztriában, Hollandiában, Németországban, Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is bemutattuk a fürdőváros értékeit. Működött a világhálón nyomon követhető Panoráma tv, ami élő képeket sugároz. Jó a kapcsolat a turizmus fejlesztésében érdekelt szakmai és civil szervezetekkel.
Az önzetlen alkotó munka lehet városszeretetünk igazi mércéje, Hévíz további fejlődésének biztosítéka. Csak további összefogással, egymás megbecsülésével, szeretettel és békességgel tudunk előre haladni.

vissza az elejére


A Kultúra Magyar Városa – Keszthely

Bozóky András Keszthelyen

Az öt és harmincezer lélekszámú városok kategóriájában Keszthely nyerte el az idén első ízben kiírt pályázat fődíját, így viselheti a „Kultúra Magyar Városa" címet. A kulturális tárca által még a tavasz folyamán meghirdetett pályázaton a 30 ezer feletti lélekszámú települések sorában Kecskemét, míg az ötezer lélekszám alatti települések között Vasvár viselheti e címet.

A színházban Cséby Géza kalauzolta a minisztert.Keszthely, a Balaton fővárosa így most méltán büszke a pályázati sikerre. Az elnyert címnek is köszönhető, hogy Bozóky András, a Nemzeti Kulturális és Örökségvédelmi tárca vezetője Mohácsi József polgármester, Molnár Imre és Zemankovics Ferenc alpolgármesterek kíséretében ellátogatott a városba, megtekintette a Fejér György Városi Könyvtárat, a Helikon Kastélymúzeumot. A miniszter a kastély könyvtárában nyitott meg egy könyvkiállítást, majd ezt követően jelképesen örökbe fogadta a tárca nevében a Festetics Könyvtár egyik legértékesebb könyvét. Az örökbefogadás célja, hogy egy-egy értékes könyv restaurálását segítsék elő, ez esetben a tárca 190 ezer forintot biztosít a kiválasztott könyv helyreállításra. A Balaton Kongresszusi Központ és Színházat Cséby Géza igazgató és Kálmánné Bodó Edit igazgatóhelyettes mutatta be a miniszternek. A színházban Bozóky András sajtótájékoztatón szólt arról, hogy nagyon szigorú kritériumnak kellett megfeleljenek a pályázó települések, hiszen az elmúlt öt év kulturális tevékenységét vették figyelembe, a mellett, hogy az épített örökség állapotát, az erre fordított felújításokat, valamint a lakosság közösségi és kulturális életbe való bevonását is vizsgálták. A kitüntető cím logója rövidesen elkészül, s ez a város marketingjében, kiadványaiban, megjelenésében is tovább emeli a Balaton fővárosának rangját. A díjjal járó 1,6 millió forint sorsáról Mohácsi József polgármester elmondta, kizárólag a kultúrára költi a város, s az összegből egyebek mellett támogatni kívánják a város Fő terén a jövő évben felállítandó szobor megvalósítását is. A pályázat elkészítésében a Goldmark Károly Művelődési Központot segítették az iskolák, a Georgikon kar, a kulturális intézmények, a civil szervezetek, elsősorban az adatok szolgáltatásával, ám sajnálatos, hogy ebben a Helikon Kastélymúzeum nem vállalt partnerséget.
Bozóky András miniszter a sajtótájékoztatót követően a színházban megrendezett fórumon vett részt.

vissza az elejére


Hévíz, Keszthely és Vidéke

Zala Média online